Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ IQOS

ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Ποια είναι η εταιρεία μας.

Οι παρόντες όροι (στο εξής γενικά οι «Όροι και Προϋποθέσεις») διέπουν την σχέση σας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, (εφεξής «Παπαστράτος» ή η «Εταιρεία» ή «Εμείς») για τις αναφερόμενες στο παρόν υπηρεσίες και διαδικασίες. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με τους Γενικούς Όρους Προστασίας του Απορρήτου του Ομίλου της PMI αποτελούν το σύνολο των όρων που εφαρμόζονται και ισχύουν στη μεταξύ μας σχέση για όσα ρυθμίζονται στο παρόν (στο εξής συνολικά οι «Όροι Χρήσης»). Επίσης οι Όροι Χρήσεις συμπληρώνονται ανά περίπτωση με τους ειδικότερους όρους των προγραμμάτων της Εταιρείας μας στα οποία επιλέγετε να συμμετάσχετε.

2. Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες και τα προγράμματά μας - γενικά

Όλες εν γένει οι δυνατότητες, οι υπηρεσίες, τα προγράμματα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν και παρέχονται από την Παπαστράτος απευθύνονται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη κατά την οποιαδήποτε επαφή σας με την εταιρεία μας και τα προϊόντα της)
ii) είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τους εκάστοτε σχετικούς νόμους
iii) κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα και
iv) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «εσείς» ή ο «Χρήστης» ή οι «Χρήστες»).


3. Τι αφορούν οι παρόντες Όροι Χρήσης

Τόσο η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας πώλησης προϊόντων της Παπαστράτος, iqos.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») από εσάς όσο και η εγγραφή σας ως ενήλικου καταναλωτή στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Εταιρείας μας (εφεξής «η Βάση» μας ή η «Βάση Ενήλικων Καταναλωτών») ως αναλύεται ακολούθως διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. H Παπαστράτος σας καλεί να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας. Η Παπαστράτος ευλόγως θεωρεί ότι έχετε λάβει γνώση αυτών και τους έχετε αποδεχτεί, τόσο εφόσον επιλέγετε να συνεχίσετε την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, όσο και όταν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης κατά την εγγραφή σας στη Βάση μας (όποιο από τα ανωτέρω ισχύει ανά περίπτωση).

Οι παρόντες όροι χωρίζονται σε τρεις Ενότητες:

Α. Όροι και Προϋποθέσεις για την Εγγραφή στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών
Β. Όροι και Προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας iqos.gr
Γ. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν το σύνολο των ανωτέρω (Α και Β)

Α. Όροι και Προϋποθέσεις για την Εγγραφή στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών

3.1. Γενική Περιγραφή εγγραφής στην Βάση

3.1.1. Η Παπαστράτος παράγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει στην ελληνική αγορά μεταξύ άλλων και μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, δηλαδή προϊόντα καπνού που χρησιμοποιούνται χωρίς καύση, όπως νέα προϊόντα καπνού που αποτελούνται από ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν την εμπορική ονομασία IQOS ή ονομασίες τρίτων δικαιούχων συμβεβλημένων με την Παπαστράτος εταιρειών και θερμαινόμενες ράβδους καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες αναπλήρωσης και άλλα συναφή προϊόντα καθώς και πρόσθετα και αξεσουάρ (εφεξής το «Προϊόν» ή τα «Προϊόντα»). Όταν αγοράζετε ένα Προϊόν σε φυσικό κατάστημα IQOS ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα IQOS ή σε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα τρίτων συνεργαζόμενων με την Παπαστράτος εταιρειών ή περιπτέρων που διαθέτουν τα Προϊόντα ή όταν συμμετέχετε σε άλλα προγράμματα της Εταιρείας που σχετίζονται με την αγορά Προϊόντων (όπως ενδεικτικά το Πρόγραμμα Δωρεάν Δοκιμής ) μπορείτε να εγγραφείτε στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Παπαστράτος και να αποκτήσετε καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή (εφεξής η «Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή» ή «η Καρτέλα») για να έχετε την δυνατότητα να λαμβάνετε την εξυπηρέτηση, την επικοινωνία και τα προνόμια που παρέχει η Εταιρεία καθώς και να προβαίνετε σε εξ αποστάσεως αγορές Προϊόντων (π.χ. μέσω e-shop ή τηλεφωνικά) και να συμμετέχετε σε ειδικότερα προγράμματα της Εταιρείας μας εφόσον το επιθυμείτε.

3.1.2. Μπορείτε να εγγραφείτε στη Βάση της Παπαστράτος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
- Εγγραφή σε κατάστημα IQOS
- Εγγραφή μέσω τρίτου συνεργάτη της Παπαστράτος (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
- Εγγραφή μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή κατόπιν σύστασης συνεργάτη λιανοπωλητή καπνικών προϊόντων
- Εγγραφή σας κατά την αγορά σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) iqos.gr

3.1.3. Για να εγγραφείτε στην Βάση και να αποκτήσετε και διατηρήσετε Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.1. ανωτέρω. Ρητώς επισημαίνεται ότι η Εταιρεία στηρίζεται επί της αρχής στην υπεύθυνη δήλωσή σας για την ενηλικότητά σας για την εγγραφή σας στη Βάση μας. Ωστόσο, ρητώς επισημαίνει ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται με το άνοιγμα της Καρτέλας καθώς και η ενεργοποίηση της συμμετοχής σας σε επί μέρους προγράμματα της Εταιρείας (όπως όλως ενδεικτικά, ατομική επικοινωνία,IQOS TOGETHER, MGM, Club κλπ), ακόμη και αν έχετε εγγραφεί σε αυτά, προϋποθέτει (και τελεί με την επιφύλαξη) της επιβεβαίωσης της ενηλικότητάς σας από την Παπαστράτος ή/και δια μέσου των συνεργατών της με τις διαδικασίες που εκάστοτε ισχύουν.

3.2.1 Γιατί να εγγραφώ στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Παπαστράτος;

1. Για να μπορείτε να προβείτε σε on-line και εν γένει εξ αποστάσεως αγορές Προϊόντων από τα κανάλια διανομής της Παπαστράτος
2. Για να σας αναγνωρίζουν ως ενήλικα καταναλωτή (από το σημείο της επιβεβαίωσης ενηλικότητάς σας και εφεξής) τα κανάλια πώλησης-διανομής μας, οι συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες μετά την πώληση, καθώς και τα προγράμματα στα οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε
3. Για να λαμβάνετε την εμπορική εγγύηση που αντιστοιχεί στο Προϊόν που έχετε αγοράσει εντός του χρόνου διάρκειά της – χωρίς ανάγκη προσκόμισης της απόδειξης αγοράς (εφόσον εγγράψετε και την συσκευή σας, αναλόγως το Προϊόν που θα αγοράσετε)
4. Για να σας παρέχεται το πρόγραμμα Προσωπικού Συμβούλου Εξυπηρέτησης Πελατών “On Boarding”, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.2. κατωτέρω
5. Για να σας παρέχεται η εν γένει εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales customer care services), βάσει των πληροφοριών της Καρτέλας σας όταν έρχεστε εσείς σε επαφή μαζί μας (π.χ. στο κατάστημα, στο τηλεφωνικό κέντρο, μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω των social media accounts της Εταιρείας μας ή με άλλο μέσο με δική σας πρωτοβουλία από εσάς προς εμάς). Πληροφορίες της καρτέλας σας περιλαμβάνουν ενδεικτικά ιστορικό παραγγελιών, κατάσταση εγγεγραμμένων συσκευών, στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικά στοιχεία.
6. Για να μπορείτε να εγγραφείτε σε επιμέρους προγράμματα της Παπαστράτος, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτά

Λεπτομέρειες για τα αναφερόμενα στα σημεία 3-5 ανωτέρω, μπορείτε να δείτε στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων Χρήσης.

3.2.2. Ρητώς σημειώνεται ότι για να προβούμε σε εμπορική επικοινωνία και προσωποποιημένη ατομική επαφή μαζί σας θα ζητηθεί από εσάς η σχετική ξεχωριστή ελεύθερη συγκατάθεσή σας για λήψη εμπορικής επικοινωνίας (την οποία μπορείτε να δώσετε ή να άρετε οποτεδήποτε ξεχωριστά). Οποιαδήποτε τυχόν άλλη επικοινωνία διενεργήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο του παρόντος, καλύπτει αποκλειστικά και μόνον σκοπούς τυχόν έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρα βιας (όλως ενδεικτικά λόγους ασφαλείας, ελέγχου ταυτοπροσωπίας, αλλαγή προσώπου για την εγγραφή συσκευών, αλλαγή στου παρόντες όρους ή σε λοιπούς όρους των προγραμμάτων που έχετε εγγραφεί κλπ), λειτουργικούς/διαδικαστικούς και εξυπηρέτησης μετά την πώληση κατόπιν αιτήματός σας (π.χ. στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εγγύησης κλπ) και δεν αποτελεί (ούτε προτίθεται να αποτελέσει) οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία. Επίσης μπορείτε να συμμετάσχετε ξεχωριστά και στο CLUB ή σε άλλα προγράμματά μας κάνοντας εγγραφή σε αυτά και τηρώντας τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για καθένα από αυτά, ανά περίπτωση.

3.3. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για την ορθή εγγραφή μου;

Κατά την εγγραφή σας στη Βάση της Παπαστράτος με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει:

3.3.1. Να δηλώνετε ακριβή και ορθά στοιχεία, να τα διατηρείτε αυτά ακριβή και επικαιροποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας, και να απέχετε από υπαίτια αλλοίωση ή τροποποίησή τους ή παροχή μη επικαιροποιημένων ή αναληθών στοιχείων και να δηλώνετε αληθώς και υπεύθυνα την ενηλικότητά σας. Ιδίως σε περίπτωση που δηλώνετε τα στοιχεία σας για την εγγραφή σας δια μέσου τρίτου συνεργάτη μας θα πρέπει να ελέγχετε μαζί με αυτόν την ορθή εισαγωγή τους. Τα ως άνω στοιχεία σας σας ταυτοποιούν μοναδικά έναντι της Εταιρείας.

3.3.2. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά ή σε περίπτωση απώλειας της συσκευής που έχετε εγγράψει ή παραχώρησής της σε τρίτο ενήλικο καπνιστή, θα πρέπει να ενημερώνετε αποδεδειγμένα την Παπαστράτος στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) άμεσα. Η Παπαστράτος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιοδήποτε σφάλμα ή πρόβλημα δημιουργηθεί εξαιτίας υποβολής μη ορθών, ανακριβών ή αναληθών στοιχείων ή σε περίπτωση μη ορθής ή μη έγκαιρης ενημέρωσής της για τα ανωτέρω.

3.3.3. Πριν την εγγραφή σας θα πρέπει να ενημερώνεστε και να αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας. Σε κάθε περίπτωση οι Όροι Χρήσης θα είναι πάντοτε διαθέσιμοι σε εσάς σε τυχόν επικοινωνία μας μαζί σας (όπου προβλέπεται και επιτρέπεται) αλλά και ανά πάσα στιγμή στην Ιστοσελίδα iqos.gr. Μπορείτε τέλος να ζητήσετε και ενημέρωσή σας στο πεδίο «Υποστήριξη» στην ιστοσελίδα μας, στη σελίδα εξυπηρέτησης πελατών στο Facebook καθώς και στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

3.3.4. Τα ζητούμενα ως υποχρεωτικά δεδομένα για την εγγραφή σας είναι τα αναγκαία, συναφή και πρόσφορα προκειμένου η Παπαστράτος να είναι σε θέση να σας ταυτοποιήσει κατά την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο τήρησης των νομικών της υποχρεώσεων ότι είστε άνω των 18 ετών. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας θα βρείτε στους Γενικούς Όρους Προστασίας του Απορρήτου του Ομίλου της PMI [λινκ].

3.3.5 Μπορείτε να έχετε μόνο μια Καρτέλα στην Βάση μας. Οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής λογαριασμού, διπλο-εγγραφής, ή εγγραφή ατόμου με τροποποιημένα / εικονικά δεδομένα / με άλλους λογαριασμούς (ίδιο όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης / χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου), μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή προηγούμενων λογαριασμών που έχουν ανοίξει μετά τον αρχικό λογαριασμό, και σε περίπτωση της επανάληψης της ενέργειας, θα είναι δυνατή η απενεργοποίηση της αρχικής εγγραφής του καταναλωτή από την Παπαστράτος. Επιπλέον, τυχόν απόπειρα απάτης που εντοπίζεται εντός και σε σχέση με ενεργές προωθητικές ενέργειες στην Ιστοσελίδα iqos.gr, θα οδηγήσει στον αποκλεισμό του χρήστη που διέπραξε την αντίστοιχη απάτη ή απόπειρα απάτης από οποιαδήποτε έκπτωση / επάθλου.

4. Δημιουργία Λογαριασμού στο iqos.gr

4.1. Πως δημιουργείται ο Λογαριασμός μου στο iqos.gr

4.1.1. Με την εγγραφή σας στην Βάση μας και το άνοιγμα Καρτέλας Ενήλικου Καταναλωτή, αποκτάτε και έναν ατομικό Λογαριασμό, ο οποίος είναι προσβάσιμος από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας iqos.gr και περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία που έχετε δηλώσει για την εγγραφή σας στην Βάση μας.

4.1.2. Για να ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός σας θα πρέπει να έχετε επιβεβαιώσει ότι είστε ο κάτοχος του τηλεφωνικού (κινητού) αριθμού που έχετε δηλώσει, τηρώντας την διαδικασία επιβεβαίωσης (double opt in), εισάγωντας τον κωδικό (One Time Password) που θα λάβετε στο κινητό σας ή Να έχετε επιβεβαιώσει το email σας με τον παρακάτω τρόπο: Ακολουθώντας την διαδικασία επιβεβαίωσης δημιουργίας (double opt-in) πατώντας στο σχετικό link που θα λάβετε στο e-mail σας μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας..Σημειωτέον , αν ο Λογαριασμό σας δημιουργηθεί από αντιπρόσωπο της Εταιρείας για εσάς, (απομακρυσμένα μέσω τηλεφωνικού κέντρου κατόπιν κλήσης σας ή μέσω επίσκεψής σας σε κατάστημα), η επιβεβαίωση του email είναι προαιρετική.

Μέχρι την ως άνω επιβεβαίωση, ο Λογαριασμός σας θα παραμένει μη ενεργός. Σε περίπτωση που ο Λογαριασμός σας παραμείνει μη ενεργός για παραπάνω από χρονικό διάστημα 30 ημερών, ο Λογαριασμός σας ενδέχεται να διαγραφεί

4.1.3. Ο ατομικός σας Λογαριασμός χρησιμεύει για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Διενέργεια αγορών από το eshop gr.iqos.com και συμμετοχή σε εμπορικά προγράμματα της εταιρείας.

- Πρόσβασή και διαχείριση των προσωπικών σας στοιχείων και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό σας.

- Εγγραφή των Συσκευών σας και παρακολούθηση αυτών, ενδεικτικά για θέματα κάλυψης εμπορικής εγγύησης

4.1.4. Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια αγορών από το eshop ή τηλεφωνικά, προϋποθέτει απαραίτητα το άνοιγμα Λογαριασμού σας για να είναι εφικτός ο έλεγχος της ενηλικότητάς σας κατά τον χρόνο παράδοσης των Προϊόντων.

4.1.5. Σημειώνεται ότι ο Λογαριασμός σας αποτελεί το front end της Καρτέλας σας στην Βάση και περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να μπορείτε να προβείτε στους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Στο σύνολο της Καρτέλα σας (back end) έχουν δυνατότητα πρόσβασης μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από την Εταιρεία μας, η δε συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της PMI (link) της οποίας λαμβάνεται γνώση και αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας. Απαγορεύεται να δημιουργήσετε δύο Λογαριασμούς, ισχύουν δε και τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.3.5 ανωτέρω.

4.2. Ποιοι είναι οι όροι ορθής τήρησης του Λογαριασμού μου στο iqos.gr

Ο Λογαριασμός σας είναι προσβάσιμος από εσάς δυνάμει των ακόλουθων όρων ορθής τήρησης αυτού.

Ειδικότερα ως προς την ορθή τήρηση του Λογαριασμού σας:

4.2.1. Κατά την ενεργοποίηση του Λογαριασμού στο iqos.gr θα πρέπει επίσης να δημιουργήσετε έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης (password) με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας της Παπαστράτος για τη δημιουργία κωδικών που θα τεθούν εκείνη τη στιγμή υπόψη σας. Με τον κωδικό αυτό θα αποκτάτε πρόσβαση στον ατομικό σας Λογαριασμό και θα σας ταυτοποιεί μοναδικά για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη διενεργήσετε μέσω του Λογαριασμού σας.

