Πες την άποψή σου για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων στην ΕΕ. Μπες εδώ και απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Μοιράσου τη γνώμη σου για τη διαμόρφωση μιας δίκαιης φορολογικής πολιτικής στο μέλλον.
ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ

Συνέχεια με Σύνδεση
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

ΕΆΝ ΔΕΝ ΈΧΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΣΕΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΣΟΥ ΠΆΤΗΣΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΊ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΣΤΕΊΛΟΥΜΕ ΕΚ ΝΈΟΥ ΤΟ ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΓΙΑ ΝΑ ΈΧΕΙΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΆΖΕΙΣ ONLINE.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ
H'

{"locations": [{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000053","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934941,"latitude":40.555163,"longitude":22.993632,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049077","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100688,"latitude":40.5564626,"longitude":22.9935597,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050206","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934699,"latitude":40.5557291,"longitude":22.993378,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000153","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934864,"latitude":40.84593038731306,"longitude":25.87586588736542,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052309","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935001,"latitude":40.84918173858235,"longitude":25.873677780836488,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051946","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100791,"latitude":35.33859775837852,"longitude":25.132763639438053,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0037512","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":18480468,"latitude":40.80421658408631,"longitude":22.050570126239986,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0018799","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934764,"latitude":41.149362,"longitude":24.145068,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063239","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666614,"latitude":41.1437793,"longitude":24.1490373,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0053779","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934961,"latitude":41.143787,"longitude":24.149203,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000222","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935110,"latitude":37.167048343480225,"longitude":22.85983777546312,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000022","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934905,"latitude":40.991833484681464,"longitude":22.872446434358608,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000070","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935008,"latitude":37.8338414988464,"longitude":23.800803236770662,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0048688","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934798,"latitude":39.5569651,"longitude":21.7648838,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049559","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934750,"latitude":35.05092410423128,"longitude":24.874960895089142,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000049","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934970,"latitude":40.73156002412766,"longitude":22.916526148479534,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000169","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934974,"latitude":38.6528871552298,"longitude":23.0003165612025,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000136","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934800,"latitude":38.03977425623006,"longitude":23.689942027100074,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000230","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935082,"latitude":35.050644,"longitude":24.875864,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000120","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934837,"latitude":40.46491164212443,"longitude":22.86049566306542,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0060089","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935030,"latitude":38.06436,"longitude":23.82686,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0045874","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935074,"latitude":40.26822844267947,"longitude":22.52091160367013,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0019322","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666620,"latitude":37.9482281,"longitude":23.6507975,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000109","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935113,"latitude":37.994316008975595,"longitude":23.340965419643453,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007812","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666631,"latitude":37.89389,"longitude":23.98892,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000194","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935024,"latitude":39.231706,"longitude":26.205344,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000178","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934952,"latitude":39.89377636911414,"longitude":22.188927507005474,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0062214","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":18480461,"latitude":36.399725,"longitude":28.201216,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000220","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935130,"latitude":38.83065592287916,"longitude":20.704408147270644,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063994","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16405812,"latitude":38.28544249999999,"longitude":21.7695342,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063993","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16405811,"latitude":37.81907763344482,"longitude":23.844787430488665,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000042","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934984,"latitude":40.767436,"longitude":22.154744,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063996","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16405810,"latitude":40.548512,"longitude":23.019448,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058829","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935064,"latitude":38.25813442748722,"longitude":21.74195739776053,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050136","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934720,"latitude":37.991010336507344,"longitude":23.682238940252887,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000118","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935128,"latitude":37.962460883411495,"longitude":23.72476711427612,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000267","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934919,"latitude":38.46612410116417,"longitude":23.59594616319464,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000273","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934883,"latitude":38.5754806,"longitude":23.6426857,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000183","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934991,"latitude":35.336545,"longitude":25.13463,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050323","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934731,"latitude":41.11679888242736,"longitude":25.40517387731552,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000187","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935021,"latitude":37.6162112,"longitude":26.2954532,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000159","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934884,"latitude":39.745143163154395,"longitude":22.363366805340434,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051236","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934960,"latitude":38.02713781531812,"longitude":23.724667049553773,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000255","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934815,"latitude":36.41816131677768,"longitude":25.428061332506218,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000034","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934852,"latitude":37.926385462918326,"longitude":23.692281550926168,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0046523","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935152,"latitude":39.3677335382335,"longitude":22.9595133031396,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000172","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934947,"latitude":38.42557198015848,"longitude":23.672016984415517,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000077","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934965,"latitude":37.863388611880374,"longitude":23.75043428667027,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR877H00005037","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935042,"latitude":37.922327837990274,"longitude":23.71321438586607,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR9B3H00001741","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378442,"latitude":37.950524447231246,"longitude":23.73476548933575,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR877H00005039","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934747,"latitude":38.02031270353278,"longitude":23.801449424577843,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR9B4H00002317","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934749,"latitude":37.93540067386815,"longitude":23.715442463726543,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977Η00007554","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085652,"latitude":38.034446,"longitude":23.738927,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007554","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666624,"latitude":38.034488990418126,"longitude":23.739000568983624,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0034174","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":23666589,"latitude":40.8407907,"longitude":21.7697318,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN45607","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934955,"latitude":39.70002,"longitude":20.81337,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0035108","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935071,"latitude":40.777324,"longitude":22.579579,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR8C3H00006805","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":18480466,"latitude":40.240631,"longitude":23.275971,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR82DH00006301","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":24325499,"latitude":37.780655183290214,"longitude":20.896495000305727,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0059285","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935000,"latitude":38.10409,"longitude":23.71961,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0036246","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085656,"latitude":37.51640937323873,"longitude":22.377000681179467,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977Η00007553","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085651,"latitude":37.99944560000004,"longitude":23.738620731762747,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007553","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666622,"latitude":37.99937278751492,"longitude":23.738607931966843,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR9A6H00007536","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085648,"latitude":40.658684,"longitude":22.942609,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000261","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934912,"latitude":37.26259994506836,"longitude":23.15806007385254,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000248","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934869,"latitude":40.5138234848821,"longitude":21.68009715774633,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000023","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934886,"latitude":37.97599348564496,"longitude":23.65179927976226,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000021","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934904,"latitude":40.51977438736789,"longitude":21.25719011041599,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000156","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934866,"latitude":39.18007,"longitude":22.760605,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR8D5H00007537","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378441,"latitude":40.6778582,"longitude":22.91418,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN45921","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934997,"latitude":35.516009,"longitude":24.0507208,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063890","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422549,"latitude":38.237676172675755,"longitude":21.72620948017517,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000129","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934880,"latitude":37.94005298035935,"longitude":23.641157519014314,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0059044","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085663,"latitude":39.156235519648675,"longitude":20.98131237121893,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000047","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934988,"latitude":40.603885,"longitude":22.968649,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052165","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100801,"latitude":39.63081,"longitude":22.42425,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000180","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935016,"latitude":37.785544,"longitude":20.897117,