Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου για πωλήσεις προϊόντων μέσω e-shop iqos.gr ή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1. Η Παπαστράτος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνη για τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας και του περιεχομένου των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων καθώς και των όρων και διαδικασίας για την υποβολή από τους καταναλωτές των παραγγελιών τους, την εκτέλεσή τους και την παράδοση των Προϊόντων. Η πώληση των Προϊόντων μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων διενεργείται είτε από την ίδια την Παπαστράτος είτε από τρίτους συνεργάτες της (στο εξής οι «Πωλητές»). Οι εν λόγω συνεργάτες συμβάλλονται με τον τελικό καταναλωτή στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό της Παπαστράτος, υπό την ιδιότητα των παραγγελιοδόχων- έμμεσων αντιπροσώπων αυτής. Η λιανική πώληση από τους Πωλητές στους τελικούς καταναλωτές διέπεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πώλησης προϊόντων μέσω του e-shop iqos.gr ή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών (εφεξής «Όροι Πώλησης»), βάσει των όρων και των διαδικασιών που καθορίζει η Παπαστράτος.

1.2. Στο πλαίσιο αυτό, στην Παπαστράτος δίνουμε προτεραιότητα στο σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου» ή «Πολιτική»), η οποία αποτελεί το κείμενο της ενημέρωσής σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατά την πραγματοποίηση αγορών Προϊόντων μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων κατόπιν πρωτοβουλίας σας ως Καταναλωτή. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί συμπληρωματικό κείμενο (στο μέτρο που προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο παρόν, υπερισχύει το παρόν ως ειδικότερο κείμενο ενημέρωσης):

  i) της Πολιτικής Απορρήτου της PMI και θα πρέπει να διαβάζεται από κοινού με αυτή,

  ii) των Όρων και Προϋποθέσεων πώλησης προϊόντων μέσω του e-shop iqos.grή/και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών (εφεξής «Όροι Πώλησης»),

τα οποία αποτελούν συνολικά αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πολιτικής και διέπουν ενιαία και συνολικά την πραγματοποίηση αγορών μέσω του e-shop ή/και τηλεφωνικά.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι άλλα προγράμματα, ενέργειες ή δράσεις της Παπαστράτος διέπονται από διαφορετικές Πολιτικές Απορρήτου οι οποίες σας υποδεικνύονται κατάλληλα κάθε φορά.

1.3. Οι παρόντες όροι πρέπει να γίνονται αποδεκτοί κατά την πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως. Σας παρακινούμε να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική κατά περιόδους προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούμε.

1.4. Ταυτότητα και στοιχεία της Παπαστράτος ως υπεύθυνος επεξεργασίας: Όπου υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις διακρίσεις των άρθρων 3 και 5 κατωτέρω είναι η Παπαστράτος, τα στοιχεία της είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», με έδρα στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact.gr@iqos.com.

1.5. Επικοινωνία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων: Ο Καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει για οτιδήποτε αφορά την παρούσα Πολιτική καθώς και την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Καταναλωτών που πραγματοποιείται από την Παπαστράτος στο πλαίσιο την αγορών μέσω Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων με βάση τις διακρίσεις των άρθρων 3 και 5 κατωτέρω με τους εξής τρόπους:

  α) Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα 8001114767 (δωρεάν από σταθερό) ή 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) , καθημερινά 09:00 – 23:00.

  β) Με αποστολή Email στο contact.gr@iqos.com

  γ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην Δ/νση ταχυδρομείου: Κεντρικά Γραφεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ., Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, Ασπρόπυργος υπόψη Νομικού Τμήματος.

Για την επεξεργασία που πραγματοποιεί ο εκάστοτε Πωλητής από τον οποίο ο Καταναλωτής αγοράζει το Προϊόν σύμφωνα με τους όρους Πώλησης, τα στοιχεία του οποίου εμφανίζονται στην απόδειξη που του παραδίδεται κατά την παράδοση του Προϊόντος μπορείτε να επικοινωνήσετε στα στοιχεία που αναγράφονται στο παραστατικό πώλησης ή στη λίστα που είναι διαθέσιμη εδώ.

