Please enter your date of birth to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products.

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 18.

We Care

This website is about selling new tobacco products and contains information about them. Entrance is only permitted to persons over 18 years of age who are also users of nicotine products. We need your age to make sure that you are an adult in Greece. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults. Please visit the Important Information page of this website for further risk information.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΟΥ ΣΕ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, στον Ήμερο Τόπο, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει το διαγωνισμό με τίτλο «Η ανανέωση που σε ταξιδεύει» (εφεξής «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι, έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Πειραιώς, Αικατερίνη Βρεττάκου, Γραβιάς 32, Πειραιάς, τηλ. 210 4611534, και θα είναι διαθέσιμοι στο κατάστημα και παράλληλα αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.iqos.com (εφεξής «Ιστοσελίδα»).

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν 2 (δυο) δωροεπιταγές (travel voucher) αξίας 1000€ χιλίων ευρώ η καθεμία.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να έχουν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά στο κατάστημα IQOS της Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Νέδοντος, αρ.75, Καλαμάτα (εφεξής το «Κατάστημα»).

Οι παρόντες Όροι έχουν ως στόχο τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενήλικο ενδιαφερόμενο/-η να συμμετάσχει σε αυτόν (εφεξής «Διαγωνιζόμενος»), καθώς και της σχετικής ανάδειξης των Νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Μια (1) αγορά ισούται με (1) μια συμμετοχή στην κλήρωση και βάση της περιγραφής της παραγράφου 1. Ο κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετέχει (1) μια φορά στο διαγωνισμό.

Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής έχει τη διακριτική ευχέρεια, να μεταβάλλει ή να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού μονομερώς να συντομεύσει ή να παρατείνει τη Διάρκειά του ή να αλλάξει τα Δώρα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά τη λήξη του ή να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, χωρίς να έχει υποχρέωση να τον επαναλάβει, με προηγούμενη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα με ή χωρίς την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο, οι οποίοι ενδέχεται, εφόσον χρειαστεί να ισχύουν και αναδρομικά, κατόπιν ενημέρωσης των ήδη Διαγωνιζομένων μέσω της Ιστοσελίδας. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Διαγωνιζόμενο. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο και γενικό πλαίσιο Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται στα πλαίσια λειτουργίας του νέου καταστήματος IQOS στην Καλαμάτα και αφορά στους επιβεβαιωμένους ενήλικους χρήστες IQOS, οι οποίοι:

  • Οι ενήλικοι χρήστες προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να αγοράσουν προϊόντα IQOS από το Κατάστημα εντός του χρονικού διαστήματος 09/4/22 – 30/4/22.
  • επιθυμούν να συμμετάσχουν στη κλήρωση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • Προκειμένου να συμμετέχουν θα χρειαστεί να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση: Πότε άνοιξε το 1ο κατάστημα IQOS στη Καλαμάτα: 2017 ή 2020;

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι Διαγωνιζόμενοι δηλώσουν ότι επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον Διαγωνισμό δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ανάδειξη του Νικητή.

Από τον Διαγωνισμό και σύμφωνα με τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, θα αναδειχθούν δυο (2) Nικητές και δυο (2) αναπληρωματικοί Nικητές.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικοι χρήστες IQOS (φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών), οι οποίοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του IQOS έως και το χρονικό σημείο ανακοίνωσης των νικητών του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι Διαγωνιζόμενοι διαγραφούν από την βάση καταναλωτών IQOS δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην ανάδειξη του Νικητή ούτε να λάβουν το Δώρο.

2.3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς επίσης οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη όταν και εφόσον διαπιστωθεί.

