ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ


Συνέχεια με Σύνδεση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
H'

ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ IQOS ΣΥΣΚΕΥΗ

Δοκίμασε την IQOS PLUS συσκευή δωρεάν για 30 μέρες! Αν είσαι ενήλικος καπνιστής και δεν έχεις γνωρίσει ακόμα το IQOS, απλά συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Όροι & Προϋποθέσεις του προγράμματος Try_It

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRY FOR FREE

1. Τι είναι το Πρόγραμμα Try for Free

Το Try for Free αποτελεί ένα πρόγραμμα της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΡΕΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303 (εφεξής «Παπαστράτος» ή «Εταιρεία») που σας δίνει την δυνατότητα, εφόσον είστε ενήλικος καπνιστής, να αγοράσετε την πρώτη συσκευή IQOS κατόπιν δοκιμής για 30 ημέρες από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς και να λάβετε ενημερωτική συνδρομή για την κατανόηση της ορθής και ασφαλούς χρήσης του προϊόντος ως προϊόν νέας τεχνολογίας αιχμής (στο εξής το «Πρόγραμμα» ή «η αγορά με δοκιμή»).

2. Ποια η διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα;

2.1. Εφόσον επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα μπορείτε είτε να μεταβείτε σε ένα σημείο πώλησης είτε να δηλώσετε τηλεφωνικά στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό) ή ηλεκτρονικά στο www.iqos.com τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας προς αναλυτικότερη ενημέρωσή σας για το Πρόγραμμα τηλεφωνικά ή και κατόπιν συνάντησης.

2.2. Για να προβείτε σε αγορά με δοκιμή θα πρέπει να α) να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους που θα αποτελούν την μεταξύ μας σύμβαση πώλησης με δοκιμή που τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής σας κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν καθώς και β) να παραλάβετε την συσκευή IQOS .

2.3. Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε ενήλικες καπνιστές για την αγορά της πρώτης συσκευής IQOS η δε συμμετοχή είναι προσωπική και αμεταβίβαστη – απαγορεύεται η δοκιμαστική χρήση του προϊόντος ή ολοκλήρωση της αγοράς από οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από το πρόσωπο που σύναψε την σύμβαση με την εταιρεία Παπαστράτος

3. Κατάρτιση σύμβασης πώλησης με δοκιμή και δικαίωμα επιλογής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την παραλαβή-

3.1. Η αποδοχή των όρων της παρούσας θα γίνεται με την ενεργοποίηση της αποδοχής σας μέσω του κινητού σας (με την δήλωση προς τον συνεργάτη μας του μοναδικού τετραψήφιου κωδικού που θα λάβετε στο κινητό που θα δηλώσετε). Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η δήλωση βούλησής σας να αγοράσετε το προϊόν με δοκιμή, δηλαδή, διατηρώντας το δικαίωμα να αποφασίσετε αν θέλετε να ολοκληρωθεί η πώληση ή όχι επιστρέφοντας ή όχι το προϊόν εντός 30 ημέρες από την παράδοση της συσκευής IQOS σε εσάς. Η πώληση, άρα, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής σας για ολοκλήρωση της αγοράς ή όχι κατόπιν της δοκιμής των 30 ημερών. Με το παρόν εξουσιοδοτείτε τον συνεργάτη μας να καταχωρήσει τον τετραψήφιο κωδικό προς επιβεβαίωση της δήλωσης βούλησής σας για αποδοχή των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της αποδοχής σας κατά τα ανωτέρω δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα, ο μοναδικός κωδικός θα ακυρώνεται και τα δεδομένα σας θα διαγράφονται.

3.2..Με την παράδοση του προϊόντος άρχεται η προθεσμία των 30 ημερών για να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε να ολοκληρωθεί ή όχι η πώληση. Η παράδοση του προϊόντος θα γίνεται επιτόπου κατά την στιγμή της κατάρτιση της σύμβασης ως ανωτέρω. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή του προϊόντος από εσάς αποτελεί και την ανεπιφύλακτη δήλωσή σας ότι παραλάβατε την συσκευή IQOS σε άριστη κατάσταση.

.