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000130","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934812,"latitude":40.5054017322155,"longitude":22.9267371680866,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0034662","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935173,"latitude":38.47229998817837,"longitude":23.589088212061483,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000124","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934842,"latitude":37.9324307754566,"longitude":23.70155906595653,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0031261","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935141,"latitude":40.8454896,"longitude":25.8651471,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0009929","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935032,"latitude":38.3144007,"longitude":23.3248783,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0059791","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934755,"latitude":39.37256408763981,"longitude":22.939208411045115,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA83H00004136","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935156,"latitude":38.000046363302936,"longitude":23.787346999999954,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058882","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935177,"latitude":38.62409237024052,"longitude":21.408805663858402,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000122","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934840,"latitude":40.651065332197206,"longitude":22.943876038028748,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050147","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934692,"latitude":38.022468675877604,"longitude":23.798486990790025,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0038528","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100790,"latitude":38.044768289938624,"longitude":23.79021903802868,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050115","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934691,"latitude":38.044585630310536,"longitude":23.79028955952458,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058880","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935175,"latitude":38.044611343011034,"longitude":23.790339839286844,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000046","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934932,"latitude":38.022286757943284,"longitude":23.79972997659479,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000100","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935116,"latitude":40.630744014213064,"longitude":22.96619182797349,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0059522","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934766,"latitude":35.1972122,"longitude":25.7106896,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0015585","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666627,"latitude":41.13387349249692,"longitude":24.885638137451757,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000245","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934817,"latitude":38.220840316373895,"longitude":21.736420030262252,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR928H00007286","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666606,"latitude":38.17465224844108,"longitude":20.4886567006117,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR7D7H00000002","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378443,"latitude":40.603107892866674,"longitude":22.969416038545273,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR869H00001239","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":18480462,"latitude":37.56872532518345,"longitude":22.80666162781838,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000192","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934967,"latitude":37.04265085909487,"longitude":22.11224718650817,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000191","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935023,"latitude":37.03734937787533,"longitude":22.11122590062905,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052470","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100689,"latitude":37.04263207045286,"longitude":22.11223836441809,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050454","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934700,"latitude":37.04198008399476,"longitude":22.111879116567593,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063242","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085662,"latitude":39.87477583423175,"longitude":25.06034959808798,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR91FH00007019","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085660,"latitude":39.65942267027389,"longitude":20.858374752781042,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050578","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934706,"latitude":39.106864,"longitude":26.557901,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0053785","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935048,"latitude":40.74607066760031,"longitude":23.069830141119056,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0062730","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666611,"latitude":40.74457,"longitude":23.07056,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050591","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934710,"latitude":36.43689702182488,"longitude":28.237663345422902,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000195","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935025,"latitude":39.23780907744398,"longitude":20.595913822090097,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000069","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935003,"latitude":38.01199838160533,"longitude":23.72904377120483,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0022683","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935171,"latitude":38.02610411285701,"longitude":23.79995642576023,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0046601","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":23666594,"latitude":37.7241963,"longitude":23.9458067,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000142","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934899,"latitude":37.962022471926645,"longitude":23.914724651232973,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000010","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934807,"latitude":40.607773,"longitude":22.953521,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0048682","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100687,"latitude":37.8623096,"longitude":23.7562289,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GR877H00005038","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935043,"latitude":38.00757180456359,"longitude":23.697421515955906,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR945H00006284","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666604,"latitude":40.61843060220581,"longitude":22.95416825276126,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRAA8H00006808","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":18480465,"latitude":37.635086286917556,"longitude":22.729551601222198,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000190","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934993,"latitude":40.93642903585422,"longitude":24.411376361342263,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000174","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934949,"latitude":38.914319000000006,"longitude":20.88996866501236,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR8EDH00007537","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378447,"latitude":41.138324,"longitude":24.885067,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0026043","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934753,"latitude":40.62129779931286,"longitude":22.968842042913263,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0013562","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935149,"latitude":37.25232,"longitude":21.6666,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0006433","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378449,"latitude":40.64134343584025,"longitude":22.85627020958504,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000063","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935004,"latitude":40.626412,"longitude":22.438962,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0011693","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935158,"latitude":40.632737175018065,"longitude":22.963000343568638,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000262","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934915,"latitude":37.44447085536029,"longitude":24.943708107969314,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049751","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934767,"latitude":35.32289959334762,"longitude":25.16571114847943,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR8C6H00002320","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934998,"latitude":36.8619284,"longitude":22.7073214,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000238","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935129,"latitude":36.5121752,"longitude":23.06003809999993,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000059","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934944,"latitude":38.001415589968445,"longitude":23.718593038028757,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN41186","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085657,"latitude":39.104122,"longitude":26.552771,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000011","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934808,"latitude":38.037308122116116,"longitude":23.7661881211601,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0036279","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934956,"latitude":39.6312802294672,"longitude":22.446843198284682,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000203","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935066,"latitude":39.62226640000001,"longitude":19.9193396,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0028435","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934758,"latitude":37.0654883,"longitude":21.6379278,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000147","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934920,"latitude":38.32095953190564,"longitude":23.791327988343255,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000144","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934914,"latitude":40.66506116251958,"longitude":23.693140745090886,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000149","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934950,"latitude":37.85263287847921,"longitude":21.253799840173556,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0000810","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935137,"latitude":40.2704668138813,"longitude":22.50827072023776,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN39758","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935155,"latitude":40.67019560000001,"longitude":22.9549175,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0033948","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":23666598,"latitude":36.9508158,"longitude":21.7019862,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052408","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100804,"latitude":39.360151,"longitude":22.949665,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000075","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934977,"latitude":37.99157917876958,"longitude":23.748458537079273,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0019715","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934999,"latitude":38.2146338920582,"longitude":21.720094103402076,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000067","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935014,"latitude":40.61509168220829,"longitude":22.976889275927306,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050126","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934687,"latitude":37.940233115331,"longitude":23.64900499999999,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000252","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934814,"latitude":36.448980267557204,"longitude":28.222341444051153,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR9F8H00000043","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378440,"latitude":37.88756805268193,"longitude":24.005001777162484,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050623","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934734,"latitude":36.448935,"longitude":28.222424,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000005","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934834,"latitude":37.97181331347112,"longitude":23.621728641698837,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050640","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100786,"latitude":39.66416873941481,"longitude":20.850117546315005,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058175","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666615,"latitude":40.61089520357234,"longitude":22.986962368377974,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000093","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934741,"latitude":37.954985966338434,"longitude":23.70285639944632,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050322","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934703,"latitude":41.137675221111834,"longitude":24.88832139412253,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050601","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934707,"latitude":35.33876626611029,"longitude":25.13467947335755,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050331","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934711,"latitude":37.94011375324819,"longitude":22.934233309192678,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000163","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