ΟΡΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10-2-2021

1. Γιατί λαμβάνω το παρόν sms;

Λαμβάνετε το παρόν sms στο κινητό σας επειδή είστε ενήλικος καταναλωτής IQOS που απέκτησε Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση μας και δηλώσατε ότι επιθυμείτε να αποστείλετε ένα εκπτωτικό κουπόνι σε έναν ενήλικο φίλο σας καταναλωτή προϊόντων IQOS που διαθέτει Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση της Εταιρείας μας και πληροί τα Κριτήρια Ενήλικου Καταναλωτή IQOS που αναφέρονται στο άρθρο 5 κατωτέρω. Με το παρόν sms σας καλούμε να επιβεβαιώσετε την συγκατάθεσή σας για αποστολή ενημέρωσης προς τον ενήλικο φίλο σας για τη δυνατότητα αποστολής του εκπτωτικού κουπονιού που ενδιαφέρεστε να του στείλετε, εφόσον το επιθυμεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την συγκατάθεσή σας εντός το αργότερο τριάντα (30) ημερών από την λήψη του παρόντος sms (δίνοντας τον 4ψήφιο αριθμό σε συνεργάτη μας), άλλως τα δεδομένα σας (δικά σας και του φίλου σας) δεν θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

2. Τρόπος αποστολής εκπτωτικού κουπονιού προς τον ενήλικο φίλο σας, καταναλωτή προϊόντων IQOS: μετά την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας κατά τα ανωτέρω θα αποστείλουμε sms προς τον ενήλικο φίλο σας που πληροί τα Κριτήρια Ενήλικου Καταναλωτή IQOS, ενημερώνοντάς τον ότι εσείς προσωπικά επιθυμείτε να του στείλετε ένα εκπτωτικό κουπόνι . Εφόσον ο ενήλικος φίλος σας επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί να το λάβει, τότε θα του αποσταλεί στο κινητό του ένα εκπτωτικό κουπόνι/voucher 5€ που θα μπορεί να το εξαργυρώσει σε αγορά από το eshop www.gr.iqos.com.

Ο φίλος σας δύναται να ενεργοποιήσει την συγκατάθεσή του προς λήψη του ανωτέρω εντός του υπολειπόμενου χρόνου των τριάντα (30) ημερών από την παροχή της δικής σας συγκατάθεσης, άλλως τα στοιχεία του δεν θα χρησιμοποιούνται πια για τον σκοπό αυτό (δεν θα μπορεί πλέον να λάβει το εκπτωτικό κουπόνι).

3. Ειδικότεροι όροι για την εξαργύρωση του εκπτωτικού κουπονιού

3.1. Καμία υποχρέωση για αγορά από εσάς δεν ιδρύεται με την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής του ούτε με τη λήψη του κουπονιού.

3.2. Η εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να γίνει με αγορές από το eshop (www.iqos.gr) ) εντός 2 μηνών από την αποστολή του sms στον ενήλικο φίλο σας κατόπιν την επιβεβαίωσης της συγκατάθεσής του. H εξαργύρωση του κουπονιού συνίσταται σε απομείωση του οφειλόμενου ποσού αγοράς προϊόντος IQOS εν είδη έκπτωσης κατά ποσό ισόποσο με την αναγραφόμενη αξία του κουπονιού. Το ποσό του κουπονιού μπορεί να εξαργυρωθεί ακέραιο και όχι μερικώς. Η εξαργύρωση του αντιτίμου του κάθε κουπονιού για αγορά προϊόντων IQOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον σε αγορές που έχουν τουλάχιστον την αξία που αναφέρεται κάθε φορά (ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί και στην ελάχιστη ποσότητα αγορών ανά προϊόν ή άλλοι περιορισμοί που θα ανακοινώνονται στο sms ή στο σημείο αγορών).

3.3. Τα κουπόνια θα πρέπει να εξαργυρώνονται εντός της προθεσμίας που αναφέρεται κάθε φορά, άλλως χάνεται το δικαίωμα εξαργύρωσης. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση που ο ενήλικος φίλος σας δεν εξαργυρώσει το κουπόνι εντός της προθεσμίας. Τα κουπόνια που εκδίδονται είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήμα. Τα κουπόνια δεν συνδυάζονται με άλλες εκπτωτικές καμπάνιες ή προσφορές της Εταιρείας ή των συνεργατών της. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εξαργυρωθούν σε περιόδους που υπάρχουν και άλλες εκπτωτικές προσφορές. Η Εταιρεία μας ή συνεργάτης μας, δύναται να αρνηθεί την εξαργύρωση του κουπονιού εφόσον παραβιάζονται οι όροι του κουπονιού ή του παρόντος.

