Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

My IQOS logo

Welcome to IQOS Care

Girl unpacking her IQOS device

Accidental Damage Coverage

If you accidentally damage your IQOS device, we’ll replace it for free* so you can continue enjoying your IQOS moments with one less thing to worry about.

Girl unpacking her IQOS device

Rapid Replacement

If you are entitled for a replacement, with our rapid replacement service you won't have to wait too long for a new device to arrive or even leave your home

learn more

Blond woman checking her phone with a IQOS device on the table and a handbag next to her

International assistance

If you are on a holiday or travelling for work in a country where IQOS is available and your device is damaged, let us know and we'll send you a replacement for free*

learn more

Person with a IQOS holder and a mobile in his hands in the dark

Firmware Upgrade

We’re always improving the technology that goes into your device. To make sure you continue to get the very best experience upate your device to the latest firmware.

Person with a IQOS holder and a mobile in his hands in the dark

Professional Device Cleaning

A clean device can make a difference. Drop into one of our stores and enjoy our complimentary professional cleaning service.