934971,"latitude":37.63327203867612,"longitude":22.728096488613346,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050342","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934732,"latitude":37.63299362756927,"longitude":22.727966527612693,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063995","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934926,"latitude":38.04833,"longitude":23.746941,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000078","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934979,"latitude":40.61711819227063,"longitude":22.958870798776616,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052132","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935072,"latitude":38.01831,"longitude":23.82755,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0057099","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934824,"latitude":36.430905,"longitude":28.220776,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000066","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935013,"latitude":37.89240159152611,"longitude":23.76092806994052,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000121","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934838,"latitude":40.62938161905068,"longitude":22.068285086811102,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000006","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934885,"latitude":37.87011041326233,"longitude":23.76569879877661,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000173","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934948,"latitude":39.36002269788395,"longitude":22.947896807374946,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063122","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666603,"latitude":36.4309043,"longitude":28.2207735,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GR8C3H00007517","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":24325494,"latitude":40.62883891686855,"longitude":22.948387880329513,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA3DH00003475","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934748,"latitude":37.947954629445825,"longitude":23.698264161417192,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051258","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935033,"latitude":38.11841266115457,"longitude":23.989460641121923,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0059511","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935160,"latitude":37.95490154036575,"longitude":23.708259550926186,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050156","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934722,"latitude":37.936577099693885,"longitude":23.945716978749925,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050153","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934721,"latitude":38.004736,"longitude":23.77623,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0059509","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935161,"latitude":37.99297748784693,"longitude":23.765349822090116,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN40020","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378450,"latitude":40.60443305430315,"longitude":22.959662698291613,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRAA7H00006322","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666590,"latitude":37.92479932061144,"longitude":23.739365325148576,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0055703","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100793,"latitude":37.98478182317605,"longitude":23.911958724853548,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000079","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934966,"latitude":40.63553223368414,"longitude":22.944355487102484,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0045876","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935075,"latitude":40.780605,"longitude":22.41583,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0062879","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666612,"latitude":40.78072453881295,"longitude":22.41570144792275,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000224","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935111,"latitude":38.4334638307485,"longitude":22.872337752213397,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0011367","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935133,"latitude":37.94689419,"longitude":23.62481142,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050139","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934689,"latitude":38.01233655171952,"longitude":23.69394638894994,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000210","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935055,"latitude":37.937621923842755,"longitude":22.9308323349876,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058883","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935178,"latitude":37.51257710037856,"longitude":22.373530365343072,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000104","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935109,"latitude":40.781016984500255,"longitude":22.576702434358594,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000133","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934783,"latitude":38.01264140185152,"longitude":23.69411900434011,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000202","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935062,"latitude":39.623543220545535,"longitude":19.897347186508114,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000258","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934805,"latitude":35.487862,"longitude":24.074558,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050313","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934702,"latitude":41.14917287194784,"longitude":24.147306775463107,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0038667","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100787,"latitude":38.012343546985534,"longitude":23.694221658895458,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000253","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934804,"latitude":36.433536811373095,"longitude":28.222832904390316,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000237","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935095,"latitude":38.51219656786318,"longitude":23.63724145767219,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR997H00002895","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935027,"latitude":37.99085280192655,"longitude":23.797795142440513,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0046424","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935167,"latitude":37.971926470369496,"longitude":23.77055911065827,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0024526","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935044,"latitude":40.6278850569571,"longitude":22.44272661916074,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052489","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100806,"latitude":40.30137,"longitude":21.78657,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050279","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934728,"latitude":40.301422820680244,"longitude":21.78689672023779,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000095","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934738,"latitude":40.27093800022624,"longitude":22.51007874141692,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0024226","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935098,"latitude":37.9464954310812,"longitude":23.66934431621584,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000272","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934918,"latitude":40.98356,"longitude":24.70525,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000016","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934801,"latitude":38.08976314574172,"longitude":23.81921513160114,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000256","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934806,"latitude":35.2068440713383,"longitude":26.105740408639235,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000225","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935123,"latitude":37.974790371503964,"longitude":22.977659567344745,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000213","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935058,"latitude":40.512158669589745,"longitude":21.68008293809274,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000074","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935017,"latitude":40.7904211,"longitude":22.4113195,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000211","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935057,"latitude":35.52753635408994,"longitude":24.073472000000038,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000270","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934862,"latitude":35.28765750000001,"longitude":25.4500084,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000148","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934895,"latitude":35.32633278484425,"longitude":25.069591099370996,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000165","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934964,"latitude":35.14917737937222,"longitude":25.26484558821153,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058884","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935179,"latitude":40.65315676980823,"longitude":22.92173447286723,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052751","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934821,"latitude":38.01491293724388,"longitude":22.746053076186097,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977Η00007726","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666629,"latitude":38.05519976780961,"longitude":23.83889033619366,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA83H00004290","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934760,"latitude":37.883156485100585,"longitude":23.74660392394253,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN45726","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934923,"latitude":35.15001127431963,"longitude":25.264552531762504,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000114","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935063,"latitude":37.98279308715896,"longitude":23.729889093254087,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000251","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934784,"latitude":35.36503712570464,"longitude":24.484018158466597,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058889","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935174,"latitude":37.959984859336146,"longitude":23.748567201094716,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000185","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935020,"latitude":38.319448586522796,"longitude":23.317005018702048,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000089","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934773,"latitude":40.3986701965332,"longitude":23.873380661010742,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN41930","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935143,"latitude":40.30899468715197,"longitude":21.785272567432777,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0014936","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935031,"latitude":37.997959227336864,"longitude":23.735514326389307,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000157","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934867,"latitude":37.79535214116338,"longitude":21.350596457979748,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000107","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935125,"latitude":37.88406281862815,"longitude":23.931189658895505,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050185","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934723,"latitude":40.270881,"longitude":22.505714,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050457","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934701,"latitude":38.24699787419489,"longitude":21.735896593295024,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR935H00007098","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666599,"latitude":38.02823896291711,"longitude":23.788931184267618,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0044885","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935049,"latitude":37.07390653913278,"longitude":22.432530769346272,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA54H00004881","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085655,"latitude":40.08426623755174,"longitude":21.4256392077271,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007875","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666932,"latitude":37.88358379961934,"longitude":23.934794914981598,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050221","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934696,"latitude":39.62350562490451,"longitude":19.921235317791,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0000471","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":23666593,"latitude":37.93544763093749,"longitude":23.717286711656755,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000098","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934740,"latitude":37.9796,"longitude":23.729519,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049926","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935165,"latitude":35.50783611623416,"longitude":24.023425618719557,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063119","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666634,"latitude":35.50783939073314,"longitude":24.023446200611684,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000119","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935115,"latitude":37.95587539167697,"longitude":23.72368095337299,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0035130","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085644,"latitude":38.624928889928