ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS (TRY FOR FREE)

1. Τι είναι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS (TRY FOR FREE)

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS (TRY FOR FREE) αποτελεί ένα πρόγραμμα της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΡΕΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303 (εφεξής «Παπαστράτος») το οποίο υλοποιεί η εταιρεία με την επωνυμία Foodlink A.E. που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λεωφόρου Ειρήνης αρ. 4 με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 0444413707000, ΑΦΜ 094509258, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 5517700 αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 5596411 (εφεξής η «Εταιρεία») δυνάμει σχετικής μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών σύμβασης, που σας δίνει την δυνατότητα, εφόσον είστε ενήλικος καπνιστής ή/και χρήστης νέων προϊόντων καπνού ή/και ηλεκτρονικού τσιγάρου και επιθυμείτε να γνωρίσετε το προϊόν IQOS, να κάνετε δωρεάν (υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων υπό 3.3. κατωτέρω) δοκιμαστική χρήση ενός σετ εξαρτημάτων IQOS, το οποίο αποτελείται από βάση IQOS και φορτιστή τσέπης IQOS (εφεξής από κοινού «Συσκευή IQOS»), μετασχηματιστή ρεύματος IQOS, καλώδιο φόρτισης IQOS, εργαλείο καθαρισμού IQOS και sticks καθαρισμού IQOS (εφεξής η Συσκευή IQOS και όλα τα λοιπά εξαρτήματα από κοινού αποκαλούμενα «ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS»), για 30 ημέρες από την ημέρα παράδοσής του σε εσάς και να λάβετε ενημερωτική συνδρομή για την κατανόηση της ορθής και ασφαλούς χρήσης του προϊόντος ως προϊόν νέας τεχνολογίας αιχμής (στο εξής το «Πρόγραμμα»).

2. Ποια η διαδικασία ενημέρωσης και συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα;

2.1. Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα μπορείτε είτε να μεταβείτε σε ένα από τα συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα φυσικά σημεία πώλησης είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.iqos.com είτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών IQOS στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό). Μπορείτε να ενημερωθείτε γενικά για το Πρόγραμμα, καθώς και για τα συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα φυσικά σημεία πώλησης μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών IQOS.

2.2. Για να σας παραχωρηθεί προς δωρεάν (υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων υπό 3.3. κατωτέρω) δοκιμαστική χρήση το ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS, θα πρέπει α) να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό IQOS είτε απευθείας μέσω του www.iqos.com είτε με τη βοήθεια του τηλεφωνικού εκπροσώπου της γραμμής εξυπηρέτησης καταναλωτών IQOS είτε μέσω του υπαλλήλου του συνεργαζόμενου καταστήματος, β) να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους καθώς και γ) να παραλάβετε το ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS, μαζί με πακέτα θερμαινόμενων ράβδων καπνού Heets επιλογής σας που αγοράζονται χωριστά. Ρητά επισημαίνεται ότι η Συσκευή IQOS είναι μεταχειρισμένη, πλήρως λειτουργική και κατάλληλη για να καλύψει τις ανάγκες συμμετοχής του συμμετέχοντα στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

2.3. Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον σε ενήλικες καπνιστές ή/και χρήστες νέων προϊόντων καπνού ή/και ηλεκτρονικού τσιγάρου, οι οποίοι δεν έχουν ήδη στην κατοχή τους Συσκευή IQOS και επιθυμούν να γνωρίσουν και να κάνουν δοκιμαστική χρήση της Συσκευής IQOS, προκειμένου να αποφασίσουν αν μετέπειτα επιθυμούν να προβούν σε αγορά νέου προϊόντος IQOS. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι εθελοντική, προσωπική και αμεταβίβαστη – απαγορεύεται η παραχώρηση δοκιμαστικής χρήσης του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από το πρόσωπο που έχει ρητά συμφωνήσει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.

3. Παραχώρηση δοκιμαστικής χρήσης (χρησιδάνειο) ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS

3.1. Η αποδοχή των παρόντων όρων του Προγράμματος θα γίνεται με την ενεργοποίηση της αποδοχής σας είτε με δήλωση προς τον υπάλληλο του συνεργαζόμενου σημείου πώλησης ή τον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου) του μοναδικού τετραψήφιου κωδικού που θα λάβετε στο κινητό που θα δηλώσετε είτε, σε περίπτωση συμμετοχής σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.iqos.com, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο αποδοχής των όρων στην εφαρμογή. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η δήλωση βούλησής σας να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα διάρκειας 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS και έχοντας μετά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα την επιλογή, αν το επιθυμείτε, να προβείτε σε αγορά νέου προϊόντος IQOS.