2.4. Η συμμετοχή σε κάθε Διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων ‘Ορων και Προϋποθέσεων. Οποιοσδήποτε δε από τους Διαγωνιζόμενους ή από τους Νικητές/Αναπληρωματικούς Νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου, μπορεί να αποκλειστεί από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό για τους εξής λόγους:

    α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

    β. σε περίπτωση που αρνηθεί να παράσχει επίσημο έγγραφο/στοιχείο ή δεν καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του με το πρόσωπο που ήταν αρχικώς καταχωρημένο στη Λίστα Συμμετεχόντων ως αναφέρεται στο άρθρο 4.1.,

    γ. σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση με καθ’ οιονδήποτε τρόπο του νόμου ή άλλης αναγκαστικής διάταξης.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει/ακυρώσει την συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και αν διαπιστωθεί ότι δεν πληροί ή ότι αντιβαίνει σε κάποιον από τους ανωτέρω όρους καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο από τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή διαπιστωθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία ότι είναι παράνομη ή/και καταχρηστική ακόμη και μετά την ανάδειξη του Νικητή και την απόδοση του Δώρου. Στην τελευταία περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη τυχόν αξίωση έχει ενάντια του συμμετέχοντα να αιτηθεί και την επιστροφή του Δώρου που θα έχει αποδοθεί. Επισημαίνεται ότι ο αποκλεισμός συμμετοχής για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας.

2.5. Επιτρέπεται η μοναδική συμμετοχή στον Διαγωνισμό του ίδιου συμμετέχοντα.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 9η Απριλίου 2022 και ώρα 09:00 έως και την 30η Απριλίου 2022 και ώρα 20:00 (εφεξής «Διάρκεια»), η οποία δύναται να αλλάξει ή να παραταθεί με τους ίδιους ή έτερους όρους που θα ανακοινωθούν.

3.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Καταστήματος κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξης Nικητή/Αναπληρωματικών Νικητών

4.1. Κάθε Διαγωνιζόμενος θα συμμετέχει αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και θα συμπεριλαμβάνεται στη Λίστα των Συμμετεχόντων για την ανάδειξη του Νικητή για το Δώρο του Διαγωνισμού μια φορά βάσει του άρθρου 2.5. ανωτέρω.

4.2. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρωθούν σε ειδικό αρχείο («Λίστα Συμμετεχόντων»), το οποίο θα διαγραφεί μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, ήτοι μετά και την παραλαβή του Δώρου.

5. Δώρα – Σύμβαση υπό τρόπο (δωρεά)

5.1 Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι δυο ως αναφέρεται παραπάνω.

5.2. Τα Δώρα είναι (2) δυο δωροεπιταγές (travel voucher) των 1.000€ (χιλίων ευρώ) εκάστη. Η χρονική διάρκεια της εκάστοτε δωροεπιταγής είναι 1 χρόνος από την έκδοσή της. Η δωροεπιταγή δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε εξ ολοκλήρου είτε σταδιακά στο ενεργό διάστημα ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε Νικητή. Το Δώρο θα παραδοθεί εντός 1 (ενός) μήνα από την ανάδειξη του Νικητή. Το Δώρο του Διαγωνισμού, είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Επιπλέον, το τελικό Δώρο του Διαγωνισμού είναι προκαθορισμένο και συγκεκριμένο, και βάσει όσων προβλέπονται στο παρόν, και αποκλείεται η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του.

5.3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την παράδοση του Δώρου, να ζητήσει από τον Νικητή να επιδείξει την ταυτότητά του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για την ταυτοποίησή του καθώς και να προβεί σε επιβεβαίωση της αποδοχής των Όρων της δωρεάς υπό τρόπο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.5., άλλως ο Διοργανωτής δύναται να αρνηθεί την παράδοσή του.

5.4. Ο Νικητής παραλαμβάνει το Δώρο του απευθείας από το σημείο που έχει οριστεί ή που θα του υποδειχθεί ή θα του παραδοθεί σε συγκεκριμένο σημείο κατόπιν συνεννόησης (εφόσον όμως η παράδοση στον Νικητή προβλέπεται στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό). Ο Νικητής οφείλει να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήματος που θα του γνωστοποιηθεί άλλως δεν θα δικαιούται πιά το Δώρο. Στην περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα που έχει γνωστοποιηθεί στο Νικητή και δεν δικαιούται πλέον το Δώρο, το δικαίωμα λήψης του Δώρου έχει ο Αναπληρωματικός Νικητής, ο οποίος επίσης οφείλει να προσέλθει και να παραλάβει το συγκεκριμένο Δώρο εντός του χρονικού διαστήματος που θα του γνωστοποιηθεί. Στην περίπτωση που ούτε ο Αναπληρωματικός Νικητής προσέλθει εντός του γνωστοποιημένου χρονικού διαστήματος, χάνεται το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου.

