Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου για πωλήσεις προϊόντων μέσω e-shop iqos.gr ή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1. Η Παπαστράτος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη για τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας και του περιεχομένου των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων καθώς και των όρων και διαδικασίας για την υποβολή από τους καταναλωτές των παραγγελιών τους, την εκτέλεσή τους και την παράδοση των Προϊόντων. Η πώληση των Προϊόντων μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων διενεργείται είτε από την ίδια την Παπαστράτος είτε από τρίτους συνεργάτες της (στο εξής οι «Πωλητές»). Οι εν λόγω συνεργάτες συμβάλλονται με τον τελικό καταναλωτή στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό της Παπαστράτος, υπό την ιδιότητα των παραγγελιοδόχων- έμμεσων αντιπροσώπων αυτής. Η λιανική πώληση από τους Πωλητές στους τελικούς καταναλωτές διέπεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πώλησης προϊόντων μέσω του e-shop iqos.gr ή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών (εφεξής «Όροι Πώλησης»), βάσει των όρων και των διαδικασιών που καθορίζει η Παπαστράτος.

1.2. Στο πλαίσιο αυτό, στην Παπαστράτος δίνουμε προτεραιότητα στο σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου» ή «Πολιτική»), η οποία αποτελεί το κείμενο της ενημέρωσής σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατά την πραγματοποίηση αγορών Προϊόντων μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων κατόπιν πρωτοβουλίας σας ως Καταναλωτή. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί συμπληρωματικό κείμενο (στο μέτρο που προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο παρόν, υπερισχύει το παρόν ως ειδικότερο κείμενο ενημέρωσης):

  i) της Πολιτικής Απορρήτου της PMI και θα πρέπει να διαβάζεται από κοινού με αυτή,

  ii) των Όρων και Προϋποθέσεων πώλησης προϊόντων μέσω του e-shop iqos.grή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών (εφεξής «Όροι Πώλησης»),

τα οποία αποτελούν συνολικά αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πολιτικής και διέπουν ενιαία και συνολικά την πραγματοποίηση αγορών μέσω του e-shop ή/και τηλεφωνικά.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι άλλα προγράμματα, ενέργειες ή δράσεις της Παπαστράτος διέπονται από διαφορετικές Πολιτικές Απορρήτου οι οποίες σας υποδεικνύονται κατάλληλα κάθε φορά.

1.3. Οι παρόντες όροι πρέπει να γίνονται αποδεκτοί κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως. Σας παρακινούμε να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική κατά περιόδους προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούμε.

1.4. Ταυτότητα και στοιχεία της Παπαστράτος ως υπεύθυνος επεξεργασίας: Όπου υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις διακρίσεις των άρθρων 3 και 5 κατωτέρω είναι η Παπαστράτος, τα στοιχεία της είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», με έδρα στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact.gr@iqos.com.

1.5. Επικοινωνία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων: Ο Καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει για οτιδήποτε αφορά την παρούσα Πολιτική καθώς και την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Καταναλωτών που πραγματοποιείται από την Παπαστράτος στο πλαίσιο την αγορών μέσω Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων με βάση τις διακρίσεις των άρθρων 3 και 5 κατωτέρω με τους εξής τρόπους:

  α) Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 8001114767 (δωρεάν από σταθερό) ή 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) , καθημερινά 09:00 – 23:00.

  β) Με αποστολή Email στο contact.gr@iqos.com

  γ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση ταχυδρομείου: Κεντρικά Γραφεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ., Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, Ασπρόπυργος υπόψη Νομικού Τμήματος.

Για την επεξεργασία που πραγματοποιεί ο εκάστοτε Πωλητής από τον οποίο ο Καταναλωτής αγοράζει το Προϊόν σύμφωνα με τους όρους Πώλησης, τα στοιχεία του οποίου εμφανίζονται στην απόδειξη που του παραδίδεται κατά την παράδοση του Προϊόντος μπορείτε να επικοινωνήσετε στα στοιχεία που αναγράφονται στο παραστατικό πώλησης ή στη λίστα που είναι διαθέσιμη εδώ.

2. Ποιους αφορά η παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική απευθύνεται σε καταναλωτές, οι οποίοι:

  i) είστε φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στo iqos.gr και την πραγματοποίηση οποιαδήποτε ενέργειας σχετίζεται με την Ιστοσελίδα) και επιβεβαιώνουμε την ενηλικότητά σας με την παράδοση του Προϊόντος

  ii) είστε καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τους εκάστοτε σχετικούς νόμους

  iii) κατοικείτε ή διαμένετε στην Ελλάδα (εφεξής οι «Καταναλωτές»)

και επιθυμείτε να αγοράσετε τα Προϊόντα μέσω των Εξ αποστάσεως Καναλιών πωλήσεων (είτε μέσω του e-shop ή τηλεφωνικά) με δική σας πρωτοβουλία, αφού έχετε δηλώσει την ενηλικότητά σας και έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων του iqos.gr και των Όρων Πώλησης. Οι Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να διενεργούν οποιαδήποτε ενέργεια στην Ιστοσελίδα και στο e-shop ή/και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές παραγγελίες.

3. Ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και ως προς ποιες επεξεργασίες

3.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την αγορά Προϊόντων μέσω των Καναλιών Εξ αποστάσεως Πωλήσεων προϋποθέτει τη συνεργασία περισσότερων εταιρειών όπως αυτή ρυθμίζεται από τις επιμέρους συμβάσεις των μερών, ο δε ρόλος τους επεξηγείται κατωτέρω σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις.

3.2. Η Παπαστράτος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για το σύνολο των λειτουργιών και των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται από τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο εκάστοτε Πωλητής, ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για την επεξεργασία των δεδομένων των καταναλωτών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του κύκλου της πώλησης, βάσει ρητών εντολών και διαδικασιών που καθορίζει η Παπαστράτος. Ειδικότερα, ο Πωλητής προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες για λογαριασμό και βάσει εντολών της Παπαστράτος, ως παραγγελιοδόχος/έμμεσος αντιπρόσωπος αυτής, από την στιγμή που η παραγγελία προωθείται σε αυτόν από την Παπαστράτος μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων και μέχρι την οριστική παράδοση των Προϊόντων, καθώς και αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης παραπόνων και αιτημάτων, τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση και για την καταχώρηση των καταναλωτών ή των συσκευών τους σε βάσεις ή προγράμματα της Παπαστράτος.