4. Καταβολή τιμήματος ή επιστροφή προϊόντος εντός 30 ημερών από την παραλαβή του

4.1. Δεν θα καταβάλλετε το τίμημα για την αγορά του προϊόντος παρά μόνον αν επιθυμείτε να ολοκληρωθεί η αγορά ως αναφέρεται στο άρθρο 4.2 κατωτέρω. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει με τον τρόπον που έχετε δηλώσει στον συνεργάτη μας κατά την κατάρτιση της σύμβασης και αναφέρεται στην απόδειξη παραλαβής του προϊόντος. Τυχόν δέσμευση του τιμήματος εφόσον επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική κάρτα αποτελεί μόνον χρηματοοικονομική εγγύηση για την καταβολή του τιμήματος κατά τον χρόνο επέλευσης των αποτελεσμάτων της πώλησης ή τυχόν κατάπτωσης συμφωνηθείσας αποζημίωσης και όχι προκαταβολή ή είσπραξη του τιμήματος. Εξυπακούεται πάντως ότι η αγορά heets και κατά τη διάρκεια της δοκιμής επιβαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς και είναι εκτός του Προγράμματος.

4.2. Είστε ελεύθερος να εγκρίνετε ή να αρνηθείτε την ολοκλήρωση της πώλησης εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος υπό τους εξής όρους:

α) Εφόσον δεν επιθυμείτε να ολοκληρωθεί η πώληση: θα πρέπει επιστρέψετε το προϊόν στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε εντός της αναβλητικής προθεσμίας των 30 ημέρων από την παράδοσή του σε εσάς είτε προσερχόμενος ο ίδιος το σημείο πώλησης IQOS όπου συνάψατε την παρούσα είτε σε συνεννόηση με συνεργάτη μας για την παραλαβή του. Σε περίπτωση που έχει δεσμευθεί ποσό μέσω της πιστωτικής σας κάρτας ως χρηματοοικονομική εγγύηση, αυτό θα αποδεσμεύεται μετά την επιστροφή του προϊόντος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη επιστροφής του προϊόντος εντός της ως άνω αναβλητικής προθεσμίας λογίζεται ότι έχετε αποδεχτεί την ολοκλήρωση της πώλησης και οφείλετε να καταβάλεται το τίμημα κατά τα αναφερόμενα ακολούθως στο β)

β) Εφόσον επιθυμείτε να ολοκληρωθεί η πώληση τότε ισχύουν τα ακόλουθα (αναλόγως του τρόπου πληρωμής που έχετε επιλέξει):

ι) εφόσον έχετε επιλέξει να καταβάλλετε το τίμημα σε μετρητά, θα πρέπει να καταβάλλετε το τίμημα των 37 ευρώ με την παρέλευση της αναβλητικής προθεσμίας των 30 ημερών από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς, χωρίς να επιστρέψετε το προϊόν (δήλη ημέρα καταβολής), άλλως το ποσό αυτό θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με την παρέλευση της αναβλητικής προθεσμίας των 30 ημερών και η Εταιρεία μας θα δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή του.

ιι) εφόσον έχετε επιλέξει να καταβάλλετε το τίμημα μέσω πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 37 ευρώ θα δεσμεύεται κατά την κατάρτιση της σύμβασης και κατόπιν θα αποδεσμεύεται αυτομάτως και θα εισπράττεται από την Εταιρεία με την παρέλευση της αναβλητικής προθεσμίας των 30 ημερών χωρίς επιστροφή του προϊόντος κατά τα αναφερόμενα στο σημείο α) ανωτέρω.

γ) Διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί σας μερικές ημέρες πριν τη λήξη της ως άνω προθεσμίας για να σας υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν εντός των 30 ημερών από την παράδοσή του άλλως να καταβάλλετε το τίμημα. Σημειώνεται, πάντως, ότι σε κάθε περίπτωση είναι δική σας υποχρέωση η εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης επιστροφής του προϊόντος, άλλως της καταβολής του τιμήματος και φέρετε εξ ολοκλήρου εσείς τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που αναφέρονται στο παρόν και στον νόμο.

5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας

5.1. Θα πρέπει να διατηρείτε και να επιστρέψετε (αν δεν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της αγοράς) το προϊόν στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των αναφερόμενων στο άρθρο 4, εφόσον καταστραφεί ή χαθεί το προϊόν οφείλετε να καταβάλλετε ως αποζημίωση το ποσό που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν τίμημα, την οποία θα δύναται η Εταιρεία μας να εισπράξει απευθείας με κατάπτωση της χρηματοοικονοιμκής εγγύησης που τυχόν έχει δεσμευτεί κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1. ανωτέρω, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

5.2. Εφόσον εγγραφείτε στην επιπρόσθετη υπηρεσία goodwill, θα δικαιούστε κατά την διάρκεια της δοκιμής να ζητήσετε αντικατάσταση εξαρτήματος ή της συσκευής εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, επικοινωνώντας μαζί μας. Αν πρόβλημα ή το ελάττωμα οφείλεται σε δική σας κακή ή πλημμελή χρήση ή φύλαξη του προϊόντος, το εξάρτημα ή η συσκευή δεν θα δύνανται να αντικατασταθούν ξανά (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς). Επισημαίνεται πάντως ότι διατηρείτε ακέραια όλα τα δικαιώματά σας από την πώληση λόγω τυχόν ελαττωματικού προϊόντος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας βάσει του ΑΚ, όπου συντρέχει εφαρμογής.