Με το παρόν εξουσιοδοτείτε τον υπάλληλο του συνεργαζόμενου σημείου πώλησης ή τον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου να καταχωρήσει τον τετραψήφιο κωδικό προς επιβεβαίωση της δήλωσης βούλησής σας για αποδοχή των παρόντων όρων του Προγράμματος.

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της αποδοχής σας κατά τα ανωτέρω, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και η σχετική αίτησή σας (καθώς και ο μοναδικός κωδικός -σε περίπτωση συμμετοχής μέσω φυσικού καταστήματος ή τηλεφωνικού κέντρου) θα ακυρώνεται και τα δεδομένα σας θα διαγράφονται.

3.2. H διάρκεια του Προγράμματος είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS. Η παράδοση του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS θα γίνεται, μετά από έλεγχο ότι ο συμμετέχων είναι ενήλικος, είτε επιτόπου στο συνεργαζόμενο φυσικό σημείο πώλησης/κατάστημα που έχετε επισκεφθεί είτε με αποστολή αυτής μέσω courier στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει, σε περίπτωση συμμετοχής σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.iqos.com ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή του προϊόντος από εσάς αποτελεί και την ανεπιφύλακτη δήλωσή σας ότι παραλάβατε το ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS σε καλή και πλήρως λειτουργική κατάσταση.

3.3. Η Συσκευή IQOS λειτουργεί αποκλειστικά και μόνον με τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού Heets, το κόστος αγοράς των οποίων επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα και δεν επιστρέφεται.

4. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας

4.1. Θα πρέπει να διατηρείτε και να επιστρέψετε το ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε, με όλα τα εξαρτήματα αυτού (πλην των sticks καθαρισμού) και εντός της συσκευασίας του. Δεν φέρετε καμία ευθύνη για φθορές και μεταβολές που προέρχονται από τη συμφωνημένη χρήση, ενώ ευθύνεστε για τυχόν απώλεια ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε εξαρτήματος του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS.

Δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε χρήση διαφορετική από τη συμφωνημένη ούτε να παραχωρήσετε τη χρήση του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS σε οποιονδήποτε τρίτο.

4.2. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας οποιουδήποτε εξαρτήματος του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS κατά τη διάρκεια των 30 ημερών δωρεάν δοκιμαστικής χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών IQOS στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό), ώστε να συνεννοηθείτε για την επιστροφή του εν λόγω εξαρτήματος και την αντικατάστασή του με άλλο λειτουργικό. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του Προγράμματος παραμένει 30 ημέρες από την παραλαβή του αρχικού ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS και δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης.

4.3. Οφείλετε να επιστρέψετε το ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS κατά την λήξη του Προγράμματος, ήτοι την 31η ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS (και σε περίπτωση αντικατάστασης από την ημερομηνία παράδοσης του αρχικού ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS).

Η επιστροφή του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, κατά τη διακριτική ευχέρειά σας:

α) με την παράδοση του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS σε οποιονδήποτε από τους φορείς που συνεργάζονται με την Εταιρεία κατά την υλοποίηση του Προγράμματος (ανεξάρτητα εάν είχατε παραλάβει το ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS από τον ίδιο ή άλλο συνεργάτη της Εταιρείας ή/και μέσω του www.iqos.com), σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Εταιρείας

ή

β) με αποστολή του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), με τον τρόπο που θα σας υποδείξει ο υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου και με χρέωση της Εταιρείας.

Κατά την παράδοση του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS σε κάποιον συνεργάτη της Εταιρείας, ο έλεγχος του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS θα πραγματοποιείται από τον εν λόγω συνεργάτη. Σε περίπτωση επιστροφής στην υπηρεσία ταχυμεταφοράς, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, μετά την παράδοση του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS σε αυτήν. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, εφόσον η επιστροφή είναι προσήκουσα, θα παραλαμβάνετε σχετικό παραστατικό παράδοσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οχλήσεις σας προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος επιστροφής του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει ήδη γίνει εμπρόθεσμα, είτε με τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί σας είτε με αποστολή e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει ή με επίδοση εγγράφων (δικαστικών ή εξωδίκων) στην διεύθυνση που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα (την οποία αναγνωρίζετε ως έγκυρη για κάθε επίδοση σε εσάς). Επίσης η Εταιρεία διατηρεί και όλα τα δικαιώματά της που προβλέπονται από τον νόμο σε περίπτωση μη επιστροφής (ή μη προσήκουσας επιστροφής) του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS.

