Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IQOS TOGETHER

Α. ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα IQOS TOGETHER της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.», (στο εξής «Παπαστράτος», η «Εταιρεία» ή «Εμείς») που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Επικοινωνία με την Παπαστράτος: Για οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με το Πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 800 111 4767 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο 210 4193 888 (από κινητό) από Δευτέρα έως Κυριακή, από 09:00 έως 23:00 (στο εξής συνολικά «τα Τηλέφωνα Επικοινωνίας»)

1) Τι είναι το Πρόγραμμα:

Το Πρόγραμμα IQOS TOGETHER δίνει την δυνατότητα σε εσάς που είστε ενήλικος καπνιστής και διαθέτετε Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση μας, έχετε εγγράψει και να διατηρείτε μια τουλάχιστον Συσκευή IQOS ή/ και IQOS Veev ή/ και Lil Solid, ως καταναλωτής προϊόντων IQOS, και έχετε αποδεχτεί τους όρους του IQOS CLUB ή είστε Μέλος του IQOS CLUB (προκειμένου να ενημερωθείτε προσηκόντως για τον τρόπο λήψης πόντων και εξαργύρωσης) να ενημερώσετε έναν ενήλικο καπνιστή φίλο σας ότι μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ενημερωθεί για τα νέα καπνικά Προϊόντα της Παπαστράτος (μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού όπως νέα προϊόντα καπνού με την εμπορική ονομασία IQOS κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1. των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Εταιρείας – «τα Προϊόντα») (στο εξής η «Ενημέρωση») είτε α) μέσω ενός συνεργάτη μας με τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του στο τηλέφωνο που θα σας δώσει είτε β) με προσέλευσή εντός ενός σημείου λιανικής πώλησης IQOS (φυσικού ή ηλεκτρονικού) (συνολικά το «Πρόγραμμα») με τις διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω αναλυτικά.

2) Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα:

2.1.) Για να μπορείτε να ενημερώσετε ενήλικους καπνιστές φίλους σας θα πρέπει (σωρευτικά): α) να έχετε Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση της Εταιρείας β) να έχετε εγγράψει και να διατηρείτε εγγεγραμμένη μια τουλάχιστον Συσκευή IQOS ή/ και IQOS Veev ή/ και Lil Solid γ) και να έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους του IQOS CLUB ή/και να είστε ενεργό Μέλος αυτού (όποιο από τα δύο έχει προηγηθεί), δ) καθώς και να έχει επιβεβαιωθεί η ενηλικότητά σας. Εφόσον δεν πληροίτε τα εν λόγω Κριτήρια δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

2.2. Επίσης ο φίλος σας θα πρέπει να είναι ενήλικος καπνιστής, και να μην έχει εγγραφεί/διαθέτει Καρτέλα στην Βάση της Εταιρείας μας και να έχει δώσει συγκατάθεση προς εσάς

Στο εξής συνολικά τα 2.1. και 2.2. ανωτέρω, τα «Κριτήρια Συμμετοχής». Τα ανωτέρω Κριτήρια Συμμετοχής ισχύουν εφεξής (από την ημερομηνία ισχύος των παρόντος αναθεωρημένων όρων που αναφέρεται στο τέλος του παρόντος) για όλους όσους συμμετέχουν στο Πρόγραμμα IQOS Together.

3) Διαδικασία του Προγράμματος

Η ενημέρωση του φίλου σας για τα Προϊόντα από την Εταιρεία μας δύναται να λάβει χώρα είτε με τηλεφωνική επικοινωνία από συνεργάτη μας είτε με προσέλευση του ιδίου (του φίλου σας) εντός σημείου λιανικής (φυσικού ή ηλεκτρονικού καταστήματος) που πωλεί τα Προϊόντα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

3.1. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης ενός φίλου σας με τηλεφωνική επικοινωνία από Συνεργάτη μας