5.3.Οφείλετε να καταβάλλετε το συμφωνηθέν τίμημα το αργότερο κατά τη δήλη ημέρα καταβολής ή να επιστρέψετε εγκαίρως το προϊόν στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 ανωτέρω(αναλόγως με την επιθυμία σας για ολοκλήρωσή ή όχι της αγοράς). Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οχλήσεις σας για την καταβολή του τιμήματος ή για την επιστροφή του προϊόντος ή για την τυχόν είσπραξη της αποζημίωσης, με τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί σας ή με αποστολή e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει ή με επίδοση εγγράφων (δικαστικών ή εξωδίκων) στην διεύθυνση που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα (την οποία αναγνωρίζετε ως έγκυρη για κάθε επίδοση σε εσάς). Επίσης η Παπαστράτος διατηρεί και όλα τα δικαιώματά της που προβλέπονται από τον νόμο σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος ή μη επιστροφής (ή μη προσήκουσας επιστροφής) του προϊόντος αναλόγως της επιλογής σας για ολοκλήρωση ή όχι της πώλησης.

5.4. Φέρετε την υποχρέωση κάλυψης των εξόδων για την επιστροφή του προϊόντος εφόσον αποφασίσετε να το επιστρέψετε

6. Επικοινωνία συνεργάτη μας μαζί σας

6.1. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου των 30 ημερών, θα επικοινωνεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα μαζί σας συνεργάτη μας προκειμένου να σας συνδράμει στην ορθή και ασφαλή χρήση του προϊόντος και να απαντάει σε οποιαδήποτε ερωτήματα έχετε ή διευκρινίσεις χρειαστείτε για αυτό. Επίσης θα σας αποστέλλουμε και σχετικά ενημερωτικά e-mails προς πληρέστερη ενημέρωσή σας για την ορθή και ασφαλή χρήση του IQOS. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή στον συνεργάτη μας να διακοπεί η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας. Επίσης μπορείτε να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά e-mails του Προγράμματος πατώντας unsubscribe ή καλώντας στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό)

6.2. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άρση της συγκατάθεσής για επικοινωνία δεν αφορά στις αναφερόμενες στο άρθρο 4.2. γ) και 5.3 επικοινωνίες για υπενθύμιση της δήλωσης σας για ολοκλήρωση της αγοράς ή όχι, ή για τυχόν οχλήσεις/επιδόσεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας από την παρούσα.

7. Ενημέρωσή σας για τα προσωπικά σας δεδομένα

7.1. α) Προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας ένας συνεργάτης μας για ενημέρωσή σας για το Πρόγραμμα δηλώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην ειδική φόρμα επικοινωνίας (φυσική ή ηλεκτρονική). Νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας, που μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε με κλήση στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό) ή με δήλωση στον συνεργάτη που θα σας καλέσει. Τα στοιχεία σας ούτως ή άλλως διαγράφονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας.

β) Για την σύναψη της σύμβασης πώλησης με δοκιμή, συλλέγουμε από εσάς τα ακόλουθα στοιχεία Όνομα, Επώνυμο, και κινητό τηλέφωνο Νομική βάση είναι η εκτέλεση της σύμβασης πώλησης με δοκιμή στην οποία εισέρχεστε ως αντισυμβαλλόμενος οικειοθελώς κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για την διάρκεια της σύμβασης καθώς και για όσο καιρό απαιτείται για την είσπραξη του τιμήματος ή την επιστροφή του προϊόντος.

γ) Για την επιδίωξη των νομίμων δικαιωμάτων μας και την εκτέλεση των νομίμων ενεργειών που απαιτούνται σε περίπτωση τυχόν λύσης της σύμβασης (όπου συντρέχει περίπτωση) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνίας σας ήτοι τηλέφωνο, email, διεύθυνση σας, με βάση το έννομο συμφέρον μας για την είσπραξη τυχόν αποζημίωσης σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του προϊόντος ή την επιστροφή του προϊόντος, βάσει των προβλέψεων του νόμου, που υπερέχει των συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για την διάρκεια της σύμβασης καθώς και για όσο καιρό απαιτείται για την είσπραξη του τιμήματος ή την επιστροφή του προϊόντος.

