ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ


Συνέχεια με Σύνδεση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
H'

{"locations": [{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000053","id":13934941,"latitude":40.555163,"longitude":22.993632,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0049077","id":13100688,"latitude":40.5564626,"longitude":22.9935597,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050206","id":13934699,"latitude":40.5557291,"longitude":22.993378,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000153","id":13934864,"latitude":40.84593038731306,"longitude":25.87586588736542,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052309","id":13935001,"latitude":40.84918173858235,"longitude":25.873677780836488,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0051946","id":13100791,"latitude":35.33859775837852,"longitude":25.132763639438053,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0053779","id":13934961,"latitude":41.143787,"longitude":24.149203,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000022","id":13934905,"latitude":40.991833484681464,"longitude":22.872446434358608,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000049","id":13934970,"latitude":40.73156002412766,"longitude":22.916526148479534,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000136","id":13934800,"latitude":38.03977425623006,"longitude":23.689942027100074,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000230","id":13935082,"latitude":35.050644,"longitude":24.875864,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0049559","id":13934750,"latitude":35.05103720897671,"longitude":24.87513164418033,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000120","id":13934837,"latitude":40.46491164212443,"longitude":22.86049566306542,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0048688","id":13934798,"latitude":39.5569651,"longitude":21.7648838,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR877H00005040","id":13934893,"latitude":37.997975216535686,"longitude":23.732574145998,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0045874","id":13935074,"latitude":40.26822844267947,"longitude":22.52091160367013,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000109","id":13935113,"latitude":37.994316008975595,"longitude":23.340965419643453,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000194","id":13935024,"latitude":39.231706,"longitude":26.205344,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000178","id":13934952,"latitude":39.89377636911414,"longitude":22.188927507005474,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000220","id":13935130,"latitude":38.83065592287916,"longitude":20.704408147270644,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"LAN0055703","id":13934686,"latitude":37.97634058716903,"longitude":23.736508761453468,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000042","id":13934984,"latitude":40.767436,"longitude":22.154744,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN45607","id":13934955,"latitude":39.700089,"longitude":20.813139,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0058829","id":13935064,"latitude":38.25813442748722,"longitude":21.74195739776053,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050136","id":13934720,"latitude":37.991010336507344,"longitude":23.682238940252887,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000118","id":13935128,"latitude":37.962460883411495,"longitude":23.72476711427612,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000273","id":13934883,"latitude":38.5754806,"longitude":23.6426857,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0053170","id":13935162,"latitude":38.897681,"longitude":22.434743,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000183","id":13934991,"latitude":35.336545,"longitude":25.13463,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0051236","id":13934960,"latitude":38.02713781531812,"longitude":23.724667049553773,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050323","id":13934731,"latitude":41.11679888242736,"longitude":25.40517387731552,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000187","id":13935021,"latitude":37.6162112,"longitude":26.2954532,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000159","id":13934884,"latitude":39.745143163154395,"longitude":22.363366805340434,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"877H00005039","id":13935046,"latitude":38.02034896717645,"longitude":23.801250976089705,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR877H00005039","id":13934747,"latitude":38.020438,"longitude":23.801354,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR9B4H00002317","id":13934749,"latitude":37.935412508076084,"longitude":23.715450924474794,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000255","id":13934815,"latitude":36.41816131677768,"longitude":25.428061332506218,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000034","id":13934852,"latitude":37.926385462918326,"longitude":23.692281550926168,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0046523","id":13935152,"latitude":39.3677335382335,"longitude":22.9595133031396,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0035108","id":13935071,"latitude":40.777324,"longitude":22.579579,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0059285","id":13935000,"latitude":38.425420950039964,"longitude":23.672286138931913,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000172","id":13934947,"latitude":38.42557198015848,"longitude":23.672016984415517,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN45921","id":13934997,"latitude":35.54536075034565,"longitude":24.061731892094524,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000077","id":13934965,"latitude":37.863388611880374,"longitude":23.75043428667027,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000261","id":13934912,"latitude":37.26259994506836,"longitude":23.15806007385254,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000248","id":13934869,"latitude":40.5138234848821,"longitude":21.68009715774633,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000023","id":13934886,"latitude":37.97599348564496,"longitude":23.65179927976226,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000021","id":13934904,"latitude":40.51977438736789,"longitude":21.25719011041599,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN41317","id":13935041,"latitude":35.20595187,"longitude":26.10478948,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000047","id":13934988,"latitude":40.603885,"longitude":22.968649,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052165","id":13100801,"latitude":39.63081,"longitude":22.42425,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000180","id":13935016,"latitude":37.785544,"longitude":20.897117,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000130","id":13934812,"latitude":40.5054017322155,"longitude":22.9267371680866,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0034662","id":13935173,"latitude":38.47229998817837,"longitude":23.589088212061483,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000124","id":13934842,"latitude":37.9324307754566,"longitude":23.70155906595653,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0031261","id":13935141,"latitude":40.84506440337118,"longitude":25.865228002424374,