3.3. Ο εκάστοτε Πωλητής αποτελεί ανεξάρτητο Υπεύθυνο Επεξεργασίας όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις του ως παραγγελιοδόχου/εμμέσου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των φορολογικών του υποχρεώσεων) καθώς και για την πληρωμή από τον καταναλωτή (που διενεργείται σε συνεργασία με τρίτο πάροχο με τον οποίον συμβάλλεται αυτοτελώς). Ειδικότερα για την επεξεργασία που πραγματοποιεί έκαστος Πωλητής ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα και συμμόρφωση της με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για την Πολιτική Απορρήτου εκάστου Πωλητή που διενεργεί την πώληση για λογαριασμό της Παπαστράτος μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πωλητή.

4. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας συλλέγουμε και πως

4.1. Στα Προσωπικά Δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων.

4.2. Συλλέγουμε για εσάς τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων που σας αφορούν από τις ακόλουθες πηγές:

  Απευθείας από εσάς, όταν μας υποβάλλετε τα δεδομένα αυτά είτε σε εμάς είτε σε εκτελούντες την επεξεργασία συνεργάτες μας:


  Τρόπος Δεδομένα
  κατά την υποβολή παραγγελία σας μέσω του eshop ή/και του call center μέχρι και την παράδοσή της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

  Δεδομένα ταυτότητας

  (όνομα, επώνυμο)

  Δεδομένα ενηλικότητας

  (ημερομηνία γέννησης, κατάσταση ενηλικότητας)

  Δεδομένα επικοινωνίας

  (e-mail, τηλέφωνο)

  Δεδομένα παραγγελίας/Αγοράς

  (Είδος/προϊόν αγοράς, χρόνος αγοράς, χρόνος και τόπος παράδοσης, αξία αγοράς, barcode συσκευής και λοιπά δεδομένα σχετικά με την παραγγελία)

  Aναγκαία δεδομένα για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης με βάση το επιχειρηματικό μας μοντέλο

  (ημερομηνία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης, αρ. παραγγελίας κλπ)

  κατά την ταυτοποίησή/έλεγχο ταυτοπροσωπίας σας και την επιβεβαίωση ενηλικότητάς σας (μέσω του age gate της Ιστοσελίδας και μέσω της προσκόμισης των κατάλληλων εγγράφων ταυτοποίησης/απόδειξης ενηλικότητας κατά την παράδοση των Προϊόντων) και το άνοιγμα λογαριασμού

  Δεδομένα ταυτότητας

  (όνομα, επώνυμο)

  Δεδομένα Επικοινωνίας

  (email)

  Δεδομένα ενηλικότητας

  (ημερομηνία γέννησης, κατάσταση ενηλικότητας)

  κατά την επικοινωνία σας μαζί μας για θέματα εγγυήσεων ή/και after sales service

  Δεδομένα ταυτότητας

  (όνομα, επώνυμο)

  Δεδομένα Επικοινωνίας

  (e-mail, τηλέφωνο)

  Δεδομένα Αγοράς

  (Είδος/προϊόν αγοράς, χρόνος αγοράς, χρόνος και τόπος παράδοσης, ιστορικό αγορών, barcode συσκευής)

  Ιστορικό σε σχέση με τις εγγυήσεις /after sales

  (χρόνος και ενέργειες σχετικές με την παροχή εγγυήσεων/ after sales)  Με αυτοματοποιημένα μέσα:

  Τρόπος Δεδομένα
  από την πλοήγησή σας στο eshop

  Τεχνικά

  (Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), λειτουργικό σύστημα)

  από την πρόσβαση σας στο λογαριασμό σας

  log files εισόδου στο λογαριασμό στο iqos.gr

  (ημερομηνία, διάρκεια)4.3. Έχουμε την υποχρέωση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας να διατηρούμε τα δεδομένα σας ακριβή και επικαιροποιημένα, επομένως σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρθηκαν ανωτέρω σε περίπτωση που τα δεδομένα σας έχουν αλλάξει ή μας έχετε παράσχει ανακριβή δεδομένα εκ παραδρομής.

4.4. Στις περιπτώσεις που η παροχή των δεδομένων είναι αναγκαία για τη σύναψη της συμβάσης, η μη παροχή τους θα έχει ως συνέπεια τη μη δυνατότητα σύναψης της σύμβασης.

5. Σκοπός και Νομική Βάση Επεξεργασίας

5.1. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Καταναλωτή, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει είτε η Παπαστράτος είτε μέσω συνεργατών και επεξεργάζεται καθώς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, στις περιπτώσεις που η Παπαστράτος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Καταναλωτών ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλαδή κατά την:


Αυξ. αρ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.

Διενέργεια αγορών σας και εκτέλεση της παραγγελίας σας μέσω Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων (από την υποβολή της παραγγελίας μέχρι και την παράδοσή της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης)

εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας των Προϊόντων μας μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως.


2.

Επιβεβαίωση ενηλικότητας, έλεγχος ταυτοπροσωπίας και άνοιγμα λογαριασμού

συμμόρφωσή με έννομη υποχρέωση

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την ενηλικότητα και την ταυτοπροσωπία σας καθώς και ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της αγοράς με σκοπό την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων μας για την αποφυγή πώλησης σε μη ενηλίκους λόγω της φύσης των προϊόντων μας και για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Παπαστράτος αναφορικά με τα προϊόντα καπνού ή νικοτίνης.


3.

Παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (στο πλαίσιο της παροχής εγγυήσεων καθώς και υπηρεσιών Customer Care και After Sales Services), διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων για το Προϊόν που αγοράσατε από τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων και επικοινωνία για θέματα εγγυήσεων

νόμιμη υποχρέωση ή εκτέλεση σύμβασης ανά περίπτωση after sales service κατωτέρω

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μας μοντέλου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και επικοινωνούμε μαζί σας στα μέσα και στοιχεία επικοινωνίας που θα μας υποδείξετε σε συνέχεια δικού σας αιτήματος, για την εκπλήρωση της νόμιμης ή της εμπορικής εγγύησης καθώς και των υποχρεώσεων για παροχή υπηρεσιών after sales στους καταναλωτές κατόπιν αγοράς των Προϊόντων μας


4.