4.2.2. Θα πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασης πάντοτε μυστικό και ασφαλή. Ειδικότερα, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του κωδικού σας και την τήρησή του μυστικού. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να αλλάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον μυστικό κωδικό σας. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση του ατομικού σας Λογαριασμού και των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω αυτού (και ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, προς τυχόν ανήλικους). Οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα την Παπαστράτος αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι (α) ο μυστικός κωδικός πρόσβασής σας θα μπορούσε ή ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή (β) υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής σας να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας.

4.2.3. Φέρετε, επίσης, την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού σας. Η Παπαστράτος αποποιείται οιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Λογαριασμού σας (ακόμη και απέναντι σε οιονδήποτε τρίτο), λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας, εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την Παπαστράτος έγκαιρα και προσηκόντως στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας). Επισημαίνεται ότι κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας προ της ενημέρωσης της Παπαστράτος, κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ως δική σας ενέργεια.

4.2.4. Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στον ατομικό σας Λογαριασμό, στο τμήμα της Ιστοσελίδας iqos.gr που ονομάζεται «My IQOS™».

5. Διαγραφή

5.1. Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή κατά βούληση αυτόματα μέσω του Λογαριασμού σας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό σας στο iqos.gr δεν θα διαγράφεστε συνολικά από την Βάση της Παπαστράτος και από υπόλοιπα προγράμματα της Εταιρείας που τυχόν έχετε εγγραφεί, ει μη μόνον χάνετε τη δυνατότητα εισόδου/πρόσβασης στο Λογαριασμό σας (καθώς και της διενέργειας αγορών από το eshop iqos.gr ή τηλεφωνικά). Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας μέσω της Ιστοσελίδας είτε καλώντας στο 800 111 4767.

5.2. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας από την Βάση της Παπαστράτος συνολικά υποβάλλοντας αίτημα για διαγραφή ανά πάσα στιγμή κατά βούληση, και με τον τρόπο αυτό θα διαγράφεται οριστικά και ο Λογαριασμός σας στο e-shop καθώς και η συμμετοχή σας σε όλα τα προγράμματα της Εταιρείας και στη βάση της Εταιρείας συνολικά (με ανωνυμοποίηση ή/και άλλο τεχνικά ισοδύναμο μέτρο).

5.3. Διαγραφή από επιμέρους προγράμματα της Εταιρείας που τυχόν έχετε εγγραφεί, δεν συνεπάγεται και διαγραφή του Λογαριασμού σας στο iqos.gr ή/ από την Βάση της Παπαστράτος (η Καρτέλα σας και ο Λογαριασμός σας στο eshop διατηρούνται μέχρι να ζητήσετε την διαγραφή τους μέσω του αιτήματος για διαγραφή κατά τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 5.2).

5.4. Μετά την απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας, τα δεδομένα του Λογαριασμού σας διατηρούνται για χρονικό διάστημα που ορίζεται από την πολιτική διατήρησης δεδομένων της PMI, για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας για την κάλυψη των διαδικασιών επιχειρηματικής συνέχειας και απόδειξης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει δραστηριότητα στο λογαριασμό σας για 36 μήνες, τα δεδομένα σας διαγράφονται τελείως (με την επιφύλαξη τυχόν αιτήματός σας βάσει της παραγράφου 2 ανωτέρω ή δεδομένων σας που τηρούνται για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας). Σε περίπτωση που επιθυμείτε η διαγραφή των στοιχείων σας να είναι άμεση θα πρέπει να το δηλώσετε συγκεκριμένα αποστέλλοντας email στο contact@iqos.gr ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) υποβάλλοντας αίτημα για διαγραφή κατά τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 5. 2.

5.5. Η Παπαστράτος δικαιούται να αρνηθεί την δημιουργία Λογαριασμού ή/και να διαγράψει και τον Λογαριασμό σας ή/και συνολικά την Καρτέλα σας από ην Βάση μας οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε εύλογο λόγο ή αιτία. Ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) δικαιούται να πράξει τα ανωτέρω όταν συντρέχει οποιοσδήποτε σπουδαίος λόγος όπως, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αν υπάρχουν ενδείξεις για κακόπιστη, παράνομη ή αντισυμβατική χρήση του Λογαριασμού, για αναληθή ή ψευδή στοιχεία ή/και δήλωση ενηλικότητας καθώς και για οποιαδήποτε μη τήρηση των παρόντων όρων. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του Χρήστη διατηρούνται ως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 5.4, για το σκοπό της επιβεβαίωσης ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα δημιουργήσει ξανά Λογαριασμό.

6. Ειδικότερα για τα προνόμια της Εγγραφής στη Βάση μας και της Εγγραφής Συσκευής

6.1. Εμπορική Εγγύηση κατά τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειάς της (χωρίς προσκόμιση απόδειξης)

6.1.1. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στην Βάση μας μπορείτε να εγγράψετε την συσκευή σας (αναλόγως το Προϊόν που έχετε αγοράσει) προκειμένου να αποκτήσετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε την διάρκεια ισχύος της εγγύησής της καθώς και της πλήρωσης των όρων αυτής χωρίς να πρέπει να προσκομίζετε και το αποδεικτικό της αγοράς της συσκευής σας για να εξυπηρετηθείτε (προς απόδειξη του χρόνου αγοράς και επιβεβαίωση ότι είστε εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης).

6.1.2 Η εξυπηρέτησή σας γίνεται πάντοτε βάσει των όρων της εμπορικής εγγύησης που ευρίσκονται εντός της συσκευασίας του Προϊόντος (συσκευής για νέα προϊόντα καπνού ή για ηλεκτρονικά τσιγάρα) που έχετε αγοράσει

6.1.3. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της εγγύησης το περιστατικό καταγράφεται στη Βάση μας και στον Λογαριασμό σας ώστε να υπάρχει διαθέσιμο το ιστορικό της εξυπηρέτησής σας και να καθορίζεται με ευκολία το τι δικαιούστε κάθε φορά.

6.1.4. Αν δεν εγγράψετε την συσκευή σας δεν χάνετε ασφαλώς τα δικαιώματά σας από τους όρους της εμπορικής εγγύησης που περιλαμβάνεται στην συσκευή σας. Θα πρέπει, ωστόσο, να προσκομίζετε και την απόδειξη αγοράς κάθε φορά για την επιβεβαίωση της διάρκειάς της (άλλως δεν θα μπορείτε να λάβετε τα δικαιώματα καθώς δεν θα μπορεί να διαπιστωθεί η ημερομηνία αγοράς και έναρξης και λήξης ισχύος της σχετικής εγγύησης).

6.1.5. Σημειώνεται ότι για να λαμβάνετε τα ανωτέρω θα πρέπει τα προσωπικά σας στοιχεία με τα οποία εγγράφετε τη συσκευή σας να ταυτίζονται με τα προσωπικά στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας. Σε περίπτωση που κάνετε δώρο τη συσκευή σας σε τρίτο ενήλικο καπνιστή, τότε η συσκευή θα πρέπει να εγγραφεί στα στοιχεία του τρίτου αυτού προσώπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν το ανωτέρω καθώς και να προβούμε σε ενέργειες σε συνεργασία μαζί σας για να περάσει η συσκευή στο τρίτο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του την συσκευή.

6.1.6. Τίποτα από τα ανωτέρω δεν περιορίζουν ή αναιρούν τα δικαιώματά σας από την νόμιμη εγγύηση του ΑΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.

6.2. Πρόγραμμα Προσωπικού Συμβούλου Πελατών (Onboarding)

6.2.1. Μετά την εγγραφή σας στην Βάση μας και εφόσον έχετε εγγράψει συσκευή και έχετε δώσει την συναίνεσής σας για εμπορική επικοινωνία από την Παπαστράτος δικαιούστε να συμμετάσχετε στο εκάστοτε ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών μετά την αγορά ή το χρησιδανεισμό νέας συσκευής από κάποιο Προϊόν της Εταιρείας μας κι εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η ενηλικότητά σας. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων μηχανισμών εξυπηρέτησης πελατών, μετά την πώληση που διαθέτει η Εταιρεία μας ενόψει του ότι τα Προϊόντα μας είναι νέας τεχνολογίας αιχμής με αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας και ορθής χρήσης ή ανάγκες εξυπηρέτησης ή υποστήριξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στη χρήση των εν λόγω Προϊόντων. Η συνέχιση ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας του ή η διακοπή του προγράμματος αυτού ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

6.2.2. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε ειδικά για όσους έχετε αγοράσει κάποιο Προϊόν της Εταιρείας μας που περιλαμβάνει ηλεκτρονική συσκευή (νέο προϊόν καπνού ή ηλεκτρονικό τσιγάρο) για πρώτη φορά, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σας μετά την πώληση για υποστήριξη της ορθής και ασφαλούς χρήσης ή ανάγκες εξυπηρέτησης ή προσαρμογής εν γένει του ως προϊόντος νέας τεχνολογίας αιχμής. Εξειδικευμένοι προσωπικοί σύμβουλοι θα επικοινωνούν μαζί σας εντός των πρώτων ημερών από την αγορά της πρώτης σας συσκευής σε κάποιο Προϊόν μας, στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώσατε, για να σας παρέχουν πληροφορίες και να λύνουν τις απορίες σας σε σχέση με την ασφαλή και ορθή χρήση του προϊόντος που έχετε αγοράσει, την καλύτερη συντήρησή του καθώς και για τις μεθόδους καθαρισμού του και φόρτισής του καθώς και για θέματα που σχετίζονται με την εμπειρία σας κατά την χρήση του προϊόντος.

6.2.3. Το παρόν Πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί εφόσον διαπιστωθεί κατά την εγγραφή της συσκευής σας ότι είναι η πρώτη σας συσκευή σε κάποιο από τα Προϊόντα μας και την έχετε αγοράσει ή την έχετε χρησιδανειστεί μέσω κάποιου Προγράμματος της Παπαστράτος καθώς και αν έχετε δώσει συγκατάθεση για εμπορική επικοινωνία. Επίσης, και σε επόμενη εγγραφή συσκευής σας αν διαπιστωθεί ότι η εν λόγω συσκευή είναι άλλη έκδοση (version) του Προϊόντος που έχει ουσιώδεις διαφορές από τις προηγούμενες συσκευές σας.

6.2.4. Εφόσον δεν επιθυμείτε να συνεχιστεί η παροχή του ανωτέρω προγράμματος μπορείτε να το δηλώσετε στον συνεργάτη μας ή να καλέσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 1 των παρόντων Όρων. Η διακοπή των επικοινωνιών για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, δεν συνεπάγεται και διαγραφή σας συνολικά από την Βάση ή άλλα προγράμματά μας στα οποία συμμετέχετε (εκτός αν αιτηθείτε την διαγραφή σας και από αυτά ρητά). Η διακοπή των επικοινωνιών του εν λόγω Προγράμματος συνεπάγεται ωστόσο και διακοπή όλων των επικοινωνιών από την Παπαστράτος.

6.3 Εν γένει εξυπηρέτηση μετά την πώληση (Customer Care) βάσει της Καρτέλας σας

Εφόσον έχετε εγγραφεί στην Βάση μας, θα σας παρέχουμε εν γένει εξυπηρέτηση μετά την πώληση βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν στην Καρτέλα σας, όταν έρχεστε εσείς σε επαφή μαζί μας (π.χ. στο κατάστημα, στο τηλεφωνικό κέντρο, μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω των social media accounts της Εταιρείας μας ή με άλλο μέσο, με δική σας πρωτοβουλία από εσάς προς εμάς) για να ζητήσετε την συνδρομή μας ή έχετε απορίες ή άλλα θέματα σε σχέση με τα Προϊόντα που έχετε αγοράσει . Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μας θα σας προτείνει λύσεις για τα προβλήματά σας, θα σας καθοδηγεί στην ορθή και ασφαλή χρήση των προϊόντων βάσει των ερωτημάτων σας και θα σας παρέχει εν γένει ό, τι εξυπηρέτηση απαιτείται βάσει των αναγκών σας.


6.4. Πρόγραμμα IQOS TOGETHER

Εφόσον εγγράψετε μια συσκευή IQOS ή/και IQOS VeeV ή/και Lil Solid, έχετε την δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα όπως το IQOS CLUB ή σε συνδυασμό και με τους όρους του IQOS CLUB για την συλλογή και εξαργύρωση πόντων (όπως ενδεικτικά το Πρόγραμμα IQOS TOGETHER και τυχόν λοιπά προγράμματα που κατά καιρούς παρέχει η Εταιρεία).

Ειδικότερα για το IQOS TOGETHER επισημαίνονται τα εξής:

i) Το Πρόγραμμα IQOS TOGETHER δίνει την δυνατότητα σε εσάς που είστε ενήλικος καπνιστής και διαθέτετε Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση μας, έχετε εγγράψει και διατηρείτε μια τουλάχιστον Συσκευή IQOS ή/και IQOS VeeV ή/και Lil solid, ως καταναλωτής προϊόντων IQOS, έχετε αποδεχτεί τους όρους του IQOS CLUB ή έχετε γίνει ενεργό Μέλος του IQOS CLUB – όποιο από τα δύο προηγηθεί (προκειμένου να ενημερωθείτε προσηκόντως για τον τρόπο λήψης πόντων και εξαργύρωσης) να ενημερώσετε έναν ενήλικο καπνιστή φίλο σας ότι μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ενημερωθεί για Προϊόντα της Παπαστράτος (στο εξής η «Ενημέρωση») είτε α) μέσω ενός συνεργάτη μας με τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του στο τηλέφωνο που θα σας δώσει ο φίλος σας είτε β) με προσέλευσή εντός ενός σημείου λιανικής πώλησης IQOS (φυσικού ή ηλεκτρονικού) (συνολικά το «Πρόγραμμα») με τις διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικότερα στους όρους του Προγράμματος. Ο φίλος σας θα πρέπει να είναι ενήλικος καπνιστής, και να μην έχει εγγραφεί/διαθέτει Καρτέλα στην Βάση της Εταιρείας μας και να έχει δώσει συγκατάθεση προς εσάς για να ενημερωθεί κατά τα ανωτέρω, τα οποία σωρευτικά και μας εγγυάστε κατά την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο (δείτε σχετικά και όρους που αποδέχεται ο φίλος σας).

ii) Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης ενός φίλου σας με τηλεφωνική επικοινωνία από Συνεργάτη μας ή μέσω καταστήματος μπορεί να γίνει χρήση των βημάτων που προβλέπονται κατά την χρήση α) της ειδικής Εφαρμογής εφόσον είστε Μέλος του IQOS CLUB, β) δια μέσου Συνεργάτη μας, γ) δια μέσου της Ιστοσελίδας iqos.gr ή δ) με την χρήση του κινητού σας ως MOBILE CODE ως περιγράφονται αναλυτικότερα στους όρους του Προγράμματος. Θα πρέπει επίσης, να τηρηθούν οι σχετικές προθεσμίες που τίθενται καθώς και να τηρείται το αριθμητικό όριο που τίθεται κάθε φορά για κάθε χρονική περίοδο.

iii) Εφόσον ο ενήλικος καπνιστής φίλος σας προβεί σε αγορά Προϊόντος με την χρήση του κωδικού sms ή του IQOS/MOBILE CODE εντός της προθεσμίας που κάθε φορά τίθεται, τότε θα σας αποδίδονται Πόντοι (ο αριθμός τους θα ορίζεται κάθε φορά αναλόγως την εκάστοτε πολιτική της Παπαστράτος και θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα, στην Πλατφόρμα IQOS CLUB ή σε άλλες πλατφόρμες και μέσα της εταιρείας ή και με ατομική ενημέρωσή σας στα στοιχεία επικοινωνίας σας, ανά περίπτωση – στο εξής η «Πολιτική απόδοσης πόντων»). Η συλλογή και εξαργύρωση πόντων θα είναι δυνατή μόνον δυνάμει των ειδικότερων όρων που τίθενται στους όρους του Προγράμματος καθώς και στους Όρους Χρήσης του IQOS CLUB ανά περίπτωση.

iv) Με την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα με την χρήση των δυνατοτήτων α-γ) του σημείου ii) ανωτέρω, ενημερώνεστε για τους όρους του προγράμματος από το παρόν καθώς και επιβεβαιώνετε την αποδοχή σας και ειδικότερα κατά την χρήση των εν λόγω δυνατοτήτων. Η συμμετοχή σας με την χρήση του IQOS/Mobile Code, προϋποθέτει ότι έχετε λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση και με λινκ στο παρόν άρθρο καθώς και στις δημόσιες αναρτήσεις του Προγράμματος, τις οποίες ευλόγως αναμένεται να έχετε λάβει υπόψη σας πριν την λήψη της συγκατάθεση του φίλου σας για τη χρήση του IQOS/MOBILE CODE και σε κάθε περίπτωση και κατά τον χρόνο ενημέρωσής σας για την χρήση του IQOS/MOBILE CODE από τον φίλο σας.