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0009929","id":13935032,"latitude":38.4379607,"longitude":22.8686035,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRA83H00004136","id":13935156,"latitude":38.000046363302936,"longitude":23.787346999999954,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050147","id":13934692,"latitude":38.022468675877604,"longitude":23.798486990790025,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0038528","id":13100790,"latitude":38.044768289938624,"longitude":23.79021903802868,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050115","id":13934691,"latitude":38.044585630310536,"longitude":23.79028955952458,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000046","id":13934932,"latitude":38.022286757943284,"longitude":23.79972997659479,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000100","id":13935116,"latitude":40.630744014213064,"longitude":22.96619182797349,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0059522","id":13934766,"latitude":35.1972122,"longitude":25.7106896,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000192","id":13934967,"latitude":37.04265085909487,"longitude":22.11224718650817,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000191","id":13935023,"latitude":37.03734937787533,"longitude":22.11122590062905,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052470","id":13100689,"latitude":37.04263207045286,"longitude":22.11223836441809,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050454","id":13934700,"latitude":37.04198008399476,"longitude":22.111879116567593,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050578","id":13934706,"latitude":39.106864,"longitude":26.557901,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0053785","id":13935048,"latitude":40.74607066760031,"longitude":23.069830141119056,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0027768","id":13934888,"latitude":38.08464223944003,"longitude":23.707012776117267,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050591","id":13934710,"latitude":36.43689702182488,"longitude":28.237663345422902,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000195","id":13935025,"latitude":39.23780907744398,"longitude":20.595913822090097,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000069","id":13935003,"latitude":38.01199838160533,"longitude":23.72904377120483,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000010","id":13934807,"latitude":40.607773,"longitude":22.953521,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR877H00005038","id":13935043,"latitude":38.01242183170335,"longitude":23.69771132006997,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0048682","id":13100687,"latitude":37.8624292,"longitude":23.7562981,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000190","id":13934993,"latitude":40.93642903585422,"longitude":24.411376361342263,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000174","id":13934949,"latitude":38.914319000000006,"longitude":20.88996866501236,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000063","id":13935004,"latitude":40.626412,"longitude":22.438962,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000262","id":13934915,"latitude":37.44447085536029,"longitude":24.943708107969314,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0049751","id":13934767,"latitude":35.32289959334762,"longitude":25.16571114847943,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000059","id":13934944,"latitude":38.001415589968445,"longitude":23.718593038028757,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000011","id":13934808,"latitude":38.037308122116116,"longitude":23.7661881211601,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000203","id":13935066,"latitude":39.62226640000001,"longitude":19.9193396,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN39758","id":13935155,"latitude":40.675873,"longitude":22.937368,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0011693","id":13935158,"latitude":40.632737175018065,"longitude":22.963000343568638,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000147","id":13934920,"latitude":38.32095953190564,"longitude":23.791327988343255,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000144","id":13934914,"latitude":40.66506116251958,"longitude":23.693140745090886,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000149","id":13934950,"latitude":37.85263287847921,"longitude":21.253799840173556,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0000810","id":13935137,"latitude":40.2704668138813,"longitude":22.50827072023776,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052408","id":13100804,"latitude":39.360151,"longitude":22.949665,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000075","id":13934977,"latitude":37.99157917876958,"longitude":23.748458537079273,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0019715","id":13934999,"latitude":38.2146495166634,"longitude":21.720129023313575,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000067","id":13935014,"latitude":40.61509168220829,"longitude":22.976889275927306,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050126","id":13934687,"latitude":37.940233115331,"longitude":23.64900499999999,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050623","id":13934734,"latitude":36.448935,"longitude":28.222424,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000005","id":13934834,"latitude":37.97181331347112,"longitude":23.621728641698837,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0050640","id":13100786,"latitude":39.66416873941481,"longitude":20.850117546315005,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000093","id":13934741,"latitude":37.954985966338434,"longitude":23.70285639944632,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050322","id":13934703,"latitude":41.137675221111834,"longitude":24.88832139412253,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050601","id":13934707,"latitude":35.33876626611029,"longitude":25.13467947335755,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050331","id":13934711,"latitude":37.94011375324819,"longitude":22.934233309192678,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000163","id":13934971,"latitude":37.63327203867612,"longitude":22.728096488613346,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050342","id":13934732,"latitude":37.63299362756927,"longitude":22.727966527612693,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000078","id":13934979,"latitude":40.61711819227063,"longitude":22.958870798776616,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0052132","id":13935072,"latitude":38.015529,"longitude":23.821044,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0057099","id":13934824,"latitude":36.430905,"longitude":28.220776,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000066","id":13935013,"latitude":37.89240159152611,"longitude":23.76092806994052,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000006","id":13934885,"latitude":37.87011041326233,"longitude":23.76569879877661,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000173","id":13934948,"latitude":39.36002269788395,"longitude":22.947896807374946,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRA3DH00003475","id":13934748,"latitude":37.947966,"longitude":23.698248,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0