Ασφάλεια και προσήκουσα λειτουργία των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων

To έννομο συμφέρον της Παπαστράτοςγια την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του eshop, του τηλεφωνικού κέντρο και του λογαριασμού σας, το οποίο εν προκειμένω σταθμίζεται δίκαια έναντι της ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων σας.5.1.1. Στην περίπτωση που χρειάζεται να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νόμιμες αξιώσεις μας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στο έννομο συμφέρον μας, το οποίο έχει σταθμιστεί δίκαια με την ιδιωτικότητά σας.

5.1.2. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωσή μας, όταν μας κοινοποιούνται έγγραφα, αιτήσεις, παραγγελίες, δικόγραφα κλπ.

5.1.3. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που εισάγετε στην αντίστοιχη σελίδα της συνεργαζόμενης με το e-shop εταιρείας πληρωμών – πιστωτικού ιδρύματος, δεν συλλέγονται και δεν επεξεργάζονται ούτε την Παπαστράτος ούτε από τον Πωλητή αλλά από την αντίστοιχη εταιρεία πληρωμών – πιστωτικό ίδρυμα.

5.1.4. Oπου η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον της Παπαστράτος, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία επικοινωνώντας με την Παπαστράτος στο contact.gr@iqos.com.

6. Χρόνος Διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (π.χ. για την εκτέλεση των αγορών σας, για φορολογικούς σκοπούς κλπ). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα χρόνου διατήρησης των δεδομένων σας, παρακαλώ δείτε την Πολιτική Απορρήτου της PMI.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Ποιος ο τρόπος άσκησής τους;

7.1. Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσετε τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Πρόσβασης
 • Διόρθωσης
 • Διαγραφής
 • Περιορισμού
 • Φορητότητας
 • Εναντίωσης
 • Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση
 • Άρσης συγκατάθεσης

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας, από το κείμενο της Πολιτικής Απορρήτου της ΡΜΙ, τα δε δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε με επικοινωνία………………………..

7.2. Για τους σκοπούς που ο εκάστοτε Πωλητής προσδιορίστηκε ανωτέρω ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας το αίτημά σας στα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε Πωλητή, τα οποία αναγράφονται στο παραστατικό του Προϊόντος που αγοράσατε ή στη λίστα που είναι διαθέσιμη εδώ ή/ στην Παπαστράτος (που θα του διαβιβάσει το αίτημα) καθώς και αντίστοιχα στην Παπαστράτος για την επεξεργασία που εκτελεί η ίδια ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 1.4 ανωτέρω.

7.3. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε τα παράπονά σας ή την καταγγελία σας στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) – www.dpa.gr

7.4. Επιπρόσθετα υποστηρίζουμε την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Διαμεσολάβηση ως ελαστικότερο μέσο επίλυσης των διαφορών μεταξύ μας.

7.5. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας και τα κατωτέρω:

 • Ταυτοποίηση: Είναι απαραίτητο να σας ταυτοποιούμε προκειμένου να αποκριθούμε στα αιτήματά σας για άσκηση των δικαιωμάτων σας και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας.
 • Χρόνος απόκρισης: Θα αποκριθούμε σε έγκυρα και ακριβή αιτήματά σας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη λήψη τους, εκτός εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει πολλαπλά αιτήματα. Στην περίπτωση που χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να αποκριθούμε στο αίτημά σας για τις προαναφερόμενες αιτίες θα σας το γνωστοποιήσουμε εντός του μήνα στα στοιχεία επικοινωνίας σας αλλά το χρονικό διάστημα απόκρισης δε θα είναι μεγαλύτερο από τρεις μήνες.
 • Συγκεκριμένα αιτήματα: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου μας. Επιφυλασσόμαστε για την απόκρουση αιτημάτων που είναι αβάσιμα, υπερβολικά, καταχρηστικά ή παράνομα σύμφωνα με το νόμο.
 • Κόστος: Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

8. Αποδέκτες των δεδομένων σας

8.1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των εξ αποστάσεως πωλήσεων (μέσω του e-shop ή/και των τηλεφωνικών παραγγελιών) προκειμένου να αγοράσετε τα προϊόντα καπνού που πωλούνται μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, έχουμε τη δυνατότητα να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αγορές σας (π.χ. εταιρείες που λειτουργούν ως παραγγελιοδόχοι- έμμεσοι αντιπρόσωποι της Παπαστράτος, εταιρείες μεταφορών/κουριερ, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και φιλοξενίας δεδομένων, εταιρείες συμβούλων (π.χ. επιχειρηματικών κλπ), εταιρείες σχετικές με την ασφάλεια και λειτουργία του Προϊόντος, εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εκτέλεση της επικοινωνίας μαζί σας, διαφημιστικές εταιρείες κλπ) αλλά και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας λειτουργίας (π.χ. λογιστές, δικηγόρους).

8.2. Όλες οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τα συστήματα και τη λειτουργία της Παπαστράτος και των πωλήσεων μέσω Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που μας προσφέρουν. Δεσμεύονται δε μέσω σύμβασης να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων σας και όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλούς επεξεργασίας και να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα που έχουμε συμφωνήσει.

8.3. Σε περίπτωση που λάβουμε αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, έχουμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

8.4. Η πλειοψηφία των αποδεκτών δεδομένων σας βρίσκεται εντός ΕΟΧ. Για τις διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ ισχύει το άρθρο 9 κατωτέρω.

9. Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ

Κατά κανόνα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις (με βάση τα άρθρα 46,47,49 του ΓΚΠΔ αναλόγως του τι ισχύει κάθε φορά) και επιπρόσθετα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες.

10. Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τήρηση ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της PMI. Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Παπαστράτος διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της που τελεί υπό τον έλεγχο της, εξουσιοδοτημένους τρίτους συνεργάτες και μόνο κατ’ εντολή της Εταιρείας καθώς και από τους ως άνω αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Παπαστράτος επιλέγει πρόσωπα ή συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

Από την πλευρά σας οφείλετε να μην γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα. Σε κάθε περίπτωση ταυτοποιούμε εσάς ως Καταναλωτή και την ενηλικότητά σας κατά την παράδοση των Προϊόντων.

11. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, ενδεικτικά για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην Ιστοσελίδα.


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ PMI

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σοβαρή υπόθεση για εμάς. Η παρούσα δήλωση σας ενημερώνει για το ποιοι είμαστε, ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτές. Κάντε κλικ στο «Μάθετε περισσότερα» που υπάρχει σε κάθε ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλούμε, διαβάστε επίσης τους όρους χρήσης που αφορούν την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε και τυχόν περιορισμούς επιλεξιμότητας που ενδέχεται να ισχύουν.

