Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ E-SHOP iqos.gr Ή/ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

1. Γενικά για τη διενέργεια αγορών μέσω του eshop iqos.gr ή τηλεφωνικά

1.1. Η διενέργεια εξ αποστάσεως αγορών μη καπνιζόμενων προϊόντων καπνού δηλαδή, προϊόντων καπνού που χρησιμοποιούνται χωρίς καύση, όπως νέων προϊόντων καπνού που αποτελούνται από ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν την εμπορική ονομασία IQOS ή ονομασίες τρίτων δικαιούχων συμβεβλημένων με την Παπαστράτος εταιρειών και θερμαινόμενες ράβδους καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης, ηλεκτρονκών τσιγάρων μιας χρήσης και άλλων συναφών προϊόντων καθώς και πρόσθετων και αξεσουάρ (εφεξής «Προϊόντα») που διατίθενται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact.gr@iqos.com (εφεξής η «Παπαστράτος», ή η «Εταιρεία»), πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος iqos.gr (εφεξής το «e-shop») που είναι προσβάσιμο δια μέσου της Ιστοσελίδας iqos.gr της Εταιρείας (στο εξής το «iqos.gr» ή «Ιστοσελίδα») ή τηλεφωνικά δια μέσου του τηλεφωνικού κέντρου τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 ( δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) | ώρες λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων του IQOS Καθημερινά 09:00 – 21:00 (στο εξής το «Τηλεφωνικό Κέντρο»). Συνολικά η Ιστοσελίδα και το Τηλεφωνικό Κέντρο θα καλούνται εφεξής τα «Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων».

1.2. Η Παπαστράτος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη για τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας και του περιεχομένου των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων καθώς και των όρων και διαδικασίας για την υποβολή από τους καταναλωτές των παραγγελιών τους, την εκτέλεσή τους και την παράδοση των Προϊόντων.

1.3. Με εξαίρεση την περίπτωση της υπηρεσίας Click n Collect του άρθρου 9 κατωτέρω, η πώληση των Προϊόντων διενεργείται είτε από την ίδια την Παπαστράτος είτε από τρίτους συνεργάτες της για λογαριασμό της Παπαστράτος (στο εξής ο «Πωλητής»). Ο Πωλητής ενεργεί ως παραγγελιοδόχος- έμμεσος αντιπρόσωπος της Παπαστράτος συμβαλλόμενος ο ίδιος με τον τελικό καταναλωτή αλλά για λογαριασμό της Παπαστράτος. Οι καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν Προϊόντα μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων θα υποβάλλουν τις παραγγελίες τους σε αυτά κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους. Με την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας, η Παπαστράτος θα αποστέλλει προς τον καταναλωτή μέσω e-mail σχετική επιβεβαίωση ενημερώνοντάς τον συγχρόνως για τα στοιχεία του Πωλητή, ο οποίος προβαίνει στην πώληση και παράδοση των Προϊόντων για λογαριασμό της Παπαστράτος, και που εισπράττει το τίμημα της αγοράς, ο οποίος θα εκτελεί την πώληση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκδίδοντας και την σχετική απόδειξη λιανικής (στο εξής η Παπαστράτος και ο Πωλητής καλούνται ως «Εμείς»). Ο εκάστοτε Πωλητής καθορίζεται κατά βάση δυνάμει της γεωγραφικής περιοχής που εξυπηρετεί ή/και άλλων κριτηρίων που σχετίζονται με ζητήματα logistics (π.χ. ενδεικτικά απόθεμα) ή/και διευκόλυνσης της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των Καταναλωτών.

1.4. Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση και πλοήγηση στο e-shop, η πραγματοποίηση αγορών μέσω αυτού ή τηλεφωνικά, καθώς και οι πληροφορίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των βίντεο), η ενημέρωση και οι εν γένει δυνατότητες και λειτουργίες των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, που απευθύνονται σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  i. είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας που σχετίζεται με αυτή),

  ii. είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τους εκάστοτε σχετικούς νόμους

  iii. κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα (εφεξής οι «Καταναλωτές»).

1.5. Οι αγορές από τα Εξ Αποστάσεως Κανάλια Πωλήσεων διέπονται και από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων μέσω του eshop iqos.gr ή μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών (εφεξής οι «Όροι Πώλησης»), τους οποίους και λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε πριν την ολοκλήρωση της αγοράς σας. Επισημαίνεται ότι κάθε φορά που θα προβαίνει ένας Καταναλωτής σε αγορά από το e-shop ή τηλεφωνική παραγγελία θα καταρτίζεται και μια ξεχωριστή ειδικότερη σύμβαση αγοραπωλησίας, η οποία θα διέπεται από τους ειδικότερους όρους της αγοραπωλησίας με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες (κατά τον χρόνο της αγοραπωλησίας) Όρους και Προϋποθέσεις.

1.6. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σε σχέση με την παραγγελία προϊόντος μέσω του e-shop ή τηλεφωνικής παραγγελίας, ο Καταναλωτής δύναται να απευθυνθεί στο Τηλεφωνικό Κέντρο μας.

1.7. Σημαντική νομική σημείωση: Μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων και των τηλεφωνικών παραγγελιών πωλούνται τα Προϊόντα που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο άρθρο 1.1 . H Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.4. και έχει ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των Καταναλωτών για τα Προϊόντα και την δυνατότητα διενέργειας εξ’ αποστάσεως αγορών Προϊόντων κατόπιν πρωτοβουλίας του Καταναλωτή και δεν αποτελεί υπόδειξη ή προτροπή για αγορά Προϊόντος. Η Παπαστράτος λαμβάνει κατά το δυνατόν εύλογα μέτρα για την αποφυγή πώλησης των Προϊόντων σε ανηλίκους (όπως ενδεικτικά δήλωση ενηλικότητας κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα ή στην έναρξη της τηλεφωνικής επικοινωνίας, δημιουργία λογαριασμού, έλεγχος ενηλικότητας κατά την παράδοση κλπ εύλογα μέτρα ανά περίπτωση). Οι Καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων της Παπαστράτος με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη αναγνωρίζοντας και κατανοώντας πλήρως τους κινδύνους που ενέχει η χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης για την υγεία τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την πώληση ή/και την παράδοση Προϊόντων σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχουν οποιαδήποτε εύλογη ένδειξη ή απόδειξη ότι παραβιάζει τους ανωτέρω όρους ή/και αρνείται να συνεργαστεί στο πλαίσιο επιβεβαίωσης των ανωτέρω.