059511","id":13935160,"latitude":37.95490154036575,"longitude":23.708259550926186,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050156","id":13934722,"latitude":37.936577099693885,"longitude":23.945716978749925,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050153","id":13934721,"latitude":38.004736,"longitude":23.77623,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0059509","id":13935161,"latitude":37.99297748784693,"longitude":23.765349822090116,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0055703","id":13100793,"latitude":37.98478182317605,"longitude":23.911958724853548,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0024526","id":13935044,"latitude":40.627875922858436,"longitude":22.4427360055563,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0024226","id":13935098,"latitude":37.94654065002,"longitude":23.66921877102,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000079","id":13934966,"latitude":40.63553223368414,"longitude":22.944355487102484,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0045876","id":13935075,"latitude":40.780605,"longitude":22.41583,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000224","id":13935111,"latitude":38.4334638307485,"longitude":22.872337752213397,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0046424","id":13935167,"latitude":37.971926470369496,"longitude":23.77055911065827,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050139","id":13934689,"latitude":38.01233655171952,"longitude":23.69394638894994,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000210","id":13935055,"latitude":37.937621923842755,"longitude":22.9308323349876,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000104","id":13935109,"latitude":40.781016984500255,"longitude":22.576702434358594,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000133","id":13934783,"latitude":38.01264140185152,"longitude":23.69411900434011,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000202","id":13935062,"latitude":39.623543220545535,"longitude":19.897347186508114,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000258","id":13934805,"latitude":35.487862,"longitude":24.074558,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050313","id":13934702,"latitude":41.14917287194784,"longitude":24.147306775463107,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN38667","id":13100787,"latitude":38.012343546985534,"longitude":23.694221658895458,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000253","id":13934804,"latitude":36.433536811373095,"longitude":28.222832904390316,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000237","id":13935095,"latitude":38.51219656786318,"longitude":23.63724145767219,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052489","id":13100806,"latitude":40.30137,"longitude":21.78657,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050279","id":13934728,"latitude":40.301422820680244,"longitude":21.78689672023779,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000095","id":13934738,"latitude":40.27093800022624,"longitude":22.51007874141692,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000272","id":13934918,"latitude":40.98356,"longitude":24.70525,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000016","id":13934801,"latitude":38.08976314574172,"longitude":23.81921513160114,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000256","id":13934806,"latitude":35.2068440713383,"longitude":26.105740408639235,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0013562","id":13935149,"latitude":37.25149409249427,"longitude":21.668100733746883,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000213","id":13935058,"latitude":40.512158669589745,"longitude":21.68008293809274,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000074","id":13935017,"latitude":40.7904211,"longitude":22.4113195,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0026043","id":13934753,"latitude":40.63393703791896,"longitude":22.938919858843065,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR7EBH00001239","id":13935104,"latitude":38.04469023785165,"longitude":23.691526760811737,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000211","id":13935057,"latitude":35.52753635408994,"longitude":24.073472000000038,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000270","id":13934862,"latitude":35.28765750000001,"longitude":25.4500084,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000148","id":13934895,"latitude":35.32633278484425,"longitude":25.069591099370996,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000165","id":13934964,"latitude":35.14917737937222,"longitude":25.26484558821153,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000114","id":13935063,"latitude":37.98279308715896,"longitude":23.729889093254087,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000251","id":13934784,"latitude":35.36503712570464,"longitude":24.484018158466597,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000185","id":13935020,"latitude":38.319448586522796,"longitude":23.317005018702048,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000089","id":13934773,"latitude":40.3986701965332,"longitude":23.873380661010742,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0014936","id":13935031,"latitude":37.997959227336864,"longitude":23.735514326389307,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000107","id":13935125,"latitude":37.88406281862815,"longitude":23.931189658895505,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050185","id":13934723,"latitude":40.270881,"longitude":22.505714,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050457","id":13934701,"latitude":38.24699787419489,"longitude":21.735896593295024,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0044885","id":13935049,"latitude":37.07390653913278,"longitude":22.432530769346272,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050221","id":13934696,"latitude":39.62350562490451,"longitude":19.921235317791,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000098","id":13934740,"latitude":37.9796,"longitude":23.729519,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0049926","id":13935165,"latitude":35.50783611623416,"longitude":24.023425618719557,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0051608","id":13934790,"latitude":37.9478739900867,"longitude":23.7458330299926,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000080","id":13934770,"latitude":38.04412293387766,"longitude":23.53578186871721,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000002","id":13934832,"latitude":38.02819479219987,"longitude":23.71770911588942,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0018280","id":13935135,"latitude":38.0126618,"longitude":23.8195617,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0012208","id":13935146,"latitude":41.08686222947791,"longitude":23.547074296724755,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0051373","id":13100802,"latitude":38.04445224656708,"longitude":23.537324752149516,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000271","id":13934882,"latitude":38.371069,"longitude":26.134098,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0046499","id":13934787,"latitude":37.937855778300836,"longitude":23.703465186085623,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000184","id":13935006,"latitude":40.77963969845