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε μέλος της Philip Morris International. Τα στοιχεία μας (επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.) θα σας παρασχεθούν μεμονωμένα κατά τη στιγμή (ή για επιβεβαίωση) της συλλογής πληροφοριών σχετικά με εσάς, για παράδειγμα, σε δήλωση σε μία εφαρμογή ή ιστότοπο, ή σε ένα e-mail που θα περιέχει έναν σύνδεσμο προς την παρούσα δήλωση.

Μάθετε περισσότερα…

 • PMI: Philip Morris International, κορυφαίος διεθνής όμιλος προϊόντων καπνού. Αποτελείται από διάφορες εταιρείες αποκαλούμενες και «συνδεδεμένες εταιρείες».
 • Συνδεδεμένες εταιρείες PMI: Κάθε μέλος του ομίλου εταιρειών Philip Morris International αποτελεί «συνδεδεμένη εταιρεία της PMI». Οι λέξεις «εμείς» (ή «εμάς» ή «μας») αναφέρονται στη συνδεδεμένη εταιρεία PMI που συλλέγει αρχικά πληροφορίες σχετικά με εσάς.
 • Προϊόν PMI: ένα δικό μας προϊόν ή ένα προϊόν άλλης συνδεδεμένης εταιρείας της PMI.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς;

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους.

 • Μπορείτε να μας δώσετε απευθείας εσείς τις πληροφορίες (π.χ. συμπληρώνοντας μια φόρμα ή τηλεφωνικώς).
 • Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες αυτόματα (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο της PMI).
 • Μπορούμε να αποκτήσουμε πληροφορίες από τρίτους (π.χ. πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook και Twitter).

Στην παρούσα δήλωση αναφέρουμε όλες τις μεθόδους με τις οποίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ως «σημεία επαφής της PMI». Τα σημεία επαφής της PMI είναι τόσο φυσικά (π.χ. καταστήματα λιανικής πώλησης και εκδηλώσεις) όσο και ψηφιακά (π.χ. εφαρμογές και ιστότοποι).

Μάθετε περισσότερα…

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς. Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • εγγράφεστε ως μέλος στις βάσεις δεδομένων μας (για παράδειγμα, αυτοπροσώπως, μέσω εφαρμογής ή διαδικτυακά),
 • αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες της PMI σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης,
 • κάνετε λήψη ή χρήση ενός ψηφιακού σημείου επαφής (π.χ. μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου),
 • επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ενός σημείου επαφής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφωνικώς,
 • καταχωρίζετε μια συσκευή σε εμάς,
 • εγγράφεστε σε μια πύλη της PMI,
 • εγγράφεστε για να λαμβάνετε δελτία τύπου της PMI, ειδοποιήσεις μέσω e-mail ή εμπορικές επικοινωνίες
 • συμμετέχετε σε έρευνες της PMI ή σε διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες PMI (όπου επιτρέπεται από τον νόμο) ή
 • συμμετέχετε σε εκδήλωση που έχει οργανώσει μια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI.

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς αυτόματα. Συνήθως αυτό θα συμβεί όταν:

 • επισκέπτεστε ένα κατάστημα που πωλεί προϊόντα PMI (π.χ. με τη συλλογή των δεδομένων σας κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ή μέσω αισθητήρων που βρίσκονται στο κατάστημα που συνδέονται με τεχνολογία κινητών συσκευών),
 • συμμετέχετε σε μια εκδήλωση που έχει οργανώσει μια συνδεδεμένη εταιρεία της PMI (π.χ. μέσω αγορών στην εκδήλωση ή μέσω αισθητήρων στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης που συνδέονται με τεχνολογία κινητής τηλεφωνία),
 • επικοινωνείτε μαζί μας (για παράδειγμα, μέσω ενός σημείου επαφής ή μέσω πλατφόρμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης),
 • χρησιμοποιείτε σημεία επαφής της PMI (π.χ. μέσω μηχανισμών παρακολούθησης σε μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο) ή
 • δημοσιεύετε αναρτήσεις σε πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παρακολουθούμε (για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε την κοινή γνώμη ή να απαντήσουμε σε αιτήματα σχετικά με τα προϊόντα της PMI).

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης σε ψηφιακά σημεία επαφής της PMI. Τα συγκεκριμένα cookies και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται από το εκάστοτε σημείο επαφής της PMI. Για να μάθετε σχετικά με τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των Google Analytics cookies) και τις παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ένα σημείο επαφής, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies, ανατρέξτε στη δήλωση σχετικά με τα cookies που είναι διαθέσιμη στο εκάστοτε σημείο επαφής.

Εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτους. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που διαβιβάζονται μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI, δημοσιευμένες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας) σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως Facebook και Twitter) και λίστες εμπορικής προώθησης που έχουν αποκτηθεί από γραφεία εμπορικής προώθησης .

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σε άλλες περιπτώσεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε κατά τον εκάστοτε χρόνο.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Μπορούμε να συλλέξουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για εσάς:

 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των παραγγελιών σας
 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης
 • πληροφορίες που μας παρέχετε σε φόρμες ή έρευνες
 • πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στα καταστήματα και τις εκδηλώσεις μας
 • πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια κλήσεων στα τηλεφωνικά μας κέντρα
 • πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας
 • πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της ηλικίας σας

Μάθετε περισσότερα…

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο δηλώνονται. Για παράδειγμα:

 • εάν παραγγείλετε ένα προϊόν από εμάς μέσω ενός σημείου επαφής, δηλώνετε το όνομα, την επαφή, τα στοιχεία χρέωσης και τα προϊόντα που έχετε επιλέξει ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας,
 • μπορείτε να δηλώσετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις προϊόντων και τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα σας ενδιαφέρουν,
 • εάν κλείσετε ραντεβού για να μας συναντήσετε (ή κάποιον που παρέχει υπηρεσίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας), ενδεχομένως να συλλέξουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
 • ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε την ηλικία σας, για παράδειγμα αντίγραφο της ταυτότητας ή την εικόνα του προσώπου σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα θα αφορούν γενικά σε:

 • λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας ή την κλήση σας (όπως χρόνο και διάρκεια),
 • σε ένα κατάστημα πωλήσεων ή σε μια εκδήλωση (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση), πόσο συχνά τα επισκέπτεστε, ποιους χώρους επισκέπτεστε και για πόσο χρόνο και ποιες αγορές κάνετε,
 • τη χρήση που κάνετε στα ψηφιακά μέσα επαφής της PMI (όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, η σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και η σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε, οι όροι αναζήτησης που έχετε εισαγάγει ή οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνατε κλικ μέσα από το σημείο επαφής) και
 • τη συσκευή σας (όπως η διεύθυνση IP ή το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, τα δεδομένα τοποθεσίας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν cookies που ενδέχεται να έχουμε αποθηκεύσει στη συσκευή σας).