1.8. Μόνον τα πρόσωπα που δηλώνουν ότι είναι ενήλικες κατά την είσοδό τους στην Ιστοσελίδα ή/και κατά την επικοινωνία τους στο Τηλεφωνικό Κέντρο και έχουν δημιουργήσει λογαριασμό βάσει του άρθρου 2 ακολούθως μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας και η παράδοση των Προϊόντων τελούν υπό τον όρο ελέγχου και επιβεβαίωσης της ενηλικότητας κατά την παράδοση, βάσει του ειδικού όρου του άρθρου 3.2. και 7.9 κατωτέρω.

1.9. Αναφορικά με τα Προϊόντα διευκρινίζονται τα εξής:

 • Ως Αναλώσιμα: Ορίζουμε τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού (στα καπνικά προϊόντα) και τους περιέκτες επαναπλήρωσης υγρών (στα ηλεκτρονικά τσιγάρα) που καταναλώνουν οι πελάτες με τη χρήση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Ως Παρελκόμενα: Ορίζουμε όλα τα περιφερειακά της Συσκευής προϊόντα που τη συνοδεύουν και διευκολύνουν τη χρήση της (καθαριστικά/καλώδια/καπάκια/θήκες/μεμονωμένα μέρη της Συσκευής που πωλούνται ξεχωριστά -holder-charger)
 • Ως Συσκευή ή Συσκευές: Ορίζουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν οι πελάτες κατά την κατανάλωση των Αναλώσιμων
 • Ως Ηλεκτρονικό Τσιγάρο μιας χρήσης: ορίζουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο το οποίο πωλείται ως Συσκευή μαζί με το Αναλώσιμο (περιέκτη υγρού) – τα οποία είναι αναπόσπαστα αναμειγμένα μεταξύ τους- και τα οποία αναλώνονται αμφότερα μετά από την χρήση που έχει οριστεί στις προδιαγραφές του Προϊόντος
 • Ως Kit ή Mobility Kit: Ορίζουμε τη συσκευασία προσφοράς που συμπεριλαμβάνει το πλήρες σετ της Συσκευής ή τις Συσκευές που πωλούνται «κομπλέ» με ή χωρίς τα Αναλώσιμα (σύμφωνα με την εκάστοτε προσφορά).
 • Ως Τύπο Αναλώσιμου: Ορίζουμε μια ομάδα Aναλώσιμων που συνοδεύουν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με μια συγκεκριμένη κατηγορία Συσκευών
 • Ως Κατηγορία Συσκευών: Ορίζουμε τις ομάδες συσκευών που αντιστοιχούν είτε στην κατηγορία συσκευών θέρμανσης καπνού είτε στην κατηγορία ατμίσματος

2. Δημιουργία Λογαριασμού

2.1. Για τη διενέργεια οποιασδήποτε αγοράς Προϊόντων εξ αποστάσεως, είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού από τον Καταναλωτή στο iqos.gr κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 των Όρων Χρήσης του iqos.gr (εφεξής ο «Λογαριασμός»), που τους αποδέχεται κατά το άνοιγμα του Λογαριασμού του. Ο Λογαριασμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας δια μέσου των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πώλησης με σκοπό την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Παπαστράτος αναφορικά με τα προϊόντα καπνού ή νικοτίνης. Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο εκάστοτε Πωλητής που εξυπηρετεί την εκάστοτε παραγγελία του Καταναλωτή αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού του για τους σκοπούς της διενέργειας και της ολοκλήρωσης της πώλησης και παράδοσης των Προϊόντων της συγκεκριμένης κάθε φορά παραγγελίας και μόνον.

2.2. Μπορείτε να τροποποιήσετε ορισμένα στοιχεία του Λογαριασμού σας και να εισάγετε διαφορετικά στοιχεία κατά την διενέργεια των αγορών σας (π.χ. διεύθυνση παράδοσης ή τιμολόγησης). Ωστόσο, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ (ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης) καθότι θα είναι αδύνατη η διαδικασία ταυτοποίησής σας για τον έλεγχο της ηλικίας σας κατά την παράδοση του Προϊόντος κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2. κατωτέρω.

2.3. Διαγραφή Λογαριασμού: Ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή, πατώντας στο κουμπί «Απενεργοποίηση» κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 των Όρων Χρήσης του iqos.gr. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης του Λογαριασμού στο e-shop θα καθίσταται αδύνατη η διενέργεια αγορών και η παράδοση Προϊόντων με παραγγελίες δια μέσου των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων.

3. Διενέργεια συναλλαγών από το e-shop ή τηλεφωνικά

3.1. Στο e-shop ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου διατίθενται προς πώληση στους Καταναλωτές τα Προϊόντα που αναρτώνται στο eshop. Οι εν λόγω πωλήσεις απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καταναλωτές (B2C). Διευκρινίζεται ότι για τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις καταναλωτής είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

3.2. Ειδικός όρος για την πώληση: Για να πραγματοποιήσει οποιοσδήποτε Καταναλωτής μια αγορά από το e-shop ή τηλεφωνικά πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.4. που αναφέρονται παραπάνω. Οι Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να διενεργούν οποιαδήποτε ενέργεια στην Ιστοσελίδα και στο e-shop ή και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές παραγγελίες. Η Παπαστράτος και ο εκάστοτε Πωλητής για λογαριασμό της επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην εκτελέσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του έναντι του Καταναλωτή/αγοραστή εφόσον τα δηλωθέντα στοιχεία (ταυτοπροσωπία και ενηλικότητα) δεν επαληθευτούν κατά την πρώτη παράδοση του Προϊόντος ή τυχόν επόμενη παραγγελία δεν παραληφθεί από ενήλικο πρόσωπο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.9. κατωτέρω. Η πώληση διενεργείται με την αναβλητική αίρεση επιβεβαίωσης της ενηλικότητας κατά την παράδοση, η οποία αν δεν συντελεστεί η πώληση ακυρώνεται και τα τυχόν χρήματα που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον Καταναλωτή.

3.3. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η Ιστοσελίδα που φιλοξενεί το eshop δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον Καταναλωτή, αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο με δική του πρωτοβουλία βάσει και του άρθρου 1.7. ανωτέρω, που τελεί με την επιφύλαξη ελέγχου της διαθεσιμότητας και της τιμής, η δε σύμβαση συνάπτεται με την λήψη του επιβεβαιωτικού e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας με τον Πωλητή που θα γνωστοποιηθεί στον Καταναλωτή από την Παπαστράτος και τελεί υπό την ανωτέρω αναβλητική αίρεση του άρθρου 3.2.