246,"longitude":24.710912781579964,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0006860","id":13934957,"latitude":38.05131414858906,"longitude":23.741461795883765,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000254","id":13934831,"latitude":37.75512164453687,"longitude":26.97701195003367,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0045872","id":13935076,"latitude":40.24252693282629,"longitude":23.286981053471493,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0052389","id":13935101,"latitude":40.708137890987615,"longitude":22.93166596883316,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000135","id":13934802,"latitude":37.96800198718345,"longitude":23.709173137399603,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000092","id":13934779,"latitude":37.95873608161575,"longitude":23.705666387731526,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000004","id":13934826,"latitude":37.91219718703798,"longitude":23.71275527976229,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000026","id":13934908,"latitude":38.031129731376474,"longitude":23.706859069940606,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000061","id":13935010,"latitude":37.991990129462245,"longitude":23.68024972883609,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0060262","id":13100783,"latitude":38.04991449523495,"longitude":23.752041813491815,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000168","id":13934945,"latitude":38.5331578,"longitude":21.0763488,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000025","id":13934907,"latitude":38.023283861944826,"longitude":23.747787340524155,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000176","id":13934951,"latitude":40.686338799999994,"longitude":22.855144855837125,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000175","id":13934937,"latitude":40.0843724532018,"longitude":21.42978127788706,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000201","id":13935056,"latitude":38.60913746505805,"longitude":22.71196404662703,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050295","id":13934729,"latitude":39.55504593332887,"longitude":21.76650448787757,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0012536","id":13935169,"latitude":35.32960813518642,"longitude":25.144495658895494,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0051210","id":13934735,"latitude":37.97613527140578,"longitude":23.733646388308557,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0047349","id":13934793,"latitude":37.97405754948203,"longitude":22.981387084349308,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0009613","id":13935070,"latitude":40.629761358896985,"longitude":22.062675997518568,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR1775","id":13934746,"latitude":37.96333417347988,"longitude":23.621060844034332,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0023211","id":13935035,"latitude":39.35452013292722,"longitude":21.91459854340212,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000264","id":13934901,"latitude":39.59535640089799,"longitude":22.068216230653775,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000229","id":13935114,"latitude":36.740852,"longitude":24.433131,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000094","id":13934739,"latitude":40.05091,"longitude":23.412996,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000051","id":13934940,"latitude":38.0721864520987,"longitude":23.8128344503458,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0007475","id":13935132,"latitude":38.0051275381031,"longitude":23.748866502643523,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000032","id":13934875,"latitude":36.8037804,"longitude":22.8512814,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000259","id":13934850,"latitude":39.33810236165365,"longitude":22.096311449073823,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000152","id":13934860,"latitude":38.250815021929114,"longitude":22.08853877546312,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000145","id":13934898,"latitude":40.613966,"longitude":22.966751,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000204","id":13935085,"latitude":38.013197,"longitude":22.749254,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0057408","id":13935099,"latitude":38.02518527364634,"longitude":23.849291402446738,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0050318","id":13934892,"latitude":38.249268,"longitude":22.088815,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052514","id":13100789,"latitude":38.07273055395383,"longitude":23.815807069940547,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0050173","id":13934992,"latitude":40.27584,"longitude":22.50383,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050278","id":13934727,"latitude":39.63768374614877,"longitude":22.415813139881152,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050166","id":13934724,"latitude":38.464463048541006,"longitude":23.593094504299188,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000269","id":13934889,"latitude":35.512349518228696,"longitude":24.018217796477984,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0035580","id":13935069,"latitude":35.19151217547245,"longitude":25.717914346798086,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000260","id":13934913,"latitude":37.075640560025576,"longitude":22.429515578521546,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000141","id":13934887,"latitude":41.08860579795236,"longitude":23.54890132638934,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000154","id":13934865,"latitude":38.409478610525156,"longitude":24.036471696924195,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050329","id":13934698,"latitude":41.50129835895983,"longitude":26.532472409227353,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000241","id":13934841,"latitude":41.501436449453614,"longitude":26.532536845403683,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0022683","id":13935171,"latitude":38.02610411285701,"longitude":23.79995642576023,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000110","id":13935077,"latitude":38.05159893484808,"longitude":23.83779325893022,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000263","id":13934897,"latitude":37.539566909279486,"longitude":25.161681980694652,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000177","id":13934929,"latitude":41.151276,"longitude":24.146959,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000041","id":13934990,"latitude":37.96551760801487,"longitude":23.510959297792663,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0060260","id":13100799,"latitude":37.90616554545669,"longitude":23.735943169328948,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000036","id":13934877,"latitude":37.992473300672295,"longitude":23.763228355819706,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000043","id":13934986,"latitude":38.00506263720931,"longitude":23.776126507517688,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000123","id":13934839,"latitude":37.969811251377116,"longitude":23.651153468595226,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR877H00005037","id":13935042,"latitude":37.92211163718928,"longitude":23.712641801703285,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000003","id":13934827,"latitude":37.94277553927832