δ) Επικοινωνούμε μαζί σας στο τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει ή/και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, κατά την διάρκεια της σύμβασης δοκιμής, προκειμένου να σας συνδράμουμε με οδηγίες για την στην ορθή και ασφαλή χρήση του IQOS ως προϊόντος νέας τεχνολογίας αιχμής. Νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον μας για την ορθή και ασφαλή χρήση του προϊόντος ως προϊόν τεχνολογίας αιχμής από τους καταναλωτές. Μπορείτε να ζητήσετε να διακοπεί η εν λόγω επικοινωνία οποτεδήποτε με δήλωση στον συνεργάτη μας που θα σας καλέσει ή πατώντας unsubscribe στα ενημερωτικά εμαιλ που θα λάβετε ή καλώντας στο στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό) Σε κάθε περίπτωση η ενημερωτική αυτή επικοινωνία θα σταματήσει με την λήξη της προθεσμίας των 30 ημερών.

6.2. Τα ως άνω δεδομένα σας θα διατηρούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται ανωτέρω και κατόπιν θα διαγράφονται, εκτός αν έχετε ήδη εγγραφεί ή συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα ή σε άλλη βάση της Παπαστράτος. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται περαιτέρω και συμπληρώνεται και από την Πολιτική Απορρήτου της Παπαστράτος την οποία αποδέχεστε κατά την σύναψη της παρούσας σύμβασης και που μπορείτε να δείτε και εδώ https://gr.iqos.com/el/terms-and-conditions#pmi_consumer_privacy_notice

6.3. Οφείλετε να δίδετε μόνον δικά σας στοιχεία και όχι τρίτων προσώπων καθώς και φέρεται την ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, εσείς, ως συμβαλλόμενος στην παρούσα σύμβαση, φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Παπαστράτος εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.

6.4. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε κατά περίπτωση και όπου συνάδει εφαρμογής, τα ακόλουθα δικαιώματα: ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής, φορητότητας, εναντίωσης, καθώς και, να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (ή/και στην περίπτωση αυτή, να αιτηθείτε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη) καθώς και να άρετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε την παρείχατε στην εταιρεία. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποτεδήποτε καλώντας στα τηλέφωνα στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό). Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

6.5. Αποδέκτες των δεδομένων σας: Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους, και οι οποίες ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για την παροχή υπηρεσιών όπως εταιρείες call center, marketing agencies, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι συνεργαζόμενες εταιρείες ή επιτηδευματίες, και ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας για την ενημέρωσή σας για το Πρόγραμμα κατόπιν της συγκατάθεσής σας, για την συλλογή των στοιχείων σας κατά την αποδοχή των όρων της παρούσας, για την παροχή της ενημερωτικής επικοινωνίας μαζί σας, για την εξυπηρέτησή σας για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Πρόγραμμα στο τηλεφωνικό κέντρο, για την όχλησή σας σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος ή μη επιστροφής του προϊόντος.

Με την αποδοχή της παρούσας δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί και αποδεχτεί πλήρως για την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των παρόντων όρων και της γενικής πολιτικής της Εταιρείας μας.

8. Λοιπές διατάξεις

8.1. Το παρόν αποτελεί την μεταξύ μας σύμβαση πώλησης με δοκιμή η οποία συνάπτεται με την αποδοχή των όρων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.1..Σε κάθε περίπτωση, όπου συντρέχει εφαρμογής, η ως άνω 30ήμερη προθεσμία καλύπτει και την προϋπόθεση της 14ήμερης αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από σύμβαση από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος εφόσον συνάδει, την οποία και μπορείτε να ασκήσετε εντός 14 ημερών από την παράδοση σε εσάς του προϊόντος, καλώντας στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό) ή με αποστολή email στο contact.gr@iqos.com ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιθυμείτε . Και στην περίπτωση αυτή οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών από την ημέρα άσκησης του δικαιώματός σας στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Τυχόν τίμημα που έχει δεσμευτεί κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.2. β) ΙΙ θα αποδεσμεύεται με την επιστροφή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση τυχόν δήλωσή σας για υπαναχώρηση θα ισοδυναμεί με δήλωση ότι δεν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε την πώληση με δοκιμή.

8.2. Σε περίπτωση που όρος κριθεί καταχρηστικός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων που εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος της Παπαστράτος ή η επίδειξη τυχόν ανοχής δεν συνεπάγονται την παραίτησή της από το οποιοδήποτε δικαίωμά της το οποίο δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε και σε μεταγενέστερο χρόνο.

8.3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/ .

Αυτό το προϊόν καπνού βλάπτει την υγεία σας και είναι εθιστικό.
Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων.
Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.
Υποβολή
Η είσοδος στο site επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18