3.1.1 μπορείτε να προσκαλέσετε με μήνυμα στο κινητό του, τον ενήλικο καπνιστή φίλο σας που σας δήλωσε ότι ενδιαφέρεται, προκειμένου να επιβεβαιώσει την συγκατάθεσή του να τον καλέσει τηλεφωνικά συνεργάτης μας για να λάβει Ενημέρωση. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ενεργοποιήσει την συγκατάθεσή του στο sms που θα λάβει στο κινητό του (με ενεργοποίηση λινκ ή τετραψήφιο κωδικό). Την ως άνω πρόσκληση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης της συγκατάθεσης, μπορείτε να την στείλετε:

α) α) εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συμμετοχή σας ως Μέλους στο IQOS CLUB (με την ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα του Club ως εκάστοτε προβλέπεται), με σύνδεσή σας στην Εφαρμογή που διατίθεται στην ειδική ενότητα εντός της Πλατφόρμας του IQOS CLUB και ακολουθώντας τα βήματα που σας υποδεικνύονται (στο εξής η «Εφαρμογή»)

β) είτε να απευθυνθείτε σε Συνεργάτη μας, για να εισάγει τα στοιχεία του κινητού τηλέφωνου του ενήλικου καπνιστή φίλου σας που θα του δηλώσετε (στο εξής «δια μέσου Συνεργάτη»)

γ) είτε μέσω της ιστοσελίδας www.iqos.gr εισάγοντας τα στοιχεία του φίλου σας σε ηλεκτρονική φόρμα ή αποστέλλοντας δωρεάν SMS με τα στοιχεία του (στο εξής «η Ιστοσελίδα»)

3.1.2 Προκειμένου να μπορείτε να στείλετε την πρόσκληση Ενημέρωσης, σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει:

α) να πληροίτε τα Κριτήρια Συμμετοχής τόσο εσείς όσο και ο φίλος σας

β) να επιβεβαιώσετε και εσείς ο ίδιος το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα με την διαδικασία ενεργοποίησης που σας υποδεικνύεται στην Εφαρμογή ή δια μέσου Συνεργάτη ή στην Ιστοσελίδα και να αποδεχτείτε τους όρους του Προγράμματος με τον τρόπο που κάθε φορά προβλέπεται – με την διαδικασία αυτή γίνεστε Μέλος του Προγράμματος (στο εξής το «Μέλος»)

γ) να επιβεβαιώσετε ότι έχετε εισάγει ορθώς και αληθώς τα στοιχεία του ενήλικου καπνιστή φίλου σας που έχει συναινέσει προς τούτο με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο Εφαρμογή ή δια μέσου Συνεργάτη ή στην Ιστοσελίδα

δ) αν δεν επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σας καθώς και τα στοιχεία του ενήλικου καπνιστή φίλου σας εντός του χρονικού διαστήματος που κάθε φορά θα σας υποδεικνύεται όλα τα στοιχεία που αφορούν στην συγκεκριμένη πρόσκληση (δικά σας και του φίλου σας) διαγράφονται.

Μόνον εφόσον ισχύσουν σωρευτικά τα ανωτέρω ο ενήλικος καπνιστής φίλος σας θα λαμβάνει το μήνυμα της πρόσκλησης προς επιβεβαίωση της συγκατάθεσής του για Ενημέρωση από συνεργάτη μας. Με την υποβολή και επιβεβαίωση των στοιχείων του φίλου σας μας εγγυάστε την προσήκουσα και σύννομη εκπλήρωση όλων των ανωτέρω.

3.1.3. Ο ενήλικος καπνιστής φίλος σας έχει 30 ημέρες από την λήψη του μηνύματος να ενεργοποιήσει την συγκατάθεσή του (στο εξής η «Προθεσμία»). Εφόσον επιβεβαιώσει την ως άνω συγκατάθεσή του θα λάβει άμεσα επικοινωνία για Ενημέρωση από συνεργάτη μας και έχει τον υπολειπόμενο χρόνο της Προθεσμίας (από τότε που επιβεβαίωσε την συγκατάθεσή του) για να αποφασίσει αν επιθυμεί να προβεί σε αγορά Προϊόντος μέσω του παρόντος Προγράμματος χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχει λάβει προς τούτο – κωδικός αυτός είναι διάφορος του IQOS/MOBILE CODE που αναλύονται ακολούθως.