,"longitude":23.73307988050783,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000054","id":13934933,"latitude":40.63933765353136,"longitude":22.94638996489789,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000045","id":13934987,"latitude":38.0128531690428,"longitude":23.65923148098568,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0034390","id":13934823,"latitude":37.95164164145593,"longitude":23.665677672189872,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000096","id":13934743,"latitude":37.80876904486323,"longitude":23.976914442559064,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0025110","id":13934925,"latitude":39.620498,"longitude":19.918883,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0049065","id":13935040,"latitude":37.92305163704054,"longitude":23.70585932209019,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000027","id":13934910,"latitude":37.97563667128001,"longitude":24.00846913957207,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000102","id":13935117,"latitude":37.902265,"longitude":23.872649,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0023893","id":13935170,"latitude":41.503099193214574,"longitude":26.52746731515458,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0058828","id":13935065,"latitude":40.599793,"longitude":22.95461,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000012","id":13934833,"latitude":38.014987273252295,"longitude":23.754361329800986,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000014","id":13934809,"latitude":37.951605402512925,"longitude":23.737702938657776,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0036675","id":13935067,"latitude":38.0129798,"longitude":23.7530384,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0063995","id":13934926,"latitude":38.04833,"longitude":23.746941,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000116","id":13935080,"latitude":38.0344965833867,"longitude":23.737835269791503,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0005588","id":13935073,"latitude":40.844094,"longitude":25.871494,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000009","id":13934873,"latitude":38.0460362728776,"longitude":23.5854295760336,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0063652","id":13934854,"latitude":38.05238446004529,"longitude":23.82867190194736,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000090","id":13934780,"latitude":37.967940700078024,"longitude":23.760065903681834,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0049711","id":13935153,"latitude":38.059687245459344,"longitude":23.79725505828378,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000039","id":13934911,"latitude":38.05890332494034,"longitude":23.79141316869982,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000233","id":13935092,"latitude":39.370789102516795,"longitude":22.93585786871722,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000247","id":13934820,"latitude":38.95845017221596,"longitude":20.750974650297167,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRA83H00004290","id":13934760,"latitude":37.883156485100585,"longitude":23.74660392394253,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050144","id":13934688,"latitude":37.94592227670229,"longitude":23.715248116567636,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0058832","id":13935164,"latitude":37.936845057714244,"longitude":23.641491798776656,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000117","id":13935108,"latitude":38.04933974066608,"longitude":23.763234881175777,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000155","id":13934870,"latitude":35.339692,"longitude":25.149129,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0060122","id":13934902,"latitude":37.92509826490635,"longitude":23.740902757482445,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000182","id":13935018,"latitude":35.33878257007673,"longitude":25.130853401703234,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0026919","id":13935172,"latitude":35.50070066226466,"longitude":24.029003364268874,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000029","id":13934954,"latitude":38.054415,"longitude":23.81131,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000052","id":13934930,"latitude":38.033504,"longitude":23.793645,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0033882","id":13935151,"latitude":35.3248303012296,"longitude":25.139531410895984,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0028126","id":13934791,"latitude":40.59120985283204,"longitude":23.036685262565584,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000073","id":13934976,"latitude":37.959103900754734,"longitude":23.754068714120876,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0050082","id":13935105,"latitude":37.9136536965756,"longitude":23.747732752149545,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRA83H00004289","id":13934761,"latitude":37.908177607908854,"longitude":23.752666868561278,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000125","id":13934843,"latitude":37.9549814,"longitude":23.8595008,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR82CH00002895","id":13934855,"latitude":37.07337253,"longitude":22.42579792,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRA83H00004288","id":13934759,"latitude":37.9328124,"longitude":23.7543843,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000127","id":13934868,"latitude":38.003409808135075,"longitude":23.884857635581966,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000065","id":13935005,"latitude":38.13402365844738,"longitude":23.85888613988118,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000048","id":13934989,"latitude":38.002592170302314,"longitude":23.792084419643402,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0050630","id":13934799,"latitude":37.50347,"longitude":22.36704,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000072","id":13934963,"latitude":38.03766411252357,"longitude":23.827767883432443,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRA83H00003914","id":13934822,"latitude":37.865026440419356,"longitude":23.744192341145435,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0018341","id":13934786,"latitude":37.748215,"longitude":23.910747,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000028","id":13934953,"latitude":38.0704379094779,"longitude":23.78387329065822,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000131","id":13934813,"latitude":37.964247030777365,"longitude":23.566604085062067,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000001","id":13934828,"latitude":38.04386105617239,"longitude":23.754976437285222,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000215","id":13935059,"latitude":35.31488574256377,"longitude":25.1476192958105,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000139","id":13934849,"latitude":37.8857307698269,"longitude":23.9378676907091,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0060261","id":13100788,"latitude":37.990568726267405,"longitude":23.701580385593616,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000214","id":13935060,"latitude":36.8925651,"longitude":27.2889999,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0058826","id":13100807,"latitude":37.939386,"longitude":23.74003,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0052