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους θα αποτελούν γενικά δημοσιευμένες πληροφορίες προφίλ (όπως οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας), για παράδειγμα από δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και με ποια νομική βάση;

Σε αυτή την ενότητα περιγράφουμε τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η παρούσα δήλωση αφορά στην δραστηριότητά μας παγκοσμίως και όταν οι νόμοι μιας χώρας περιορίζουν ή απαγορεύουν ορισμένες δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, δεν θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες για τους σκοπούς αυτούς στη συγκεκριμένη χώρα.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως η επαλήθευση της ηλικίας σας και του καθεστώτος σας ως χρήστη των προϊόντων μας,
 • στο πλαίσιο πώλησης των προϊόντων μας σε εσάς, όπως για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας και την επεξεργασία των πληρωμών σας
 • στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε εσάς σχετικά με τις πωλήσεις, όπως για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και την απάντηση σε τυχόν ερωτήματά σας, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης
 • για τη εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (όπου επιτρέπεται από τον νόμο), μεταξύ άλλων για τη διαχείριση των προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών, τη βελτίωση των προϊόντων, έρευνες αγοράς, την ανάπτυξη στρατηγικών εμπορικής προώθησης και τη διαχείριση εκστρατειών εμπορικής προώθησης, καθώς και για την εξατομίκευση των εμπειριών σας σε καταστήματα που πωλούν προϊόντα PMI και σε εκδηλώσεις,
 • για να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες εμπορικής προώθησης ή προώθησης προϊόντων της PMI
 • για την υποστήριξη όλων των ανωτέρω, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση των λογαριασμών σας, τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τα σημεία επαφής PMI, την επικοινωνία μαζί σας, τη διαχείριση των ραντεβού που έχετε κλείσει μαζί μας ή με όποιον υποστηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, όσον αφορά ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία μετά την πώληση), την εξατομίκευση της εμπειρίας σας με τα σημεία επαφής της PMI, καθώς και τη διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων,
 • για αναλύσεις επιχειρηματικών πληροφοριών και βελτιώσεις, όπως για τη βελτίωση των προϊόντων, των καταστημάτων και των εκδηλώσεων της PMI καθώς και των πληροφοριών που εμείς (ή οι συνδεδεμένες εταιρείες μας) παρέχουμε στους πελάτες μας,
 • για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε , ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο αρχικό σημείο συλλογής πληροφοριών για εσάς

Η νομική βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες (παρέχουμε λεπτομερέστερες εξηγήσεις στην ενότητα «μάθετε περισσότερα»):

 • η τήρηση έννομης υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε,
 • η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος,
 • το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών,
 • αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

Μάθετε περισσότερα…

Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, με τις αντίστοιχες μεθόδους συλλογής και τη νομική βάση για τη χρήση τους, είναι οι εξής:

Σκοπός Μέθοδος συλλογής και νομική βάση για την επεξεργασία

Συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις:
 • επαλήθευση της ηλικίας σας, καθώς και του καθεστώτος σας ως χρήστη των προϊόντων μας

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς απευθείας από εσάς.Τις χρησιμοποιούμε επειδή είναι απαραίτητες για εμάς προκειμένου να συμμορφωθούμε με την εκ του νόου υποχρέωση να πωλούμε προϊόντα μόνο σε ενήλικες ή σε χώρες όπου δεν υφίσταται η εν λόγω εκ του ν’ομου υποχρέωση, επειδή έχουμε το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να πωλούμε τα προϊόντα μας μόνο σε ενήλικες, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Πώληση των προϊόντων μας:
 • εκτέλεση των παραγγελιών σας (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αποδείξεων)
 • τη διεκπεραίωση των πληρωμών σας
 • την παροχή υπηρεσιών εγγύησης

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς από απευθείας από εσάς (συνήθως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, στοιχεία πληρωμής).Τις χρησιμοποιούμε για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ως αγοραστή των προϊόντων μας.

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις πωλήσεις:
 • απάντηση σε ερωτάματα και σε αιτήματα σας
 • αλληλογραφία με εσάς
 • γενική διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων
 • διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται γενικά σε εμάς απευθείας από εσάς.Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις πωλήσεις στους πελάτες μας, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (όπου επιτρέπεται βάσει νόμου):
 • κατανόηση των προτιμήσεών σας (όπως ποια προϊόντα ή εκδηλώσεις μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή ποια είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας) και, όπου επιτρέπεται βάσει νόμου, προώθηση προϊόντων σε εσάς προσωπικά
 • διαχείριση προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών
 • πρόσκλησή σας για συμμετοχή σε έρευνες ή εκστρατείες έρευνας αγοράς και διαχείριση αυτών
 • έρευνα αγοράς
 • ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ
 • διαχείριση εκστρατειών προώθησηςπροϊόντων στην αγορά
 • εξατομίκευση της εμπειρίας σας με τα σημεία επαφής της PMI (για παράδειγμα, εξατομίκευση της επίσκεψής σας, όπως με χαιρετισμούς ή προτάσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν)
Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τα στοιχεία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, με την εφαρμογή της τεχνολογίας για την παρακολούθηση της χρήσης των σημείων επαφής της PMI) και (όπου αυτό επιτρέπεται βάσει νόμου) πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτα μέρη (όπως δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τις χρησιμοποιούμε καθότι έχουμε το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να προωθούμε εμπορικά τα προϊόντα μας στην αγορά, να λειτουργούμε τα σημεία επαφής της PMI και να εξατομικεύουμε τις εμπειρίες σας έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (όπου επιτρέπεται βάσει νόμου):
 • να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με, καθώς και να διαχειριζόμαστε, τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI, τις προωθητικές τους ενέργειες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τις εκδηλώσεις και τη ρύθμιση των προϊόντων μας και να σχεδιάζουμε και να πραγματοποιούμε βελτιώσεις σε εργαλεία για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τα στοιχεία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών) και (όπου αυτό επιτρέπεται βάσει νόμου) πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτα μέρη (όπως δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τις χρησιμοποιούμε επειδή έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να τα διαθέτουμε στην αγορά, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Σε ορισμένες χώρες, όπου απαιτείται βάσει νόμου, θα σας αποστέλλουμε το εν λόγω υλικό σε ηλεκτρονική μορφή με τη συγκατάθεσή σας μόνο.