3.2. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης του φίλου σας για το Πρόγραμμα με προσέλευσή του σε σημείο λιανικής πώλησης

3.2.1. μπορείτε, κατόπιν δήλωσης της συγκατάθεσής του προς εσάς, να τον ενημερώσετε ότι μπορεί να επισκεφθεί σημείο πώλησης (φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα) ώστε να λάβει ενημέρωση για τα Προϊόντα και εφόσον το επιθυμεί στην συνέχεια να προβεί σε αγορά με την χρήση είτε του ατομικού σας κωδικού IQOS CODE που θα του δώσετε (στο εξής «IQOS CODE») είτε με την χρήση του κινητού σας τηλεφώνου ως αναγνωριστικού ταυτοποίησής σας έναντι της Εταιρείας μας (αντιστοιχεί με την Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση μας) (στο εξής «ΜΟΒΙLE CODE») ή συνολικά αμφότεροι «οι Κωδικοί». Οι Κωδικοί αυτοί σας ταυτοποιούν έναντι της Εταιρείας.

3.2.2 Προκειμένου να μπορεί να γίνει χρήση των Κωδικών αυτών θα πρέπει:

α) να έχετε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του ενήλικα καπνιστή φίλου σας να πληροφορηθεί από εσάς για την δυνατότητα ενημέρωσης του και χρήσης των Κωδικών κατά τα αναφερόμενα στο παρόν Πρόγραμμα(με την χρήση ενός εκ των Κωδικών θα επιβεβαιώνεται και η εν λόγω συγκατάθεση του ενήλικου καπνιστή φίλου σας)

β) να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους του Προγράμματος. Αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί στο Πρόγραμμα με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρεται στο άρθρο 3.1.1., τότε η ενημέρωση ενήλικου καπνιστή φίλου σας από εσάς και η απόδοση σε αυτόν του Κωδικού προς χρήση ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων του Προγράμματος των οποίων έχετε λάβει γνώση τόσο από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας (κατά το άνοιγμα Καρτέλας Ενήλικου Καταναλωτή) όσο και από τους όρους του IQOS CLUB https://gr.iqos.com/el/club/oroi-proupotheseis/.

Μόνον εφόσον ισχύσουν σωρευτικά τα ανωτέρω ο ενήλικος καπνιστής φίλος σας θα δύναται να ενημερωθεί, να λάβει τον Κωδικό και να το χρησιμοποιήσει, εφόσον το επιθυμεί, εντός της προθεσμίας (αν υφίσταται τέτοια) και των ορίων που τίθενται κάθε φορά για την χρήση του IQOS CODE.

3.2.3. Ρητές επισημάνσεις για την ενημέρωση φίλων σας για την χρήση του Κωδικού:

α) Συνιστάται η γνωστοποίηση της δυνατότητας χρήσης του Κωδικού προς τον φίλο σας να γίνεται προφορικά ή/και με την χρήση μόνον ατομικών (και όχι μαζικών ή δημόσια προσβάσιμων) μέσων επικοινωνίας μαζί του (κατόπιν συγκατάθεσής του προς εσάς, ως προαναφέρθηκε).

β) οφείλετε να ενημερώνετε τους ενήλικους καπνιστές φίλους σας ιδίως για την προθεσμία χρήσης του Κωδικού καθώς και για το αριθμητικό όριο συμμετοχής στο Πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 4.3. κατωτέρω.