2. Ποιους αφορά η παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική απευθύνεται σε καταναλωτές, οι οποίοι:

  i) είστε φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη συμπληρωθεί κατά την πρόσβαση στo iqos.gr και την πραγματοποίηση οποιαδήποτε ενέργειας σχετίζεται με την Ιστοσελίδα) και επιβεβαιώνουμε την ενηλικότητά σας με την παράδοση του Προϊόντος

  ii) είστε καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τους εκάστοτε σχετικούς νόμους

  iii) κατοικείτε ή διαμένετε στην Ελλάδα (εφεξής οι «Καταναλωτές»)

και επιθυμείτε να αγοράσετε τα Προϊόντα μέσω των Εξ αποστάσεως Καναλιών πωλήσεων (είτε μέσω του e-shop ή τηλεφωνικά) με δική σας πρωτοβουλία, αφού έχετε δηλώσει την ενηλικότητά σας και έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων του iqos.gr και των Όρων Πώλησης. Οι Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να διενεργούν οποιαδήποτε ενέργεια στην Ιστοσελίδα και στο e-shop ή/και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές παραγγελίες.

3. Ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και ως προς ποιες επεξεργασίες

3.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την αγορά Προϊόντων μέσω των Καναλιών Εξ αποστάσεως Πωλήσεων προϋποθέτει τη συνεργασία περισσότερων εταιρειών όπως αυτή ρυθμίζεται από τις επιμέρους συμβάσεις των μερών, ο δε ρόλος τους επεξηγείται κατωτέρω σύμφωνα με τις νόμιμες απαιτήσεις.

3.2. Η Παπαστράτος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για το σύνολο των λειτουργιών και των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται από τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο εκάστοτε Πωλητής, ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για την επεξεργασία των δεδομένων των καταναλωτών, στο πλαίσιο εκτέλεσης του κύκλου της πώλησης, βάσει ρητών εντολών και διαδικασιών που καθορίζει η Παπαστράτος. Ειδικότερα, ο Πωλητής προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες για λογαριασμό και βάσει εντολών της Παπαστράτος, ως παραγγελιοδόχος/έμμεσος αντιπρόσωπος αυτής, από την στιγμή που η παραγγελία προωθείται σε αυτόν από την Παπαστράτος μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων και μέχρι την οριστική παράδοση των Προϊόντων, καθώς και αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης πελατών, διαχείρισης παραπόνων και αιτημάτων, τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση και για την καταχώρηση των καταναλωτών ή των συσκευών τους σε βάσεις ή προγράμματα της Παπαστράτος.

3.3. Ο εκάστοτε Πωλητής αποτελεί ανεξάρτητο Υπεύθυνο Επεξεργασίας όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις του ως παραγγελιοδόχου/εμμέσου αντιπροσώπου (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των φορολογικών του υποχρεώσεων) καθώς και για την πληρωμή από τον καταναλωτή (που διενεργείται σε συνεργασία με τρίτο πάροχο με τον οποίον συμβάλλεται αυτοτελώς). Ειδικότερα για την επεξεργασία που πραγματοποιεί έκαστος Πωλητής ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα και συμμόρφωση της με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για την Πολιτική Απορρήτου εκάστου Πωλητή που διενεργεί την πώληση για λογαριασμό της Παπαστράτος μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πωλητή.

4. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας συλλέγουμε και πως

4.1. Στα Προσωπικά Δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων.