Υποστήριξη για όλους τους ανωτέρω σκοπούς:
 • διαχείριση των λογαριασμών σας
 • παροχή δυνατότητας να χρησιμοποιείτε τα σημεία επαφής της PMI (για παράδειγμα, δυνατότητα να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε τμήματα ενός σημείου επαφής που προορίζονται αποκλειστικά για εξουσιοδοτημένους χρήστες, διαχείριση της προτίμησης γλώσσας, σύνδεση του καλαθιού αγορών σας με εσάς)
 • αλληλογραφία με εσάς
 • διαχείριση των ραντεβού που έχετε κλείσει μαζί μας ή με όποιον παρέχει υπηρεσίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, όσον αφορά ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία μετά την πώληση)
 • βελτίωση των εμπειριών σας
 • διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό πληροφοριών που μας παρέχετε (συνήθως όνομα, κωδικό πρόσβασης ή αντίστοιχο) και των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης).Τις χρησιμοποιούμε επειδή ανταποκρίνονται στον σκοπό της χρήσης πληροφοριών που υποστηρίζουμε. Για παράδειγμα, όταν διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας για να σας παράσχουμε υποστήριξη για μια αγορά ή υπηρεσία μετά την πώληση, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων σε εσάς ως αγοραστής των προϊόντων μας. Στην περίπτωση που διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας για να σας παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας, εκτελούμε εμπορική προώθηση, συνεπώς χρησιμοποιούμε τις σχετικές πληροφορίες καθότι έχουμε έννομο συμφέρον να προωθούμε τα προϊόντα μας, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και ούτω καθεξής.

Επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις:
 • επιτρέπει σε εμάς ή τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πιθανές δυνατότητες συμμετοχής σας στην προώθηση προϊόντων της PMI,
 • για επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις (μεταξύ άλλων εκείνων για προϊόντα της PMI, για καταστήματα που πωλούν προϊόντα της PMI, για εκδηλώσεις, για ψηφιακά σημεία επαφής της PMI και για τις πληροφορίες που εμείς (ή οι συνδεδεμένες εταιρείες μας) παρέχουμε στους πελάτες μας).

Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν συνήθως έναν συνδυασμό των πληροφοριών που μας παρέχετε, των πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα και των πληροφοριών που αποκτούμε από τρίτα μέρη (όπου αυτό επιτρέπεται βάσει νόμου). Τις χρησιμοποιούμε καθότι έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας απόδοση, τα προϊόντα μας, τα σημεία επαφής της PMI, τα καταστήματα και τις εκδηλώσεις, καθώς και να καλέσουμε άλλους να συμμετάσχουν στην προώθηση των προϊόντων της PMI, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Σε περίπτωση που η χρήση από εμάς των πληροφοριών που σας αφορούν δεν βασίζεται σε κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες (οι περιπτώσεις αυτές θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν με τρόπους που δεν περιγράφονται παραπάνω. Εάν συμβεί αυτό, θα αποστείλουμε συμπληρωματική δήλωση προστασίας απορρήτου που εξηγεί τη χρήση αυτή. Θα πρέπει να διαβάζετε οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση σε συνδυασμό με την παρούσα δήλωση.

Σε ποιον διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας και για ποιους σκοπούς;

Ενδεχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους εξής:

 • στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI,
 • σε τρίτα μέρη που παρέχουν στις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες,
 • σε προσεκτικά επιλεγμένους επιχειρηματικούς συνεργάτες και διαφημιστές των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI (σε τομείς που σχετίζονται με τα προϊόντα μας ή συμβαδίζουν με το ύφος και την εικόνα τους) έτσι ώστε να μπορούν σας ενημερώνουν για προσφορές που θεωρούν ότι ίσως σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και
 • σε άλλα τρίτα μέρη, όπου απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει νόμου

Μάθετε περισσότερα…

Κοινή χρήση δεδομένων με άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της PMI

 • Οι πληροφορίες σας θα διαβιβάζονται στην Philip Morris International Management SA (με έδρα τη Λωζάνη, Ελβετία), όπου πραγματοποιείται η κεντρική διαχείριση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI. Η Philip Morris International Management SA επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.
 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που είναι υπεύθυνη για τη χώρα στην οποία διαμένετε (αν δεν ήταν η συνδεδεμένη εταιρεία της PMI που συνέλεξε αρχικά τις πληροφορίες) για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.
 • Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβαστούν σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη εταιρεία της PMI με την οποία επικοινωνείτε (για παράδειγμα, εάν ταξιδεύετε και θέλετε να μάθετε πού να αγοράσετε προϊόντα της PMI σε μια νέα χώρα ή πού να βρείτε υπηρεσίες ή υποστήριξη για προϊόντα της PMI) προκειμένου να βeλτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών σε σάς.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI και τις χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένες διατίθενται εδώ.

Κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους

 • Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σας σε τρίτους που παρέχουν σε συνδεδεμένες εταιρείες της PMI ή σε εσάς προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως σε συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, παρόχους υπηρεσιών παράδοσης, καταστήματα λιανικής, εκπαιδευτές νέων προϊόντων, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και παρόχους επαλήθευσης ηλικίας).
 • Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προσεκτικά επιλεγμένους τρίτους συνεργάτες και διαφημιστές των συνδεδεμένων εταιρειών της PMI (σύμφωνα με το είδος του αντικειμένου που μπορείτε να συσχετίσετε με τα προϊόντα μας, για παράδειγμα, επειδή έχουν παρόμοια ή συμπληρωματική εικόνα, στυλ ή λειτουργικές δυνατότητες), ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για προϊόντα, υπηρεσίες και προωθητικές ενέργειες που πιστεύουν ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 • Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη, εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο, για παράδειγμα: ρυθμιστικές αρχές, δημόσια διοίκηση· κατόπιν αιτήματος των αρχών επιβολής του νόμου ή άλλων κρατικών υπαλλήλων· όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας ή σε σχέση με έρευνες σχετικά με πιθανολογούμενη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα, καθώς και στο πλαίσιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης.

