Όροι & Προϋποθέσεις του προγράμματος Try_It

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRY FOR FREE

1. Τι είναι το Πρόγραμμα Try it.

Το Try it αποτελεί ένα πρόγραμμα της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΡΕΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303 (εφεξής «Παπαστράτος») που σκοπό έχει να επικοινωνήσει κατόπιν σχετικού αιτήματος, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας μας για συνδράμει όσους ενήλικους καπνιστές το επιθυμούν στην ορθή και ασφαλή χρήση του IQOS ως προϊόν νέας τεχνολογίας.

2. Πως μπορώ να εγγραφώ στο Try_It και γιατί;

Με την εγγραφή στο Try_It, μέσω του www.iqos.gr που είναι το ηλεκτρονικό σημείο πώλησης του IQOS, δηλώνετε ότι είστε ενήλικος καπνιστής και παρέχετε την συγκατάθεση σας στην ομάδα υποστήριξης IQOS για να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε ένας εκπρόσωπος μας να σας καλέσει στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου που μας δηλώνετε, για να σας παρέχει ενημέρωση για την ορθή και ασφαλή χρήση του IQOS και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις σας. Εφόσον επιθυμείτε να προβείτε και σε αγορά της συσκευής, μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία τηλεφωνικής παραγγελίας.

3. Ποια δεδομένα μου τυγχάνουν επεξεργασίας;

Προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας ένας εκπρόσωπός μας δίνετε το όνομά σας και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, για τα οποία δηλώνετε υπεύθυνα και εγγυάστε ότι είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα. Οφείλετε να δίδετε μόνον δικά σας στοιχεία και όχι τρίτων προσώπων. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τα ως άνω στοιχεία σας, την ενηλικότητά σας και την συγκατάθεσή σας κατά την επικοινωνία του εκπροσώπου μας, η δε ως άνω επιβεβαίωσή σας θα καταγραφεί (διαδικασία double opt-in). Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης τα στοιχεία σας θα διαγραφούν αμέσως. Σε κάθε περίπτωση, εσείς, ως χρήστης του προγράμματος, φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Παπαστράτος εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται περαιτέρω από την Πολιτική Απορρήτου της Παπαστράτος την οποία μπορείτε να δείτε

.

4. Πως μπορώ να διακόψω τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα;

Μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας αυτή οποτεδήποτε, πριν την επικοινωνία, καλώντας στο κέντρο εξυπηρέτησης της Παπαστράτος ή ακόμα και κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον εκπρόσωπο της ομάδας υποστήριξης IQOS με δήλωσή σας προς αυτόν και να ζητήσετε να διακοπεί η επικοινωνία αυτή, καθώς και να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων και να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα [δικαίωμα για πρόσβαση ή/και διόρθωση ή/και διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και για περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά εσάς, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων] επικοινωνώντας με την ομάδα μας στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης IQOS στα παρακάτω τηλέφωνα: 800 111 4767 (από σταθερό) ή 210 4193 888 (από κινητό με αστική χρέωση). Επιπλέον έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr)

<5. Για πόσο καιρό τηρούνται τα δεδομένα μου;

Μετά το πέρας της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος Try_It, τα δεδομένα σας διαγράφονται και δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό, εκτός εάν αυτά διατηρούνται δυνάμει άλλης νομιμοποιητικής βάσης. Η συγκατάθεσή σας και η επιβεβαίωση αυτής τηρείται για 6 μήνες.

This tobacco product is harmful to health and addictive.
  • English

Please enter your date of birth to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products.

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 18.

We Care

This website is about selling new tobacco products and contains information about them. Entrance is only permitted to persons over 18 years of age who are also users of nicotine products. We need your age to make sure that you are an adult in Greece. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults. Please visit the Important Information page of this website for further risk information.