4.2. Συλλέγουμε για εσάς τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων που σας αφορούν από τις ακόλουθες πηγές:

  Απευθείας από εσάς, όταν μας υποβάλλετε τα δεδομένα αυτά είτε σε εμάς είτε σε εκτελούντες την επεξεργασία συνεργάτες μας:


  Τρόπος Δεδομένα
  κατά την υποβολή παραγγελία σας μέσω του eshop ή/και του call center μέχρι και την παράδοσή της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

  Δεδομένα ταυτότητας

  (όνομα, επώνυμο)

  Δεδομένα ενηλικότητας

  (ημερομηνία γέννησης, κατάσταση ενηλικότητας)

  Δεδομένα επικοινωνίας

  (e-mail, τηλέφωνο)

  Δεδομένα παραγγελίας/Αγοράς

  (Είδος/προϊόν αγοράς, χρόνος αγοράς, χρόνος και τόπος παράδοσης, αξία αγοράς, barcode συσκευής και λοιπά δεδομένα σχετικά με την παραγγελία)

  Aναγκαία δεδομένα για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης με βάση το επιχειρηματικό μας μοντέλο

  (ημερομηνία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης, αρ. παραγγελίας κλπ)

  κατά την ταυτοποίησή/έλεγχο ταυτοπροσωπίας σας και την επιβεβαίωση ενηλικότητάς σας (μέσω του age gate της Ιστοσελίδας και μέσω της προσκόμισης των κατάλληλων εγγράφων ταυτοποίησης/απόδειξης ενηλικότητας κατά την παράδοση των Προϊόντων) και το άνοιγμα λογαριασμού

  Δεδομένα ταυτότητας

  (όνομα, επώνυμο)

  Δεδομένα Επικοινωνίας

  (email)

  Δεδομένα ενηλικότητας

  (ημερομηνία γέννησης, κατάσταση ενηλικότητας)

  κατά την επικοινωνία σας μαζί μας για θέματα εγγυήσεων ή/και after sales service

  Δεδομένα ταυτότητας

  (όνομα, επώνυμο)

  Δεδομένα Επικοινωνίας

  (e-mail, τηλέφωνο)

  Δεδομένα Αγοράς

  (Είδος/προϊόν αγοράς, χρόνος αγοράς, χρόνος και τόπος παράδοσης, ιστορικό αγορών, barcode συσκευής)

  Ιστορικό σε σχέση με τις εγγυήσεις /after sales

  (χρόνος και ενέργειες σχετικές με την παροχή εγγυήσεων/ after sales)  Με αυτοματοποιημένα μέσα:

  Τρόπος Δεδομένα
  από την πλοήγησή σας στο eshop

  Τεχνικά

  (Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), λειτουργικό σύστημα)

  από την πρόσβαση σας στο λογαριασμό σας

  log files εισόδου στο λογαριασμό στο iqos.gr

  (ημερομηνία, διάρκεια)4.3. Έχουμε την υποχρέωση ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας να διατηρούμε τα δεδομένα σας ακριβή και επικαιροποιημένα, επομένως σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρθηκαν ανωτέρω σε περίπτωση που τα δεδομένα σας έχουν αλλάξει ή μας έχετε παράσχει ανακριβή δεδομένα εκ παραδρομής.

4.4. Στις περιπτώσεις που η παροχή των δεδομένων είναι αναγκαία για τη σύναψη της συμβάσης, η μη παροχή τους θα έχει ως συνέπεια τη μη δυνατότητα σύναψης της σύμβασης.

5. Σκοπός και Νομική Βάση Επεξεργασίας

5.1. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Καταναλωτή, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει είτε η Παπαστράτος είτε μέσω συνεργατών και επεξεργάζεται καθώς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, στις περιπτώσεις που η Παπαστράτος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Καταναλωτών ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλαδή κατά την:


Αυξ. αρ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.

Διενέργεια αγορών σας και εκτέλεση της παραγγελίας σας μέσω Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων (από την υποβολή της παραγγελίας μέχρι και την παράδοσή της, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης)

εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας των Προϊόντων μας μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως.


2.