3.4. Όταν το Προϊόν είναι έτοιμο προς παράδοση, θα σας ενημερώσουμε με e-mail ή/και sms, το οποίο θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση παράδοσης της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση που το Προϊόν τελικά δεν είναι διαθέσιμο ή που διαπιστωθεί σφάλμα στην διαθεσιμότητα ή την τιμή ή σε περίπτωση ακύρωσης/καταγγελίας της σύμβασης βάσει του 3.2., ο Πωλητής θα επιστρέψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλα τα χρήματα που είχαν καταβληθεί.

3.5. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας καθώς και η ενημέρωση για τα στάδια εκτέλεσης της πώλησης μέχρι την παράδοσή του Προϊόντος ή για τυχόν πρόβλημα, μπορεί να γίνει με e-mail ή/και τηλεφωνικά ή με sms στα στοιχεία που έχετε εισάγει στον Λογαριασμό σας. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή άλλου προβλήματος κατά την παράδοση, επικοινωνείτε είτε με τον αρμόδιο Πωλητή είτε με την εταιρεία κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά.

3.6. Κατά καιρούς, εφόσον δίδεται αυτή η δυνατότητα, μπορείτε να προβείτε και σε προ-παραγγελία Προϊόντων τα οποία θα παραδίδονται κατόπιν της επίσημης διάθεσής τους στην αγορά. Τα Προϊόντα αυτά όταν διατίθενται από το e-shop φέρουν ειδική επισήμανση και συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με το κόστος τους και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσής τους. Στις προπαραγγελίες η πληρωμή είναι δυνατή μόνον με πιστωτική κάρτα και PayPal (εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο) μέσω του e-shop (και όχι με αντικαταβολή). Κατά τα λοιπά, η διαδικασία προ-παραγγελίας ολοκληρώνεται και εκπληρώνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε παραγγελία και αγορά από το e-shop, (εκτός αν προβλέπεται κάποιος ειδικότερος όρος ανά περίπτωση). Σε περίπτωση καθυστέρησης ή άλλου προβλήματος κατά την παράδοση, επικοινωνείτε είτε με τον αρμόδιο Πωλητή είτε με την εταιρεία κούριερ που έχει αναλάβει την μεταφορά. Σημειώνεται ότι το παρόν αφορά προπαραγγελίες από το eshop ή τηλεφωνικά και ΔΕΝ σχετίζεται με την υπηρεσία Click n’Collect του άρθρου 9 κατωτέρω.

4. Μέγιστες ποσότητες παραγγελιών

4.1. Κάθε Καταναλωτής μπορεί να αγοράσει έως:

  4.1.1. ως προς τα Αναλώσιμα: ογδόντα (80) πακέτα ράβδων θέρμανσης καπνού ανά τύπο Αναλώσιμου και σαράντα (40) περιέκτες επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, ανά ημερολογιακό μήνα.

  4.1.2. ως προς τις Συσκευές: πέντε (5) Kit ή Mobility Kit (δηλ. κουτί που περιλαμβάνει το πλήρες σετ της Συσκευής με ή χωρίς τα Αναλώσιμά της, αναλόγως με την εκάστοτε ισχύουσα προσφορά),ανά κατηγορία συσκευών (θέρμανσης καπνού και ατμίσματος), ανά ημερολογιακό μήνα.

  4.1.3. Ως προς τα Ηλεκτρονικά Τσιγάρα μια χρήσης: 40 τεμάχια ανά ημερολογιακό μήνα.

4.2. Τα μέγιστα όρια αγορών μπορούν να αλλάζουν, ενώ ενδέχεται να υπάρχει και όριο αγορών ανά ημέρα που ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα. Σημειώνουμε ότι εφαρμόζουμε και αυτοματοποιημένο σύστημα που δεν επιτρέπει την προσθήκη επιπρόσθετων Προϊόντων από το όριο που τίθεται κάθε φορά.

4.3. Η Παπαστράτος διατηρεί επίσης το δικαίωμα οποτεδήποτε να αρνηθεί την διενέργεια αγορών ή την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας, αν υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζονται οι παρόντες όροι ή ότι ένας Καταναλωτής προβαίνει σε αγορές (στην ίδια ή σε ξεχωριστές παραγγελίες) που δεν προορίζονται για ιδιωτική χρήση ή σε κάθε άλλη περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες παραβίασης της νομοθεσίας ή των παρόντων όρων.

5. Τιμές Προϊόντων

5.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο e-shop είναι σε ευρώ (€),περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και είναι συνολικές.

5.2. Διατηρούμε εν γένει το δικαίωμα να διαμορφώνουμε ελεύθερα τις τιμές των Προϊόντων, να τις τροποποιούμε και να αλλάζουμε ή/και να αποσύρουμε τις προσφορές ή/και την δυνατότητα προ-παραγγελίας Προϊόντων οποτεδήποτε. Οι Καταναλωτές θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή ή/και προσφορά ή/και δυνατότητα ή μη προπαραγγελίας από την σχετική ανάρτηση στο e-shop (η ενημέρωση θα ισχύει για μελλοντικές αγορές και όχι για ήδη υποβληθείσες παραγγελίες). Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα οποτεδήποτε, να αλλάξουμε και την εμπορική πολιτική σε σχέση με το κόστος παράδοσης και τους τρόπους πληρωμής δια μέσου του eshop και τηλεφωνικών παραγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής θα ενημερώνεται για τις τιμές και τα κόστη πάντοτε πριν το χρονικό σημείο αποστολής της παραγγελίας του.

5.3. Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να διασφαλίζεται ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε ως αναφέρεται στο άρθρο 3.5. ανωτέρω.

6. Διευθετήσεις πληρωμών

6.1. Για την αγορά Προϊόντων μέσω του e-shop, διατίθενται οι εξής τρόποι πληρωμής:

  6.1.1. αντικαταβολή (με μετρητά ή remote POS ) κατά την παράδοση του Προϊόντος εκτός αν εξαιρείται ως τρόπος πληρωμής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αγορών ή παράδοσης π.χ. παράδοση σε Smart Lockers ή άλλο (το επιτρεπτό, πάντως, όριο για την καταβολή του αντιτίμου σε μετρητά είναι αυτό που ορίζεται κάθε φορά από τη νομοθεσία).