**Ρητή Επισήμανση: H αναφορά σε προνόμια και προγράμματα στο ανωτέρω άρθρο 6 δεν είναι εξαντλητική, αλλά ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε εκ των Προγραμμάτων της Παπαστράτος θα καλείστε να λάβετε γνώση και για τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε προγράμματος, οι οποίοι θα διέπουν και θα καθορίζουν κάθε φορά ειδικότερα την σχέση σας με την Εταιρεία μας για το καθένα από αυτά τα Προγράμματα.Β. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

7. Περιγραφή της Ιστοσελίδας μας

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Ο Χρήστης και η Παπαστράτος συμφωνούν με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

7.1. Η Ιστοσελίδα iqos.gr αποτελεί σημείο πώλησης των Προϊόντων της Εταιρείας στο οποίο εφόσον εισέλθετε, το πράττετε με δική σας πρωτοβουλία αφού έχετε δηλώσει υπεύθυνα ότι είστε ενήλικος. Η Ιστοσελίδα ανήκει στην Παπαστράτος η οποία και την διαχειρίζεται συνολικά, η πώληση όμως των Προϊόντων δύναται να διενεργείται είτε από την ίδια την Παπαστράτος είτε από τους Πωλητές κατά τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων Μέσω του Eshop ή Τηλεφωνικά όπως εκάστοτε ισχύουν . Ειδικότερα η πώληση δύναται να γίνεται δια μέσου συνεργαζόμενων εταιρειών που αποτελούν τρίτους μεταπωλητές της Παπαστράτος ή αντιπροσώπους αυτής και που δύνανται να προβαίνουν σε πώληση των Προϊόντων που διαθέτει η Παπαστράτος στην Ελλάδα (στο εξής οι «Πωλητές»), κατά τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων όπως εκάστοτε ισχύουν.

7.2. Σημειώνεται ότι εφόσον επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά μέσω του iqos.gr ή τηλεφωνικά, η δημιουργία του ατομικού σας Λογαριασμού είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Παπαστράτος και των συνεργαζομένων Πωλητών ως προς τη λήψη κατά το δυνατόν κατάλληλων εχεγγύων και μέτρων για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και των εσωτερικών πολιτικών μας για την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους. Έτσι, η δημιουργία λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα είναι απαραίτητη για την κατά το δυνατόν περαιτέρω εξασφάλιση της τήρησης του νομίμου ηλικιακού ορίου των δεκαοκτώ (18) ετών (που επιβεβαιώνεται υποχρεωτικά κατά τον χρόνο παράδοσης του Προϊόντος σε εσάς). Μέσω της δημιουργίας Λογαριασμού πιστοποιείται, επίσης, η κατοικία σας εντός της Ελληνικής επικράτειας.

8. Δυνατότητες μέσω της Ιστοσελίδας

8.1. Αγορά Προϊόντων, πρόσθετων και αξεσουάρ: Δια μέσου της Ιστοσελίδας σας δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να επισκεφτείτε το e-shop για να προβείτε σε αγορά Προϊόντων. Προς τον σκοπό αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να έχει προηγηθεί η δημιουργία Λογαριασμού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 7.2 ανωτέρω. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των Προϊόντων δια μέσου του e-shop ή τηλεφωνικά διενεργούνται κατά τα οριζόμενα στους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων Μέσω του Eshop ή Τηλεφωνικά , των οποίων λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε πριν την ολοκλήρωση της αγοράς σας

Επισημαίνεται ότι η Παπαστράτος δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αγοράς Προϊόντων μεταξύ του εκάστοτε Πωλητή και των αγοραστών Προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω του e-shop ή τηλεφωνικά. Για τον λόγο αυτό δεν φέρει ευθύνη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη διενέργεια αγοράς Προϊόντος μέσω του e-shop..

8.2. Ευρετήριο πλησιέστερου καταστήματος: Η Ιστοσελίδα σας παρέχει επίσης, τη δυνατότητα χρήσης ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου για την εύρεση του πλησιέστερου φυσικού καταστήματος πώλησης Προϊόντων μας. Το εργαλείο αυτό τίθεται στη διάθεση σας αποκλειστικά για διευκόλυνση σας, το δε αποτέλεσμα που εξάγεται, εξαρτάται αποκλειστικά από τα εκάστοτε εισαχθέντα από εσάς στοιχεία. Η Παπαστράτος δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τα εξαγόμενα αποτελέσματα με τη χρήση του αυτοματοποιημένου εργαλείου, ούτε για τυχόν ανακρίβεια ή απόκλιση αυτών σε σχέση με τις πραγματικές αποστάσεις.

8.3. Ενημερωτική ενότητα για τα Προϊόντα της Εταιρείας: H Παπαστράτος παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τα Προϊόντα και την εν γένει λειτουργία τους μέσω σχετικών ενημερωτικών άρθρων, φωτογραφιών, βίντεο εντός της Ιστοσελίδας της. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται για την απαραίτητη προϊοντική ενημέρωσή σας και την παροχή των ελάχιστων πληροφοριών που απαιτείται να έχει στη διάθεσή του ένας ενήλικος καταναλωτής και δεν αποτελούν υπόδειξη ή προτροπή για αγορά καπνικού προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση η σχετική ανάρτηση γίνεται εντός της Ιστοσελίδας που αποτελεί νόμιμο σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων.

8.4. Δυνατότητα επικοινωνίας σας με την Παπαστράτος: Η επικοινωνία της Παπαστράτος μαζί σας μέσω των εργαλείων που διατίθενται στην Ιστοσελίδα μας λαμβάνει χώρα έπειτα από δική σας πρωτοβουλία και αίτημα και σε όχι με πρωτοβουλία της Παπαστράτος. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η Παπαστράτος σας καλεί στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε υποδείξει, η επικοινωνία μαζί σας πραγματοποιείται κατόπιν δικού σας προηγούμενου αιτήματος και υπό τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου της Παπαστράτος καθώς και των ειδικότερων όρων του εκάστοτε προγράμματος, τους οποίους λαμβάνετε γνώση πριν την αποστολή του αίτηματός σας για επικοινωνία.

9. Γενικοί όροι πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας

9.1.Αποκτάτε καταρχήν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μόνον εάν δηλώσετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 18 ετών. Η δυνατότητα διενέργειας αγορών δια μέσου του e-shop είναι δυνατή μόνον κατόπιν δημιουργίας Λογαριασμού, ως προαναφέρθηκε.

9.2. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται επίσης, μόνον σε Χρήστες που κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από συσκευή και διεύθυνση IP που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

9.3. Με τους παρόντες Όρους Χρήσης σας παρέχεται μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της Παπαστράτος. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται δια του παρόντος δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή φωτογραφιών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Η Παπαστράτος διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος χώρου (domain name) «iqos.gr». Επιπλέον, όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

9.4. Σας καλούμε να μην αναρτάτε και να μην μοιράζεστε δημόσια ή ατομικά με τρίτους το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Τυχόν ανάρτηση, από οποιονδήποτε Χρήστη, περιεχομένου από την παρούσα Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα δεν καθιστά αυτομάτως δυνατή την πρόσβαση στο περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση σε αυτήν είναι δυνατή μόνον αν πληρούνται σωρευτικά οι όροι του άρθρου 9.1. ανωτέρω. Επομένως για να αποκτήσει οποιοσδήποτε τρίτος πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, έστω και αν μεταβεί σε αυτήν μέσω συγκεκριμένου link που έχει δημοσιεύσει Χρήστης σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πρέπει να δηλώσει ότι είναι άνω των 18 ετών. Οφείλετε επιπροσθέτως να λαμβάνετε κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να μην αναρτώνται σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα, σε ιστοσελίδες που απευθύνονται σε ανηλίκους.

9.5. Απαγορεύεται ρητώς να προσεγγίσετε οποιονδήποτε ανήλικο σε σχέση με τα προϊόντα καπνού προκειμένου να τον ενημερώσετε ή προτρέψετε να χρησιμοποιήσει την παρούσα Ιστοσελίδα ή τα Προϊόντα μας.

9.6. Πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο παράνομο, αντίθετο στους παρόντες Όρους, προσβλητικό ή άσεμνο. Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στη φήμη της Παπαστράτος ή αθέμιτη εκμετάλλευση αυτής. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση σας με την Παπαστράτος, ή έγκριση ή υποστήριξη από την Παπαστράτος όταν δεν υφίσταται. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η Παπαστράτος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

10. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

10.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και στα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν είτε στην Παπαστράτος είτε σε συνδεδεμένες εταιρείες είτε σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris είτε σε έτερους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Παπαστράτος ή εταιρειών του ομίλου Philip Morris άνευ της ειδικής έγγραφης άδειας της Παπαστράτος.

10.2. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, να εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται τόσο στους Χρήστες όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Παπαστράτος για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.

10.3. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Παπαστράτος και των συνδεδεμένων εταιρειών της και των εταιρειών του ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή της συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Παπαστράτος ή συνδεδεμένων εταιρειών της ή εταιρειών του Ομίλου Philip Morris χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση.

Γ. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν το σύνολο των ανωτέρω (Α και Β)

11. Ειδικός όρος

11.1 Ρητώς επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μας δεν παρέχει καμία είδους συμβουλή ή καθοδήγηση για θέματα υγείας για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ιατρός σας στο οποίο και σας καλούμε να απευθυνθείτε πάραυτα και να ακολουθήσετε τις συμβουλές του. Εφόσον κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, θέσετε υπόψη μας οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία οποιοδήποτε θέμα υγείας, η Εταιρεία μας οφείλει μόνον να καταγράψει το συμβάν (εντελώς ανώνυμα) και να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

11.2. Τα μη καιόμενα Προϊόντα μας προορίζονται σε ενήλικους Καταναλωτές που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν ή να χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης και δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος ούτε έχουν σχεδιαστεί ως βοήθημα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα, περιέχουν νικοτίνη η οποία είναι εθιστική. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα iqos.gr . Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή σας στην Βάση μας (και η συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Εταιρεία μας) γίνεται βάσει αναγνώρισης και αποδοχής από εσάς των ανωτέρω, κατόπιν προσωπικής σας και ενημερωμένης επιλογής σας, ως ενήλικου καταναλωτή.

12. Περιορισμός ευθύνης της Παπαστράτος

12.1. Εισέρχεστε και πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη εν πλήρει γνώση σας ότι επισκέπτεστε σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων και κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής σας ότι είστε άνω των 18 ετών.

12.2. Η σύνδεσή σας με την Ιστοσελίδα γίνεται με τεχνικά μέσα και δια μέσου παρόχων της επιλογής σας. Η Παπαστράτος δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και λοιπών εφαρμογών, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα και σε εφαρμογές, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και τις λοιπές εφαρμογές, ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, η Παπαστράτος σας ενημερώνει ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας όσο και η ενημέρωση για τα Προϊόντα (στην αγορά των οποίων μπορεί να προβεί ο Χρήστης μόνον μέσω του e-shop) παρέχονται «ως έχουν» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητά τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση Προϊόντα.

12.3. Η Παπαστράτος λαμβάνει εύλογα μέσα και εχέγγυα για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, ήτοι από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 των παρόντων Όρων ανωτέρω ως περιγράφεται και στους παρόντες όρους. Προς τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα απενεργοποιείται αυτομάτως μετά από 30 λεπτά άνευ ουδεμίας ενέργειάς σας (ώστε να μην παραμένει ανοιχτή η Ιστοσελίδα προς θέαση). Ωστόσο και εσείς οφείλετε να λαμβάνετε κάθε δυνατή πρόνοια προς αποφυγή χρήσης της Ιστοσελίδας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα όπως, ενδεικτικά, να αποφεύγετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ενώπιον τέτοιων προσώπων (π.χ. ενδεικτικά ανήλικοι, ευπαθείς ομάδες σε σχέση με τα καπνικά προϊόντα κλπ) ή να αφήνετε την Ιστοσελίδα ανοιχτή ή/και άνευ δικής σας επίβλεψης ενώπιον των προσώπων αυτών.

12.4. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Παπαστράτος, τις εταιρείες του Ομίλου Philipp Morris International και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια, παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε αμελλητί την Παπαστράτος στο contact@iqos.gr ή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη», ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) εφόσον υποπέσει στην αντίληψή σας ή έχετε εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας σας) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας, προκειμένου η Παπαστράτος να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

12.5. Η παρούσα Ιστοσελίδα δύναται να συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Παπαστράτος και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η Παπαστράτος δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη για αυτό ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του ή εξαιτίας ή με αφορμή τις πωλήσεις προϊόντων μέσω αυτού. Η Παπαστράτος σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

12.6. Επιπλέον, φέρετε ως Χρήστες την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Παπαστράτος εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Παπαστράτος ή σε περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε γνωστοποιήσει κατά τη δημιουργία Λογαριασμού, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν έχετε ενημερώσει εγκαίρως την Παπαστράτος σχετικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω).

13. Λοιποί Όροι

Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

13.1. να μεταβάλλει οποτεδήποτε μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης και να επιλέξει τον τρόπο προσήκουσας ενημέρωσης των Χρηστών (είτε ατομικά στα στοιχεία επικοινωνίας είτε με δημόσιες αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα είτε και συνδυαστικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την κρίση της)

13.2. να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας,

13.3. να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και,

13.4. να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής. Επίσης, η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Χρήστη της Ιστοσελίδας, να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Ο Χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι τυχόν διαφορά κατά της Παπαστράτος που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή για την επίλυση θεμάτων από την εκτέλεση ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

15. Τελικές διατάξεις

15.1. Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Παπαστράτος και τους Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον Χρήστη και την Παπαστράτος, είναι δε αορίστου χρόνου και δύνανται να λήξουν οποτεδήποτε από οποιοδήποτε μέρος (Παπαστράτος ή Χρήστη). Ειδικότερα, η Παπαστράτος δύναται να καταγγείλει τους Παρόντες Όρους αποστέλλοντας σχετικό email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τα ανωτέρω και τάσσοντας εύλογη προθεσμία μετά τη λήξη της οποίας θα απενεργοποιείται ο Λογαριασμός σας συνολικά κατά τα προαναφερόμενα. Εσείς μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες όρους ακολουθώντας την διαδικασία Διαγραφής σας βάσει του άρθρου 5 ανωτέρω.

15.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

15.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

15.4. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

ΤΜΗΜΑ Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ E-SHOP iqos.gr Ή/ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

1. Γενικά για τη διενέργεια αγορών μέσω του eshop iqos.gr ή τηλεφωνικά

1.1. Η διενέργεια εξ αποστάσεως αγορών μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού δηλαδή, προϊόντων καπνού που χρησιμοποιούνται χωρίς καύση, όπως νέων προϊόντων καπνού που αποτελούνται από ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν την εμπορική ονομασία IQOS ή ονομασίες τρίτων δικαιούχων συμβεβλημένων με την Παπαστράτος εταιρειών και θερμαινόμενες ράβδους καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης και άλλων συναφών προϊόντων καθώς και πρόσθετων και αξεσουάρ (εφεξής «Προϊόντα») που διατίθενται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact.gr@iqos.com (εφεξής η «Παπαστράτος», ή η «Εταιρεία»), πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος iqos.gr (εφεξής το «e-shop») που είναι προσβάσιμο δια μέσου της Ιστοσελίδας iqos.gr της Εταιρείας (στο εξής το «iqos.gr» ή «Ιστοσελίδα») ή τηλεφωνικά δια μέσου του τηλεφωνικού κέντρου τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 ( δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) | ώρες λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων του IQOS Καθημερινά 09:00 – 23:00 (στο εξής το «Τηλεφωνικό Κέντρο»). Συνολικά η Ιστοσελίδα και το Τηλεφωνικό Κέντρο θα καλούνται εφεξής τα «Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων».

1.2. Η Παπαστράτος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη για τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας και του περιεχομένου των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων καθώς και των όρων και διαδικασίας για την υποβολή από τους καταναλωτές των παραγγελιών τους, την εκτέλεσή τους και την παράδοση των Προϊόντων.