036,"longitude":21.408834393533905,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051608","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934790,"latitude":37.9478739900867,"longitude":23.7458330299926,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000080","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934770,"latitude":38.04412293387766,"longitude":23.53578186871721,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000002","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934832,"latitude":38.02819479219987,"longitude":23.71770911588942,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0012208","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935146,"latitude":41.18379502856914,"longitude":23.28102016038528,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0018280","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935135,"latitude":38.01257832679207,"longitude":23.819393391384313,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA31H00007536","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085661,"latitude":37.437812,"longitude":24.935725,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051373","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100802,"latitude":38.04445224656708,"longitude":23.537324752149516,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000271","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934882,"latitude":38.371069,"longitude":26.134098,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0046499","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934787,"latitude":37.937805103976636,"longitude":23.703543677950787,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000184","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935006,"latitude":40.77963969845246,"longitude":24.710912781579964,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000254","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934831,"latitude":37.75512164453687,"longitude":26.97701195003367,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA5DH00007563","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085658,"latitude":38.898099,"longitude":22.43917,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0047005","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":23666600,"latitude":37.84445,"longitude":23.77046,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0045872","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935076,"latitude":40.24252693282629,"longitude":23.286981053471493,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052389","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935101,"latitude":40.708137890987615,"longitude":22.93166596883316,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000135","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934802,"latitude":37.96800198718345,"longitude":23.709173137399603,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007287","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666608,"latitude":37.95447438507905,"longitude":23.640059441716183,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000106","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935120,"latitude":37.96302191057995,"longitude":23.657651251004154,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000092","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934779,"latitude":37.95873608161575,"longitude":23.705666387731526,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000004","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934826,"latitude":37.91219718703798,"longitude":23.71275527976229,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000189","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935022,"latitude":38.94172668457031,"longitude":23.208091735839844,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000240","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934829,"latitude":38.07799988640766,"longitude":22.629197682208996,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN41204","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085654,"latitude":39.09405,"longitude":26.55463,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0004783","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934922,"latitude":40.7931887902703,"longitude":22.410990991401604,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000026","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934908,"latitude":38.031129731376474,"longitude":23.706859069940606,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000061","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935010,"latitude":37.991990129462245,"longitude":23.68024972883609,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063241","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666619,"latitude":37.7915303827227,"longitude":26.704328078579824,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0025360","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666623,"latitude":37.98479262185642,"longitude":23.739365995741757,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0060262","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100783,"latitude":38.04991449523495,"longitude":23.752041813491815,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000168","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934945,"latitude":38.5331578,"longitude":21.0763488,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000025","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934907,"latitude":38.023283861944826,"longitude":23.747787340524155,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0046863","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935138,"latitude":38.96460659857303,"longitude":20.74924565889546,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000176","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934951,"latitude":40.686338799999994,"longitude":22.855144855837125,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000175","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934937,"latitude":40.0843724532018,"longitude":21.42978127788706,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000201","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935056,"latitude":38.60913746505805,"longitude":22.71196404662703,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0019164","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666621,"latitude":39.58776,"longitude":19.82407,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000099","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934742,"latitude":37.9768568374537,"longitude":23.74022118965081,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050295","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934729,"latitude":39.55504593332887,"longitude":21.76650448787757,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0012536","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935169,"latitude":35.32960813518642,"longitude":25.144495658895494,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051210","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934735,"latitude":37.97613527140578,"longitude":23.733646388308557,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0001775","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":23666591,"latitude":39.36390470580044,"longitude":21.92078629778152,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0047349","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934793,"latitude":37.97405754948203,"longitude":22.981387084349308,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0064001","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":17675190,"latitude":39.73833,"longitude":22.288142,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0060330","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085646,"latitude":37.951319566175506,"longitude":23.855105959688625,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR1775","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934746,"latitude":37.96333417347988,"longitude":23.621060844034332,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0023211","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935035,"latitude":39.35452013292722,"longitude":21.91459854340212,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000264","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934901,"latitude":39.59535640089799,"longitude":22.068216230653775,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000229","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935114,"latitude":36.740852,"longitude":24.433131,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000199","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934968,"latitude":38.01494226358862,"longitude":24.4166838687172,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000094","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934739,"latitude":40.05091,"longitude":23.412996,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000051","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934940,"latitude":38.0721864520987,"longitude":23.8128344503458,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR9A6H00006034","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085643,"latitude":40.61607241720894,"longitude":22.960647133920787,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0007475","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935132,"latitude":38.00512590893387,"longitude":23.74886870596726,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000032","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934875,"latitude":36.8037804,"longitude":22.8512814,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000259","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934850,"latitude":39.33810236165365,"longitude":22.096311449073823,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000152","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934860,"latitude":38.250815021929114,"longitude":22.08853877546312,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000145","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934898,"latitude":40.613966,"longitude":22.966751,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000204","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935085,"latitude":38.013197,"longitude":22.749254,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0057408","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935099,"latitude":38.02519182247383,"longitude":23.849303302675697,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA39H00007545​","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085645,"latitude":38.901579,"longitude":22.433878,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0017534","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934994,"latitude":38.032172943659035,"longitude":23.750047705522547,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052514","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100789,"latitude":38.07273055395383,"longitude":23.815807069940547,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GR86BH00001241","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934754,"latitude":39.48804,"longitude":20.27011,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052581","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378448,"latitude":40.72630484604058,"longitude":22.914126507468893,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0028126","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934791,"latitude":40.591264590063915,"longitude":23.036929477892485,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0011706","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934816,"latitude":39.360091926181774,"longitude":22.95006689814761,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050173","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934992,"latitude":41.09021651149177,"longitude":23.547973319693266,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050278","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934727,"latitude":39.63768374614877,"longitude":22.415813139881152,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050166","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934724,"latitude":38.464463048541006,"longitude":23.593094504299188,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000269","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934889,"latitude":35.512349518228696,"longitude":24.018217796477984,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049709","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935154,"latitude":37.95958507185804,"longitude":23.753249576128837,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR9A6H00004122","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666625,"latitude":40.6512056,"longitude":22.9514803,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000260","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934913,"latitude":37.075640560025576,"longitude":22.429515578521546,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000209","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935081,"latitude":40.048434140109435,"longitude":20.751366443533925,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000141","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934887,"latitude":41.08860579795236,"longitude":23.54890132638934,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000154","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934865,"latitude":38.409478610525156,"longitude":24.036471696924195,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0023893","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935170,"latitude":41.50312476283032,"longitude":26.524821723925207,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0001002","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934891,"latitude":39.99287124993194,"longitude":22.622836331926393,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0026919","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935172,"latitude":35.49849303266223,"longitude":24.0318334417162,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0035580","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935069,"latitude":35.19151217547245,"longitude":25.717914346798086,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0