  6.1.2. πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

  6.1.3. PayPal (με την επιφύλαξη του άρθρου 6.4 κατωτέρω)

6.2. Ρητώς διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η πληρωμή μόνον με πιστωτική κάρτα και PayPal (και άρα όχι με αντικαταβολή) στις περίπτωση προ-παραγγελίας Προϊόντος.

6.3. Σε περίπτωση πληρωμής του τιμήματος με πιστωτική κάρτα, τούτο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές από το e-shop. Εφόσον ο Καταναλωτής επιλέξει ως τρόπο πληρωμής τo remote POS ή την πιστωτική κάρτα, η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου αναγνωρισμένου παρόχου πληρωμών που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας για την διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλει ο ίδιος ο Καταναλωτής, πραγματοποιείται μόνον από τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Ο Πωλητής δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των καρτών των Πελάτων. H παραγγελία Καταναλωτή μπορεί να απορριφθεί ή να υπάρξει υπαναχώρηση από την πώληση οποτεδήποτε εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας. Εξυπακούεται ότι ο Καταναλωτής φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας του στο σύστημα πληρωμών.

6.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τις δυνατότητες τρόπου πληρωμής (π.χ. απενεργοποίηση δυνατότητας πληρωμής μέσω Pay Pal ή μέσω συγκεκριμένων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) αναλόγως των επιχειρησιακών αναγκών και δυνατοτήτων με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος και τη προσήκουσα εκπλήρωση των συναλλαγών. Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια τροποποίηση, ο αφαιρεθείς τρόπος πληρωμής δεν θα είναι διαθέσιμος προς επιλογή από τον Καταναλωτή κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας.

7. Λεπτομέρειες για τις διευθετήσεις παράδοσης

7.1. Η παράδοση των Προϊόντων που ο Καταναλωτής αγοράζει μέσω του e-shop πραγματοποιείταιαπό τον Πωλητή ή συνεργάτες αυτών (εταιρείες κούριερ), με τους εξής τρόπους:

  α) Παράδοση σε διεύθυνση που θα υποδείξετε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή οφείλετε να παρουσιαστείτε αυτοπροσώπως προς παραλαβή των Προϊόντων και να διαθέτετε τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης (για απόδειξη της ταυτοπροσωπίας με το Χρήστη του Λογαριασμού και της ενηλικότητας). Σε διαφορετική περίπτωση ο οποιοσδήποτε παραδιδών ενεργούντες ως προστηθέντες του Πωλητή, θα αρνηθούν την παράδοση του Προϊόντος το οποίο και θα επιστραφεί στον Πωλητή. Η δε σύμβαση αγοραπωλησίας θα ακυρώνεται αυτομάτως ως αναφέρεται και στο άρθρο 3.2. ανωτέρω, αφού η διαπίστωση της ενηλικότητας και της ταυτότητας του Καταναλωτή κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την παράδοση των Προϊόντων, χωρίς την θεμελίωση των οποίων η αγοραπωλησία δεν θα είχε ποτέ συναφθεί (δικαιοπρακτικό θεμέλιο – αναβλητική αίρεση). Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης παραγγελίας, παρέχεται για κάθε μελλοντική παραγγελία η δυνατότητα παραλαβής των Προϊόντων από ενήλικα που θα παρουσιαστεί προς παραλαβή στο σημείο που υπέδειξε ο Καταναλωτής ως σημείο παράδοσης του Προϊόντος (ο παραδιδών δύναται να ζητήσει να ελέγξει και την ταυτότητα του παραλαβόντος για σκοπούς ελέγχου ενηλικότητας).

  ή

  β) Μπορείτε να επιλέξετε την παράδοση της παραγγελίας σας σε Smart Lockers, στις περιπτώσεις αγορών που προσφέρεται αυτή η επιλογή, εφόσον είστε Καταναλωτής που έχει ήδη επιβεβαιωθεί η ενηλικότητά σας είτε με προηγούμενη αγορά εξ αποστάσεως είτε σε φυσικό κατάστημα. Αφορά μόνον αγορές από την Ιστοσελίδα. Επιλέγετε την παράδοση σε σημείο παράδοσης που σας εξυπηρετεί όπου υπάρχει διαθέσιμο Smart Locker που σας εξυπηρετεί. Θα σας αποσταλεί sms ή/και email από την συνεργαζόμενη εταιρεία κούριερ για το πότε παραδόθηκε η παραγγελίας σας στο Smart Locker και θα έχετε 2 ημέρες από την λήψη των ανωτέρω για την παραλαβή (η εταιρεία κούριερ δύναται να επεκτείνει το εν λόγω διάστημα για άλλη μια μέρα – στην περίπτωση αυτή θα λάβετε νεότερο sms ή/και email) (συνολικά “η Προθεσμία") εκτός αν σας γνωστοποιηθεί άλλη προθεσμία από την εταιρεία κούριερ. Θα πρέπει να προσέλθετε αποκλειστικά και μόνον ο ίδιος/α και να παραλάβετε την παραγγελία σας από το συγκεκριμένο locker που θα σας έχει υποδειχθεί με την χρήση του κωδικού που θα έχετε λάβει στο ανωτέρω sms στο κινητό σας. Αν δεν παραλάβετε εντός της Προθεσμίας η παραγγελία σας ακυρώνεται και θα σας επιστραφούν τα χρήματα ως αναφέρεται στο άρθρο 8.6.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω διευθετήσεων παράδοσης, ενημερώνοντάς τους Καταναλωτές μέσω αλλαγής στους παρόντες όρους ή μέσω ειδικότερων αναρτήσεων στην Ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση τυχόν ειδικότεροι όροι διευθετήσεων παράδοσης που έχουν αναρτηθεί στον Ιστοσελίδα θα υπερισχύουν το παρόντος όρων, ως ειδικότεροι ανά περίπτωση.

7.2. Παράδοση των Προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εντός Ελλάδας καθώς δεν είναι επιτρεπτή η πώληση Προϊόντων στο εξωτερικό.