4. Άρση της συγκατάθεσης:

Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη και δεν θέλετε να επιβεβαιώσετε την συγκατάθεσή σας για αποστολή εκπτωτικού κουπονιού στον ενήλικο φίλο σας, μπορείτε να διαγράψετε το sms που λάβατε τελείως από το κινητό σας. Το ίδιο μπορεί να πραγματοποιήσει και ο ενήλικος φίλος σας εφόσον δεν τον ενδιαφέρει να λάβει το κουπόνι σας. Επίσης, μετά την ενεργοποίηση της συγκατάθεσής του, μπορεί να διαγράψει το μήνυμα αν δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το εκπτωτικό κουπόνι. Ούτως ή άλλως τα στοιχεία σας (δικά σας και το ενήλικου φίλου σας) δεν θα χρησιμοποιηθούν ξανά για τον σκοπό αυτό (θα παραμείνουν στην Καρτέλα Ενήλικου Καπνιστή στην Βάση μας και σε λοιπά προγράμματα που τυχόν έχετε εγγραφεί βάσει των όρων της Πολιτικής Απορρήτου της PMI https://gr.iqos.com/el/oroi-kai-proypotheseis#pmi_consumer_privacy_notice και των ειδικότερων πολιτικών απορρήτου των προγραμμάτων)

5. Κριτήρια Ενήλικου Καταναλωτή IQOS:

Οφείλετε να δηλώσετε ορθά και αληθή στοιχεία του ενήλικου φίλου σας προς αποστολή του sms και του εκπτωτικού κουπονιού. Η αποστολή των ανωτέρω είναι δυνατή μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί από εμάς ότι ο φίλος σας είναι ήδη εγγεγραμμένος στην Καρτέλα Ενήλικων Καταναλωτών της Βάσης μας και έχει επιβεβαιωθεί η ενηλικότητά του, έχει εγγράψει Συσκευή IQOS (ως χρήστης αυτής) και έχει αποδεχτεί την λήψη επικοινωνίας one2one από την Εταιρεία μας (συνολικά τα «Κριτήρια Ενήλικου Καταναλωτή IQOS»). Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ενήλικος φίλος σας δεν πληροί ή δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση των Κριτηρίων Ενήλικου Καταναλωτή IQOS στην Βάση μας (π.χ. λόγω διαφορετικών στοιχείων εγγραφής του) δεν θα αποστέλλεται το sms (ούτε ασφαλώς και το κουπόνι)

6. Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Επεξεργασίας των Δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.», ( «Παπαστράτος», η «Εταιρεία», «Εμείς») που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

7. Δεδομένα που συλλέγουμε προς επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος

Το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, το ονοματεπώνυμο του ενήλικου καταναλωτή IQOS που θα μας δηλώσετε, το κινητό του, την επιβεβαίωση της συγκατάθεσης (δική σας ή/και του φίλου σας), την εξαργύρωση του κουπονιού (εφόσον πραγματοποιηθεί από τον φίλο σας).Τα δεδομένα αυτά τηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού που περιγράφεται στο παρόν, ενώ αν δεν υπάρξει επιβεβαιώσει συγκατάθεσης (είτε από εσάς είτε από τον φίλο σας) τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στο παρόν.

8. Αποδέκτες των Δεδομένων σας: Για την εκτέλεση του παρόντος η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους, και τα οποία ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για την παροχή υπηρεσιών όπως για την συλλογή των στοιχείων σας και του φίλου σας ενήλικου καταναλωτή προϊόντων IQOS που μας δηλώνετε, για την αποστολή του sms, για την έκδοση του εκπτωτικού κουπονιού, για την εξαργύρωσή του, για την φιλοξενία του eshop και τη διαχείριση των δεδομένων του, για την παροχή υπηρεσίας τηλεφωνικού κέντρου, εταιρείες συμβουλευτικές ή διαφημιστικές καθώς και την τήρηση της Βάσης δεδομένων της Εταιρείας.