Πού ενδέχεται να σταλούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Όπως συμβαίνει με κάθε πολυεθνική εταιρεία, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI διαβιβάζουν πληροφορίες παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παγκόσμιο επίπεδο (αν οι πληροφορίες σας συλλέγονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να διαβιβαστούν και εκτός αυτού).

Μάθετε περισσότερα…

Κατά τη χρήση πληροφοριών, όπως περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, οι πληροφορίες που σας αφορούν ενδέχεται να διαβιβαστούν είτε εντός είτε εκτός της χώρας ή της επικράτειας όπου συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας χώρας ή επικράτειας που ενδέχεται να μην έχει ισοδύναμους κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Για παράδειγμα, οι συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») δύνανται να διαβιβάζουν προσωπικές πληροφορίες σε συνδεδεμένες εταιρείες της PMI εκτός του ΕΟΧ. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση θα πραγματοποιείται ως εξής:

 • βάσει απόφασης περί επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
 • με την επιφύλαξη των κατάλληλων εγγυήσεων, όπως για παράδειγμα τα οι Τυποποιημένες Ρήτρες προστασίας δεδομένων (EU Model Clauses) ή
 • στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ μας (ή για την εφαρμογή των προσυμβατικών μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας) ή για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης που συνάπτεται προς το συμφέρον σας ανάμεσα σε εμάς και τρίτους, όπως όσον αφορά τη διοργάνωση ταξιδιού.
Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις χώρες ή επικράτειες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε απέναντι σε κάθε άνευ αδείας κοινοποίηση χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στην ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων .

Πόσο καιρό θα διατηρηθούν οι πληροφορίες που σας αφορούν;

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μετά το πέρας του εν λόγω χρονικού διαστήματος, θα τις διαγράψουμε. Το χρονικό διάστημα θα ποικίλλει ανάλογα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες. Να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Επίσης, ορισμένες φορές υποχρεούμαστε βάσει νόμου να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς.

Μάθετε περισσότερα…

Συνήθως διατηρούμε τα δεδομένα βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Τύπος Επεξήγηση/τυπικά κριτήρια διατήρησης

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιών) (εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακά σημεία επαφής και υποστηρίζουν τη δυνατότητα επικοινωνίας)

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που περιέχονται στο προφίλ εμπορικής προώθησης διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της προωθητικής σχέσης σας, για παράδειγμα, για όσο διάστημα συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ψηφιακά σημεία επαφής ή να ανταποκρίνεστε στις ανακοινώσεις μας. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία του προφίλ προώθησης σας, όπως αρχεία σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε μαζί σας, είναι φυσικό να παύουν να ισχύουν έπειτα από μια χρονική περίοδο, οπότε τα διαγράφουμε αυτόματα έπειτα από έναν καθορισμένο διάστημα (συνήθως 3 έτη) ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε.

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιών) (εάν δεν έχετε πλέον επικοινωνία μαζί μας)

Το εν λόγω σενάριο είναι το ίδιο με το παραπάνω, αλλά, αν δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως 2 έτη), τότε θα σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικές ανακοινώσεις και θα διαγράψουμε το ιστορικό των σχετικών απαντήσεών σας. Αυτό θα συμβεί, για παράδειγμα, αν δεν κάνετε ποτέ κλικ μέσα σε μια πρόσκληση για μια εκδήλωση, αν δεν συνδεθείτε ποτέ σε ένα ψηφιακό σημείο επαφής ή αν δεν επικοινωνήσετε ποτέ με την εξυπηρέτηση πελάτων κατά τη διάρκεια του εν λόγω διαστήματος. Ο λόγος είναι ότι, στις περιπτώσεις αυτές, υποθέτουμε ότι προτιμάτε να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις.

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιών) ((εάν δεν μπορούμε πλέον να επικοινωνήσουμε μαζί σας)

Εάν έχετε εγγραφεί να λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία, αλλά οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει για να επικοινωνούμε μαζί σας δεν ισχύουν, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για ένα διάστημα συνήθως μόνο 6 μηνών, ώστε να σας δώσουμε το χρονικό περιθώριο να τις διορθώσετε.

 • ενέργειες εμπορικής προώθησης προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επικοινωνιώνν) (μη ολοκληρωμένες καταχωρίσεις)

Εάν ξεκινήσατε την καταχώρισή σας σε μια βάση δεδομένων, αλλά δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία (για παράδειγμα, εάν δεν ολοκληρώσατε τη διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας ή δεν αποδεχθήκατε τους όρους χρήσης του σημείου επαφής), θα φυλάξουμε τα στοιχεία σας μόνο για ένα διάστημα 6 μηνών προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

 • έρευνα αγοράς

Αν δεν έχετε εγγραφεί σε εμάς για άλλους σκοπούς (π.χ. προωθητικές ενέργειες, εγγύηση, εξυπηρέτηση πελατών) και χρησιμοποιούμε δημοσιοποιημένες πληροφορίες σας προκειμένου να κατανοήσουμε την αγορά ή τις προτιμήσεις σας, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρώσουμε τον συγκεκριμένο τομέα της έρευνας αγοράς.

 • αγορές και εγγύηση

Αν αγοράσετε προϊόντα, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία της συναλλαγής σας για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της πώλησης και για να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις (για παράδειγμα, για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς). Αν επίσης εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα εγγύησης για μια συσκευή, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία εφόσον είναι σχετικά με την εγγύηση.

 • Εξυπηρέτηση πελατών

Αν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, θα δημιουργηθεί σχετικό αρχείο (συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με το ερώτημά σας και την απάντησή μας) και θα το διατηρήσουμε για όσο διάστημα παραμένει σχετικό με τη σχέση μας, για παράδειγμα, αν χρειαστείτε αντικατάσταση συσκευής που βρίσκεται σε εγγύηση ή εάν τα πρόσφατα ερωτήματά σας είναι σχετικά. Τα προσωρινά αρχεία (για παράδειγμα, αυτοματοποιημένη καταγραφή τηλεφωνικής κλήσης στην οποία μας ζητήσατε να σας παραπέμψουμε σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης) μπορεί να μην έχουν χρησιμότητα έως ότου δημιορυγηθούνπιο μόνιμα αρχεία και θα διατηρούνται μόνο προσωρινώς.

 • Αρχεία καταγραφής ελέγχων συστήματος

Τα αρχεία καταγραφής ελέγχων συστήματος διατηρούνται συνήθως για περίοδο μόνο μερικών μηνών.