009316","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378444,"latitude":40.6137895761951,"longitude":22.960314571775644,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050329","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934698,"latitude":41.50129835895983,"longitude":26.532472409227353,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000241","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934841,"latitude":41.501436449453614,"longitude":26.532536845403683,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR917H00006151","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":15276213,"latitude":38.08944795965401,"longitude":23.818473413763286,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000008","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934872,"latitude":37.952444,"longitude":23.667703,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000181","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935019,"latitude":39.50566697747796,"longitude":20.26378769428777,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000110","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935077,"latitude":38.05159893484808,"longitude":23.83779325893022,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000263","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934897,"latitude":37.539566909279486,"longitude":25.161681980694652,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063652","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934854,"latitude":38.05238446004529,"longitude":23.82867190194736,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000177","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934929,"latitude":41.151276,"longitude":24.146959,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000041","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934990,"latitude":37.96551760801487,"longitude":23.510959297792663,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063121","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666601,"latitude":35.364852075592054,"longitude":24.464316137947137,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058830","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935163,"latitude":37.99931680767735,"longitude":23.708370257542356,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0061186","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422548,"latitude":37.91301748207238,"longitude":23.743428696370792,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063895","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422543,"latitude":40.67506515296834,"longitude":22.938122183043475,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063898","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":17675189,"latitude":40.675089166071146,"longitude":22.938092851694204,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0060260","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100799,"latitude":37.90616554545669,"longitude":23.735943169328948,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000036","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934877,"latitude":37.992473300672295,"longitude":23.763228355819706,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000217","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935052,"latitude":38.89956,"longitude":22.43574,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000043","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934986,"latitude":38.00506263720931,"longitude":23.776126507517688,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000123","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934839,"latitude":37.969811251377116,"longitude":23.651153468595226,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000003","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934827,"latitude":37.94277553927832,"longitude":23.73307988050783,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000054","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934933,"latitude":40.63933765353136,"longitude":22.94638996489789,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000057","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934939,"latitude":37.94275784205517,"longitude":23.733026472428264,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000045","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934987,"latitude":38.0128531690428,"longitude":23.65923148098568,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000096","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934743,"latitude":37.80876904486323,"longitude":23.976914442559064,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000027","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934910,"latitude":37.97563667128001,"longitude":24.00846913957207,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000102","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935117,"latitude":37.902265,"longitude":23.872649,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058828","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935065,"latitude":40.599793,"longitude":22.95461,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000012","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934833,"latitude":38.014987273252295,"longitude":23.754361329800986,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000014","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934809,"latitude":37.951605402512925,"longitude":23.737702938657776,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000019","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934818,"latitude":39.66560451461245,"longitude":20.853678367476505,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000116","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935080,"latitude":38.0344965833867,"longitude":23.737835269791503,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000009","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934873,"latitude":38.0460362728776,"longitude":23.5854295760336,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000090","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934780,"latitude":37.967940700078024,"longitude":23.760065903681834,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000039","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934911,"latitude":38.05890332494034,"longitude":23.79141316869982,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000233","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935092,"latitude":39.370789102516795,"longitude":22.93585786871722,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000247","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934820,"latitude":38.95845017221596,"longitude":20.750974650297167,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050144","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934688,"latitude":37.94592227670229,"longitude":23.715248116567636,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058832","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935164,"latitude":37.936845057714244,"longitude":23.641491798776656,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000117","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935108,"latitude":38.04933974066608,"longitude":23.763234881175777,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000155","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934870,"latitude":35.339692,"longitude":25.149129,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000182","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935018,"latitude":35.33878257007673,"longitude":25.130853401703234,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000029","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934954,"latitude":38.054415,"longitude":23.81131,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000052","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934930,"latitude":38.033504,"longitude":23.793645,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000064","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935012,"latitude":37.98674,"longitude":23.761799,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000073","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934976,"latitude":37.959103900754734,"longitude":23.754068714120876,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050082","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935105,"latitude":37.9136536965756,"longitude":23.747732752149545,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000125","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934843,"latitude":37.9549814,"longitude":23.8595008,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000076","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934978,"latitude":37.9599136,"longitude":23.8561744,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000127","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934868,"latitude":38.003409808135075,"longitude":23.884857635581966,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000013","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934810,"latitude":38.007841,"longitude":23.857981,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000065","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935005,"latitude":38.13402365844738,"longitude":23.85888613988118,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000048","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934989,"latitude":38.002592170302314,"longitude":23.792084419643402,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050630","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934799,"latitude":37.50347,"longitude":22.36704,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000072","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934963,"latitude":38.03766411252357,"longitude":23.827767883432443,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000028","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934953,"latitude":38.0704379094779,"longitude":23.78387329065822,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000140","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934909,"latitude":38.019773213031,"longitude":24.0058277556136,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000131","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934813,"latitude":37.964247030777365,"longitude":23.566604085062067,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000001","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934828,"latitude":38.04386105617239,"longitude":23.754976437285222,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000215","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935059,"latitude":35.31488574256377,"longitude":25.1476192958105,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000139","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934849,"latitude":37.8857307698269,"longitude":23.9378676907091,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0025110","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934925,"latitude":39.62052360931103,"longitude":19.918890578277953,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049065","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935040,"latitude":37.923043211949064,"longitude":23.705878847247437,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0036675","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935067,"latitude":38.0129798,"longitude":23.7530384,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0005588","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935073,"latitude":40.844010058528674,"longitude":25.871454418354567,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049711","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935153,"latitude":38.059687245459344,"longitude":23.79725505828378,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0056210","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":24325495,"latitude":38.39506322,"longitude":23.79109183,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0060122","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934902,"latitude":37.92509826490635,"longitude":23.740902757482445,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0033882","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935151,"latitude":35.3248303012296,"longitude":25.139531410895984,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA83H00004289","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934761,"latitude":37.908177607908854,"longitude":23.752666868561278,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007972","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":24325500,"latitude":38.00849,"longitude":23.85628,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA83H00003914","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934822,"latitude":37.865007751436714,"longitude":23.744170517350433,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063891","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422544,"latitude":38.002111456347286,"longitude":23.684725205295535,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0060261","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100788,"latitude":37.990568726267405,"longitude":23.701580385593616,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000214","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935060,"latitude":36.8925651,"longitude":27.2889999,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058826","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100807,"latitude":37.939386,"longitude":23.74003,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052111","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934716,"latitude":37.93937482118701,"longitude":23.740021263430094,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000050","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934931,"latitude":37.93932861244313,"longitude":23.74014356779344,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050326","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934705,"latitude":40.846598476383676,"longitude":25.87780853308209,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR8E6H00003914","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":18480463,"latitude":40.847727023978074,"longitude":25.883854761822143,