γ) στο πλαίσιο ενημέρωσης του φίλου σας για την δυνατότητα χρήσης του Κωδικού η Παπαστράτος δεν γνωρίζει και δεν λαμβάνει κανένα απολύτως στοιχείο του ενήλικου καπνιστή φίλου σας. Μόνον κατόπιν χρήσης του Κωδικού εντός σημείου πώλησης, με δική του πρωτοβουλία και επίσκεψη, κατά τα προαναφερόμενα θα λάβει γνώση των στοιχείων του.

Ειδικός όρος: Από την ημερομηνία ισχύος των παρόντων όρων, όλοι οι καταναλωτές που εγγράφονται στην Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Εταιρείας και πληρούν τα Κριτήρια Συμμετοχής από εκείνο το χρονικό σημείο και εφεξής θα δύνανται να χρησιμοποιήσουν μόνον τον Mobile Code δηλ. το κινητό τους τηλέφωνο ως Κωδικό για τους σκοπούς του παρόντος. Όσοι είχαν εγγραφεί πριν την εν λόγω ημερομηνία θα δύνανται να χρησιμοποιούν και τους δύο Κωδικούς (IQOS Code και Mobile Code) με τους ίδιους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στο παρόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει τελείως τον IQOS Code οποτεδήποτε με απλή ανακοίνωση μέσω του iqos.gr ή/και ατομικά σε όσους πληρούν τα Κριτήρια Συμμετοχής του Προγράμματος.

4. Ποιοι είναι οι γενικοί όροι που πρέπει να γνωρίζω και να ακολουθώ για την συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα

α) Ενημέρωση του ενήλικου καπνιστή φίλου σας κατόπιν επιβεβαίωσης συγκατάθεσής του για επικοινωνία

4.1. Η επιβεβαίωση της συγκατάθεσης του φίλου σας για Ενημέρωσή του ή/και η λήψη των κωδικών (sms ή IQOS / MOBILE CODE) δεν επιβάλλει καμία υποχρέωση στον φίλο σας για αγορά Προϊόντος ή για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του.

4.2. Επίσης, ο φίλος σας μπορεί να άρει οποτεδήποτε την συγκατάθεση που έχει επιβεβαιώσει, για το μέλλον, είτε επικοινωνώντας στα Τηλέφωνα Επικοινωνίας της Παπαστράτος, είτε δηλώνοντάς το στον Συνεργάτη μας που θα επικοινωνήσει μαζί του. Τα στοιχεία του θα διαγράφονται αμέσως.

4.3. Θα πρέπει να τηρείτε το αριθμητικό όριο που ισχύει κάθε φορά για κάθε περίοδο, αναφορικά με το πόσους ενήλικες καπνιστές φίλους μπορείτε να προσκαλέσετε να επιβεβαιώσουν την συγκατάθεσή τους για Ενημέρωση και να λάβουν τον Κωδικό. Αν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή την διαδικασία δια μέσου Συνεργάτη ή την Ιστοσελίδα τo όριο ελέγχεται και αυτομάτως. Επίσης, στο IQOS/MOBILE CODE, η Παπαστράτος θα δίνει δυνατότητα χρήσης του μόνον στους ενήλικους καπνιστές φίλους σας εντός του αριθμητικού ορίου που κάθε φορά τίθεται (first come -first served basis). Ενδέχεται να σας αποστέλλεται κατά καιρούς και ενημέρωση για αυτό με e-mail ή sms ή viber στα στοιχεία επικοινωνίας σας.

β) Πολιτική απόδοσης πόντων και τρόπος εξαργύρωση αυτών

4.5.1. Εφόσον ο ενήλικος καπνιστής φίλος σας προβεί σε αγορά Προϊόντος με την χρήση του κωδικού ή του IQOS/MOBILE CODE εντός της προθεσμίας που κάθε φορά τίθεται, τότε θα σας αποδίδονται Πόντοι (ο αριθμός τους θα ορίζεται κάθε φορά αναλόγως την εκάστοτε πολιτική της Παπαστράτος και θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα, στην Πλατφόρμα IQOS CLUB ή σε άλλες πλατφόρμες και μέσα της εταιρείας ή και με ατομική ενημέρωσή σας στα στοιχεία επικοινωνίας σας, ανά περίπτωση – στο εξής η «Πολιτική απόδοσης πόντων»).