7.3.1 Το κόστος μεταφορικών για την παράδοση των προϊόντων έχει ως εξής:

Χρεώσεις για την Παράδοση:

α) ΔΩΡΕΑΝ Αποστολή (εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ιστοσελίδα μας κατά την διάρκεια της παραγγελίας σας) :

i) Για αγορές από 49€ και άνω για όλη την Ελλάδα για όλους τους τύπους παραγγελιών – ανεξάρτητα από το δρομολόγιο (αυθημερόν ή επόμενη/μεθεπόμενη ημέρα, κλπ.)

ii) Για παραδόσεις σε Smart lockers σε όλη την Ελλάδα

β) ΕΞΟΔΑ Αποστολής (εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ιστοσελίδα μας κατά την διενέργεια της παραγγελίας σας)

2,50€ Για αγορές κάτω των 49€ για όλη την Ελλάδα για όλους τους τύπους παραγγελιών – ανεξάρτητα από το δρομολόγιο (αυθημερόν ή επόμενη/μεθεπόμενη ημέρα, κλπ).

Εξαίρεση αποτελούν οι παραγγελίες που αφορούν προγράμματα όπως αυτά της αντικατάστασης, ανταλλαγής ή δωρεάν δοκιμής συσκευής καθώς και παραγγελίες που αφορούν συγκεκριμένα εμπορικά προγράμματα τα οποία σας ενημερώνει η Εταιρεία κάθε φορά ότι εξαιρούνται της χρέωσης εξόδων αποστολής, κατά την κρίση της.

7.3.2 Εφόσον υπάρχει χρέωση αποστολής, αυτή θα καταβάλλεται πάντοτε μαζί με το τίμημα του Προϊόντος, είτε κατά την αγορά από την Ιστοσελίδα είτε κατά την παράδοση του Προϊόντος με μετρητά ή με POS στον κούριερ, στη διεύθυνση παράδοσης που έχει καταχωρηθεί στην εκάστοτε παραγγελία και θα αναφέρεται στην απόδειξη της παραγγελίας. Δεν υπάρχει δυνατότητα ξεχωριστής αποπληρωμής.

7.3.3 Το κόστος και η πολιτική των μεταφορικών μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε από την Εταιρεία κατά την κρίση της (με ανάρτηση στους παρόντες όρους ή/και στην Ιστοσελίδα).

7.4. Η παραγγελία θα αποσταλεί εντός του χρόνου παράδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 7.6 κατωτέρω

7.5. Δεν υφίστανται οι ακόλουθες δυνατότητες παράδοσης, (εκτός αν άλλως αναφέρεται ειδικά στην Ιστοσελίδα ή κατά την διενέργεια της παραγγελίας σας ή κατόπιν ειδικής συνεννόησης με την εταιρείας κούριερ (εφόσον προσφέρεται σχετική διευθέτηση, κατά την διακριτική ευχέρεια της εταιρείας κούριερ):

  7.5.1. Ραντεβού για παραλαβή της παραγγελίας.

  7.5.2. Παράδοση σε άλλο σημείο από αυτό που αναφέρεται στο διεύθυνση παράδοσης που έχετε δώσει στην παραγγελία σας (κατ’ εξαίρεση είναι εφικτή η παραλαβή από υποκατάστημα κούριερ που συνεργαζόμαστε κατόπιν συνεννόησης).

  7.5.3. Παράδοση Σαββατοκύριακο.

7.6. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα (τα οποία δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς και για μελλοντικές αγορές με σχετική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα ή/και στους παρόντες όρους – σε κάθε περίπτωση κατισχύουν τα αναφερόμενα στην Ιστοσελίδα, εφόσον διαφέρουν από τα αναφερόμενα στο παρόντα πίνακα):


ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ

Χρόνος αποστολής παραγγελίας Χρόνος Παράδοσης Τόπος παράδοσης

Έως 12:00 καθημερινές (εκτός αργιών και ΣΚ)

Αυθημερόν μόνο για την Αττική

Μόνο για συγκεκριμένους τόπους παράδοσης (βλ. Πίνακα Επισύναψης)

Έως 16:00 καθημερινές (εκτός αργιών και ΣΚ)

Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα και έως 5 εργάσιμες ημέρες

Παντού στην ελληνική επικράτεια (βλ. Πίνακα Επισύναψης)

Μετά τις 16:00 ή για παραγγελία που μεσολαβεί ΣΚ ή αργία

Από την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα και έως 5 εργάσιμες ημέρες

Παντού στην ελληνική επικράτεια (βλ. Πίνακα Επισύναψης)


ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ SMART LOCKER

Χρόνος αποστολής παραγγελίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ LOCKER ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Έως 16:00 καθημερινές (εκτός αργιών και ΣΚ)

Εντός 24 ωρών από την παραλαβή από τον πωλητή για χερσαίους προορισμούς και εντός 48 ωρών για νησιωτικούς προορισμούς

Στα σημεία που έχει διαθέσιμα ο συνεργάτης και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα


Aναλυτικά εδώ.7.7. Όπου αναφέρονται ανωτέρω ημέρες ή καθημερινές εννοούνται πάντοτε «εργάσιμες». Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Προϊόντων δύναται να μεταβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων και γενικότερα γεγονότων που εκφεύγουν από την επιρροή και τον έλεγχό μας . Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνούμε με τον Καταναλωτή με email ή τηλεφωνικά ή μέσω γραπτού μηνύματος προκειμένου να παρέχει σε αυτόν σχετική ενημέρωση. Επίσης, επισημαίνεται ειδικότερα ότι για την περίπτωση της προπαραγγελίας δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες, αλλά ισχύει ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης, όπως αυτός αναγράφεται στο e-shop και έχει συμφωνηθεί ρητώς μεταξύ του Πωλητή και του Καταναλωτή κατά την υποβολή της προπαραγγελίας.

7.8. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο παραδίδων (Πωλητής ή τρίτη συνεργαζόμενη εταιρεία) προσέλθει κατά τις ως άνω προθεσμίες αλλά δεν καταστεί δυνατόν να παραδώσει το Προϊόν λόγω λάθος στοιχείων παράδοσης ή απουσίας του Καταναλωτή. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούμαστε να αποδεσμεύσουμε τα παραγγελθέντα Προϊόντα, και να ακυρώσουμε την παραγγελία, επιστρέφοντας το ποσό πληρωμής εντός λίγων ημερών.

8. Υπαναχώρηση

8.1. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτές, σύμφωνα με το ν. 2251/1994. Εφόσον ο Καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 8.7.3 κατωτέρω.