1.3. 1.3. Η πώληση των Προϊόντων διενεργείται είτε από την ίδια την Παπαστράτος είτε από τρίτους συνεργάτες της για λογαριασμό της Παπαστράτος (στο εξής οι «Πωλητές»). Οι Πωλητές ενεργούν ως παραγγελιοδόχοι- έμμεσοι αντιπρόσωποι της Παπαστράτος συμβαλλόμενοι οι ίδιοι με τον τελικό καταναλωτή αλλά για λογαριασμό της Παπαστράτος. Οι καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν Προϊόντα μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων θα υποβάλλουν τις παραγγελίες τους σε αυτά κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους. Με την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας, η Παπαστράτος θα αποστέλλει προς τον καταναλωτή μέσω e-mail σχετική επιβεβαίωση ενημερώνοντάς τον συγχρόνως για τα στοιχεία του Πωλητή, ο οποίος προβαίνει στην πώληση και παράδοση των Προϊόντων για λογαριασμό της Παπαστράτος, και που εισπράττει το τίμημα της αγοράς, ο οποίος θα εκτελεί την πώληση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκδίδοντας και την σχετική απόδειξη λιανικής (στο εξής η Παπαστράτος και οι Πωλητές καλούνται ως «Εμείς»). Ο εκάστοτε Πωλητής καθορίζεται κατά βάση δυνάμει της γεωγραφικής περιοχής που εξυπηρετεί ή/και άλλων κριτηρίων που σχετίζονται με ζητήματα logistics (π.χ. ενδεικτικά απόθεμα) ή/και διευκόλυνσης της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των Καταναλωτών.

1.4. Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση και πλοήγηση στο e-shop, η πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτού ή τηλεφωνικά, καθώς και οι πληροφορίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των βίντεο), η ενημέρωση και οι εν γένει δυνατότητες και λειτουργίες των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, που απευθύνονται σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  i. είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας που σχετίζεται με αυτή),

  ii. είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τους εκάστοτε σχετικούς νόμους

  iii. κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα (εφεξής οι «Καταναλωτές»).

1.5. Οι αγορές από τα Εξ Αποστάσεως Κανάλια Πωλήσεων διέπονται και από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων μέσω του eshop iqos.gr ή μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών (εφεξής οι «Όροι Πώλησης»), τους οποίους και λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε πριν την ολοκλήρωση της αγοράς σας. Επισημαίνεται ότι κάθε φορά που θα προβαίνει ένας Καταναλωτής σε αγορά από το e-shop ή τηλεφωνική παραγγελία θα καταρτίζεται και μια ξεχωριστή ειδικότερη σύμβαση αγοραπωλησίας, η οποία θα διέπεται από τους ειδικότερους όρους της αγοραπωλησίας με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες (κατά τον χρόνο της αγοραπωλησίας) Όρους και Προϋποθέσεις.

1.6. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σε σχέση με την παραγγελία προϊόντος μέσω του e-shop ή τηλεφωνικής παραγγελίας, ο Καταναλωτής δύναται να απευθυνθεί στο Τηλεφωνικό Κέντρο μας.

1.7. Σημαντική νομική σημείωση: Μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων και των τηλεφωνικών παραγγελιών πωλούνται τα Προϊόντα που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο άρθρο 1.1 . H Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.4. και έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των Καταναλωτών για τα Προϊόντα και την δυνατότητα διενέργειας εξ’ αποστάσεως αγορών Προϊόντων κατόπιν πρωτοβουλίας του Καταναλωτή και δεν αποτελεί υπόδειξη ή προτροπή για αγορά Προϊόντος. Η Παπαστράτος λαμβάνει κατά το δυνατόν εύλογα μέτρα για την αποφυγή πώλησης των Προϊόντων σε ανηλίκους (όπως ενδεικτικά δήλωση ενηλικότητας κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα ή στην έναρξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας, δημιουργία λογαριασμού, , έλεγχος ενηλικότητας κατά την παράδοση κλπ εύλογα μέτρα ανά περίπτωση). Οι Καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων της Παπαστράτος με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τους κινδύνους που ενέχει η χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης για την υγεία τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την πώληση ή/και την παράδοση Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχουν οποιαδήποτε εύλογη ένδειξη ή απόδειξη ότι παραβιάζει τους ανωτέρω όρους ή/και αρνείται να συνεργαστεί στο πλαίσιο επιβεβαίωσης των ανωτέρω.

1.8. Μόνον τα πρόσωπα που δηλώνουν ότι είναι ενήλικες κατά την είσοδό τους στην Ιστοσελίδα ή/και κατά την επικοινωνία τους στο Τηλεφωνικό Κέντρο και έχουν δημιουργήσει λογαριασμό βάσει του άρθρου 2 ακολούθως μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας και η παράδοση των Προϊόντων τελούν υπό τον όρο ελέγχου και επιβεβαίωσης της ενηλικότητας κατά την παράδοση, βάσει του ειδικού όρου του άρθρου 3.2. και 7.9 κατωτέρω.

1.9. Αναφορικά με τα Προϊόντα διευκρινίζονται τα εξής:

 • Ως Αναλώσιμα: Ορίζουμε τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού (στα καπνικά προϊόντα) και τους περιέκτες επαναπλήρωσης υγρών (στα ηλεκτρονικά τσιγάρα) που καταναλώνουν οι πελάτες με τη χρήση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Ως Παρελκόμενα: Ορίζουμε όλα τα περιφερειακά της Συσκευής προϊόντα που τη συνοδεύουν και διευκολύνουν τη χρήση της (καθαριστικά/καλώδια/καπάκια/θήκες/μεμονωμένα μέρη της Συσκευής που πωλούνται ξεχωριστά -holder-charger-).
 • Ως Συσκευή ή Συσκευές: Ορίζουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν οι πελάτες κατά την κατανάλωση των Αναλώσιμων.
 • Ως Kit ή Mobility Kit: Ορίζουμε τη συσκευασία προσφοράς που συμπεριλαμβάνει το πλήρες σετ της Συσκευής ή τις Συσκευές που πωλούνται «κομπλέ» με ή χωρίς τα Αναλώσιμα (σύμφωνα με την εκάστοτε προσφορά).

2. Δημιουργία Λογαριασμού

2.1. Για τη διενέργεια οποιασδήποτε αγοράς Προϊόντων εξ αποστάσεως, είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού από τον Καταναλωτή στο iqos.gr κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 των Όρων Χρήσης του iqos.gr (εφεξής ο «Λογαριασμός»), που τους αποδέχεται κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού του. Ο Λογαριασμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας δια μέσου των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πώλησης με σκοπό την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Παπαστράτος αναφορικά με τα προϊόντα καπνού ή νικοτίνης. Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο εκάστοτε Πωλητής που εξυπηρετεί την εκάστοτε παραγγελία του Καταναλωτή αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού του για τους σκοπούς της διενέργειας και της ολοκλήρωσης της πώλησης και παράδοσης των Προϊόντων της συγκεκριμένης κάθε φορά παραγγελίας και μόνον.

2.2. 2.2. Μπορείτε να τροποποιήσετε ορισμένα στοιχεία του Λογαριασμού σας και να εισάγετε διαφορετικά στοιχεία κατά την διενέργεια των αγορών σας (π.χ. διεύθυνση παράδοσης ή τιμολόγησης). Ωστόσο, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ (ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης) καθότι θα είναι αδύνατη η διαδικασία ταυτοποίησής σας για τον έλεγχο της ηλικίας σας κατά την παράδοση του Προϊόντος κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2. κατωτέρω.

2.3. Διαγραφή Λογαριασμού: Ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή, πατώντας στο κουμπί «Απενεργοποίηση» κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 των Όρων Χρήσης του iqos.gr. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης του Λογαριασμού στο e-shop θα καθίσταται αδύνατη η διενέργεια αγορών και η παράδοση Προϊόντων με παραγγελίες δια μέσου των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων.

3. Διενέργεια συναλλαγών από το e-shop ή τηλεφωνικά

3.1. Στο e-shop ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου διατίθενται προς πώληση στους Καταναλωτές τα Προϊόντα που αναρτώνται στο eshop. Οι εν λόγω πωλήσεις απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καταναλωτές (B2C). Διευκρινίζεται ότι για τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις καταναλωτής είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

3.2. Ειδικός όρος για την πώληση: Για να πραγματοποιήσει οποιοσδήποτε Καταναλωτής μια αγορά από το e-shop ή τηλεφωνικά πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.4. που αναφέρονται παραπάνω. Οι Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να διενεργούν οποιαδήποτε ενέργεια στην Ιστοσελίδα και στο e-shop ή και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές παραγγελίες. Η Παπαστράτος και ο εκάστοτε Πωλητής για λογαριασμό της επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην εκτελέσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του έναντι του Καταναλωτή/αγοραστή εφόσον τα δηλωθέντα στοιχεία (ταυτοπροσωπία και ενηλικότητα) δεν επαληθευτούν κατά την πρώτη παράδοση του Προϊόντος ή τυχόν επόμενη παραγγελία δεν παραληφθεί από ενήλικο πρόσωπο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.9. κατωτέρω. Η πώληση διενεργείται με την αναβλητική αίρεση επιβεβαίωσης της ενηλικότητας κατά την παράδοση, η οποία αν δεν συντελεστεί η πώληση ακυρώνεται και τα τυχόν χρήματα που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον Καταναλωτή.

3.3. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η Ιστοσελίδα που φιλοξενεί το eshop δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον Καταναλωτή, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο με δική του πρωτοβουλία βάσει και του άρθρου 1.7. ανωτέρω, που τελεί με την επιφύλαξη ελέγχου της διαθεσιμότητας και της τιμής, η δε σύμβαση συνάπτεται με την λήψη του επιβεβαιωτικού e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας με τον Πωλητή που θα γνωστοποιηθεί στον Καταναλωτή από την Παπαστράτος και τελεί υπό την ανωτέρω αναβλητική αίρεση του άρθρου 3.2.

3.4. Όταν το Προϊόν είναι έτοιμο προς παράδοση, θα σας ενημερώσουμε με e-mail ή/και sms, το οποίο θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση παράδοσης της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία ή με τους χρόνους παράδοσης κατά τα ανωτέρω, θα ενημερωθείτε με αποστολή e-mail ή sms ή/και τηλεφωνικά. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, μπορείτε είτε να ζητήσετε την πραγματοποίηση της παράδοσης εντός της νέας προθεσμίας ή να αποδεσμευτείτε από την σύμβαση, καταγγέλοντάς τη. Στην περίπτωση που το Προϊόν τελικά δεν είναι διαθέσιμο ή που διαπιστωθεί σφάλμα στην διαθεσιμότητα ή την τιμή ή σε περίπτωση ακύρωσης/καταγγελίας της σύμβασης βάσει του 3.2., ο Πωλητής θα επιστρέψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλα τα χρήματα που είχαν καταβληθεί.

3.5. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας καθώς και η ενημέρωση για τα στάδια εκτέλεσης της πώλησης μέχρι την παράδοσή του Προϊόντος ή για τυχόν πρόβλημα, μπορεί να γίνει με e-mail ή/και τηλεφωνικά ή με sms στα στοιχεία που έχετε εισάγει στον Λογαριασμό σας.

3.6. Κατά καιρούς, εφόσον δίδεται αυτή η δυνατότητα, μπορείτε να προβείτε και σε προ-παραγγελία Προϊόντων τα οποία θα παραδίδονται κατόπιν της επίσημης διάθεσής τους στην αγορά. Τα Προϊόντα αυτά όταν διατίθενται από το eshop φέρουν ειδική επισήμανση και συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με το κόστος τους και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσής τους. Στις προπαραγγελίες η πληρωμή είναι δυνατή μόνον με πιστωτική κάρτα και PayPal (εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο) μέσω του e-shop (και όχι με αντικαταβολή). Κατά τα λοιπά, η διαδικασία προ-παραγγελίας ολοκληρώνεται και εκπληρώνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε παραγγελία και αγορά από το e-shop, (εκτός αν προβλέπεται κάποιος ειδικότερος όρος ανά περίπτωση).

4. Μέγιστες ποσότητες παραγγελιών

4.1. Κάθε Καταναλωτής μπορεί να αγοράσει έως:

  4.1.1. πέντε (5) Kit ή Mobility Kit (δηλ. κουτί που περιλαμβάνει το πλήρες σετ της Συσκευής με ή χωρίς τα Αναλώσιμά της, αναλόγως με την εκάστοτε ισχύουσα προσφορά) ανά παραγγελία, ανά τύπο/κωδικό Προϊόντος

4.2. Τα μέγιστα όρια αγορών μπορούν να αλλάζουν, ενώ υπάρχει και αυτοματοποιημένο σύστημα που δεν επιτρέπει την προσθήκη επιπρόσθετων Προϊόντων από το όριο που τίθεται κάθε φορά.

4.3. Η Παπαστράτος διατηρεί επίσης το δικαίωμα οποτεδήποτε να αρνηθεί την διενέργεια αγορών ή την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας αν υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζονται οι παρόντες όροι ή ότι ένας Καταναλωτής προβαίνει σε αγορές (στην ίδια ή σε ξεχωριστές παραγγελίες) που δεν προορίζονται για ιδιωτική χρήση ή σε κάθε άλλη περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες παραβίασης της νομοθεσίας ή των παρόντων όρων.

5. Τιμές Προϊόντων

5.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο e-shop είναι σε ευρώ (€),περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και είναι συνολικές.

5.2. Διατηρούμε εν γένει το δικαίωμα να διαμορφώνουμε ελεύθερα τις τιμές των Προϊόντων, να τις τροποποιούμε και να αλλάζουμε ή/και να αποσύρουμε τις προσφορές ή/και την δυνατότητα προ-παραγγελίας Προϊόντων οποτεδήποτε. Οι Καταναλωτές θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή ή/και προσφορά ή/και δυνατότητα ή μη προπαραγγελίας από την σχετική ανάρτηση στο e-shop (η ενημέρωση θα ισχύει για μελλοντικές αγορές και όχι για ήδη υποβληθείσες παραγγελίες). Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα οποτεδήποτε, να αλλάξουμε και την εμπορική πολιτική σε σχέση με το κόστος παράδοσης και τους τρόπους πληρωμής δια μέσου του eshop και τηλεφωνικών παραγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής θα ενημερώνεται για τις τιμές και τα κόστη πάντοτε πριν το χρονικό σημείο αποστολής της παραγγελίας του.

5.3. Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να διασφαλίζεται ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε ως αναφέρεται στο άρθρο 3.5. ανωτέρω.

6. Διευθετήσεις πληρωμών

6.1. Για την αγορά Προϊόντων μέσω του e-shop, διατίθενται οι εξής τρόποι πληρωμής:

  6.1.1. αντικαταβολή (με μετρητά ή remote POS ) κατά την παράδοση του Προϊόντος (το επιτρεπτό όριο για την καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά είναι αυτό που ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία)

  6.1.2. πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

  6.1.3. PayPal (με την επιφύλαξη του άρθρου 6.4 κατωτέρω)

6.2. 6.2. Ρητώς διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η πληρωμή μόνον με πιστωτική κάρτα και PayPal (και άρα όχι με αντικαταβολή) στις περίπτωση προ-παραγγελίας Προϊόντος.

6.3. Σε περίπτωση πληρωμής του τιμήματος με πιστωτική κάρτα, τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές από το e-shop. Εφόσον ο Καταναλωτής επιλέξει ως τρόπο πληρωμής τo remote POS ή την πιστωτική κάρτα, η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου αναγνωρισμένου παρόχου πληρωμών που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας για την διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο Καταναλωτής, πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Ο Πωλητής δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των Πελάτων. H παραγγελία Καταναλωτή μπορεί να απορριφθεί ή να υπάρξει υπαναχώρηση από την πώληση οποτεδήποτε εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας. Εξυπακούεται ότι ο Καταναλωτής φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας του στο σύστημα πληρωμών.

6.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τις δυνατότητες τρόπου πληρωμής (π.χ. απενεργοποίηση δυνατότητας πληρωμής μέσω Pay Pal ή μέσω συγκεκριμένων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) αναλόγως των επιχειρησιακών αναγκών και δυνατοτήτων με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος και τη προσήκουσα εκπλήρωση των συναλλαγών. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια τροποποίηση, ο αφαιρεθείς τρόπος πληρωμής δεν θα είναι διαθέσιμος προς επιλογή από τον Καταναλωτή κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας.

7. Λεπτομέρειες για τις διευθετήσεις παράδοσης

7.1. Η παράδοση των Προϊόντων που ο Καταναλωτής αγοράζει μέσω του e-shop πραγματοποιείται από τους Πωλητές ή συνεργάτες αυτών (εταιρείες κούριερ).

7.2. Παράδοση των Προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εντός Ελλάδας καθώς δεν είναι επιτρεπτή η πώληση Προϊόντων στο εξωτερικό.

7.3. Το κόστος μεταφορικών, εφόσον υπάρχει, επιβαρύνει τον Καταναλωτή.

7.4. Η παραγγελία θα αποσταλεί εντός του χρόνου παράδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 7.6 κατωτέρω

7.5. Δεν υφίστανται οι ακόλουθες δυνατότητες παράδοσης:

  7.5.1. Ραντεβού για παραλαβή της παραγγελίας.