Επιβεβαίωση ενηλικότητας, έλεγχος ταυτοπροσωπίας και άνοιγμα λογαριασμού

συμμόρφωσή με έννομη υποχρέωση

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την ενηλικότητα και την ταυτοπροσωπία σας καθώς και ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της αγοράς με σκοπό την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων μας για την αποφυγή πώλησης σε μη ενηλίκους λόγω της φύσης των προϊόντων μας και για την απόδειξη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεοντολογίας και πολιτικής της Παπαστράτος αναφορικά με τα προϊόντα καπνού ή νικοτίνης.


3.

Παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (στο πλαίσιο της παροχής εγγυήσεων καθώς και υπηρεσιών Customer Care και After Sales Services), διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων για το Προϊόν που αγοράσατε από τα Κανάλια Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων και επικοινωνία για θέματα εγγυήσεων

νόμιμη υποχρέωση ή εκτέλεση σύμβασης ανά περίπτωση after sales service κατωτέρω

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μας μοντέλου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και επικοινωνούμε μαζί σας στα μέσα και στοιχεία επικοινωνίας που θα μας υποδείξετε σε συνέχεια δικού σας αιτήματος, για την εκπλήρωση της νόμιμης ή της εμπορικής εγγύησης καθώς και των υποχρεώσεων για παροχή υπηρεσιών after sales στους καταναλωτές κατόπιν αγοράς των Προϊόντων μας


4.

Ασφάλεια και προσήκουσα λειτουργία των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων

To έννομο συμφέρον της Παπαστράτοςγια την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του eshop, του τηλεφωνικού κέντρο και του λογαριασμού σας, το οποίο εν προκειμένω σταθμίζεται δίκαια έναντι της ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων σας.5.1.1. Στην περίπτωση που χρειάζεται να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε νόμιμες αξιώσεις μας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στο έννομο συμφέρον μας, το οποίο έχει σταθμιστεί δίκαια με την ιδιωτικότητά σας.

5.1.2. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωσή μας, όταν μας κοινοποιούνται έγγραφα, αιτήσεις, παραγγελίες, δικόγραφα κλπ.

5.1.3. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα που εισάγετε στην αντίστοιχη σελίδα της συνεργαζόμενης με το e-shop εταιρείας πληρωμών – πιστωτικού ιδρύματος, δεν συλλέγονται και δεν επεξεργάζονται ούτε την Παπαστράτος ούτε από τον Πωλητή αλλά από την αντίστοιχη εταιρεία πληρωμών – πιστωτικό ίδρυμα.

5.1.4. Oπου η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον της Παπαστράτος, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία επικοινωνώντας με την Παπαστράτος στο contact.gr@iqos.com.

6. Χρόνος Διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς (π.χ. για την εκτέλεση των αγορών σας, για φορολογικούς σκοπούς κλπ). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα χρόνου διατήρησης των δεδομένων σας, παρακαλώ δείτε την Πολιτική Απορρήτου της PMI.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας; Ποιος ο τρόπος άσκησής τους;

7.1. Η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα να ασκήσετε τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Πρόσβασης
 • Διόρθωσης
 • Διαγραφής
 • Περιορισμού
 • Φορητότητας
 • Εναντίωσης
 • Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση
 • Άρσης συγκατάθεσης

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας, από το κείμενο της Πολιτικής Απορρήτου της ΡΜΙ, τα δε δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε με επικοινωνία………………………..

7.2. Για τους σκοπούς που ο εκάστοτε Πωλητής προσδιορίστηκε ανωτέρω ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας το αίτημά σας στα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε Πωλητή, τα οποία αναγράφονται στο παραστατικό του Προϊόντος που αγοράσατε ή στη λίστα που είναι διαθέσιμη εδώ ή/ στην Παπαστράτος (που θα του διαβιβάσει το αίτημα) καθώς και αντίστοιχα στην Παπαστράτος για την επεξεργασία που εκτελεί η ίδια ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 1.4 ανωτέρω.