4.4. Κανένας άλλος τρόπος επιστροφής του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS, πλην των περιοριστικά αναφερόμενων ανωτέρω υπό 4.3., δεν είναι αποδεκτός και ως εκ τούτου δεν σας απαλλάσσει από τη σχετική υποχρέωσή σας για επιστροφή του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS.

4.5. Μετά την παρέλευση των 30 ημερών, έχετε υποχρέωση επιστροφής του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS ακόμα και αν αποφασίσετε να προβείτε σε αγορά νέου προϊόντος IQOS, καθώς το ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS που σας έχει παραχωρηθεί προς χρήση στα πλαίσια του Προγράμματος είναι για δοκιμαστική χρήση μόνον και δεν προορίζεται προς πώληση. Εάν αρνηθείτε την παράδοση του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS μετά την παρέλευση των 30 ημέρων, θα θεωρείται ότι το κατέχετε παράνομα και η Εταιρεία δύναται να προβεί σε κάθε νόμιμο μέσο για την απόδοσή του, επιφυλασσόμενη και όλων των άλλων δικαιωμάτων της από την παράνομη αυτή ενέργεια.

4.6. Αναγνωρίζετε ότι, οσονδήποτε χρόνο και αν παραμείνει στην κατοχή σας του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS, αυτό θα παραμείνει στην αποκλειστική κυριότητα και νομή της Εταιρείας και ότι δεν μπορείτε να αποκτήσετε κανένα άλλο δικαίωμα, πλην της χρήσεώς του στα πλαίσια και σύμφωνα πάντα με τους όρους του Προγράμματος.

5. Επικοινωνία συνεργάτη μαζί σας

5.1. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου των 30 ημερών, εφόσον έχετε συναινέσει στην λήψη γενικής επικοινωνίας κατά τη δημιουργία του λογαριασμού IQOS, θα επικοινωνεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα μαζί σας συνεργάτης του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών IQOS προκειμένου να σας συνδράμει στην ορθή και ασφαλή χρήση του προϊόντος και να απαντάει σε οποιαδήποτε ερωτήματα έχετε ή διευκρινίσεις χρειαστείτε για αυτό. Επίσης θα σας αποστέλλουμε και σχετικά ενημερωτικά e-mails, sms, ή μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας (viber, whatsup, messenger κλπ.) προς πληρέστερη ενημέρωσή σας για την ορθή και ασφαλή χρήση του IQOS. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή στον ως άνω συνεργάτη να διακοπεί η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας. Επίσης μπορείτε να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά e-mails, sms, κλπ., πατώντας unsubscribe ή καλώντας στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό).

5.2. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άρση της συγκατάθεσής για επικοινωνία δεν αφορά σε επικοινωνίες που τυχόν απαιτηθούν στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του παρόντος Προγράμματος.

6. Ενημέρωσή σας για τα προσωπικά σας δεδομένα

6.1. Η Εταιρεία και η Παπαστράτος έχουν υπογράψει συμφωνία συνυπευθυνότητας, με στόχο τον καθορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ, της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα για τους σκοπούς που καθορίζονται στη συνέχεια.

Η Εταιρεία και η Παπαστράτος, με την ιδιότητα τους ως συνυπεύθυνοι της επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (εφεξής, «Συνυπεύθυνοι»), θέτουν ως μέγιστη προτεραιότητά τους την ασφάλεια και τη διατήρηση του απόρρητου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιθυμούν να σας παρέχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως ορίζονται στη συνέχεια, την οποία οι Συνυπεύθυνοι μπορούν να πραγματοποιήσουν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους.

6.2. α) Στο πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος Προγράμματος συλλέγουμε από εσάς τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα και με βάση το έννομο συμφέρον μας για την υποβολή της σχετικής δήλωσης απόδοσης τελών χαρτοσήμου χρησιδανείου καθώς και την είσπραξη τυχόν αποζημίωσης σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας της συσκευής ή τη μη εμπρόθεσμη επιστροφή της συσκευής, βάσει των προβλέψεων του νόμου, που υπερέχει των συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για την διάρκεια του Προγράμματος καθώς και για όσο καιρό απαιτείται για την είσπραξη τυχόν αποζημίωσης ή την επιστροφή του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS.

β) Επικοινωνούμε μαζί σας στο τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει ή/και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, κατά την έναρξη και λήξη του Προγράμματος, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την παραλαβή του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS (κατά την έναρξη του Προγράμματος) και να διευθετήσουμε την επιστροφή του (κατά τη λήξη του Προγράμματος). Νομική βάση είναι η ορθή εκτέλεση του Προγράμματος.