111","id":13934716,"latitude":37.93937482118701,"longitude":23.740021263430094,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000050","id":13934931,"latitude":37.93932861244313,"longitude":23.74014356779344,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050326","id":13934705,"latitude":40.846598476383676,"longitude":25.87780853308209,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050129","id":13934718,"latitude":37.95671159800237,"longitude":23.703622480985587,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0050711","id":13479926,"latitude":38.034000340925864,"longitude":23.792314624328583,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050116","id":13934737,"latitude":38.03362704389846,"longitude":23.79329046494297,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0050682","id":13100692,"latitude":38.0357,"longitude":23.795449,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0053206","id":13934715,"latitude":38.01273825576231,"longitude":23.818598755371568,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000024","id":13934906,"latitude":40.74927855060236,"longitude":23.068499352629487,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR86AH00003592","id":13934756,"latitude":40.74853214123048,"longitude":23.069500780096632,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0050211","id":13934825,"latitude":38.614018218849054,"longitude":21.41379592600765,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000055","id":13934934,"latitude":40.609525,"longitude":22.97084,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0051966","id":13100691,"latitude":38.24847896893278,"longitude":21.737213378962565,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000218","id":13935028,"latitude":39.63499532864851,"longitude":22.414940718608023,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050456","id":13934733,"latitude":37.673328,"longitude":21.436762,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000250","id":13934819,"latitude":37.67299000763772,"longitude":21.436430744506765,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000083","id":13934769,"latitude":40.669809576665095,"longitude":22.907759639922006,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000160","id":13934969,"latitude":40.690256628510035,"longitude":21.680389635581946,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000138","id":13934848,"latitude":40.99556823203976,"longitude":22.5709002245369,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0053233","id":13935102,"latitude":40.4448171,"longitude":23.6813175,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0044170","id":13934713,"latitude":38.30382461831738,"longitude":21.77882758893185,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN45726","id":13934923,"latitude":35.324415905804535,"longitude":25.107085822090085,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052491","id":13100803,"latitude":41.0894217,"longitude":23.5490327,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000060","id":13935009,"latitude":38.013564,"longitude":23.81944,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0059320","id":13934794,"latitude":40.521842,"longitude":22.20252,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000071","id":13934975,"latitude":40.522327,"longitude":22.203618,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000112","id":13935090,"latitude":40.63170422216923,"longitude":22.94268634110449,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000239","id":13935096,"latitude":41.138395788433165,"longitude":24.88916418711983,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN41930","id":13935143,"latitude":40.308996,"longitude":21.785261,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0051468","id":13934928,"latitude":36.4122,"longitude":25.48076,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0059986","id":13935148,"latitude":38.409598,"longitude":24.0392607,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0049754","id":13934736,"latitude":38.95793024275424,"longitude":20.752269744791988,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0051317","id":13934856,"latitude":39.36675315647686,"longitude":21.92932938365493,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000162","id":13934972,"latitude":38.52798,"longitude":22.37606,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0045818","id":13100805,"latitude":38.261448,"longitude":21.749591,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000231","id":13935061,"latitude":37.43872443979912,"longitude":25.333311457672153,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000196","id":13934981,"latitude":39.2339584,"longitude":20.6002107,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0013628","id":13935147,"latitude":40.21622832233541,"longitude":23.6665337448239,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000197","id":13934958,"latitude":39.36374563098253,"longitude":21.92388531901429,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0020187","id":13935029,"latitude":37.8581785,"longitude":23.8018665,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050271","id":13934726,"latitude":39.35988715879541,"longitude":22.951081192048036,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000170","id":13934946,"latitude":39.7857028,"longitude":19.7723034,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0001002","id":13934891,"latitude":39.99287124993194,"longitude":22.622836331926393,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0002869","id":13934757,"latitude":37.48360735851232,"longitude":21.64795223848703,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000219","id":13935026,"latitude":39.6391429191089,"longitude":22.41866899140166,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0045837","id":13935037,"latitude":39.97961574436835,"longitude":22.644819190178282,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052109","id":13100794,"latitude":37.94602649633181,"longitude":23.71191309595588,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000033","id":13934876,"latitude":37.94584249209753,"longitude":23.71289788910292,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050320","id":13934697,"latitude":40.93747726959834,"longitude":24.412728977328698,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0019923","id":13934921,"latitude":38.46728326526607,"longitude":23.616359124065802,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0051053","id":13935107,"latitude":38.4666287,"longitude":23.6159427,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052488","id":13100785,"latitude":41.11874,"longitude":25.403359,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR8E6H00005413","id":13934927,"latitude":41.118583,"longitude":25.404111,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0060264","id":13934851,"latitude":37.975922991595795,"longitude":23.76145063745173,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050146","id":13934719,"latitude":37.97865477263197,"longitude":23.762955295659594,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0004079","id":13935157,"latitude":40.779602284478614,"longitude":21.40759459938829,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000132","id":13934781,"latitude":38.01597116972381,"longitude":23.692653023313483,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0058889","id":13935174,"latitude":