7.3. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε τα παράπονά σας ή την καταγγελία σας στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) – www.dpa.gr

7.4. Επιπρόσθετα υποστηρίζουμε την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Διαμεσολάβηση ως ελαστικότερο μέσο επίλυσης των διαφορών μεταξύ μας.

7.5. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας και τα κατωτέρω:

 • Ταυτοποίηση: Είναι απαραίτητο να σας ταυτοποιούμε προκειμένου να αποκριθούμε στα αιτήματά σας για άσκηση των δικαιωμάτων σας και για τον λόγο αυτό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κάποιο αποδεικτικό της ταυτότητάς σας.
 • Χρόνος απόκρισης: Θα αποκριθούμε σε έγκυρα και ακριβή αιτήματά σας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη λήψη τους, εκτός εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλλει πολλαπλά αιτήματα. Στην περίπτωση που χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να αποκριθούμε στο αίτημά σας για τις προαναφερόμενες αιτίες θα σας το γνωστοποιήσουμε εντός του μήνα στα στοιχεία επικοινωνίας σας αλλά το χρονικό διάστημα απόκρισης δε θα είναι μεγαλύτερο από τρεις μήνες.
 • Συγκεκριμένα αιτήματα: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου μας. Επιφυλασσόμαστε για την απόκρουση αιτημάτων που είναι αβάσιμα, υπερβολικά, καταχρηστικά ή παράνομα σύμφωνα με το νόμο.
 • Κόστος: Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε έχουμε δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

8. Αποδέκτες των δεδομένων σας

8.1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των εξ αποστάσεως πωλήσεων (μέσω του e-shop ή/και των τηλεφωνικών παραγγελιών) προκειμένου να αγοράσετε τα προϊόντα καπνού που πωλούνται μέσω των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, έχουμε τη δυνατότητα να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αγορές σας (π.χ. εταιρείες που λειτουργούν ως παραγγελιοδόχοι- έμμεσοι αντιπρόσωποι της Παπαστράτος, εταιρείες μεταφορών/κουριερ, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης και φιλοξενίας δεδομένων, εταιρείες συμβούλων (π.χ. επιχειρηματικών κλπ), εταιρείες σχετικές με την ασφάλεια και λειτουργία του Προϊόντος, εταιρείες παροχής τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας των Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την εκτέλεση της επικοινωνίας μαζί σας, διαφημιστικές εταιρείες κλπ) αλλά και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας λειτουργίας (π.χ. λογιστές, δικηγόρους).

8.2. Όλες οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες υποστηρίζουν τα συστήματα και τη λειτουργία της Παπαστράτος και των πωλήσεων μέσω Καναλιών Εξ Αποστάσεως Πωλήσεων, αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που μας προσφέρουν. Δεσμεύονται δε μέσω σύμβασης να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων σας και όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλούς επεξεργασίας και να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα που έχουμε συμφωνήσει.

8.3. Σε περίπτωση που λάβουμε αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, έχουμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

8.4. Η πλειοψηφία των αποδεκτών δεδομένων σας βρίσκεται εντός ΕΟΧ. Για τις διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ ισχύει το άρθρο 9 κατωτέρω.

9. Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ

Κατά κανόνα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις (με βάση τα άρθρα 46,47,49 του ΓΚΠΔ αναλόγως του τι ισχύει κάθε φορά) και επιπρόσθετα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στις αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες.

10. Ασφάλεια δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τήρηση ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της PMI. Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Παπαστράτος διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της που τελεί υπό τον έλεγχο της, εξουσιοδοτημένους τρίτους συνεργάτες και μόνο κατ’ εντολή της Εταιρείας καθώς και από τους ως άνω αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Παπαστράτος επιλέγει πρόσωπα ή συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

Από την πλευρά σας οφείλετε να μην γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα. Σε κάθε περίπτωση ταυτοποιούμε εσάς ως Καταναλωτή και την ενηλικότητά σας κατά την παράδοση των Προϊόντων.

11. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, ενδεικτικά για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην Ιστοσελίδα.