  7.5.2. Παράδοση σε άλλο σημείο από αυτό που αναφέρεται στο διεύθυνση παράδοσης που έχετε δώσει στην παραγγελία σας (κατ’ εξαίρεση είναι εφικτή η παραλαβή από υποκατάστημα κούριερ που συνεργαζόμαστε κατόπιν συνεννόησης).

  7.5.3. Παράδοση Σάββατο.

7.6. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα (τα οποία δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς και για μελλοντικές αγορές με σχετική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα ή/και στους παρόντες όρου – σε κάθε περίπτωση κατισχύουν τα αναφερόμενα στην Ιστοσελίδα):

Χρόνος αποστολής παραγγελίας Χρόνος Παράδοσης Τόπος παράδοσης

Έως 12:00 καθημερινές (εκτός αργιών και ΣΚ)

Αυθημερόν μόνο για την Αττική

Μόνο για συγκεκριμένους τόπους παράδοσης (βλ. Πίνακα Επισύναψης)

Έως 16:00 καθημερινές (εκτός αργιών και ΣΚ)

Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα και έως 5 εργάσιμες ημέρες

Παντού στην ελληνική επικράτεια (βλ. Πίνακα Επισύναψης)

Μετά τις 16:00 ή για παραγγελία που μεσολαβεί ΣΚ ή αργία

Από την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα και έως 5 εργάσιμες ημέρες

Παντού στην ελληνική επικράτεια (βλ. Πίνακα Επισύναψης)

Aναλυτικά εδώ.7.7. Όπου αναφέρονται ανωτέρω ημέρες ή καθημερινές εννοούνται πάντοτε «εργάσιμες». Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Προϊόντων δύναται να μεταβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων και γενικότερα γεγονότων που εκφεύγουν από την επιρροή και τον έλεγχό μας . Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνούμε με τον Καταναλωτή με email ή τηλεφωνικά ή μέσω γραπτού μηνύματος προκειμένου να παρέχει σε αυτόν σχετική ενημέρωση. Επίσης, επισημαίνεται ειδικότερα ότι για την περίπτωση της προπαραγγελίας δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες, αλλά ισχύει ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης, όπως αυτός αναγράφεται στο e-shop και έχει συμφωνηθεί ρητώς μεταξύ του Πωλητή και του Καταναλωτή κατά την υποβολή της προπαραγγελίας.

7.8. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο παραδίδων (Πωλητής ή τρίτη συνεργαζόμενη εταιρεία) προσέλθει κατά τις ως άνω προθεσμίες αλλά δεν καταστεί δυνατόν να παραδώσει το Προϊόν λόγω λάθος στοιχείων παράδοσης ή απουσίας του Καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούμαστε να αποδεσμεύσουμε τα παραγγελθέντα Προϊόντα, και να ακυρώσουμε την παραγγελία, επιστρέφοντας το ποσό πληρωμής εντός λίγων ημερών.

7.9. Σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως προς παραλαβή των Προϊόντων και να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης (για απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του με το Χρήστη του Λογαριασμού και της ηλικίας του). Σε διαφορετική περίπτωση ο οποιοσδήποτε παραδιδών ή υπάλληλος του καταστήματος που έχει επιλεχθεί ως σημείο παραλαβής, ενεργούντες ως προστηθέντες του Πωλητή, θα αρνηθούν την παράδοση του Προϊόντος το οποίο και θα επιστραφεί στον Πωλητή. Η δε σύμβαση αγοραπωλησίας θα ακυρώνεται αυτομάτως ως αναφέρεται και στο άρθρο 3.2. ανωτέρω, αφού η διαπίστωση της ενηλικότητας και της ταυτότητας του Καταναλωτή κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την παράδοση των Προϊόντων, χωρίς την θεμελίωση των οποίων η αγοραπωλησία δεν θα είχε ποτέ συναφθεί (δικαιοπρακτικό θεμέλιο – αναβλητική αίρεση). Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης παραγγελίας, παρέχεται για κάθε μελλοντική παραγγελία η δυνατότητα παραλαβής των Προϊόντων από ενήλικα που θα παρουσιαστεί προς παραλαβή στο σημείο που υπέδειξε ο Καταναλωτής ως σημείο παράδοσης του Προϊόντος (ο παραδιδών δύναται να ζητήσει να ελέγξει και την ταυτότητα του παραλαβόντος για σκοπούς ελέγχου ταυτοπροσωπίας). Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω διευθετήσεων παράδοσης, ενημερώνοντάς τους Καταναλωτές μέσω αλλαγής στους παρόντες όρους ή μέσω ειδικότερων αναρτήσεων στην Ιστοσελίδα.

8. Υπαναχώρηση

8.1. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτές, σύμφωνα με το ν. 2251/1994. Εφόσον ο Καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 8.7.3 κατωτέρω.

8.2. Ειδικότερα, ο Καταναλωτής οφείλει να μας ενημερώσει για την πρόθεση του να υπαναχωρήσει στις ακόλουθες προθεσμίες:

 1. για Αναλώσιμα και Παρελκόμενα: εντός 14 ημερών
 2. για Συσκευές: εντός 30 ημερών

 3. από την ημέρα που:

 • απέκτησε την φυσική κατοχή των Προϊόντων, ή
 • απέκτησε την φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος, σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά Προϊόντα που αποτελούν μέρος της ίδιας παραγγελίας, τα οποία παραδίδονται χωριστά

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 8.1 ανωτέρω.

8.3. Η διαδικασία υπαναχώρησης έχει ως ακολούθως:

 • Ο καταναλωτής επικοινωνεί στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω του Live Chat στην ιστοσελίδα www.gr.iqos.com, μέσω προσωπικού μηνύματος σε μια από τις σελίδες υποστήριξης: IQOS Greece (facebook), @iqos_support_gr (twitter), IQOS Support Greece (viber) ή καλώντας από στο Τηλεφωνικό Κέντρο για την απόφαση του να υπαναχωρήσει αναφέροντας τα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγγελία του ως αυτά περιλαμβάνονται και στο έντυπο υπαναχώρησης
 • Κατόπιν θα υπάρξει συνεννόηση για να μεταβεί μεταφορέας του Πωλητή ή τρίτος συνεργάτης (κούριερ) για την παραλαβή από τον Καταναλωτή του Προϊόντος που επιστρέφεται, μαζί με το έντυπο υπαναχώρησης.
 • Το Προϊόν θα παραληφθεί προς έλεγχο και ο εκάστοτε Πωλητής θα προβεί σε επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο τίμημα που έχει καταβληθεί για το Προϊόν που έχει επιστραφεί

**Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης είναι εξαιρετικά σημαντική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαναχώρησης/επιστροφής: τα στοιχεία που καταγράφονται σε αυτό πρέπει να αναφέρονται κατά την επικοινωνία του Καταναλωτή με εκπρόσωπό μας για την ολοκλήρωση της υπαναχώρησης/επιστροφής. Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παροτρύνουμε όλους τους Πελάτες μας να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά ή ιδιόχειρα το ανωτέρω έντυπο και να το εσωκλείουν/επισυνάπτουν στην επικοινωνία τους με εκπρόσωπό μας, προκειμένου να εντοπιστεί ευκολότερα η παραγγελία και να γίνει σωστή διαχείριση της επιστροφής του Προϊόντος.

8.4. Επισημάνσεις για την υπαναχώρηση:

  α) τα Αναλώσιμα επιστρέφονται μόνον εφόσον έχουν αγοραστεί ως κούτα και η κούτα δεν έχει ανοιχτεί (δεν έχει σκιστεί η ταινία ασφαλείας). Μεμονωμένα Αναλώσιμα που είτε έχουν αποσπαστεί από την κούτα που είχε αγοραστεί είτε έχουν εξαρχής αγοραστεί ως μεμονωμένα ή ως μέρος προσφοράς ή πακέτου, αλλά εκτός κούτας, δεν δύνανται να επιστραφούν. Ο ως άνω περιορισμός καθίσταται αναγκαίος για λόγους που σχετίζονται με την εκπλήρωση από την εταιρεία μας των περί ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικού ασφαλείας υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 106Α και 106Β του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001).

  β) Τα Παρελκόμενα επιστρέφονται μόνον εφόσον δεν έχουν φθορές και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (με άλλον τρόπο πέρα από αυτόν που είναι απαραίτητος για την δοκιμή του συγκεκριμένου προϊόντος).

  γ) Αναφορικά με τις Συσκευές η υπαναχώρηση είναι εφικτή ακόμη και για Συσκευή που έχει χρησιμοποιηθεί. Ρητώς σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διευρυμένη προθεσμία (30 ημέρες) και οι όροι υπαναχώρησης παρέχονται οικειοθελώς και πρόσθετη παροχή (από την νόμιμη) στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος «Money Back». Το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να καταργηθεί οποτεδήποτε και να εφαρμόζεται οι υπαναχώρηση με τις προθεσμίες και τους όρους που προβλέπεται στην νομοθεσία.

  δ) Σε περίπτωση αγοράς Kit ή Mobility Kit επιστροφή είναι δυνατή μόνον για την Συσκευή και τα Παρελκόμενα όχι όμως και για τα Αναλώσιμα (εφόσον δεν είναι σε κλειστή κούτα κατά τα αναφερόμενα στο σημείο α) ανωτέρω, αναλόγως της εκάστοτε ισχύουσας προσφοράς)

  ε) Γενικές υποχρεώσεις Καταναλωτή:

  - Ο Καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των Προϊόντων, εφόσον ο Καταναλωτής επιλέξει δικό του μέσο επιστροφής των Προϊόντων (και όχι το μέσο/τρόπο που θα του υποδείξει η Παπαστράτος κατόπιν επικοινωνίας μαζί της με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 8.3.). Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που θα επιλέξει ο Καταναλωτής.

  - Με την εξαίρεση του σημείου γ) ανωτέρω, ο Καταναλωτής φέρει από τον νόμο την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των Προϊόντων που ο Καταναλωτής αγόρασε οφείλει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με τρόπο που θα του επιτρεπόταν και σε κάποιο φυσικό κατάστημα.

  - Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν που απέστειλε ο Καταναλωτής προς παραλαβή από τον Πωλητή (σωρευτικά):

 • να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε,
 • εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το Προϊόν
 • να είναι πλήρες (με όλα τα εξαρτήματά του)
 • να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν καθώς και το έντυπο υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που το Προϊόν δεν συνοδεύεται από τα παραστατικά του δεν δύναται να ταυτοποιηθεί το Προϊόν με συγκεκριμένη παραγγελία.

ζ) Δεν δύναται επίσης, να επιστραφεί λόγω υπαναχώρησης ένα προϊόν που είναι εξατομικευμένο (π.χ όλως ενδεικτικά έχει χαραχτεί το μονόγραμμα, η βάση περιέχει άλλο καπάκι από το αρχικό της συσκευασίας κλπ).

8.5. Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν ο Καταναλωτής υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση (και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 8.7.), θα του επιστραφούν τα χρήματα που πλήρωσε ως αντίτιμο για το συγκεκριμένο Προϊόν που επιστρέφει (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εφόσον αυτά έχουν επιβαρύνει τον Καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού το Προϊόν έχει επιστραφεί και ελεγχθεί Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των χρημάτων λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών ή άλλων προβλημάτων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Καταναλωτή. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

8.6. Ο Καταναλωτής συμφωνεί ρητώς ότι τα χρήματα θα του επιστραφούν από τον εκάστοτε Πωλητή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Καταναλωτής, αν η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή αλλιώς στην κάρτα η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή (ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή) Ο Καταναλωτής οφείλει να γνωστοποιήσει ορθά τα στοιχεία του και αποδέχεται ότι η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που μας έχει γνωστοποιήσει ή στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε απαλλάσσει από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση ειδικά που η πληρωμή έχει γίνει μέσω PayPal τα χρήματα θα επιστρέφονται είτε α) στην κάρτα, όταν η πληρωμή προέρχεται από την κάρτα, είτε β) στον τραπεζικό λογαριασμό, όταν η πληρωμή προέρχεται από τον τραπεζικό λογαριασμό, είτε γ) στο PayPal Balance, όταν η πληρωμή προέρχεται από το PayPal Balance (εφόσον εξυπακούεται ισχύει ως τρόπος πληρωμής για τη συγκεκριμένη συναλλαγή).

8.7. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση υπαναχώρησης από προπαραγγελία.

9. Εγγυήσεις – υπηρεσίες υποστήριξης/ εξυπηρέτησης πελάτη μετά την πώληση

9.1. Σε σχέση με τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη του πωλητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 534 επ. ΑΚ και το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9.2. Οι εμπορικές εγγυήσεις για τα Προϊόντα (στις περιπτώσεις που αυτές παρέχονται) παρέχονται από την Παπαστράτος. Υπογραμμίζεται οι Πωλητές δεν παρέχουν οι ίδιοι εμπορική εγγύηση ή επέκταση αυτής (ισχύει όμως η νόμιμη εγγύηση από την πώληση ως προβλέπεται από τον ΑΚ και εκάστοτε ισχύει). Ως προς την εγγύηση ισχύουν οι όροι που αναγράφονται εντός της συσκευασίας του Προϊόντος καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1. των Όρων Χρήσης του iqos.gr

9.3. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε για θέμα που αφορά στις εγγυήσεις τους Προϊόντος σας μπορείτε να καλέσετε στο Τηλεφωνικό Κέντρο μας Καθημερινά 09:00-23:00.

9.4. Για υπηρεσίες υποστήριξης/ εξυπηρέτησής σας μετά την πώληση, οι οποίες παρέχονται από την Παπαστράτος, μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω του Live Chat στην ιστοσελίδα www.gr.iqos.com, μέσω προσωπικού μηνύματος σε μια από τις σελίδες υποστήριξης: IQOS Greece (facebook), @iqos_support_gr (twitter), IQOS Support Greece (viber) ή καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο.

10. Ευθύνη για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας

10.1. Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του κάθε Καταναλωτή. Επιπροσθέτως των όσων ρητών αναφέρονται στους παρόντες όρους, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό, η Εταιρεία δεν φέρει υποχρεώσεις και εγγυήσεις τις οποίες δεν έχει ρητώς αναλάβει. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις των όρων Χρήσης του iqos.gr μεταξύ άλλων και για θέματα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, ορθής τήρησης του Λογαριασμού στο Iqos.gr αλλά και για θέματα περιορισμού ευθύνης της Παπαστράτος.

10.2. Οι Καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Παπαστράτος με κλήση προς το Τηλεφωνικό Κέντρο αν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι:

 • ο μυστικός κωδικός πρόσβασης τους ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή
 • υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής του να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του.

Ο Καταναλωτής φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η Εταιρεία και οι Πωλητές αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Χρήστη λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη εφόσον ο Καταναλωτής δεν έχει προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως.

10.3. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου που πραγματοποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Η Παπαστράτος δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του e-shop ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του e-shop καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης η Παπαστράτος δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στο e-shop για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

10.4. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στο e-shop καθώς και τα τυχόν αναρτημένα στο e-shop βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων από το e-shop. Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα.

10.5. Για οποιαδήποτε άλλη τυχόν ζημία του Καταναλωτή που προέρχεται από την χρήση ή την πλοήγηση στο e-shop, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των λειτουργιών της ή του περιεχομένου τους ή από την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, την αδυναμία συμμετοχής σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ή προσφορά ή/και την αδυναμία αγοράς ή αποστολής οποιουδήποτε αντικειμένου ή προϊόντος που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα και τις λειτουργίες της ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο e-shop, εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Πωλητή, αυτός φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €). Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Καταναλωτής στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

10.6.Ο Καταναλωτής χρησιμοποιεί το e-shop και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάται με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει προϊόντα καπνού, νέα προϊόντα καπνού ή/και ηλεκτρονικά τσιγάρα και αξεσουάρ αυτών. Ο Καταναλωτής συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει την Εταιρεία, τον Πωλητή, τις εταιρείες του Ομίλου Philip Morris International και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία μέσου του τηλεφωνικού κέντρου στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 ( δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) | ώρες λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων του IQOS Καθημερινά 09:00 – 23:00 ή μέσω live chat, viber ή messenger ή στο contact.gr@iqos.com ή με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στην Ιστοσελίδα μας εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας του) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

11. Άδεια πρόσβασης και χρήσης του e-shop – Πνευματική Ιδιοκτησία, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

11.1. Το e-shop απευθύνεται σε Καταναλωτές που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.4. ανωτέρω. Παρέχεται στον Καταναλωτή μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης τoυ e-shop όπως ειδικότερα αναλύονται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία παύει να ισχύει.

11.2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο του e-shop ανήκουν είτε στην Παπαστράτος είτε σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris είτε στους νόμιμους δικαιούχους αυτών και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Καταναλωτής δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στο e-shop ή των σημάτων που ανήκουν σε τρίτα νομικά πρόσωπα. Η Παπαστράτος διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος χώρου (domain name) «iqos.gr». Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στο e-shop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

12. Τελικές διατάξεις

12.1. Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα Προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών (κάθε αλλαγή θα πραγματοποιείται σε χρόνο προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με συγκεκριμένο καταναλωτή και θα αφορά σε επόμενες παραγγελίες).