6.3. Τα ως άνω δεδομένα σας θα διατηρούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος για το χρονικό διάστημα που διαρκεί το Πρόγραμμα και μέχρι προσήκουσας επιστροφής του ΚΙΤ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ IQOS και κατόπιν θα διαγράφονται, εκτός αν έχετε ήδη εγγραφεί ή συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα ή σε άλλη βάση της Παπαστράτος ή/και της Εταιρείας.

6.4. Οφείλετε να δίδετε μόνον δικά σας στοιχεία και όχι τρίτων προσώπων καθώς και φέρετε την ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, εσείς, ως συμβαλλόμενος στην παρούσα σύμβαση, φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία ή/και στην Παπαστράτος εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.

6.5. Οι Συνυπεύθυνοι έχουν λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου).

6.6. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε κατά περίπτωση και όπου συνάδει εφαρμογής, τα ακόλουθα δικαιώματα: ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής, φορητότητας, εναντίωσης, καθώς και, να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (ή/και στην περίπτωση αυτή, να αιτηθείτε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη) καθώς και να άρετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε την παρείχατε στην Εταιρεία ή/και στην Παπαστράτος. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποτεδήποτε καλώντας στα τηλέφωνα στο 800 111 4767 (δωρεάν από σταθερό) και στο 210 419 3888 (από κινητό) (στοιχεία επικοινωνίας Παπαστράτος) είτε στο 210 5517700 (στοιχεία επικοινωνίας Εταιρείας) . Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

6.7. Αποδέκτες των δεδομένων σας: Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος οι Συνυπεύθυνοι συνεργάζονται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους, και οι οποίες ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για την παροχή υπηρεσιών όπως εταιρείες call center, marketing agencies, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι συνεργαζόμενες εταιρείες ή επιτηδευματίες (συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων στο Πρόγραμμα φυσικών σημείων πώλησης), και ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας για την ενημέρωσή σας για το Πρόγραμμα κατόπιν της συγκατάθεσής σας, για την συλλογή των στοιχείων σας κατά την αποδοχή των όρων της παρούσας, για την παροχή της ενημερωτικής επικοινωνίας μαζί σας, για την εξυπηρέτησή σας για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Πρόγραμμα στο τηλεφωνικό κέντρο, για την όχλησή σας σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος ή μη επιστροφής του προϊόντος. Επίσης για σκοπούς απόδοσης τελών χαρτοσήμου χρησιδανείου, η Εταιρεία διαβιβάζει δεδομένα σας προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Με την αποδοχή της παρούσας δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί και αποδεχτεί πλήρως για την ως άνω επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των παρόντων όρων και της γενικής πολιτικής των Συνυπεύθυνων.

7. Λοιπές διατάξεις

7.1. Το παρόν αποτελεί τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που μετά την λήξη του Προγράμματος ή και πιο νωρίς, αν και εφόσον εσείς το επιθυμείτε, θέλετε να προβείτε σε αγορά νέου προϊόντος IQOS, τότε θα ισχύουν οι ισχύουσες στην τοπική νομοθεσία διατάξεις για την πώληση.

7.2. Σε περίπτωση που όρος κριθεί καταχρηστικός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων που εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρείας ή η επίδειξη τυχόν ανοχής δεν συνεπάγονται την παραίτησή της από το οποιοδήποτε δικαίωμά της το οποίο δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε και σε μεταγενέστερο χρόνο.

7.3. Με την αποδοχή των όρων του Προγράμματος, συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα σύμβαση χρησιδανείου της Συσκευής IQOS, η οποία υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου. Τα εν λόγω τέλη χαρτοσήμου βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Εταιρεία, η οποία είναι και η υπεύθυνη για την απόδοσή τους στην αρμόδια φορολογική αρχή.

7.4. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/ .

7.5. Οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση κατά πάντα χρόνο στους όρους του Προγράμματος, είτε μέσω του link που θα τους αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνό τους κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα σε φυσικό κατάστημα είτε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.iqos.com.

This tobacco product damages your health and is addictive.
  • English

Please enter your date of birth to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products.

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 18.

We Care

This website is about selling new tobacco products and contains information about them. Entrance is only permitted to persons over 18 years of age who are also users of nicotine products. We need your age to make sure that you are an adult in Greece. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults. Please visit the Important Information page of this website for further risk information.