5.5. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους παρόντες Όρους όπως αυτοί ισχύουν. Με την αποδοχή των παρόντων όρων κατά την συμμετοχή του Διαγωνιζόμενων στο Διαγωνισμό συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ των Διοργανωτή και των Διαγωνιζόμενων, που διέπεται από τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού. H απόδοση του Δώρου προς το Νικητή ή τον Αναπληρωματικό Νικητή που δικαιούται Δώρο, αποτελεί δωρεά υπό τρόπο (ήτοι δωρεά υπό τον όρο της αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού) και δεν αποτελεί πώληση. Το/τα Δώρα του Διαγωνισμού όσον αφορά στον αριθμό και στο είδος τους, είναι προσωπικά, ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται ανταλλαγή ή αντικατάσταση με άλλο αγαθό, ή εξαργύρωσή ή μεταβίβασή τους.

6. Ανάδειξη Νικητών/Αναπληρωματικών – Ενημέρωσή τους– Παραλαβή Δώρων

6.1 Από τον Διαγωνισμό και σύμφωνα με τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφεται στους παρόντες Όρους, θα αναδειχθούν δυο (2) Νικητές και δυο (2) Αναπληρωματικοί Νικητές.

Για την ανάδειξη του Νικητή και των Αναπληρωματικών Νικητών του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής ή εξουσιοδοτημένος προς τούτο συνεργάτης του, θα πραγματοποιήσει μέσω συστήματος, κλήρωση παρουσία Συμβολαιογράφου, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία του/της Συμβολαιογράφου την 09η.05.2022 («Ημέρα Ανακήρυξης των Νικητών»).

6.2 Ο Νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει (ενδεικτικά κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, Viber, Messenger), αναφορικά με τον τρόπο, τον τόπο και την προθεσμία αποδοχής και παραλαβής του Δώρου του. Η επικοινωνία θα λάβει χώρα τις επόμενες 5 εργάσιμες ημέρες από την ανάδειξη του Νικητή κατά τις εργάσιμες ώρες. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με τον Νικητή του Διαγωνισμού εντός της ως άνω προθεσμίας από την Ημέρα Ανακήρυξης των Νικητών για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή, ή αν ο Νικητής αρνηθεί ή δεν εμφανιστεί εντός της προθεσμίας ή δεν δικαιούται βάσει του άρθρου 2 να παραλάβει το Δώρο, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το Δικαίωμα παραλαβής του Δώρου, ενώ ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με κάθε έναν από τους Αναπληρωματικούς Νικητές, με σειρά κλήρωσης (ισχύουν άπαντα τα ανωτέρω και για τους Αναπληρωματικούς Νικητές).

6.3. Εφόσον παρέλθει άκαρπη η ανωτέρω προσπάθεια επικοινωνίας και απόδοσης του Δώρου του Νικητή και των Αναπληρωματικών Νικητών τότε δεν αποδίδεται το Δώρο. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αποζημίωση του Νικητή ή Αναπληρωματικών Νικητών σε περίπτωση που δεν τους αποδοθεί το Δώρο επειδή δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία μαζί τους κατά τα ανωτέρω ή δεν προσήλθαν να παραλάβουν το Δώρο εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί.

6.4. Οι Νικητές και οι Αναπληρωματικοί Νικητές επίσης, δεν θα έχουν οποιαδήποτε αξίωση κατά του Διοργανωτή εάν, για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό τους (ακόμη και εξαιτίας ανωτέρας βίας), τυχόν αδυνατούν να παραλάβουν το Δώρο τους. Σε περίπτωση που υπάρχει εκ του νόμου φορολογική ή άλλη νόμιμη επιβάρυνση για τα δώρα του Διαγωνισμού, υπεύθυνος καταβολής θα είναι ο Νικητής του Δώρου.