8.2. Ειδικότερα, ο Καταναλωτής οφείλει να μας ενημερώσει για την πρόθεση του να υπαναχωρήσει στις ακόλουθες προθεσμίες:

 1. για Αναλώσιμα, Παρελκόμενα και Ηλεκτρονικά Τσιγάρα μια χρήσης (Veev Now): εντός 14 ημερών
 2. για όλες τις υπόλοιπες Συσκευές (πλην Ηλεκτρονικών Τσιγάρων μιας χρήσης – Veev Now): εντός 30 ημερών

 3. από την ημέρα που:

 • απέκτησε την φυσική κατοχή των Προϊόντων, ή
 • απέκτησε την φυσική κατοχή του τελευταίου Προϊόντος, σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά Προϊόντα που αποτελούν μέρος της ίδιας παραγγελίας, τα οποία παραδίδονται χωριστά

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 8.1 ανωτέρω.

8.3. Η διαδικασία υπαναχώρησης έχει ως ακολούθως:

 • Ο καταναλωτής επικοινωνεί στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω του Live Chat στην ιστοσελίδα www.gr.iqos.com, μέσω προσωπικού μηνύματος σε μια από τις σελίδες υποστήριξης: IQOS Greece (facebook), @iqos_support_gr (twitter), IQOS Support Greece (viber) ή καλώντας από στο Τηλεφωνικό Κέντρο για την απόφαση του να υπαναχωρήσει αναφέροντας τα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγγελία του ως αυτά περιλαμβάνονται και στο έντυπο υπαναχώρησης
 • Κατόπιν θα υπάρξει συνεννόηση για να μεταβεί μεταφορέας του Πωλητή ή τρίτος συνεργάτης (κούριερ) για την παραλαβή από τον Καταναλωτή του Προϊόντος που επιστρέφεται, μαζί με το έντυπο υπαναχώρησης.
 • Το Προϊόν θα παραληφθεί προς έλεγχο και ο εκάστοτε Πωλητής θα προβεί σε επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο τίμημα που έχει καταβληθεί για το Προϊόν που έχει επιστραφεί

**Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του εντύπου υπαναχώρησης είναι εξαιρετικά σημαντική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαναχώρησης/επιστροφής: τα στοιχεία που καταγράφονται σε αυτό πρέπει να αναφέρονται κατά την επικοινωνία του Καταναλωτή με εκπρόσωπό μας για την ολοκλήρωση της υπαναχώρησης/επιστροφής. Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παροτρύνουμε όλους τους Πελάτες μας να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά ή ιδιόχειρα το ανωτέρω έντυπο και να το εσωκλείουν/επισυνάπτουν στην επικοινωνία τους με εκπρόσωπό μας, προκειμένου να εντοπιστεί ευκολότερα η παραγγελία και να γίνει σωστή διαχείριση της επιστροφής του Προϊόντος.

8.4. Επισημάνσεις για την υπαναχώρηση:

  α) Tα Αναλώσιμα επιστρέφονται μόνον εφόσον έχουν αγοραστεί ως κούτα και η κούτα δεν έχει ανοιχτεί (δεν έχει σκιστεί η ταινία ασφαλείας). Μεμονωμένα Αναλώσιμα που είτε έχουν αποσπαστεί από την κούτα που είχε αγοραστεί είτε έχουν εξαρχής αγοραστεί ως μεμονωμένα ή ως μέρος προσφοράς ή πακέτου, αλλά εκτός κούτας, δεν δύνανται να επιστραφούν. Ο ως άνω περιορισμός καθίσταται αναγκαίος για λόγους που σχετίζονται με την εκπλήρωση από την εταιρεία μας των περί ιχνηλασιμότητας και χαρακτηριστικού ασφαλείας υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 106Α και 106Β του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001).

  β) Τα Παρελκόμενα επιστρέφονται μόνον εφόσον δεν έχουν φθορές και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (με άλλον τρόπο πέρα από αυτόν που είναι απαραίτητος για την δοκιμή του συγκεκριμένου προϊόντος).

  γ) Αναφορικά με τις Συσκευές:

  i) Τα Ηλεκτρονικά Τσιγάρα μιας χρήσης (Veev Now) δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους για λόγους που σχετίζονται με την υγιεινή καθώς και με το γεγονός ότι Συσκευή και Αναλώσιμο είναι αναμειγμένα αναπόσπαστα μεταξύ τους και δεν είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν.

  ii) Για τις λοιπές Συσκευές, η υπαναχώρηση είναι εφικτή ακόμη και για Συσκευή που έχει χρησιμοποιηθεί καθότι οι εν λόγω Συσκευές είναι δυνατόν να καταστούν κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση από την Εταιρεία. Ρητώς σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διευρυμένη προθεσμία (30 ημέρες) και οι όροι υπαναχώρησης παρέχονται οικειοθελώς και πρόσθετη παροχή (από την νόμιμη) στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος «Money Back». Το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να καταργηθεί οποτεδήποτε και να εφαρμόζεται οι υπαναχώρηση με τις προθεσμίες και τους όρους που προβλέπεται στην νομοθεσία.

  δ) Σε περίπτωση αγοράς Kit ή Mobility Kit επιστροφή είναι δυνατή μόνον για την Συσκευή και τα Παρελκόμενα όχι όμως και για τα Αναλώσιμα (εφόσον δεν είναι σε κλειστή κούτα κατά τα αναφερόμενα στο σημείο α) ανωτέρω, αναλόγως της εκάστοτε ισχύουσας προσφοράς)

  ε) Δεν δύναται επίσης, να επιστραφεί λόγω υπαναχώρησης ένα προϊόν που είναι εξατομικευμένο (π.χ. όλως ενδεικτικά έχει χαραχτεί το μονόγραμμα, η βάση περιέχει άλλο καπάκι από το αρχικό της συσκευασίας κλπ.)

  στ) η Υπαναχώρηση δεν ισχύει για την υπηρεσία Click n’Collect ως αναφέρεται και στο άρθρο 9.7. κατωτέρω

  η) Γενικές υποχρεώσεις Καταναλωτή:

  - Ο Καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των Προϊόντων, εφόσον ο Καταναλωτής επιλέξει δικό του μέσο επιστροφής των Προϊόντων (και όχι το μέσο/τρόπο που θα του υποδείξει η Παπαστράτος κατόπιν επικοινωνίας μαζί της με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 8.3.). Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που θα επιλέξει ο Καταναλωτής.

  - Με την εξαίρεση του σημείου γ) ανωτέρω, ο Καταναλωτής φέρει από τον νόμο την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των Προϊόντων που ο Καταναλωτής αγόρασε οφείλει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με τρόπο που θα του επιτρεπόταν και σε κάποιο φυσικό κατάστημα.

  - Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν που απέστειλε ο Καταναλωτής προς παραλαβή από τον Πωλητή (σωρευτικά):

 • να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε,
 • εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το Προϊόν
 • να είναι πλήρες (με όλα τα εξαρτήματά του)
 • να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν καθώς και το έντυπο υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που το Προϊόν δεν συνοδεύεται από τα παραστατικά του δεν δύναται να ταυτοποιηθεί το Προϊόν με συγκεκριμένη παραγγελία.

ζ) Δεν δύναται επίσης, να επιστραφεί λόγω υπαναχώρησης ένα προϊόν που είναι εξατομικευμένο (π.χ όλως ενδεικτικά έχει χαραχτεί το μονόγραμμα, η βάση περιέχει άλλο καπάκι από το αρχικό της συσκευασίας κλπ).

8.5. Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν ο Καταναλωτής υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση (και εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 8.4.), θα του επιστραφούν τα χρήματα που πλήρωσε ως αντίτιμο για το συγκεκριμένο Προϊόν που επιστρέφει (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εφόσον αυτά έχουν επιβαρύνει τον Καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού το Προϊόν έχει επιστραφεί και ελεγχθεί. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των χρημάτων λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών ή άλλων προβλημάτων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Καταναλωτή ή τυχόν τραπεζικά κόστη που επιβάλλει η τράπεζά σας. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

8.6. Ο Καταναλωτής συμφωνεί ρητώς ότι τα χρήματα θα του επιστραφούν από τον εκάστοτε Πωλητή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο Καταναλωτής, αν η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή αλλιώς στην κάρτα η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή (ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή) Ο Καταναλωτής οφείλει να γνωστοποιήσει ορθά τα στοιχεία του και αποδέχεται ότι η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που μας έχει γνωστοποιήσει ή στην κάρτα που χρησιμοποιήθηκε απαλλάσσει από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση ειδικά που η πληρωμή έχει γίνει μέσω PayPal τα χρήματα θα επιστρέφονται είτε α) στην κάρτα, όταν η πληρωμή προέρχεται από την κάρτα, είτε β) στον τραπεζικό λογαριασμό, όταν η πληρωμή προέρχεται από τον τραπεζικό λογαριασμό, είτε γ) στο PayPal Balance, όταν η πληρωμή προέρχεται από το PayPal Balance (εφόσον εξυπακούεται ισχύει ως τρόπος πληρωμής για τη συγκεκριμένη συναλλαγή).

8.7. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση υπαναχώρησης από προπαραγγελία για αγορά μέσω του e-shop ή τηλεφωνικά.

9. Ειδικός όρος για την υπηρεσία Click n’Collect

9.1 Έχετε επίσης την δυνατότητα, να προβείτε σε κράτηση Προϊόντων, μέσω της Ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά, για την αγορά τους από το φυσικό κατάστημα που σας εξυπηρετεί (για όσα Προϊόντα κατά καιρούς δίδεται η εν λόγω επιλογή).

9.2. Στην περίπτωση αυτή, επιλέγετε τα Προϊόντα που θέλετε να δεσμευτούν για εσάς από το φυσικό κατάστημα, προκειμένου να προσέλθετε αυτοπροσώπως για να διενεργήστε την αγορά και την πληρωμή στο φυσικό κατάστημα της επιλογής σας.

9.3. Με την υποβολή του αιτήματος για κράτηση θα λάβετε e-mail αναγνώρισης της λήψης και δρομολόγησης του αιτήματός σας. Η επιβεβαίωση της κράτησής σας τελεί με την επιφύλαξη ελέγχου αποθέματος και τιμής και από το φυσικό κατάστημα. Μόλις επιβεβαιωθούν τα ανωτέρω από το φυσικό κατάστημα, θα λάβετε και το επιβαιωτικό e-mail της κράτησης σας, άλλως, σε περίπτωση προβλήματος, θα επικοινωνήσουν από το κατάστημα για να συνεννοηθούν μαζί σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε από διαφορετικό φυσικό κατάστημα, θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία μέσω της Ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά.

9.4. Η δέσμευση του Προϊόντος ισχύει για 5 μέρες από την αποστολή σε εσάς του επιβεβαιωτικού e-mail της κράτησής σας από το φυσικό κατάστημα. Αν δεν προσέλθετε να προβείτε σε αγορά εντός του ανωτέρω διαστήματος, η κράτησή σας θα αποδεσμεύεται.

9.5. Για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η Παπαστράτος μόνον δρομολογεί το αίτημα για την κράτηση προς το φυσικό κατάστημα και σας αποστέλλει και τα e-mails του άρθρου 9.3. Το φυσικό κατάστημα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον έλεγχο διαθεσιμότητας και τιμής καθώς και για την προσήκουσα εκπλήρωση της υπηρεσίας και διενέργειας της αγοραπωλησίας εντός του φυσικού καταστήματος, ως ανεξάρτητος τρίτος πωλητής. Η Παπαστράτος δεν συμβάλλεται μαζί σας για την κράτηση και την αγοραπωλησία, η οποία σύμβαση καταρτίζεται μόνο μεταξύ Καταναλωτή και εκάστοτε πωλητή εντός του φυσικού του καταστήματος.

9.6. Η καταβολή του τιμήματος γίνεται εντός του φυσικού καταστήματος και μόνον, κατά την διενέργεια της αγοράς.

9.7. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία Click n’Collect δεν αποτελεί εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης, αφού η πώληση διενεργείται εντός φυσικού καταστήματος, και άρα δεν ισχύει η Υπαναχώρηση ή/και οι λοιπό όροι που βάσει του παρόντος ή της νομοθεσίας εφαρμόζονται ειδικά στις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

9.8. Για την χρήση και της υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να έχετε φτιάξει Λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, να πληροίτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.4. ανωτέρω και να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο φυσικό κατάστημα για την διενέργεια της αγοράς, η οποία ούτως ή άλλως δύναται να διενεργηθεί μόνον κατόπιν επιβεβαίωσης της ενηλικότητάς σας, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2. του παρόντος.