 • Επιχειρηματικές αναλύσεις

Τα δεδομένα επιχειρηματικών αναλύσεων συλλέγονται συνήθως αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε σημεία επαφής της PMI και ανωνυμοποιούνται/ομαδοποιούνται συγκεντρωτικά άμεσα.

Τι δικαιώματα και επιλογές έχετε;

Μπορεί να έχετε ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που τηρούμε:

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά,
 • να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε, να τα ενημερώσουμε ή να τα διαγράψουμε,
 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,
 • να ασκήσετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • να διαγραφείτε από οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία και
 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας (εάν υπάρχει).

Σας προσφέρουμε εύκολους τρόπους να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, όπως συνδέσμους «κατάργησης εγγραφής» ή δίνοντάς σας μια διεύθυνση επικοινωνίας στα μηνύματα που λαμβάνετε.

Ορισμένες εφαρμογές για κινητά που προσφέρουμε μπορεί επίσης να σας στέλνουν αυτόκλητα μηνύματα σχετικά, για παράδειγμα, με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας ή στην εφαρμογή.

Μάθετε περισσότερα…

Τα δικαιώματα που έχετε εξαρτώνται από τους νόμους της χώρας σας. Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, θα έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Αν βρίσκεστε αλλού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (ανατρέξτε στην παράγραφο «Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε για απορίες;» στο τέλος της παρούσας δήλωσης) για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Δικαίωμα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που τηρούμε Περισσότερες λεπτομέρειες (σημείωση: ισχύουν ορισμένοι νομικοί περιορισμοί για όλα αυτά τα δικαιώματα)

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά

Για επιβεβαίωση των εξής:
 • αν επεξεργαζόμαστε ή όχι πληροφορίες που σας αφορούν,
 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας,
 • τον σκοπό της επεξεργασίας,
 • τις κατηγορίες των σχετικών πληροφοριών,
 • τις κατηγορίες των ατόμων στα οποία κοινοποιούμε τις πληροφορίες και, στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ και δεν επωφελείται από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια, τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών,
 • (αν την διαθέτουμε) την πηγή των πληροφοριών, σε περίπτωση που δεν τις συλλέξαμε από εσάς,
 • (εφόσον εφαρμόζεται, για το οποίο θα σας έχουμε ενημερώσει) την ύπαρξη αυτοματοποιημένου συστήματος λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σπουδαιότητα και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς και
 • τα κριτήρια για τον καθορισμό της περιόδου για την οποία θα αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες.
Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας που χρησιμοποιούμε (με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων).

 • να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα επικαιροποιήσουμε

Αυτό εφαρμόζεται εάν οι πληροφορίες που διατηρούμε είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

 • να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε

Αυτό ισχύει εφόσον:
 • οι πληροφορίες που διατηρούμε δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους τις χρησιμοποιούμε,
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας και εσείς ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (στην περίπτωση αυτή, θα φροντίσουμε να μην επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, εκτός αν μας πείτε ότι θέλετε να διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, οπότε και θα σεβαστούμε την επιθυμία σας),
 • χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με βάση το έννομο συμφέρον και διαπιστώνουμε ότι, μετά την εναντίωσή σας, δεν έχουμε υπερισχύον συμφέρον να συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε,
 • οι πληροφορίες αποκτήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν παρανόμως ή
 • πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.

 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία τους

Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει, προσωρινά ενόσω εξετάζουμε την υπόθεσή σας, σε περίπτωση που:
 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιούμε ή
 • έχετε εναντιωθεί στη χρήση των πληροφοριών βάσει έννομου συμφέροντος
 • (αν ασκήσετε το δικαίωμά σας σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε προτού χρησιμοποιήσουμε ξανά τις πληροφορίες). Αυτό το δικαίωμα ισχύει επίσης σε περίπτωση που:
  • η χρήση που κάνουμε είναι παράνομη και αντιτίθεστε τη διαγραφή των δεδομένων ή
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά μας τα ζητάτε προκειμένου να τεκμηριώσετε μία δικαστική νομική υπόθεση.

 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους

Σε αυτή την περίπτωση, έχετε δύο δικαιώματα:
 1. (i)αν χρησιμοποιούμε πληροφορίες σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να διαγραφείτε (χωρίς να χρειάζεται να το αιτιολογήσετε) και θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας και
 2. (ii)αν χρησιμοποιούμε πληροφορίες σας βάσει έννομου συμφέροντος για σκοπούς πέραν της εμπορικής προώθησης, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση τους για τους σκοπούς αυτούς, παρέχοντας εξηγήσεις για την ιδιαίτερη κατάστασή σας, και θα εξετάσουμε την εναντίωσή σας.

 • να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για τη επεξεργασία τους

Αυτό ισχύει αν η νομική βάση σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας είναι η συγκατάθεση. Αυτές οι περιπτώσεις θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση.

 • στη φορητότητα των δεδομένων

Εφόσον:
 1. (i)μας έχετε δηλώσει δεδομένα και
 2. (ii)τα χρησιμοποιούμε με αυτοματοποιημένα μέσα και είτε με βάση τη συγκατάθεσή σας είτε με βάση την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς,
τότε έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σε έναν κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε κάποιον άλλο, αν αυτό είναι τεχνικά εφικτό να πραγματοποιηθεί από εμάς.

 • να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή της χώρας σας

Κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου πρέπει να διαθέτει μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm Για άλλες χώρες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της αρχής της χώρας σας.

Επιπλέον σημεία για συγκεκριμένες χώρες

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να έχετε ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα.

Εάν βρίσκεστε στην Ελλάδα, μάθετε περισσότερα...

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσετε για απορίες;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για τη σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI και, εφόσον υπάρχει, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, εδώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα παρέχονται επίσης σε κάθε επικοινωνία που θα λαμβάνετε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της PMI.

Εάν η χώρα σας διαθέτει αρχή προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί της για τυχόν απορίες ή ζητήματα που σας απασχολούν. Εάν η σχετική συνδεδεμένη εταιρεία της PMI δεν μπορεί να επιλύσει τα ερωτήματα ή τις ανησυχίες σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ασκήσετε ένδικα μέσα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Μπορούμε ανά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση (και οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση απορρήτου). Θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές, εφόσον ο νόμος το απαιτεί.Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2022

Αυτά τα προϊόντα καπνού βλάπτουν την υγεία σας και είναι εθιστικά.