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050129","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934718,"latitude":37.95671159800237,"longitude":23.703622480985587,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050711","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13479926,"latitude":38.034000340925864,"longitude":23.792314624328583,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050116","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934737,"latitude":38.03362704389846,"longitude":23.79329046494297,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050682","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100692,"latitude":38.0357,"longitude":23.795449,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063889","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422539,"latitude":38.03650942376888,"longitude":23.797480349743765,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063893","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422547,"latitude":37.97471167232393,"longitude":23.674953986649854,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063887","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422546,"latitude":38.00738541098409,"longitude":23.86358158410425,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0053206","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934715,"latitude":38.01273825576231,"longitude":23.818598755371568,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063897","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":17675191,"latitude":37.94501202720998,"longitude":23.700693015211645,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0061185","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422545,"latitude":38.01407537543902,"longitude":23.81866177369748,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR86AH00003592","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934756,"latitude":40.74853214123048,"longitude":23.069500780096632,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000024","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934906,"latitude":40.74927855060236,"longitude":23.068499352629487,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000232","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935084,"latitude":39.1067382,"longitude":26.5572747,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR82CH00002895","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934855,"latitude":37.074305,"longitude":22.4294819,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050211","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934825,"latitude":38.614018218849054,"longitude":21.41379592600765,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000055","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934934,"latitude":40.609525,"longitude":22.97084,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051966","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100691,"latitude":38.24847896893278,"longitude":21.737213378962565,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058881","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935176,"latitude":38.24756703418161,"longitude":21.735958868753755,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0019923","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934921,"latitude":38.46728326526607,"longitude":23.616359124065802,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000218","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935028,"latitude":39.63499532864851,"longitude":22.414940718608023,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050456","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934733,"latitude":37.673328,"longitude":21.436762,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000250","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934819,"latitude":37.67299000763772,"longitude":21.436430744506765,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA83H00004288","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934759,"latitude":37.93033995315328,"longitude":23.755640355208005,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0064589","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":18480464,"latitude":36.89038,"longitude":27.28744,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000083","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934769,"latitude":40.669809576665095,"longitude":22.907759639922006,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000160","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934969,"latitude":40.690256628510035,"longitude":21.680389635581946,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000138","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934848,"latitude":40.99556823203976,"longitude":22.5709002245369,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0053233","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935102,"latitude":40.4448171,"longitude":23.6813175,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0044170","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934713,"latitude":38.3049243003432,"longitude":21.777456522145147,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA54H00006278","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666597,"latitude":40.30092763517017,"longitude":21.791022880015767,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN38815","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":24325497,"latitude":38.02748423198839,"longitude":23.842640240360844,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052491","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100803,"latitude":41.089426,"longitude":23.5490099,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0029347","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934796,"latitude":36.3990884,"longitude":25.4477265,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000060","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935009,"latitude":38.013564,"longitude":23.81944,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN38834","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934751,"latitude":39.54833362345936,"longitude":21.761816036061678,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0006302","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935036,"latitude":39.548467299300576,"longitude":21.761827411045033,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000265","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934916,"latitude":39.295635,"longitude":22.384495,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0014892","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935159,"latitude":40.586768683947334,"longitude":22.94846325064941,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000071","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934975,"latitude":40.522327,"longitude":22.203618,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000112","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935090,"latitude":40.63170422216923,"longitude":22.94268634110449,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000239","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935096,"latitude":41.138395788433165,"longitude":24.88916418711983,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0028683","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378445,"latitude":38.366903986029406,"longitude":26.138802066253106,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051468","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934928,"latitude":36.4122,"longitude":25.48076,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0062729","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666613,"latitude":40.2431231,"longitude":23.2887365,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0059986","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935148,"latitude":38.409598,"longitude":24.0392607,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049754","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934736,"latitude":38.95793024275424,"longitude":20.752269744791988,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0062939","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666633,"latitude":38.95791804827678,"longitude":20.75228274615331,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051317","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934856,"latitude":39.36675315647686,"longitude":21.92932938365493,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000162","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934972,"latitude":38.52798,"longitude":22.37606,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0045818","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100805,"latitude":38.261448,"longitude":21.749591,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063894","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422542,"latitude":40.64811,"longitude":22.91195,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000231","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935061,"latitude":37.43872443979912,"longitude":25.333311457672153,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0061427","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666618,"latitude":40.65978,"longitude":23.36492,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000196","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934981,"latitude":39.2339584,"longitude":20.6002107,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0013628","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935147,"latitude":40.21622832233541,"longitude":23.6665337448239,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000197","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934958,"latitude":39.36374563098253,"longitude":21.92388531901429,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0020187","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935029,"latitude":37.82158,"longitude":23.7703,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0002869","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934757,"latitude":37.59244,"longitude":21.62114,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050271","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934726,"latitude":39.35988715879541,"longitude":22.951081192048036,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000170","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934946,"latitude":39.7857028,"longitude":19.7723034,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000171","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934935,"latitude":37.90791,"longitude":21.27915,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0045837","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935037,"latitude":39.9939787,"longitude":22.6162217,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000219","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935026,"latitude":39.6391429191089,"longitude":22.41866899140166,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052109","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100794,"latitude":37.94602649633181,"longitude":23.71191309595588,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000033","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934876,"latitude":37.94584249209753,"longitude":23.71289788910292,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050320","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934697,"latitude":40.93747726959834,"longitude":24.412728977328698,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051053","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935107,"latitude":38.4666287,"longitude":23.6159427,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052488","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100785,"latitude":41.1185923,"longitude":25.4033701,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GR8E6H00005413","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934927,"latitude":41.1187221,"longitude":25.4031647,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0060264","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934851,"latitude":37.975960436189474,"longitude":23.76146743968248,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050146","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934719,"latitude":37.97865477263197,"longitude":23.762955295659594,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA38H00007188","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666609,"latitude":38.021507557118916,"longitude":23.731512207357596,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0017908","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":24325496,"latitude":40.428995,"longitude":22.930688,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000132","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934781,"latitude":38.01597116972381,"longitude":23.692653023313483,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000200","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935054,"latitude":38.14378941891759,"longitude":21.552292801240696,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063888","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422540,"latitude":39.60617592576333,"longitude":22.44184879762268,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000031","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934857,"latitude":38.09535189147707,"longitude":23.738864651406175,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000030","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934874,"latitude":38.08146090768511,"longitude":23.7363753353618,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000246","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934847,"latitude":35.3688295,"longitude":24.7033422,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051683","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934962,"latitude":37.96659336682034,"longitude":22.78445670028685,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000150","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934863,"latitude":37.92860376866886,"longitude":23.143762877315567,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0034571","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935034,"latitude":37.98