9. Τα δικαιώματά σας: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμός επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων) ή/και για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να απευθύνεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, 2106475600, φαξ. 210 6475628. Περισσότερα για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών μπορείτε να δείτε στην γενική Πολιτική Απορρήτου της ΡΜΙ https://gr.iqos.com/el/oroi-kai-proypotheseis#pmi_consumer_privacy_notice.

10. Δηλώσεις και ευθύνη Παπαστράτος

10.1 Το IQOS είναι νέο καπνικό προϊόν, το οποίο δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχει σχεδιαστεί ως βοήθημα διακοπής, δεν είναι ακίνδυνο, περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες καπνιστές. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το IQOS και σε ποιους δεν απευθύνεται υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.iqos.com. Προσήκουσα ενημέρωση των ενήλικων καπνιστών καταναλωτών για το IQOS δύναται να πραγματοποιηθεί από την Eταιρεία μας μέσω των συνεργατών της ή στα σημεία λιανικής πώλησης αυτών (φυσικά ή ηλεκτρονικά) ή στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε κάθε περίπτωση, μας δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει τα ανωτέρω και ότι η συγκατάθεσή σας προς αποστολή εκπτωτικού κουπονιού σε ενήλικο φίλο σας καταναλωτή προϊόντων IQOS που πληροί τα Κριτήρια Ενήλικου Καταναλωτή IQOS γίνεται με βάση την ως άνω κατανόηση και αποδοχή των ανωτέρω καθώς και των κινδύνων.

10.2. Η Παπαστράτος βασίζεται καλόπιστα και εύλογα στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα στοιχεία του ενήλικου καταναλωτή προϊόντων IQOS που μας δίνετε για την αποστολή του sms και στην συνέχεια του εκπτωτικού κουπονιού. Δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας για τυχόν παραβίαση των ανωτέρω ή οποιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος, εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του φίλου σας ή δική σας ή ψευδή δήλωσή σας για τα ανωτέρω και διατηρούμε κάθε δικαίωμα εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στην Εταιρεία μας εξαιτίας ή εξ αφορμής των ανωτέρω. Σε περίπτωση που παρά τις διαδικασίες και την πρόνοια που λαμβάνουμε για την σύννομή και ορθή συλλογή των στοιχείων λάβατε είτε εσείς είτε ο τρίτος την πρόσκληση για επιβεβαίωση της συγκατάθεσής εκ παραδρομής ή από λάθος, σας παρακαλούμε να την αγνοήσετε και να τη διαγράψετε αμέσως. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας, όπου επιτρέπεται εκ του νόμου περιορισμός της ευθύνης, περιορίζεται στην κάλυψη τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας σας που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τυχόν υπαίτια πράξη ή παράλειψή μας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επικοινωνίας, με την επιφύλαξη των ανωτέρω.

11. Επικοινωνία με την Εταιρεία: Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σε σχέση με το παρόν ή με τα κουπόνια καλείστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης IQOS στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρεία μας ήτοι: Με την Ομάδα Υποστήριξης IQOS CARE με ένα από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω του Live Chat στην ιστοσελίδα www.gr.iqos.com, μέσω προσωπικού μηνύματος στο contact.gr@iqos.com ή σε μια από τις σελίδες υποστήριξης: IQOS Greece (facebook), @iqos_support_gr (twitter), IQOS Support Greece (viber) ή καλώντας από σταθερό (χωρίς χρέωση) στο 800 111 4767 ή από κινητό στο 210 4193 888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) ή να επισκεφτείς ένα κατάστημα IQOS .) Η Ομάδα είναι στη διάθεσή σου από Δευτέρα εως Κυριακή 07:00-23:00, τα δε καταστήματα IQOS και τα συνεργαζόμενα καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας τους.

This tobacco product damages your health and is addictive.
  • English

Please enter your date of birth to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products.

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 18.

We Care

This website is about selling new tobacco products and contains information about them. Entrance is only permitted to persons over 18 years of age who are also users of nicotine products. We need your age to make sure that you are an adult in Greece. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults. Please visit the Important Information page of this website for further risk information.