37.959984859336146,"longitude":23.748567201094716,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000200","id":13935054,"latitude":38.14378941891759,"longitude":21.552292801240696,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000031","id":13934857,"latitude":38.09535189147707,"longitude":23.738864651406175,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000030","id":13934874,"latitude":38.08146090768511,"longitude":23.7363753353618,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR997H00002895","id":13935027,"latitude":37.99085280192655,"longitude":23.797795142440513,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000246","id":13934847,"latitude":35.3688295,"longitude":24.7033422,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0031278","id":13935134,"latitude":38.03692174688865,"longitude":23.679026986978215,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0051683","id":13934962,"latitude":37.96659336682034,"longitude":22.78445670028685,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000150","id":13934863,"latitude":37.92860376866886,"longitude":23.143762877315567,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0052935","id":13934788,"latitude":37.95423556693073,"longitude":23.64411690964596,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN38983","id":13100800,"latitude":37.97731430243769,"longitude":23.736010025547102,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000084","id":13934771,"latitude":37.97815636729915,"longitude":23.769365076018175,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000257","id":13934782,"latitude":39.16387192946222,"longitude":23.486906204998704,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000097","id":13934744,"latitude":37.95818400925732,"longitude":23.626171116567548,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050576","id":13934704,"latitude":38.6252144069169,"longitude":21.409286666715616,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN38680","id":13100792,"latitude":37.673298,"longitude":21.43143,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000243","id":13934845,"latitude":39.039353,"longitude":26.454821,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000091","id":13934778,"latitude":40.580792648202284,"longitude":22.951229513345083,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000038","id":13934879,"latitude":37.94749,"longitude":23.64464,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000037","id":13934878,"latitude":37.996220923334405,"longitude":23.732628762276818,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000128","id":13934853,"latitude":37.98451157755451,"longitude":23.729683959628574,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0052606","id":13934797,"latitude":38.0192393,"longitude":22.7390007,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000207","id":13935087,"latitude":40.30171195840243,"longitude":21.78799978285997,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000056","id":13934943,"latitude":37.9533797575685,"longitude":23.669461537106,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000082","id":13934774,"latitude":40.681008684505976,"longitude":22.95599825363786,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000242","id":13934830,"latitude":38.493121930474885,"longitude":22.98149569925897,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN45729","id":13934924,"latitude":39.98728758388581,"longitude":23.617317999411686,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0002017","id":13934996,"latitude":38.438108531121415,"longitude":23.628242773238945,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000205","id":13935086,"latitude":35.49440718934247,"longitude":23.65318232979382,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000208","id":13935088,"latitude":41.1224394,"longitude":25.4065582,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050140","id":13934690,"latitude":37.977221,"longitude":23.651106,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000085","id":13934775,"latitude":37.94024644622349,"longitude":23.75045104763717,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0002064","id":13935045,"latitude":37.983500604228674,"longitude":23.728029851520546,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000108","id":13935112,"latitude":38.055887,"longitude":23.805288,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000167","id":13934936,"latitude":36.214746,"longitude":28.116293,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0021868","id":13934789,"latitude":38.830042,"longitude":20.703823,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050604","id":13934708,"latitude":35.36628416515705,"longitude":24.480307352184354,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000198","id":13934983,"latitude":37.79182700000004,"longitude":26.70293780489351,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000186","id":13935007,"latitude":35.0105301002551,"longitude":25.740441334884736,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000227","id":13935126,"latitude":38.3689958,"longitude":21.4306374,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000244","id":13934846,"latitude":37.0856432,"longitude":25.14883180000004,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050270","id":13934725,"latitude":38.8989756,"longitude":22.4335437,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRA3BH00004801","id":13934762,"latitude":40.9856647769276,"longitude":22.544886408837737,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000015","id":13934811,"latitude":40.8009117828473,"longitude":22.0500715540295,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000249","id":13934881,"latitude":36.91234,"longitude":21.69364,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000111","id":13935089,"latitude":38.0811424,"longitude":23.7355078,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000212","id":13935053,"latitude":37.3781972,"longitude":23.1609789,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000228","id":13935127,"latitude":37.05067633898552,"longitude":22.00808719141901,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000087","id":13934772,"latitude":41.182469000000005,"longitude":23.282370682209034,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR877H00005041","id":13934894,"latitude":37.99557040208854,"longitude":23.75022533638048,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050218","id":13934695,"latitude":39.66401092185854,"longitude":20.851410054910843,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000216","id":13935051,"latitude":38.900292,"longitude":22.433072,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050209","id":13934694,"latitude":40.51963,"longitude":21.257146,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GR997H00003475","id":13100690,"latitude":38.023579014912556,"longitude":23.786396727863917,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0052137","id":13935078,"latitude":38.369436625198546,"longitude":26.137454444774676,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0051262","id":13100798,"latitude":40.646288263922116,"longitude":22.92057573154534,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050125","id":13934717,"latitude":37.865546876739266,"longitude":23.7456333312208,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000266","id":13934917,"latitude