10. Εγγυήσεις – υπηρεσίες υποστήριξης/ εξυπηρέτησης πελάτη μετά την πώληση

10.1. Σε σχέση με τα πραγματικά ελαττώματα και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη του πωλητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 534 επ. ΑΚ και το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10.2. Οι εμπορικές εγγυήσεις για τα Προϊόντα (στις περιπτώσεις που αυτές παρέχονται) παρέχονται από την Παπαστράτος. Υπογραμμίζεται ο Πωλητής δεν παρέχει ο ίδιος εμπορική εγγύηση ή επέκταση αυτής (ισχύει όμως η νόμιμη εγγύηση από την πώληση ως προβλέπεται από τον ΑΚ και εκάστοτε ισχύει). Ως προς την εγγύηση ισχύουν οι όροι που αναγράφονται εντός της συσκευασίας του Προϊόντος καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1. των Όρων Χρήσης του iqos.gr

10.3. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε για θέμα που αφοράστις εγγυήσεις τους Προϊόντος σας μπορείτε να καλέσετε στο Τηλεφωνικό Κέντρο μας Καθημερινά 09:00-21:00.

10.4. Για υπηρεσίες υποστήριξης/ εξυπηρέτησής σας μετά την πώληση, οι οποίες παρέχονται από την Παπαστράτος, μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: μέσω του Live Chat στην ιστοσελίδα www.gr.iqos.com, μέσω προσωπικού μηνύματος σε μια από τις σελίδες υποστήριξης: IQOS Greece (facebook), @iqos_support_gr (twitter), IQOS Support Greece (viber) ή καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο.

11. Ευθύνη για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας

11.1. Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα. Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του κάθε Καταναλωτή. Επιπροσθέτως των όσων ρητών αναφέρονται στους παρόντες όρους, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό, η Εταιρεία δεν φέρει υποχρεώσεις και εγγυήσεις τις οποίες δεν έχει ρητώς αναλάβει. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις των όρων Χρήσης του iqos.gr μεταξύ άλλων και για θέματα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, ορθής τήρησης του Λογαριασμού στο Iqos.gr αλλά και για θέματα περιορισμού ευθύνης της Παπαστράτος.

11.2. Οι Καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Παπαστράτος με κλήση προς το Τηλεφωνικό Κέντρο αν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι:

 • ο μυστικός κωδικός πρόσβασης τους ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή
 • υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής του να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του.

Ο Καταναλωτής φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η Εταιρεία και ο Πωλητής αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Χρήστη λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη εφόσον ο Καταναλωτής δεν έχει προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως.

11.3. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου που πραγματοποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Η Παπαστράτος δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του e-shop ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του e-shop καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης η Παπαστράτος δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στο e-shop για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

11.4. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων που εμφανίζονται στο e-shop καθώς και τα τυχόν αναρτημένα στο e-shop βίντεο να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση των Προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής αποδέχεται ότι τα Προϊόντα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων από το e-shop. Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα.

11.5. Για οποιαδήποτε άλλη τυχόν ζημία του Καταναλωτή που προέρχεται από την χρήση ή την πλοήγηση στο e-shop, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των λειτουργιών της ή του περιεχομένου τους ή από την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, την αδυναμία συμμετοχής σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ή προσφορά ή/και την αδυναμία αγοράς ή αποστολής οποιουδήποτε αντικειμένου ή προϊόντος που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα και τις λειτουργίες της ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο e-shop, εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Πωλητή, αυτός φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας η οποιαδήποτε ζημία περιορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €). Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Καταναλωτής στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

11.6.Ο Καταναλωτής χρησιμοποιεί το e-shop και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάται με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει προϊόντα καπνού, νέα προϊόντα καπνού ή/και ηλεκτρονικά τσιγάρα και αξεσουάρ αυτών. Ο Καταναλωτής συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει την Εταιρεία, τον Πωλητή, τις εταιρείες του Ομίλου Philip Morris International και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία μέσου του τηλεφωνικού κέντρου στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 ( δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) | ώρες λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων του IQOS Καθημερινά 09:00 – 21:00 ή μέσω live chat, viber ή messenger ή στο contact.gr@iqos.com ή με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στην Ιστοσελίδα μας εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας του) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

12. Άδεια πρόσβασης και χρήσης του e-shop – Πνευματική Ιδιοκτησία, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα

12.1. Το e-shop απευθύνεται σε Καταναλωτές που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.4. ανωτέρω. Παρέχεται στον Καταναλωτή μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης τoυ e-shop όπως ειδικότερα αναλύονται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία παύει να ισχύει.

12.2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο του e-shop ανήκουν είτε στην Παπαστράτος είτε σε εταιρείες του Ομίλου Philip Morris είτε στους νόμιμους δικαιούχους αυτών και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Καταναλωτής δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στο e-shop ή των σημάτων που ανήκουν σε τρίτα νομικά πρόσωπα. Η Παπαστράτος διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος χώρου (domain name) «iqos.gr». Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στο e-shop υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

13. Τελικές διατάξεις

13.1. Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα Προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των καταναλωτών (κάθε αλλαγή θα πραγματοποιείται σε χρόνο προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με συγκεκριμένο καταναλωτή και θα αφορά σε επόμενες παραγγελίες).

13.2. Ο Καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται για τους Όρους και Προϋποθέσεις που αφορούν στις αγορές μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων της Παπαστράτος κάθε φορά πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του, καθώς αυτοί δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς με απλή ανάρτηση τους στο διαδίκτυο (και ισχύ για μελλοντικές αγορές). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (ενδεικτικά):

  α. να μεταβάλλει οποτεδήποτε, μέρος ή το σύνολο των Όρων (σε κάθε περίπτωση τα μέρη δεσμεύονται από τους όρους ως ισχύουν κατά τον χρόνο της πώλησης),

  β. να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του e-shop, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών,

  γ. να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο του e-shop ή σε μέρος αυτού ή των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων εν γένει,

  δ. να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία τους,

  ε. να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση Προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά ή να καταργεί την πώληση Προϊόντων,

  στ. να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του e-shop και τις χρεώσεις,

  ζ. να αναρτά προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνει σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις, κ.ο.κ.

13.3. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί δεν θα συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Όταν υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος ή μέρος αυτού να ληφθεί υπόψη χωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος θα διορθώνεται και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα, σύμφωνα με το νόμο.

13.4. Οι παρόντες όροι έχουν συνταχθεί και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κατανοείτε ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα.

13.5. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

13.6. Εναλλακτική επίλυση διαφορών: Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Καταναλωτής που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και αντιμετωπίζει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το e-shop μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και http://www.synigoroskatanaloti.gr/. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στο email στο contact.gr@iqos.com προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html .