ΟΡΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10-2-2021

1. Γιατί λαμβάνω το παρόν sms;

Λαμβάνετε το παρόν sms στο κινητό σας επειδή είστε ενήλικος καταναλωτής IQOS που διαθέτει Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση μας και έχετε συναινέσει για εγγραφή σας στην βάση επικοινωνίας μας one2one και μας δήλωσε ένας έτερος ενήλικος καταναλωτής IQOS που διαθέτει Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση μας ότι είναι φίλος σας και επιθυμεί να σας αποστείλει ένα εκπτωτικό κουπόνι. Με το παρόν sms σας καλούμε, εφόσον επιθυμείτε να λάβετε το εν λόγω κουπόνι, να δώσετε την συγκατάθεσή σας προς τούτο εντός το αργότερο τριάντα (30) ημερών από την λήψη του παρόντος sms (πατώντας στο σχετικό λινκ που έχετε λάβει) άλλως δεν θα λάβετε το εκπτωτικό κουπόνι και τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν (θα διαγράφονται αποκλειστικά και μόνο ως προς τον σκοπό αυτό) .

2. Συγκατάθεση για αποστολή του εκπτωτικού κουπονιού: αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας κατά τα ανωτέρω θα σας αποστείλουμε με sms ένα εκπτωτικό κουπόνι/voucher 5€ που θα μπορείτε να το εξαργυρώσετε σε αγορά από το eshop www.gr.iqos.com.

3. Ειδικότεροι όροι για την εξαργύρωση του εκπτωτικού κουπονιού

3.1. Καμία υποχρέωση για αγορά από εσάς δεν ιδρύεται με την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής του ούτε με τη λήψη του κουπονιού.

3.2. Η εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να γίνει με αγορές από το eshop (www.iqos.gr) εντός 2 μηνών από την αποστολή του sms σε εσάς, κατόπιν της συγκατάθεσής σας. H εξαργύρωση του κουπονιού συνίσταται σε απομείωση του οφειλόμενου ποσού αγοράς προϊόντος IQOS εν είδη έκπτωσης κατά ποσό ισόποσο με την αναγραφόμενη αξία του κουπονιού. Το ποσό του κουπονιού μπορεί να εξαργυρωθεί ακέραιο και όχι μερικώς. Η εξαργύρωση του αντιτίμου του κάθε κουπονιού για αγορά προϊόντων IQOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον σε αγορές που έχουν τουλάχιστον την αξία που αναφέρεται κάθε φορά (ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί και στην ελάχιστη ποσότητα αγορών ανά προϊόν ή άλλοι περιορισμοί που θα ανακοινώνονται στο sms ή στο σημείο αγορών).

3.3. Τα κουπόνια θα πρέπει να εξαργυρώνονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 2 μηνών, άλλως χάνεται το δικαίωμα εξαργύρωσης. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσής σας σε περίπτωση που δεν εξαργυρώσετε το κουπόνι εντός της προθεσμίας. Τα κουπόνια που εκδίδονται είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήμα. Τα κουπόνια δεν συνδυάζονται με άλλες εκπτωτικές καμπάνιες ή προσφορές της Εταιρείας ή των συνεργατών της. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εξαργυρωθούν σε περιόδους που υπάρχουν και άλλες εκπτωτικές προσφορές. Η Εταιρεία μας ή συνεργάτης μας, δύναται να αρνηθεί την εξαργύρωση του κουπονιού εφόσον παραβιάζονται οι όροι του κουπονιού ή του παρόντος.

4. Άρση της συγκατάθεσης:

Σε περίπτωση που μετά την συγκατάθεσή σας, αλλάξατε γνώμη, μπορείτε είτε να μην χρησιμοποιήσετε το εκπτωτικό κουπόνι εντός της προθεσμίας τους (2 μήνες από την λήψη του) είτε να διαγράψετε τελείως το sms με το εκπτωτικό κουπόνι που θα λάβετε. Ούτως ή άλλως τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν ξανά για τον σκοπό αυτό (θα παραμείνουν στην Καρτέλα Ενήλικου Καπνιστή στην Βάση μας και σε λοιπά προγράμματα που τυχόν έχετε εγγραφεί βάσει των όρων της Πολιτικής Απορρήτου της PMI https://gr.iqos.com/el/oroi-kai-proypotheseis#pmi_consumer_privacy_notice και των ειδικότερων πολιτικών απορρήτου των προγραμμάτων)

5. Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Επεξεργασίας των Δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.», ( «Παπαστράτος», η «Εταιρεία», «Εμείς») που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

6. Δεδομένα που συλλέγουμε προς επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος

Το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, το ονοματεπώνυμο του ενήλικου καταναλωτή IQOS φίλου σας που δήλωσε ότι επιθυμεί να σας στείλει το εκπτωτικό κουπόνι, την επιβεβαίωση της συγκατάθεσης (δική σας και του φίλου σας), την εξαργύρωση του κουπονιού (εφόσον πραγματοποιηθεί από εσάς).Τα δεδομένα αυτά τηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού που περιγράφεται στο παρόν, ενώ αν δεν δώσετε συγκατάθεση εντός των 30 ημερών, τα δεδομένα σας δεν χρησιμοποιούνται πια για τον σκοπό αυτό κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στο παρόν.