":40.7800143636662,"longitude":21.4099683421056,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR8DCH00001043","id":13935139,"latitude":37.93336135446841,"longitude":23.64188416401919,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000236","id":13935094,"latitude":37.56634,"longitude":22.80098,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000058","id":13934942,"latitude":38.01862,"longitude":23.69003,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000166","id":13934973,"latitude":39.16037980398408,"longitude":20.981271597553246,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050119","id":13934712,"latitude":37.97737360008512,"longitude":23.740387247850435,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000086","id":13934776,"latitude":37.932405,"longitude":23.7560927,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0011248","id":13935140,"latitude":37.96444481887529,"longitude":23.570947369900296,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000062","id":13935011,"latitude":37.74623281347613,"longitude":23.429422311094754,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000143","id":13934900,"latitude":37.978063726702295,"longitude":23.73347625028464,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0049871","id":13934765,"latitude":35.36477879235566,"longitude":24.464181279762215,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0052174","id":13935150,"latitude":37.56597988240585,"longitude":22.79580106994058,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000017","id":13934835,"latitude":40.67331580583965,"longitude":22.928717755494063,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000113","id":13935079,"latitude":37.95325045982537,"longitude":23.67929837913323,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0058831","id":13935131,"latitude":39.55634149999999,"longitude":21.766238,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000126","id":13934844,"latitude":38.00600194873818,"longitude":23.664734847066484,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR8C3H00001134","id":13934959,"latitude":40.5141742,"longitude":23.8254879,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000234","id":13935083,"latitude":37.103232257536604,"longitude":25.377243334437594,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN38681","id":13100784,"latitude":37.941341,"longitude":23.647418,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN38834","id":13934751,"latitude":39.568711,"longitude":21.748331,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000101","id":13935100,"latitude":37.9830885635703,"longitude":23.6559870418807,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0032184","id":13935068,"latitude":40.9286440798346,"longitude":24.39049261004402,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000235","id":13935093,"latitude":38.394596,"longitude":21.832733,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000115","id":13935091,"latitude":40.24005618202214,"longitude":23.284669793736953,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000134","id":13934785,"latitude":38.0083884971716,"longitude":23.68116453363473,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0049097","id":13935106,"latitude":36.8892798,"longitude":27.1828222,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000081","id":13934768,"latitude":40.578288,"longitude":22.976196,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN39918","id":13934763,"latitude":40.469207,"longitude":22.970693,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000193","id":13934980,"latitude":39.706122394749485,"longitude":21.624960071204896,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0035110","id":13935103,"latitude":39.70511594396941,"longitude":21.627052383076943,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050298","id":13934730,"latitude":41.08960489232884,"longitude":23.5504571165676,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0058827","id":13935050,"latitude":40.62947348594389,"longitude":22.94765632071767,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050203","id":13934693,"latitude":40.633555655494185,"longitude":22.940940440906388,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN45934","id":13100693,"latitude":40.634236,"longitude":22.940765,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0048602","id":13935168,"latitude":39.63902239999999,"longitude":22.4191254,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000035","id":13934858,"latitude":37.96810063930009,"longitude":23.75060537067918,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN38741","id":13935144,"latitude":40.273294559697305,"longitude":22.507772863637,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0059794","id":13934752,"latitude":39.63593677675711,"longitude":22.424305444162883,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0051381","id":13935002,"latitude":38.829472,"longitude":20.705402,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null,24737],"corporateCode":"GRLAN0045852","id":13935047,"latitude":39.604316,"longitude":22.435244,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000044","id":13934985,"latitude":37.965122426928914,"longitude":23.749913635581947,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000179","id":13934938,"latitude":38.3920871,"longitude":23.7914086,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000020","id":13934896,"latitude":38.06203091055371,"longitude":23.71404541397169,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000137","id":13934803,"latitude":38.00241637850256,"longitude":23.74105321240404,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0007158","id":13935145,"latitude":40.64154775156029,"longitude":22.959065717772546,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0053171","id":13934714,"latitude":38.0879675027972,"longitude":23.816842332506212,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRLAN0050616","id":13934709,"latitude":35.514037816753735,"longitude":24.018673000000035,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000268","id":13934903,"latitude":35.5137321777511,"longitude":24.01903258037396,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0049709","id":13935154,"latitude":37.95958507185804,"longitude":23.753249576128837,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000221","id":13935121,"latitude":37.9369875155772,"longitude":21.260808889549253,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GRLAN0057339","id":13935136,"latitude":38.03417578426588,"longitude":23.983257785891283,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null],"corporateCode":"GR0019283","id":13934995,"latitude":37.983158920256066,"longitude":23.849649601642795,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000068","id":13935015,"latitude":40.973987473175455,"longitude":22.061129994328326,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"choices":[null,null],"corporateCode":"GRGER0000223","id":13935122,"latitude":39.87887490070697,"longitude":25.062796038721576,"minJson":true,"siteInternalHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}}]}

Αυτό το προϊόν καπνού βλάπτει την υγεία σας και είναι εθιστικό.
Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων.
Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.
Υποβολή
Η είσοδος στο site επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18