12.2. Ο Καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται για τους Όρους και Προϋποθέσεις που αφορούν στις αγορές μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων της Παπαστράτος κάθε φορά πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του, καθώς αυτοί δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς με απλή ανάρτηση τους στο διαδίκτυο (και ισχύ για μελλοντικές αγορές). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (ενδεικτικά):

  α. να μεταβάλλει οποτεδήποτε, μέρος ή το σύνολο των Όρων (σε κάθε περίπτωση τα μέρη δεσμεύονται από τους όρους ως ισχύουν κατά τον χρόνο της πώλησης),

  β. να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του e-shop, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών,

  γ. να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο του e-shop ή σε μέρος αυτού ή των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων εν γένει,

  δ. να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία τους,

  ε. να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση Προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά ή να καταργεί την πώληση Προϊόντων,

  στ. να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του e-shop και τις χρεώσεις,

  ζ. να αναρτά προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνει σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις, κ.ο.κ.

12.3. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί δεν θα συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Όταν υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος ή μέρος αυτού να ληφθεί υπόψη χωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος θα διορθώνεται και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα, σύμφωνα με το νόμο.

12.4. Οι παρόντες όροι έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κατανοείτε ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα.

12.5. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

12.8. Εναλλακτική επίλυση διαφορών: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Καταναλωτής που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και αντιμετωπίζει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το e-shop μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και http://www.synigoroskatanaloti.gr/. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στο email στο contact.gr@iqos.com προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html .
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου για πωλήσεις προϊόντων μέσω e-shop iqos.gr ή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1. Η Παπαστράτος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη για τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας και του περιεχομένου των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων καθώς και των όρων και διαδικασίας για την υποβολή από τους καταναλωτές των παραγγελιών τους, την εκτέλεσή τους και την παράδοση των Προϊόντων. Η πώληση των Προϊόντων μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων διενεργείται είτε από την ίδια την Παπαστράτος είτε από τρίτους συνεργάτες της (στο εξής οι «Πωλητές»). Οι εν λόγω συνεργάτες συμβάλλονται με τον τελικό καταναλωτή στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό της Παπαστράτος, υπό την ιδιότητα των παραγγελιοδόχων- έμμεσων αντιπροσώπων αυτής. Η λιανική πώληση από τους Πωλητές στους τελικούς καταναλωτές διέπεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πώλησης προϊόντων μέσω του e-shop iqos.gr ή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών (εφεξής «Όροι Πώλησης»), βάσει των όρων και των διαδικασιών που καθορίζει η Παπαστράτος.

1.2. Στο πλαίσιο αυτό, στην Παπαστράτος δίνουμε προτεραιότητα στο σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου» ή «Πολιτική»), η οποία αποτελεί το κείμενο της ενημέρωσής σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατά την πραγματοποίηση αγορών Προϊόντων μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων κατόπιν πρωτοβουλίας σας ως Καταναλωτή. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί συμπληρωματικό κείμενο (στο μέτρο που προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο παρόν, υπερισχύει το παρόν ως ειδικότερο κείμενο ενημέρωσης):

τα οποία αποτελούν συνολικά αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πολιτικής και διέπουν ενιαία και συνολικά την πραγματοποίηση αγορών μέσω του e-shop ή/και τηλεφωνικά.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι άλλα προγράμματα, ενέργειες ή δράσεις της Παπαστράτος διέπονται από διαφορετικές Πολιτικές Απορρήτου οι οποίες σας υποδεικνύονται κατάλληλα κάθε φορά.

1.3. Οι παρόντες όροι πρέπει να γίνονται αποδεκτοί κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως. Σας παρακινούμε να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική κατά περιόδους προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούμε (https://preprod.iqos.gr/el/oroi-kai-proypotheseis#terms_and_conditions & https://gr.iqos.com/el/oroi-kai-proypotheseis#pmi_consumer_privacy_notice).

1.4. Ταυτότητα και στοιχεία της Παπαστράτος ως υπεύθυνος επεξεργασίας: Όπου υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις διακρίσεις των άρθρων 3 και 5 κατωτέρω είναι η Παπαστράτος, τα στοιχεία της είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», με έδρα στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact.gr@iqos.com.

1.5. Επικοινωνία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων: Ο Καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει για οτιδήποτε αφορά την παρούσα Πολιτική καθώς και την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Καταναλωτών που πραγματοποιείται από την Παπαστράτος στο πλαίσιο την αγορών μέσω Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων με βάση τις διακρίσεις των άρθρων 3 και 5 κατωτέρω με τους εξής τρόπους:

  α) Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 8001114767 (δωρεάν από σταθερό) ή 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) , καθημερινά 09:00 – 23:00.

  β) Με αποστολή Email στο contact.gr@iqos.com

  γ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση ταχυδρομείου: Κεντρικά Γραφεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ., Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, Ασπρόπυργος υπόψη Νομικού Τμήματος.

Για την επεξεργασία που πραγματοποιεί ο εκάστοτε Πωλητής από τον οποίο ο Καταναλωτής αγοράζει το Προϊόν σύμφωνα με τους όρους Πώλησης, τα στοιχεία του οποίου εμφανίζονται στην απόδειξη που του παραδίδεται κατά την παράδοση του Προϊόντος μπορείτε να επικοινωνήσετε στα στοιχεία που αναγράφονται στο παραστατικό πώλησης ή στη λίστα που είναι διαθέσιμη εδώ.

2. Ποιους αφορά η παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική απευθύνεται σε καταναλωτές, οι οποίοι:

  i) είστε φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στo iqos.gr και την πραγματοποίηση οποιαδήποτε ενέργειας σχετίζεται με την Ιστοσελίδα) και επιβεβαιώνουμε την ενηλικότητά σας με την παράδοση του Προϊόντος

  ii) είστε καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τους εκάστοτε σχετικούς νόμους

  iii) κατοικείτε ή διαμένετε στην Ελλάδα (εφεξής οι «Καταναλωτές»)

και επιθυμείτε να αγοράσετε τα Προϊόντα μέσω των Εξ αποστάσεως Καναλιών πωλήσεων (είτε μέσω του e-shop ή τηλεφωνικά) με δική σας πρωτοβουλία, αφού έχετε δηλώσει την ενηλικότητά σας και έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων του iqos.gr και των Όρων Πώλησης. Οι Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να διενεργούν οποιαδήποτε ενέργεια στην Ιστοσελίδα και στο e-shop ή/και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές παραγγελίες.

3. Ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και ως προς ποιες επεξεργασίες

3.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την αγορά Προϊόντων μέσω των Καναλιών Εξ αποστάσεως Πωλήσεων προϋποθέτει τη συνεργασία περισσότερων εταιρειών όπως αυτή ρυθμίζεται από τις επιμέρους συμβάσεις των μερών, ο δε ρόλος τους επεξηγείται κατωτέρω σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις.

3.2. Η Παπαστράτος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για το σύνολο των λειτουργιών και των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται από τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο εκάστοτε Πωλητής, ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για την επεξεργασία των δεδομένων των καταναλωτών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του κύκλου της πώλησης, βάσει ρητών εντολών και διαδικασιών που καθορίζει η Παπαστράτος. Ειδικότερα, ο Πωλητής προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες για λογαριασμό και βάσει εντολών της Παπαστράτος, ως παραγγελιοδόχος/έμμεσος αντιπρόσωπος αυτής, από την στιγμή που η παραγγελία προωθείται σε αυτόν από την Παπαστράτος μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων και μέχρι την οριστική παράδοση των Προϊόντων, καθώς και αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης παραπόνων και αιτημάτων, τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση και για την καταχώρηση των καταναλωτών ή των συσκευών τους σε βάσεις ή προγράμματα της Παπαστράτος.

3.3. Ο εκάστοτε Πωλητής αποτελεί ανεξάρτητο Υπεύθυνο Επεξεργασίας όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις του ως παραγγελιοδόχου/εμμέσου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των φορολογικών του υποχρεώσεων) καθώς και για την πληρωμή από τον καταναλωτή (που διενεργείται σε συνεργασία με τρίτο πάροχο με τον οποίον συμβάλλεται αυτοτελώς). Ειδικότερα για την επεξεργασία που πραγματοποιεί έκαστος Πωλητής ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα και συμμόρφωση της με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για την Πολιτική Απορρήτου εκάστου Πωλητή που διενεργεί την πώληση για λογαριασμό της Παπαστράτος μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πωλητή.

4. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας συλλέγουμε και πως

4.1. Στα Προσωπικά Δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων.

4.2. Συλλέγουμε για εσάς τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων που σας αφορούν από τις ακόλουθες πηγές:

  Απευθείας από εσάς, όταν μας υποβάλλετε τα δεδομένα αυτά είτε σε εμάς είτε σε εκτελούντες την επεξεργασία συνεργάτες μας:


  Τρόπος Δεδομένα
  κατά την υποβολή παραγγελία σας μέσω του eshop ή/και του call center μέχρι και την παράδοσή της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

  Δεδομένα ταυτότητας

  (όνομα, επώνυμο)

  Δεδομένα ενηλικότητας

  (ημερομηνία γέννησης, κατάσταση ενηλικότητας)

  Δεδομένα επικοινωνίας

  (e-mail, τηλέφωνο)

  Δεδομένα παραγγελίας/Αγοράς

  (Είδος/προϊόν αγοράς, χρόνος αγοράς, χρόνος και τόπος παράδοσης, αξία αγοράς, barcode συσκευής και λοιπά δεδομένα σχετικά με την παραγγελία)

  Aναγκαία δεδομένα για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης με βάση το επιχειρηματικό μας μοντέλο

  (ημερομηνία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης, αρ. παραγγελίας κλπ)

  κατά την ταυτοποίησή/έλεγχο ταυτοπροσωπίας σας και την επιβεβαίωση ενηλικότητάς σας (μέσω του age gate της Ιστοσελίδας και μέσω της προσκόμισης των κατάλληλων εγγράφων ταυτοποίησης/απόδειξης ενηλικότητας κατά την παράδοση των Προϊόντων) και το άνοιγμα λογαριασμού

  Δεδομένα ταυτότητας

  (όνομα, επώνυμο)

  Δεδομένα Επικοινωνίας

  (email)

  Δεδομένα ενηλικότητας

  (ημερομηνία γέννησης, κατάσταση ενηλικότητας)

  κατά την επικοινωνία σας μαζί μας για θέματα εγγυήσεων ή/και after sales service

  Δεδομένα ταυτότητας

  (όνομα, επώνυμο)

  Δεδομένα Επικοινωνίας

  (e-mail, τηλέφωνο)

  Δεδομένα Αγοράς

  (Είδος/προϊόν αγοράς, χρόνος αγοράς, χρόνος και τόπος παράδοσης, ιστορικό αγορών, barcode συσκευής)

  Ιστορικό σε σχέση με τις εγγυήσεις /after sales

  (χρόνος και ενέργειες σχετικές με την παροχή εγγυήσεων/ after sales)  Με αυτοματοποιημένα μέσα:

  Τρόπος Δεδομένα
  από την πλοήγησή σας στο eshop

  Τεχνικά

  (Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), λειτουργικό σύστημα)

  από την πρόσβαση σας στο λογαριασμό σας

  log files εισόδου στο λογαριασμό στο iqos.gr

  (ημερομηνία, διάρκεια)4.3. Έχουμε την υποχρέωση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας να διατηρούμε τα δεδομένα σας ακριβή και επικαιροποιημένα, επομένως σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρθηκαν ανωτέρω σε περίπτωση που τα δεδομένα σας έχουν αλλάξει ή μας έχετε παράσχει ανακριβή δεδομένα εκ παραδρομής.

4.4. Στις περιπτώσεις που η παροχή των δεδομένων είναι αναγκαία για τη σύναψη της συμβάσης, η μη παροχή τους θα έχει ως συνέπεια τη μη δυνατότητα σύναψης της σύμβασης.

5. Σκοπός και Νομική Βάση Επεξεργασίας

5.1. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Καταναλωτή, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει είτε η Παπαστράτος είτε μέσω συνεργατών και επεξεργάζεται καθώς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, στις περιπτώσεις που η Παπαστράτος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Καταναλωτών ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλαδή κατά την:


Αυξ. αρ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.

Διενέργεια αγορών σας και εκτέλεση της παραγγελίας σας μέσω Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων (από την υποβολή της παραγγελίας μέχρι και την παράδοσή της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης)

εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας των Προϊόντων μας μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως.


2.

Επιβεβαίωση ενηλικότητας, έλεγχος ταυτοπροσωπίας και άνοιγμα λογαριασμού

συμμόρφωσή με έννομη υποχρέωση

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την ενηλικότητα και την ταυτοπροσωπία σας καθώς και ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της αγοράς με σκοπό την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων μας για την αποφυγή πώλησης σε μη ενηλίκους λόγω της φύσης των προϊόντων μας και για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Παπαστράτος αναφορικά με τα προϊόντα καπνού ή νικοτίνης.


3.

Παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (στο πλαίσιο της παροχής εγγυήσεων καθώς και υπηρεσιών Customer Care και After Sales Services), διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων για το Προϊόν που αγοράσατε από τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων και επικοινωνία για θέματα εγγυήσεων

νόμιμη υποχρέωση ή εκτέλεση σύμβασης ανά περίπτωση after sales service κατωτέρω

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μας μοντέλου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και επικοινωνούμε μαζί σας στα μέσα και στοιχεία επικοινωνίας που θα μας υποδείξετε σε συνέχεια δικού σας αιτήματος, για την εκπλήρωση της νόμιμης ή της εμπορικής εγγύησης καθώς και των υποχρεώσεων για παροχή υπηρεσιών after sales στους καταναλωτές κατόπιν αγοράς των Προϊόντων μας


4.

Ασφάλεια και προσήκουσα λειτουργία των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων

To έννομο συμφέρον της Παπαστράτοςγια την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του eshop, του τηλεφωνικού κέντρο και του λογαριασμού σας, το οποίο εν προκειμένω σταθμίζεται δίκαια έναντι της ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων σας.5.1.1. Στην περίπτωση που χρειάζεται να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νόμιμες αξιώσεις μας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στο έννομο συμφέρον μας, το οποίο έχει σταθμιστεί δίκαια με την ιδιωτικότητά σας.

5.1.2. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωσή μας, όταν μας κοινοποιούνται έγγραφα, αιτήσεις, παραγγελίες, δικόγραφα κλπ.

5.1.3. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που εισάγετε στην αντίστοιχη σελίδα της συνεργαζόμενης με το e-shop εταιρείας πληρωμών – πιστωτικού ιδρύματος, δεν συλλέγονται και δεν επεξεργάζονται ούτε την Παπαστράτος ούτε από τον Πωλητή αλλά από την αντίστοιχη εταιρεία πληρωμών – πιστωτικό ίδρυμα.

5.1.4. Oπου η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον της Παπαστράτος, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία επικοινωνώντας με την Παπαστράτος στο contact.gr@iqos.com.

6. Χρόνος Διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (π.χ. για την εκτέλεση των αγορών σας, για φορολογικούς σκοπούς κλπ). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα χρόνου διατήρησης των δεδομένων σας, παρακαλώ δείτε την Πολιτική Απορρήτου της PMI.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Ποιος ο τρόπος άσκησής τους;

7.1. Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσετε τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Πρόσβασης
 • Διόρθωσης
 • Διαγραφής
 • Περιορισμού
 • Φορητότητας
 • Εναντίωσης
 • Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση
 • Άρσης συγκατάθεσης

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας, από το κείμενο της Πολιτικής Απορρήτου της ΡΜΙ, τα δε δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε με επικοινωνία………………………..

7.2. Για τους σκοπούς που ο εκάστοτε Πωλητής προσδιορίστηκε ανωτέρω ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας το αίτημά σας στα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε Πωλητή, τα οποία αναγράφονται στο παραστατικό του Προϊόντος που αγοράσατε ή στη λίστα που είναι διαθέσιμη εδώ ή/ στην Παπαστράτος (που θα του διαβιβάσει το αίτημα) καθώς και αντίστοιχα στην Παπαστράτος για την επεξεργασία που εκτελεί η ίδια ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 1.4 ανωτέρω.

7.3. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε τα παράπονά σας ή την καταγγελία σας στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) – www.dpa.gr

7.4. Επιπρόσθετα υποστηρίζουμε την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Διαμεσολάβηση ως ελαστικότερο μέσο επίλυσης των διαφορών μεταξύ μας.