609585990086,"longitude":23.65546037053491,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052935","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934788,"latitude":37.95423556693073,"longitude":23.64411690964596,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0038983","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100800,"latitude":37.9771866,"longitude":23.7358806,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000084","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934771,"latitude":37.97815636729915,"longitude":23.769365076018175,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0047976","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":18480467,"latitude":40.3795147765811,"longitude":23.440950695841853,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000257","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934782,"latitude":39.16387192946222,"longitude":23.486906204998704,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0061180","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":17675188,"latitude":39.63709971719048,"longitude":22.416892913806343,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GR82CH00002481","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":13935039,"latitude":37.40138305,"longitude":22.13664343,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR812H00006149","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666588,"latitude":35.5100608,"longitude":24.0316978,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN41317","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935041,"latitude":35.20595187,"longitude":26.10478948,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063120","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666635,"latitude":35.19710963851879,"longitude":25.710646684696677,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000097","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934744,"latitude":37.95818400925732,"longitude":23.626171116567548,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050576","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934704,"latitude":38.6252144069169,"longitude":21.409286666715616,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000243","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934845,"latitude":39.039353,"longitude":26.454821,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRAA7H00006647","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666592,"latitude":38.089221045853165,"longitude":23.73765265031454,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063431","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666632,"latitude":38.4667572,"longitude":23.6159897,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000091","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934778,"latitude":40.580792648202284,"longitude":22.951229513345083,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000038","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934879,"latitude":37.94749,"longitude":23.64464,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000037","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934878,"latitude":37.996220923334405,"longitude":23.732628762276818,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000040","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934982,"latitude":38.00794612922988,"longitude":23.734938860465945,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000007","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934871,"latitude":38.021807,"longitude":23.735638,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000128","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934853,"latitude":37.98451157755451,"longitude":23.729683959628574,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR877H00005040","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934893,"latitude":37.997935348336235,"longitude":23.732537659905475,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0059320","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934794,"latitude":40.521842,"longitude":22.20252,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0062639","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":17675193,"latitude":37.6733376,"longitude":21.4315432,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052606","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934797,"latitude":38.0192393,"longitude":22.7390007,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0004079","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935157,"latitude":40.779602284478614,"longitude":21.40759459938829,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000226","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935124,"latitude":38.94224161594726,"longitude":22.116616276587365,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000207","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935087,"latitude":40.30171195840243,"longitude":21.78799978285997,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0034390","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934823,"latitude":37.959048077907156,"longitude":23.687610202245434,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000056","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934943,"latitude":37.9533797575685,"longitude":23.669461537106,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007973","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":24325498,"latitude":38.00876965342758,"longitude":23.681235103372952,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000082","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934774,"latitude":40.681008684505976,"longitude":22.95599825363786,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000242","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934830,"latitude":38.493121930474885,"longitude":22.98149569925897,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN45729","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934924,"latitude":39.98728758388581,"longitude":23.617317999411686,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0027768","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934888,"latitude":38.08464223944003,"longitude":23.707012776117267,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0031278","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935134,"latitude":38.03692174688865,"longitude":23.679026986978215,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0002017","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934996,"latitude":38.4419561,"longitude":23.6256506,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000205","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935086,"latitude":35.49440718934247,"longitude":23.65318232979382,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000208","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935088,"latitude":41.1224394,"longitude":25.4065582,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050140","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934690,"latitude":37.977221,"longitude":23.651106,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000151","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934859,"latitude":35.188920976818316,"longitude":25.71708767361065,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000105","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935119,"latitude":37.7159646199921,"longitude":24.055063722144,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000085","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934775,"latitude":37.94024644622349,"longitude":23.75045104763717,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0002064","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935045,"latitude":37.983500604228674,"longitude":23.728029851520546,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000108","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935112,"latitude":38.055887,"longitude":23.805288,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0015760","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":17675192,"latitude":38.83557,"longitude":20.70821,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000167","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934936,"latitude":36.214746,"longitude":28.116293,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050604","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934708,"latitude":35.36628416515705,"longitude":24.480307352184354,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000198","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934983,"latitude":37.79182700000004,"longitude":26.70293780489351,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000186","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935007,"latitude":35.0105301002551,"longitude":25.740441334884736,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000227","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935126,"latitude":38.3689958,"longitude":21.4306374,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000244","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934846,"latitude":37.0856432,"longitude":25.14883180000004,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050270","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934725,"latitude":38.8989756,"longitude":22.4335437,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0028253","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934795,"latitude":40.67217,"longitude":22.60176,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000015","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934811,"latitude":40.8009117828473,"longitude":22.0500715540295,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000249","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934881,"latitude":36.91234,"longitude":21.69364,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000111","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935089,"latitude":38.0811424,"longitude":23.7355078,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR9B1H00003164","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378446,"latitude":41.00058,"longitude":22.56838,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0021868","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934789,"latitude":38.83308,"longitude":20.70813,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0036361","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085664,"latitude":39.42163,"longitude":20.07799,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051936","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666616,"latitude":40.62802,"longitude":22.07064,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0009613","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935070,"latitude":40.629836008213545,"longitude":22.06277454807952,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000212","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935053,"latitude":37.3781972,"longitude":23.1609789,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA3BH00004801","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934762,"latitude":37.93733,"longitude":23.75137,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0012654","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":23666595,"latitude":38.021916,"longitude":23.7833196,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0015475","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085647,"latitude":38.12186,"longitude":23.86443,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000228","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935127,"latitude":37.05067633898552,"longitude":22.00808719141901,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000087","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934772,"latitude":41.182469000000005,"longitude":23.282370682209034,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN45780","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":18480469,"latitude":35.36470245240536,"longitude":24.48406576195393,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063892","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422541,"latitude":40.579283980945846,"longitude":22.97143963010037,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR877H00005041","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934894,"latitude":37.99557381311929,"longitude":23.750245875139083,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR82CH00003928","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":23666610,"latitude":37.04803,"longitude":21.71127,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050218","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934695,"latitude":39.66401092185854,"longitude":20.851410054910843,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000216","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935051,"latitude":38.900292,"longitude":22.433072,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050209","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934694,"latitude":40.51963,"longitude":21.257146,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR997H00003475","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100690,"latitude":38.023579014912556,"longitude":23.786396727863917,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRAA7H00006323","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666587,"latitude":37.96855762983583,"longitude":23.726531106134228,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052137","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935078,"latitude":38.3694401696283,"longitude":26.137467042782333,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GR99FH00002427","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935038,"latitude":40.65184725,"longitude":22.94242183,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050125","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934717,"latitude":37.865546876739266,"longitude":23.7456333312208,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000266","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934917,"latitude":40.7800143636662,"longitude":21.4099683421056,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR8DCH00001043","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