6.5. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει δημόσια αλλά και ατομικά τα ονόματα του Νικητή/Αναπληρωματικών Νικητών για λόγους διαφάνειας. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, σε συνεννόηση μαζί τους, να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των Νικητών καθώς και να προβαίνει σε ανακοίνωση κάθε σχετικού γεγονότος σχετικά με την απονομή του Δώρου κλπ. με κάθε εύλογο τρόπο που κρίνει πρόσφορο, βάσει και των όρων της Πολιτικής Απορρήτου κατωτέρω. Ο Νικητής και οι Αναπληρωματικοί Νικητές αναγνωρίζουν ότι τούτο θα λάβει χώρα χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεώς τους.

7. Ευθύνη για την Διεξαγωγή του Διαγωνισμού

7.1 Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους του Δώρου που θα δοθεί στο Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής από την στιγμή της υλικής παράδοσης του Δώρου στον Νικητή ή Αναπληρωματικό Νικητή του Διαγωνισμού που δικαιούνται το Δώρο (και δη εντός της προθεσμίας απόδοσης τους Δώρου κατά τα προεκτεθέντα) δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη απέναντι στον Νικητή ή Αναπληρωματικό Νικητή.

7.2. Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού ή και παράδοσης του Δώρου, οι Διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση του Διοργανωτή περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού που θα συντελεσθεί οποτεδήποτε με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στην Ιστοσελίδα. Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο σχετικός Διαγωνισμός και κανένας ενδιαφερόμενος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του.

7.3. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και την Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών IQOS, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά το πέρας αυτού ή, τέλος, αν τα τηρούμενα αρχεία σε σχέση με το Διαγωνισμό καταστραφούν μερικά ή ολικά.

7.4. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας ή μη λήψης του Δώρου από το Νικητή ή τους Αναπληρωματικούς Νικητές προερχόμενης από την λανθασμένη ή μη προσεχτική ή με επικαιροποιημένη καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας εκ μέρους των συμμετεχόντων. Η παραλαβή του Δώρου θα πρέπει να γίνει από τον ίδιο το Νικητής ή από τρίτο ενήλικο πρόσωπο που θα φέρει νομίμως επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τον εκάστοτε Νικητή, καθώς και αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του Νικητή και το οποίο θα επιδείξει νόμιμο έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικότητά του.

7.5. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή που οφείλονται σε μη απάντηση εκ μέρους του στο τηλέφωνο επικοινωνίας του που έχει δηλώσει ο ίδιος.

7.6. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους του Δώρου που θα δοθεί. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των παρεχόμενων Δώρων με άλλο ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.

7.7. Ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς τους Διαγωνιζόμενους ή τρίτους για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά με τυχόν αναβολή, διακοπή, απαγόρευση ή ματαίωση του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος ή στην περίπτωση νομικής ή άλλης απαγόρευσης. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση του Διοργανωτή περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού που θα συντελεσθεί οποτεδήποτε με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στην Ιστοσελίδα. Με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο σχετικός Διαγωνισμός και κανένας ενδιαφερόμενος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή να διεκδικήσει το Δώρο.

7.8. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή των Δώρων του Διαγωνισμού. Επίσης, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, υπέχει προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά τις εν γένει δραστηριότητες, μετακινήσεις τους κλπ. επ’ ευκαιρία ή/και με αφορμή τον εν λόγω Διαγωνισμό ή/και του Δώρου αυτού, ούτε ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές κλπ. ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

1.1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Ο Διοργανωτής αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Διαγωνιζομένων, ο οποίος τα επεξεργάζεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που παρατίθεται κατωτέρω.