7.5. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας και τα κατωτέρω:

 • Ταυτοποίηση: Είναι απαραίτητο να σας ταυτοποιούμε προκειμένου να αποκριθούμε στα αιτήματά σας για άσκηση των δικαιωμάτων σας και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας.
 • Χρόνος απόκρισης: Θα αποκριθούμε σε έγκυρα και ακριβή αιτήματά σας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη λήψη τους, εκτός εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει πολλαπλά αιτήματα. Στην περίπτωση που χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να αποκριθούμε στο αίτημά σας για τις προαναφερόμενες αιτίες θα σας το γνωστοποιήσουμε εντός του μήνα στα στοιχεία επικοινωνίας σας αλλά το χρονικό διάστημα απόκρισης δε θα είναι μεγαλύτερο από τρεις μήνες.
 • Συγκεκριμένα αιτήματα: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου μας. Επιφυλασσόμαστε για την απόκρουση αιτημάτων που είναι αβάσιμα, υπερβολικά, καταχρηστικά ή παράνομα σύμφωνα με το νόμο.
 • Κόστος: Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

8. Αποδέκτες των δεδομένων σας

8.1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των εξ αποστάσεως πωλήσεων (μέσω του e-shop ή/και των τηλεφωνικών παραγγελιών) προκειμένου να αγοράσετε τα προϊόντα καπνού που πωλούνται μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, έχουμε τη δυνατότητα να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αγορές σας (π.χ. εταιρείες που λειτουργούν ως παραγγελιοδόχοι- έμμεσοι αντιπρόσωποι της Παπαστράτος, εταιρείες μεταφορών/κουριερ, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και φιλοξενίας δεδομένων, εταιρείες συμβούλων (π.χ. επιχειρηματικών κλπ), εταιρείες σχετικές με την ασφάλεια και λειτουργία του Προϊόντος, εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εκτέλεση της επικοινωνίας μαζί σας, διαφημιστικές εταιρείες κλπ) αλλά και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας λειτουργίας (π.χ. λογιστές, δικηγόρους).

8.2. Όλες οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τα συστήματα και τη λειτουργία της Παπαστράτος και των πωλήσεων μέσω Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που μας προσφέρουν. Δεσμεύονται δε μέσω σύμβασης να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων σας και όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλούς επεξεργασίας και να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα που έχουμε συμφωνήσει.

8.3. Σε περίπτωση που λάβουμε αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, έχουμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

8.4. Η πλειοψηφία των αποδεκτών δεδομένων σας βρίσκεται εντός ΕΟΧ. Για τις διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ ισχύει το άρθρο 9 κατωτέρω.

9. Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ

Κατά κανόνα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις (με βάση τα άρθρα 46,47,49 του ΓΚΠΔ αναλόγως του τι ισχύει κάθε φορά) και επιπρόσθετα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες.

10. Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τήρηση ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της PMI. Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Παπαστράτος διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της που τελεί υπό τον έλεγχο της, εξουσιοδοτημένους τρίτους συνεργάτες και μόνο κατ’ εντολή της Εταιρείας καθώς και από τους ως άνω αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Παπαστράτος επιλέγει πρόσωπα ή συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

Από την πλευρά σας οφείλετε να μην γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα. Σε κάθε περίπτωση ταυτοποιούμε εσάς ως Καταναλωτή και την ενηλικότητά σας κατά την παράδοση των Προϊόντων.

11. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, ενδεικτικά για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην Ιστοσελίδα.


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ PMI

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σοβαρή υπόθεση για εμάς. Η παρούσα δήλωση σας ενημερώνει για το ποιοι είμαστε, ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτές. Κάντε κλικ στο «Μάθετε περισσότερα» που υπάρχει σε κάθε ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε, διαβάστε επίσης τους όρους χρήσης που αφορούν την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε και τυχόν περιορισμούς επιλεξιμότητας που ενδέχεται να ισχύουν.

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε μέλος της Philip Morris International. Τα στοιχεία μας (επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.) θα σας παρασχεθούν μεμονωμένα κατά τη στιγμή (ή για επιβεβαίωση) της συλλογής πληροφοριών σχετικά με εσάς, για παράδειγμα, σε δήλωση σε μία εφαρμογή ή ιστότοπο, ή σε ένα e-mail που θα περιέχει έναν σύνδεσμο προς την παρούσα δήλωση.

Μάθετε περισσότερα…

 • PMI: Philip Morris International, κορυφαίος διεθνής όμιλος προϊόντων καπνού. Αποτελείται από διάφορες εταιρείες αποκαλούμενες και «συνδεδεμένες εταιρείες».
 • Συνδεδεμένες εταιρείες PMI: Κάθε μέλος του ομίλου εταιρειών Philip Morris International αποτελεί «συνδεδεμένη εταιρεία της PMI». Οι λέξεις «εμείς» (ή «εμάς» ή «μας») αναφέρονται στη συνδεδεμένη εταιρεία PMI που συλλέγει αρχικά πληροφορίες σχετικά με εσάς.
 • Προϊόν PMI: ένα δικό μας προϊόν ή ένα προϊόν άλλης συνδεδεμένης εταιρείας της PMI.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους.

 • Μπορείτε να μας δώσετε απευθείας εσείς τις πληροφορίες (π.χ. συμπληρώνοντας μια φόρμα ή τηλεφωνικώς).
 • Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες αυτόματα (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο της PMI).
 • Μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες από τρίτους (π.χ. πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook και Twitter).

Στην παρούσα δήλωση αναφέρουμε όλες τις μεθόδους με τις οποίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ως «σημεία επαφής της PMI». Τα σημεία επαφής της PMI είναι τόσο φυσικά (π.χ. καταστήματα λιανικής πώλησης και εκδηλώσεις) όσο και ψηφιακά (π.χ. εφαρμογές και ιστότοποι).

Μάθετε περισσότερα…

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς. Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • εγγράφεστε ως μέλος στις βάσεις δεδομένων μας (για παράδειγμα, αυτοπροσώπως, μέσω εφαρμογής ή διαδικτυακά),
 • αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες της PMI σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης,
 • κάνετε λήψη ή χρήση ενός ψηφιακού σημείου επαφής (π.χ. μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου),
 • επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ενός σημείου επαφής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφωνικώς,
 • καταχωρίζετε μια συσκευή σε εμάς,
 • εγγράφεστε σε μια πύλη της PMI,
 • εγγράφεστε για να λαμβάνετε δελτία τύπου της PMI, ειδοποιήσεις μέσω e-mail ή εμπορικές επικοινωνίες
 • συμμετέχετε σε έρευνες της PMI ή σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες PMI (όπου επιτρέπεται από τον νόμο) ή
 • συμμετέχετε σε εκδήλωση που έχει οργανώσει μια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI.

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς αυτόματα. Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • επισκέπτεστε ένα κατάστημα που πωλεί προϊόντα PMI (π.χ. με τη συλλογή των δεδομένων σας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ή μέσω αισθητήρων που βρίσκονται στο κατάστημα που συνδέονται με τεχνολογία κινητών συσκευών),
 • συμμετέχετε σε μια εκδήλωση που έχει οργανώσει μια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI (π.χ. μέσω αγορών στην εκδήλωση ή μέσω αισθητήρων στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης που συνδέονται με τεχνολογία κινητής τηλεφωνία),
 • επικοινωνείτε μαζί μας (για παράδειγμα, μέσω ενός σημείου επαφής ή μέσω πλατφόρμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης),
 • χρησιμοποιείτε σημεία επαφής της PMI (π.χ. μέσω μηχανισμών παρακολούθησης σε μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο) ή
 • δημοσιεύετε αναρτήσεις σε πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρακολουθούμε (για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε την κοινή γνώμη ή να απαντήσουμε σε αιτήματα σχετικά με τα προϊόντα της PMI).

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης σε ψηφιακά σημεία επαφής της PMI. Τα συγκεκριμένα cookies και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το εκάστοτε σημείο επαφής της PMI. Για να μάθετε σχετικά με τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των Google Analytics cookies) και τις παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ένα σημείο επαφής, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies, ανατρέξτε στη δήλωση σχετικά με τα cookies που είναι διαθέσιμη στο εκάστοτε σημείο επαφής.

Εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που διαβιβάζονται μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI, δημοσιευμένες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας) σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως Facebook και Twitter) και λίστες εμπορικής προώθησης που έχουν αποκτηθεί από γραφεία εμπορικής προώθησης .

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σε άλλες περιπτώσεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε κατά τον εκάστοτε χρόνο.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Μπορούμε να συλλέξουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για εσάς:

 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης
 • πληροφορίες που μας παρέχετε σε φόρμες ή έρευνες
 • πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στα καταστήματα και τις εκδηλώσεις μας
 • πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια κλήσεων στα τηλεφωνικά μας κέντρα
 • πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας
 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της ηλικίας σας

Μάθετε περισσότερα…

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο δηλώνονται. Για παράδειγμα:

 • εάν παραγγείλετε ένα προϊόν από εμάς μέσω ενός σημείου επαφής, δηλώνετε το όνομα, την επαφή, τα στοιχεία χρέωσης και τα προϊόντα που έχετε επιλέξει ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας,
 • μπορείτε να δηλώσετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις προϊόντων και τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα σας ενδιαφέρουν,
 • εάν κλείσετε ραντεβού για να μας συναντήσετε (ή κάποιον που παρέχει υπηρεσίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας), ενδεχομένως να συλλέξουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
 • ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε την ηλικία σας, για παράδειγμα αντίγραφο της ταυτότητας ή την εικόνα του προσώπου σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα θα αφορούν γενικά σε:

 • λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας ή την κλήση σας (όπως χρόνο και διάρκεια),
 • σε ένα κατάστημα πωλήσεων ή σε μια εκδήλωση (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση), πόσο συχνά τα επισκέπτεστε, ποιους χώρους επισκέπτεστε και για πόσο χρόνο και ποιες αγορές κάνετε,
 • τη χρήση που κάνετε στα ψηφιακά μέσα επαφής της PMI (όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, η σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και η σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε, οι όροι αναζήτησης που έχετε εισαγάγει ή οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ μέσα από το σημείο επαφής) και
 • τη συσκευή σας (όπως η διεύθυνση IP ή το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα δεδομένα τοποθεσίας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν cookies που ενδέχεται να έχουμε αποθηκεύσει στη συσκευή σας).

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους θα αποτελούν γενικά δημοσιευμένες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας), για παράδειγμα από δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και με ποια νομική βάση;

Σε αυτή την ενότητα περιγράφουμε τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η παρούσα δήλωση αφορά στην δραστηριότητά μας παγκοσμίως και όταν οι νόμοι μιας χώρας περιορίζουν ή απαγορεύουν ορισμένες δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, δεν θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες για τους σκοπούς αυτούς στη συγκεκριμένη χώρα.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως η επαλήθευση της ηλικίας σας και του καθεστώτος σας ως χρήστη των προϊόντων μας,
 • στο πλαίσιο πώλησης των προϊόντων μας σε εσάς, όπως για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας και την επεξεργασία των πληρωμών σας
 • στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε εσάς σχετικά με τις πωλήσεις, όπως για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και την απάντηση σε τυχόν ερωτήματά σας, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης
 • για τη εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (όπου επιτρέπεται από τον νόμο), μεταξύ άλλων για τη διαχείριση των προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών, τη βελτίωση των προϊόντων, έρευνες αγοράς, την ανάπτυξη στρατηγικών εμπορικής προώθησης και τη διαχείριση εκστρατειών εμπορικής προώθησης, καθώς και για την εξατομίκευση των εμπειριών σας σε καταστήματα που πωλούν προϊόντα PMI και σε εκδηλώσεις,
 • για να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες εμπορικής προώθησης ή προώθησης προϊόντων της PMI
 • για την υποστήριξη όλων των ανωτέρω, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση των λογαριασμών σας, τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τα σημεία επαφής PMI, την επικοινωνία μαζί σας, τη διαχείριση των ραντεβού που έχετε κλείσει μαζί μας ή με όποιον υποστηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, όσον αφορά ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία μετά την πώληση), την εξατομίκευση της εμπειρίας σας με τα σημεία επαφής της PMI, καθώς και τη διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων,
 • για αναλύσεις επιχειρηματικών πληροφοριών και βελτιώσεις, όπως για τη βελτίωση των προϊόντων, των καταστημάτων και των εκδηλώσεων της PMI καθώς και των πληροφοριών που εμείς (ή οι συνδεδεμένες εταιρείες μας) παρέχουμε στους πελάτες μας,
 • για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε , ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο αρχικό σημείο συλλογής πληροφοριών για εσάς

Η νομική βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες (παρέχουμε λεπτομερέστερες εξηγήσεις στην ενότητα «μάθετε περισσότερα»):

 • η τήρηση έννομης υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε,
 • η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος,
 • το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών,
 • αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

Μάθετε περισσότερα…

Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, με τις αντίστοιχες μεθόδους συλλογής και τη νομική βάση για τη χρήση τους, είναι οι εξής:

Σκοπός Μέθοδος συλλογής και νομική βάση για την επεξεργασία

Συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις:
 • επαλήθευση της ηλικίας σας, καθώς και του καθεστώτος σας ως χρήστη των προϊόντων μας

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς απευθείας από εσάς.Τις χρησιμοποιούμε επειδή είναι απαραίτητες για εμάς προκειμένου να συμμορφωθούμε με την εκ του νόου υποχρέωση να πωλούμε προϊόντα μόνο σε ενήλικες ή σε χώρες όπου δεν υφίσταται η εν λόγω εκ του ν’ομου υποχρέωση, επειδή έχουμε το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να πωλούμε τα προϊόντα μας μόνο σε ενήλικες, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Πώληση των προϊόντων μας:
 • εκτέλεση των παραγγελιών σας (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αποδείξεων)
 • τη διεκπεραίωση των πληρωμών σας
 • την παροχή υπηρεσιών εγγύησης

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς από απευθείας από εσάς (συνήθως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, στοιχεία πληρωμής).Τις χρησιμοποιούμε για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ως αγοραστή των προϊόντων μας.

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις πωλήσεις:
 • απάντηση σε ερωτάματα και σε αιτήματα σας
 • αλληλογραφία με εσάς
 • γενική διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων
 • διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς απευθείας από εσάς.Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις πωλήσεις στους πελάτες μας, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (όπου επιτρέπεται βάσει νόμου):
 • κατανόηση των προτιμήσεών σας (όπως ποια προϊόντα ή εκδηλώσεις μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή ποια είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας) και, όπου επιτρέπεται βάσει νόμου, προώθηση προϊόντων σε εσάς προσωπικά
 • διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών
 • πρόσκλησή σας για συμμετοχή σε έρευνες ή εκστρατείες έρευνας αγοράς και διαχείριση αυτών
 • έρευνα αγοράς
 • ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ
 • διαχείριση εκστρατειών προώθησηςπροϊόντων στην αγορά
 • εξατομίκευση της εμπειρίας σας με τα σημεία επαφής της PMI (για παράδειγμα, εξατομίκευση της επίσκεψής σας, όπως με χαιρετισμούς ή προτάσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν)
Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τα στοιχεία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, με την εφαρμογή της τεχνολογίας για την παρακολούθηση της χρήσης των σημείων επαφής της PMI) και (όπου αυτό επιτρέπεται βάσει νόμου) πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτα μέρη (όπως δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τις χρησιμοποιούμε καθότι έχουμε το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να προωθούμε εμπορικά τα προϊόντα μας στην αγορά, να λειτουργούμε τα σημεία επαφής της PMI και να εξατομικεύουμε τις εμπειρίες σας έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (όπου επιτρέπεται βάσει νόμου):
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με, καθώς και να διαχειριζόμαστε, τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI, τις προωθητικές τους ενέργειες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τις εκδηλώσεις και τη ρύθμιση των προϊόντων μας και να σχεδιάζουμε και να πραγματοποιούμε βελτιώσεις σε εργαλεία για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τα στοιχεία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών) και (όπου αυτό επιτρέπεται βάσει νόμου) πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτα μέρη (όπως δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να τα διαθέτουμε στην αγορά, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Σε ορισμένες χώρες, όπου απαιτείται βάσει νόμου, θα σας αποστέλλουμε το εν λόγω υλικό σε ηλεκτρονική μορφή με τη συγκατάθεσή σας μόνο.