935139,"latitude":37.93336135446841,"longitude":23.64188416401919,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007555","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085650,"latitude":37.93277089443874,"longitude":23.642290029046585,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0010903","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666626,"latitude":37.932748612817555,"longitude":23.642286827111427,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000236","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935094,"latitude":37.56634,"longitude":22.80098,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000058","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934942,"latitude":38.01862,"longitude":23.69003,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0062190","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":23666607,"latitude":37.71745,"longitude":21.3748,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000166","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934973,"latitude":39.16037980398408,"longitude":20.981271597553246,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050119","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934712,"latitude":37.97737360008512,"longitude":23.740387247850435,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0019283","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934995,"latitude":37.983158920256066,"longitude":23.849649601642795,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007725","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":22378439,"latitude":37.98393337828857,"longitude":23.73402030223698,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977Η00007557","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":20085649,"latitude":37.99977405000003,"longitude":23.67867919618078,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007557","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666628,"latitude":37.99976502703743,"longitude":23.67867147120488,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000086","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934776,"latitude":37.932405,"longitude":23.7560927,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR977H00007286","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666605,"latitude":37.87988946907376,"longitude":23.757645453239455,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0011248","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935140,"latitude":37.96444481887529,"longitude":23.570947369900296,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0006860","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934957,"latitude":38.0479977,"longitude":23.7380592,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000062","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935011,"latitude":37.74623281347613,"longitude":23.429422311094754,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000143","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934900,"latitude":37.978063726702295,"longitude":23.73347625028464,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049871","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934765,"latitude":35.36477879235566,"longitude":24.464181279762215,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0052174","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935150,"latitude":37.56597988240585,"longitude":22.79580106994058,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000017","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934835,"latitude":40.67331580583965,"longitude":22.928717755494063,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000113","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935079,"latitude":37.95325045982537,"longitude":23.67929837913323,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058831","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935131,"latitude":39.55634149999999,"longitude":21.766238,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000126","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934844,"latitude":38.00600194873818,"longitude":23.664734847066484,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0047984","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666630,"latitude":40.57294984577391,"longitude":22.963802500017355,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR8C3H00001134","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934959,"latitude":40.5141742,"longitude":23.8254879,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063896","customByName":{"Pages Available Services":[],"Veev Services":[]},"id":16422538,"latitude":37.94491170103551,"longitude":23.700690961971265,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000234","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935083,"latitude":37.103232257536604,"longitude":25.377243334437594,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0038681","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100784,"latitude":37.941341,"longitude":23.647418,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000088","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934777,"latitude":40.547940283951135,"longitude":23.019688477825753,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR9ACH00002844","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935097,"latitude":40.084889,"longitude":21.433223,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000101","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935100,"latitude":37.9830885635703,"longitude":23.6559870418807,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0032184","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935068,"latitude":40.9286440798346,"longitude":24.39049261004402,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRΑ68Η00007613","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":20085659,"latitude":40.928636,"longitude":24.390687,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRA68H00007613","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666636,"latitude":40.928691345288456,"longitude":24.390518191782675,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR7EBH00001239","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935104,"latitude":38.04317,"longitude":23.6942,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000235","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935093,"latitude":38.394596,"longitude":21.832733,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000115","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935091,"latitude":40.24005618202214,"longitude":23.284669793736953,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000134","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934785,"latitude":38.0083884971716,"longitude":23.68116453363473,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0049097","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935106,"latitude":36.8892798,"longitude":27.1828222,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0063123","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666602,"latitude":36.89038,"longitude":27.28744,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Service Point"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000081","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934768,"latitude":40.578288,"longitude":22.976196,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000193","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934980,"latitude":39.706122394749485,"longitude":21.624960071204896,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0035110","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935103,"latitude":39.70511594396941,"longitude":21.627052383076943,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN39918","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934763,"latitude":40.4679306,"longitude":22.9698252,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050298","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934730,"latitude":41.08960489232884,"longitude":23.5504571165676,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000146","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934890,"latitude":40.63464951374805,"longitude":22.93910512223465,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0058827","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935050,"latitude":40.62947348594389,"longitude":22.94765632071767,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050203","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934693,"latitude":40.633555655494185,"longitude":22.940940440906388,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0055717","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση","Προσαρμογή συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13100693,"latitude":40.634236,"longitude":22.940765,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Retail"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0048602","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935168,"latitude":39.63902239999999,"longitude":22.4191254,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0012278","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666617,"latitude":38.0801397,"longitude":23.8284426,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000035","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934858,"latitude":37.96810063930009,"longitude":23.75060537067918,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050318","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13934892,"latitude":38.24925422224855,"longitude":22.088703949128767,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN38741","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935144,"latitude":40.273294559697305,"longitude":22.507772863637,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0059794","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13934752,"latitude":39.63568605641777,"longitude":22.424518464458945,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0051381","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935002,"latitude":38.829472,"longitude":20.705402,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000103","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935118,"latitude":37.96739991178935,"longitude":23.729224300479927,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0022757","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13935142,"latitude":39.366630558256276,"longitude":21.91498530307581,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0018393","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":16836012,"latitude":38.46462,"longitude":23.59258,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0045852","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13935047,"latitude":39.604316,"longitude":22.435244,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0031664","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS"],"Veev Services":[]},"id":13934792,"latitude":40.655711958283085,"longitude":22.921427199043592,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000044","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934985,"latitude":37.965122426928914,"longitude":23.749913635581947,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRAA7H00006891","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":23666596,"latitude":37.96138811060763,"longitude":23.74350030068403,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000179","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934938,"latitude":38.3920871,"longitude":23.7914086,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000020","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934896,"latitude":38.06203091055371,"longitude":23.71404541397169,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000137","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934803,"latitude":38.00241637850256,"longitude":23.74105321240404,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000018","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS"],"Veev Services":[]},"id":13934836,"latitude":39.667423195819815,"longitude":20.852341799961778,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GR0007158","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ"],"Veev Services":[]},"id":13935145,"latitude":40.641572221945005,"longitude":22.959094186625478,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0053171","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934714,"latitude":38.0879675027972,"longitude":23.816842332506212,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0050616","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934709,"latitude":35.514037816753735,"longitude":24.018673000000035,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000268","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13934903,"latitude":35.5137321777511,"longitude":24.01903258037396,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000221","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935121,"latitude":37.9369875155772,"longitude":21.260808889549253,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRLAN0057339","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση HEETS","Πώληση αξεσουάρ","Σέρβις συσκευών"],"Veev Services":[]},"id":13935136,"latitude":38.03417578426588,"longitude":23.983257785891283,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000068","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935015,"latitude":40.973987473175455,"longitude":22.061129994328326,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}},{"loc":{"corporateCode":"GRGER0000223","customByName":{"Pages Available Services":["Πώληση Συσκευών","Πώληση αξεσουάρ","Ειδικός IQOS","Δοκιμή με καθοδήγηση"],"Veev Services":[]},"id":13935122,"latitude":39.87887490070697,"longitude":25.062796038721576,"minJson":true,"resolvedHostName":"gr-stores.iqos.com.yext-cdn.com","storeType":"Stockist"}}]}

Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι

Το καλάθι σου είναι άδειο.

Βρες τη συσκευή που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες!

Σύγκριση συσκευών

Αυτό το προϊόν καπνού βλάπτει την υγεία σας και είναι εθιστικό.
  • Ελληνικά

Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίτηνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.