7. Αποδέκτες των Δεδομένων σας: Για την εκτέλεση του παρόντος η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους, και τα οποία ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για την παροχή υπηρεσιών όπως για την συλλογή των στοιχείων σας και του φίλου σας ενήλικου καταναλωτή προϊόντων IQOS που μας δήλωσε ότι επιθυμεί να σας στείλει το εκπτωτικό κουπόνι, για την αποστολή του sms, για την έκδοση του εκπτωτικού κουπονιού, για την εξαργύρωσή του, για την φιλοξενία του eshop και τη διαχείριση των δεδομένων του, για την παροχή υπηρεσίας τηλεφωνικού κέντρου, εταιρείες συμβουλευτικές ή διαφημιστικές καθώς και την τήρηση της Βάσης δεδομένων της Εταιρείας.

8. Τα δικαιώματά σας: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμός επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων) ή/και για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να απευθύνεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, 2106475600, φαξ. 210 6475628. Περισσότερα για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών μπορείτε να δείτε στην γενική Πολιτική Απορρήτου της ΡΜΙ https://gr.iqos.com/el/oroi-kai-proypotheseis#pmi_consumer_privacy_notice .

9. Δηλώσεις και ευθύνη Παπαστράτος

9.1 Μπορείτε να λάβετε μέχρι 3 εκπτωτικά κουπόνια από ενήλικους φίλους σας που αποκτούν Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση της Εταιρείας μας. Το IQOS είναι νέο καπνικό προϊόν, το οποίο δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχει σχεδιαστεί ως βοήθημα διακοπής, δεν είναι ακίνδυνο, περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες καπνιστές. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το IQOS και σε ποιους δεν απευθύνεται υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.iqos.com. Προσήκουσα ενημέρωση των ενήλικων καπνιστών καταναλωτών για το IQOS δύναται να πραγματοποιηθεί μόνον από την Eταιρεία μας μέσω των συνεργατών της ή στα σημεία λιανικής πώλησης αυτών (φυσικά ή ηλεκτρονικά) ή στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε κάθε περίπτωση, μας δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει τα ανωτέρω και ότι συνολικά η συμμετοχή σας στο παρόν καθώς η συγκατάθεσή σας για την λήψη του κουπονιού γίνεται με βάση την ως άνω κατανόηση και αποδοχή των ανωτέρω καθώς και των κινδύνων.

9.2. Η Παπαστράτος βασίζεται καλόπιστα και εύλογα στις δηλώσεις του φίλου σας αναφορικά με τα στοιχεία σας ως ενήλικου καταναλωτή προϊόντων IQOS για την αποστολή του sms και στην συνέχεια του εκπτωτικού κουπονιού. Δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας για τυχόν παραβίαση των ανωτέρω ή οποιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος, εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του φίλου σας ή δική σας ή ψευδή δήλωσή σας για τα ανωτέρω και διατηρούμε κάθε δικαίωμα εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στην Εταιρεία μας εξαιτίας ή εξ αφορμής των ανωτέρω. Σε περίπτωση που παρά τις διαδικασίες και την πρόνοια που λαμβάνουμε για την σύννομη και ορθή συλλογή των στοιχείων, λάβατε είτε εσείς είτε τρίτος την πρόσκληση για επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας εκ παραδρομής ή από λάθος, σας παρακαλούμε να την αγνοήσετε και να τη διαγράψετε αμέσως. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας, όπου επιτρέπεται εκ του νόμου περιορισμός της ευθύνης, περιορίζεται στην κάλυψη τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας σας που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τυχόν υπαίτια πράξη ή παράλειψή μας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επικοινωνίας, με την επιφύλαξη των ανωτέρω.

10. Επικοινωνία με την Εταιρεία: Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σε σχέση με το παρόν ή με τα κουπόνια καλείστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης IQOS στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρεία μας ήτοι: Με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω του Live Chat στην ιστοσελίδα www.gr.iqos.com, μέσω προσωπικού μηνύματος στο contact.gr@iqos.com ή σε μια από τις σελίδες υποστήριξης: IQOS Greece (facebook), @iqos_support_gr (twitter), IQOS Support Greece (viber) ή καλώντας από σταθερό (χωρίς χρέωση) στο 800 111 4767 ή από κινητό στο 210 4193 888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) ή να επισκεφτείς ένα κατάστημα IQOS .) Η Ομάδα είναι στη διάθεσή σου από Δευτέρα εως Κυριακή 07:00-23:00, τα δε καταστήματα IQOS και τα συνεργαζόμενα καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας τους.

This tobacco product is harmful to health and addictive.
  • English

Please enter your date of birth to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products.

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 18.

We Care

This website is about selling new tobacco products and contains information about them. Entrance is only permitted to persons over 18 years of age who are also users of nicotine products. We need your age to make sure that you are an adult in Greece. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults. Please visit the Important Information page of this website for further risk information.