Υποστήριξη για όλους τους ανωτέρω σκοπούς:
 • διαχείριση των λογαριασμών σας
 • παροχή δυνατότητας να χρησιμοποιείτε τα σημεία επαφής της PMI (για παράδειγμα, δυνατότητα να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε τμήματα ενός σημείου επαφής που προορίζονται αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένους χρήστες, διαχείριση της προτίμησης γλώσσας, σύνδεση του καλαθιού αγορών σας με εσάς)
 • αλληλογραφία με εσάς
 • διαχείριση των ραντεβού που έχετε κλείσει μαζί μας ή με όποιον παρέχει υπηρεσίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, όσον αφορά ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία μετά την πώληση)
 • βελτίωση των εμπειριών σας
 • διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό πληροφοριών που μας παρέχετε (συνήθως όνομα, κωδικό πρόσβασης ή αντίστοιχο) και των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης).Τις χρησιμοποιούμε επειδή ανταποκρίνονται στον σκοπό της χρήσης πληροφοριών που υποστηρίζουμε. Για παράδειγμα, όταν διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας για να σας παράσχουμε υποστήριξη για μια αγορά ή υπηρεσία μετά την πώληση, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σε εσάς ως αγοραστής των προϊόντων μας. Στην περίπτωση που διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας για να σας παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας, εκτελούμε εμπορική προώθηση, συνεπώς χρησιμοποιούμε τις σχετικές πληροφορίες καθότι έχουμε έννομο συμφέρον να προωθούμε τα προϊόντα μας, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και ούτω καθεξής.

Επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις:
 • επιτρέπει σε εμάς ή τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πιθανές δυνατότητες συμμετοχής σας στην προώθηση προϊόντων της PMI,
 • για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις (μεταξύ άλλων εκείνων για προϊόντα της PMI, για καταστήματα που πωλούν προϊόντα της PMI, για εκδηλώσεις, για ψηφιακά σημεία επαφής της PMI και για τις πληροφορίες που εμείς (ή οι συνδεδεμένες εταιρείες μας) παρέχουμε στους πελάτες μας).

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό των πληροφοριών που μας παρέχετε, των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα και των πληροφοριών που αποκτούμε από τρίτα μέρη (όπου αυτό επιτρέπεται βάσει νόμου). Τις χρησιμοποιούμε καθότι έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας απόδοση, τα προϊόντα μας, τα σημεία επαφής της PMI, τα καταστήματα και τις εκδηλώσεις, καθώς και να καλέσουμε άλλους να συμμετάσχουν στην προώθηση των προϊόντων της PMI, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Σε περίπτωση που η χρήση από εμάς των πληροφοριών που σας αφορούν δεν βασίζεται σε κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες (οι περιπτώσεις αυτές θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν με τρόπους που δεν περιγράφονται παραπάνω. Εάν συμβεί αυτό, θα αποστείλουμε συμπληρωματική δήλωση προστασίας απορρήτου που εξηγεί τη χρήση αυτή. Θα πρέπει να διαβάζετε οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση σε συνδυασμό με την παρούσα δήλωση.

Σε ποιον διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας και για ποιους σκοπούς;

Ενδεχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους εξής:

 • στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI,
 • σε τρίτα μέρη που παρέχουν στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες,
 • σε προσεκτικά επιλεγμένους επιχειρηματικούς συνεργάτες και διαφημιστές των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI (σε τομείς που σχετίζονται με τα προϊόντα μας ή συμβαδίζουν με το ύφος και την εικόνα τους) έτσι ώστε να μπορούν σας ενημερώνουν για προσφορές που θεωρούν ότι ίσως σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και
 • σε άλλα τρίτα μέρη, όπου απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει νόμου

Μάθετε περισσότερα…

Κοινή χρήση δεδομένων με άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της PMI

 • Οι πληροφορίες σας θα διαβιβάζονται στην Philip Morris International Management SA (με έδρα τη Λωζάνη, Ελβετία), όπου πραγματοποιείται η κεντρική διαχείριση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI. Η Philip Morris International Management SA επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.
 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που είναι υπεύθυνη για τη χώρα στην οποία διαμένετε (αν δεν ήταν η συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που συνέλεξε αρχικά τις πληροφορίες) για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.
 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI με την οποία επικοινωνείτε (για παράδειγμα, εάν ταξιδεύετε και θέλετε να μάθετε πού να αγοράσετε προϊόντα της PMI σε μια νέα χώρα ή πού να βρείτε υπηρεσίες ή υποστήριξη για προϊόντα της PMI) προκειμένου να βeλτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών σε σάς.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI και τις χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένες διατίθενται εδώ.

Κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους

 • Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σας σε τρίτους που παρέχουν σε συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως σε συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών παράδοσης, καταστήματα λιανικής, εκπαιδευτές νέων προϊόντων, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και παρόχους επαλήθευσης ηλικίας).
 • Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προσεκτικά επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες και διαφημιστές των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI (σύμφωνα με το είδος του αντικειμένου που μπορείτε να συσχετίσετε με τα προϊόντα μας, για παράδειγμα, επειδή έχουν παρόμοια ή συμπληρωματική εικόνα, στυλ ή λειτουργικές δυνατότητες), ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες που πιστεύουν ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 • Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο, για παράδειγμα: ρυθμιστικές αρχές, δημόσια διοίκηση· κατόπιν αιτήματος των αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κρατικών υπαλλήλων· όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με έρευνες σχετικά με πιθανολογούμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα, καθώς και στο πλαίσιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης.

Πού ενδέχεται να σταλούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Όπως συμβαίνει με κάθε πολυεθνική εταιρεία, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI διαβιβάζουν πληροφορίες παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παγκόσμιο επίπεδο (αν οι πληροφορίες σας συλλέγονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να διαβιβαστούν και εκτός αυτού).

Μάθετε περισσότερα…

Κατά τη χρήση πληροφοριών, όπως περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβαστούν είτε εντός είτε εκτός της χώρας ή της επικράτειας όπου συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας χώρας ή επικράτειας που ενδέχεται να μην έχει ισοδύναμους κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Για παράδειγμα, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») δύνανται να διαβιβάζουν προσωπικές πληροφορίες σε συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εκτός του ΕΟΧ. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση θα πραγματοποιείται ως εξής:

 • βάσει απόφασης περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
 • με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων, όπως για παράδειγμα τα οι Τυποποιημένες Ρήτρες προστασίας δεδομένων (EU Model Clauses) ή
 • στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ μας (ή για την εφαρμογή των προσυμβατικών μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας) ή για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης που συνάπτεται προς το συμφέρον σας ανάμεσα σε εμάς και τρίτους, όπως όσον αφορά τη διοργάνωση ταξιδιού.
Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις χώρες ή επικράτειες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε απέναντι σε κάθε άνευ αδείας κοινοποίηση χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων .

Πόσο καιρό θα διατηρηθούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα τις διαγράψουμε. Το χρονικό διάστημα θα ποικίλλει ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. Να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Επίσης, ορισμένες φορές υποχρεούμαστε βάσει νόμου να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς.

Μάθετε περισσότερα…

Συνήθως διατηρούμε τα δεδομένα βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος Επεξήγηση/τυπικά κριτήρια διατήρησης

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιών) (εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακά σημεία επαφής και υποστηρίζουν τη δυνατότητα επικοινωνίας)

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που περιέχονται στο προφίλ εμπορικής προώθησης διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της προωθητικής σχέσης σας, για παράδειγμα, για όσο διάστημα συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ψηφιακά σημεία επαφής ή να ανταποκρίνεστε στις ανακοινώσεις μας. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία του προφίλ προώθησης σας, όπως αρχεία σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε μαζί σας, είναι φυσικό να παύουν να ισχύουν έπειτα από μια χρονική περίοδο, οπότε τα διαγράφουμε αυτόματα έπειτα από έναν καθορισμένο διάστημα (συνήθως 3 έτη) ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε.

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιών) (εάν δεν έχετε πλέον επικοινωνία μαζί μας)

Το εν λόγω σενάριο είναι το ίδιο με το παραπάνω, αλλά, αν δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως 2 έτη), τότε θα σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικές ανακοινώσεις και θα διαγράψουμε το ιστορικό των σχετικών απαντήσεών σας. Αυτό θα συμβεί, για παράδειγμα, αν δεν κάνετε ποτέ κλικ μέσα σε μια πρόσκληση για μια εκδήλωση, αν δεν συνδεθείτε ποτέ σε ένα ψηφιακό σημείο επαφής ή αν δεν επικοινωνήσετε ποτέ με την εξυπηρέτηση πελάτων κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος. Ο λόγος είναι ότι, στις περιπτώσεις αυτές, υποθέτουμε ότι προτιμάτε να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις.

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιών) ((εάν δεν μπορούμε πλέον να επικοινωνήσουμε μαζί σας)

Εάν έχετε εγγραφεί να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία, αλλά οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει για να επικοινωνούμε μαζί σας δεν ισχύουν, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για ένα διάστημα συνήθως μόνο 6 μηνών, ώστε να σας δώσουμε το χρονικό περιθώριο να τις διορθώσετε.

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιώνν) (μη ολοκληρωμένες καταχωρίσεις)

Εάν ξεκινήσατε την καταχώρισή σας σε μια βάση δεδομένων, αλλά δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία (για παράδειγμα, εάν δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας ή δεν αποδεχθήκατε τους όρους χρήσης του σημείου επαφής), θα φυλάξουμε τα στοιχεία σας μόνο για ένα διάστημα 6 μηνών προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

 • έρευνα αγοράς

Αν δεν έχετε εγγραφεί σε εμάς για άλλους σκοπούς (π.χ. προωθητικές ενέργειες, εγγύηση, εξυπηρέτηση πελατών) και χρησιμοποιούμε δημοσιοποιημένες πληροφορίες σας προκειμένου να κατανοήσουμε την αγορά ή τις προτιμήσεις σας, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρώσουμε τον συγκεκριμένο τομέα της έρευνας αγοράς.

 • αγορές και εγγύηση

Αν αγοράσετε προϊόντα, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία της συναλλαγής σας για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης και για να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις (για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς). Αν επίσης εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα εγγύησης για μια συσκευή, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία εφόσον είναι σχετικά με την εγγύηση.

 • Εξυπηρέτηση πελατών

Αν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, θα δημιουργηθεί σχετικό αρχείο (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με το ερώτημά σας και την απάντησή μας) και θα το διατηρήσουμε για όσο διάστημα παραμένει σχετικό με τη σχέση μας, για παράδειγμα, αν χρειαστείτε αντικατάσταση συσκευής που βρίσκεται σε εγγύηση ή εάν τα πρόσφατα ερωτήματά σας είναι σχετικά. Τα προσωρινά αρχεία (για παράδειγμα, αυτοματοποιημένη καταγραφή τηλεφωνικής κλήσης στην οποία μας ζητήσατε να σας παραπέμψουμε σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης) μπορεί να μην έχουν χρησιμότητα έως ότου δημιορυγηθούνπιο μόνιμα αρχεία και θα διατηρούνται μόνο προσωρινώς.

 • Αρχεία καταγραφής ελέγχων συστήματος

Τα αρχεία καταγραφής ελέγχων συστήματος διατηρούνται συνήθως για περίοδο μόνο μερικών μηνών.

 • Επιχειρηματικές αναλύσεις

Τα δεδομένα επιχειρηματικών αναλύσεων συλλέγονται συνήθως αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε σημεία επαφής της PMI και ανωνυμοποιούνται/ομαδοποιούνται συγκεντρωτικά άμεσα.
Τι δικαιώματα και επιλογές έχετε;

Μπορεί να έχετε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που τηρούμε:

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά,
 • να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε, να τα ενημερώσουμε ή να τα διαγράψουμε,
 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,
 • να ασκήσετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να διαγραφείτε από οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία και
 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας (εάν υπάρχει).

Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, όπως συνδέσμους «κατάργησης εγγραφής» ή δίνοντάς σας μια διεύθυνση επικοινωνίας στα μηνύματα που λαμβάνετε.

Ορισμένες εφαρμογές για κινητά που προσφέρουμε μπορεί επίσης να σας στέλνουν αυτόκλητα μηνύματα σχετικά, για παράδειγμα, με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας ή στην εφαρμογή.

Μάθετε περισσότερα…

Τα δικαιώματα που έχετε εξαρτώνται από τους νόμους της χώρας σας. Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, θα έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Αν βρίσκεστε αλλού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (ανατρέξτε στην παράγραφο «Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε για απορίες;» στο τέλος της παρούσας δήλωσης) για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Δικαίωμα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που τηρούμε Περισσότερες λεπτομέρειες (σημείωση: ισχύουν ορισμένοι νομικοί περιορισμοί για όλα αυτά τα δικαιώματα)

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά

Για επιβεβαίωση των εξής:
 • αν επεξεργαζόμαστε ή όχι πληροφορίες που σας αφορούν,
 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας,
 • τον σκοπό της επεξεργασίας,
 • τις κατηγορίες των σχετικών πληροφοριών,
 • τις κατηγορίες των ατόμων στα οποία κοινοποιούμε τις πληροφορίες και, στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ και δεν επωφελείται από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια, τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών,
 • (αν την διαθέτουμε) την πηγή των πληροφοριών, σε περίπτωση που δεν τις συλλέξαμε από εσάς,
 • (εφόσον εφαρμόζεται, για το οποίο θα σας έχουμε ενημερώσει) την ύπαρξη αυτοματοποιημένου συστήματος λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σπουδαιότητα και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς και
 • τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου για την οποία θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες.
Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας που χρησιμοποιούμε (με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων).

 • να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα επικαιροποιήσουμε

Αυτό εφαρμόζεται εάν οι πληροφορίες που διατηρούμε είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

 • να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε

Αυτό ισχύει εφόσον:
 • οι πληροφορίες που διατηρούμε δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε,
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας και εσείς ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (στην περίπτωση αυτή, θα φροντίσουμε να μην επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, εκτός αν μας πείτε ότι θέλετε να διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, οπότε και θα σεβαστούμε την επιθυμία σας),
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με βάση το έννομο συμφέρον και διαπιστώνουμε ότι, μετά την εναντίωσή σας, δεν έχουμε υπερισχύον συμφέρον να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε,
 • οι πληροφορίες αποκτήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν παρανόμως ή
 • πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.

 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία τους

Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει, προσωρινά ενόσω εξετάζουμε την υπόθεσή σας, σε περίπτωση που:
 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιούμε ή
 • έχετε εναντιωθεί στη χρήση των πληροφοριών βάσει έννομου συμφέροντος
 • (αν ασκήσετε το δικαίωμά σας σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε προτού χρησιμοποιήσουμε ξανά τις πληροφορίες). Αυτό το δικαίωμα ισχύει επίσης σε περίπτωση που:
  • η χρήση που κάνουμε είναι παράνομη και αντιτίθεστε τη διαγραφή των δεδομένων ή
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά μας τα ζητάτε προκειμένου να τεκμηριώσετε μία δικαστική νομική υπόθεση.

 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους

Σε αυτή την περίπτωση, έχετε δύο δικαιώματα:
 1. (i)αν χρησιμοποιούμε πληροφορίες σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να διαγραφείτε (χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσετε) και θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας και
 2. (ii)αν χρησιμοποιούμε πληροφορίες σας βάσει έννομου συμφέροντος για σκοπούς πέραν της εμπορικής προώθησης, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση τους για τους σκοπούς αυτούς, παρέχοντας εξηγήσεις για την ιδιαίτερη κατάστασή σας, και θα εξετάσουμε την εναντίωσή σας.

 • να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για τη επεξεργασία τους

Αυτό ισχύει αν η νομική βάση σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι η συγκατάθεση. Αυτές οι περιπτώσεις θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση.

 • στη φορητότητα των δεδομένων

Εφόσον:
 1. (i)μας έχετε δηλώσει δεδομένα και
 2. (ii)τα χρησιμοποιούμε με αυτοματοποιημένα μέσα και είτε με βάση τη συγκατάθεσή σας είτε με βάση την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς,
τότε έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σε έναν κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε κάποιον άλλο, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό να πραγματοποιηθεί από εμάς.

 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας

Κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρέπει να διαθέτει μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm Για άλλες χώρες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της αρχής της χώρας σας.

Επιπλέον σημεία για συγκεκριμένες χώρες

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να έχετε ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα.

Εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα, μάθετε περισσότερα...

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε για απορίες;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για τη σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI και, εφόσον υπάρχει, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, εδώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα παρέχονται επίσης σε κάθε επικοινωνία που θα λαμβάνετε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI.

Εάν η χώρα σας διαθέτει αρχή προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί της για τυχόν απορίες ή ζητήματα που σας απασχολούν. Εάν η σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI δεν μπορεί να επιλύσει τα ερωτήματα ή τις ανησυχίες σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ασκήσετε ένδικα μέσα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Μπορούμε ανά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση (και οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση απορρήτου). Θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές, εφόσον ο νόμος το απαιτεί.Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2022

Αυτά τα προϊόντα καπνού βλάπτουν την υγεία σας και είναι εθιστικά.