1.2 Δεδομένα που επεξεργάζεται: Πηγή των δεδομένων είναι τα ίδια τα υποκείμενα-Διαγωνιζόμενοι που δηλώνουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής θα διατηρεί - επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή και απόδοση των Δώρων προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

1.3 α) Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση: Συγκεκριμένα ο Διοργανωτής θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Διαγωνιζομένων που θα συλλέγονται κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού για την Συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την επικοινωνία για τα αποτελέσματα και τις διευθετήσεις των Δώρων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων, στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης διενέργειας του Διαγωνισμού και απόδοσης των Δώρων, με τα υποκείμενα των δεδομένων που δηλώνουν συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

β) Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση: Η ανακοίνωση του Νικητή και των Αναπληρωματικών Νικητών για σκοπούς διαφάνειας και προσήκουσας εκπλήρωσης των όρων του Διαγωνισμού για τήρηση της διαφάνειας της διαδικασίας του Διαγωνισμού και της προσήκουσας απόδοσης του Δώρου σε αυτούς, που έχει σταθμιστεί δίκαια με την ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους και είναι και προς το δικό τους όφελος για σκοπούς ορθής ενημέρωσης και διαφάνειας του Διαγωνισμού.

γ) Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση: ανακοίνωση περαιτέρω στοιχείων σε σχέση με τη παράδοση του Δώρου στον δικαιούχο και σχετικές δηλώσεις (ηχητικές ή βίντεο), φωτογραφίες και αναρτήσεις στο πλαίσιο της συγκατάθεσής σας για τις ανωτέρω αναρτήσεις και δημοσιοποίησης. Μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε την συγκατάθεσή σας στις ως άνω ενέργειες δημοσιοποίησης για το μέλλον, με επικοινωνία με τον Διοργανωτή του Διαγωνισμού.

1.4 Χρόνος διατήρησης των δεδομένων: Θα διατηρούνται για 12 μήνες μόνον όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την απόδειξη της συμμετοχής και των αποτελεσμάτων αυτής μέσω των σχετικών log files (ήτοι συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των νικητών και των αναπληρωματικών και την παράδοση των δώρων).

1.5 Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού των δικαιωμάτων τους μπορούν να καλούν οποτεδήποτε στην Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών IQOS τηλ: 8001114767 & 2104193888.

5.4. Ο κωδικός ή/και το IQOS CODE που λαμβάνει ο φίλος σας συνδέει αυτόν με εσάς προκειμένου να είναι α) δυνατός ο έλεγχος της εκπλήρωσης των Κριτηρίων Συμμετοχής, β) της επιβεβαίωσης συγκατάθεσης (λογοδοσία) και γ) να μπορείτε να λάβετε τους Πόντους που σας αναλογούν βάσει της Πολιτικής της Παπαστράτος κατά τα ανωτέρω. Ο κωδικός που αποστέλλεται με sms είναι μοναδικός για τον κάθε φίλο ενώ ο κωδικός IQOS/MOBILE CODE είναι μοναδικός/ατομικός για εσάς. Όλοι οι Κωδικοί προορίζονται για χρήση μόνον από τον ενήλικο καπνιστή φίλο σας που τον έχει λάβει βάσει των όρων και των περιορισμών του παρόντος και δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί περαιτέρω από τον φίλο σας ή να χρησιμοποιηθεί από άλλους.

Δ.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1. Τυχόν ακύρωση όρου της παρούσας δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του συνόλου των όρων του Διαγωνισμού.

1.2. Τυχόν καθυστέρηση του Διοργανωτή στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αξίωσης από την παρούσα δεν αποτελεί παραίτησή του από αυτή, η οποία δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

1.3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών ενώ θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

7. Ευθύνες μερών από την συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1.4. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να καλούν στην Τηλεφωνική Γραμμή Eξυπηρέτησης Πελατών IQOS τηλ: 8001114767 & 2104193888.

1.5. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

1.6. Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Πειραιώς, Αικατερίνη Βρεττάκου, Γραβιάς 32, Πειραιάς, τηλ. 210 4611534, και οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να λάβει αντίγραφο των όρων με δικά του έξοδα. Το κείμενο των όρων έχει, επίσης, αναρτηθεί στον Ιστότοπο www.iqos.com.

These tobacco products damage your health and are addictive.