4.5.2. Για να μπορούν να σας αποδοθούν οι πόντοι σας θα πρέπει να πληροίτε τα Κριτήρια Εγγραφής: α) εφόσον κάνετε χρήση της Εφαρμογής, δια μέσου Συνεργάτη ή Ιστοσελίδας, κατά τον χρόνο που δηλώνετε τα στοιχεία του ενήλικου φίλου σας και β) εφόσον κάνετε χρήση του MOBILE CODE κατά τον χρόνο που ο φίλος σας θα κάνει την αγορά του Προϊόντος.

4.5.3. Επισημαίνεται ότι η απόδοση σε εσάς των πόντων θα ισχύει ΜΟΝΟΝ για το αριθμητικό όριο ενήλικων καπνιστών φίλων σας που τίθεται βάσει του 4.3. ανωτέρω και αφορά μόνον σε αγορά IQOS (με καταβολή του τιμήματος) και όχι συμμετοχή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Παπαστράτος. Εξυπακούεται ότι για να δικαιούστε τα ανωτέρω θα πρέπει να τηρείτε αυστηρά όλους τους όρους του παρόντος Προγράμματος καθώς και να μην διαπιστωθεί οποτεδήποτε από την Παπαστράτος ότι έχετε παραβιάσει τους όρους αυτούς

4.5.4. Θα μπορείτε να εξαργυρώσετε τους πόντους που συλλέγετε εντός της Πλατφόρμας του IQOS CLUB εφόσον α) ενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB και γίνεται Μέλος αυτού βάσει των όρων και των διαδικασιών που προβλέπονται στους Όρους και Προϋποθέσεις του CLUB (προσοχή μόνον η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο CLUB με την αποδοχή των όρων του, δεν επαρκεί. Για να γίνεται Μέλος θα πρέπει να ενεργοποιήσετε και τον Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα) ή εφόσον β) είστε ήδη Μέλη με ενεργό Λογαριασμό στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB. Εφόσον δεν είστε Μέλη του IQOS CLUB ή παύσετε να είστε μέλη του IQOS CLUB εξακολουθείτε να συλλέγετε πόντους, αλλά δεν μπορείτε να τους εξαργυρώσετε.

4.5.5. Με την απόδοση των πόντων προς εσάς θα σας αποστέλλεται και ενημέρωση στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει προς τούτο. Επίσης, θα μπορείτε να ενημερωθείτε για τους συνολικούς πόντους που έχετε συλλέξει μέσα από τον Λογαριασμό σας στο IQOS CLUB (εφόσον είστε Μέλος αυτού). Μπορείτε ακόμη να ενημερώστε και καλώντας στα Τηλέφωνα Επικοινωνίας της Παπαστράτος. Επισημαίνεται ότι μόλις γίνεται Μέλη του IQOS CLUB ο Λογαριασμός σας θα ενημερώνεται αυτομάτως για τους Πόντους που δικαιούστε (βάση των όρων χρήσης του IQOS CLUB).

4.5.6. Οι πόντοι που συλλέγετε έχουν την ακόλουθη διάρκεια: α) αν δεν είστε Μέλος του CLUB: οι πόντοι έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συλλέχθηκαν (δηλ. την υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι την 31/12 έκαστου έτους από την συλλογή τους) – «η Διάρκεια Ισχύος». Εφόσον γίνεται Μέλος του CLUB, εντός της Διάρκειας Ισχύος τους, η διάρκειά τους ανανεώνεται βάσει των όρων του IQOS CLUB και των βαθμίδων αυτού. β) αν είστε ήδη Μέλος του CLUB: οι πόντοι έχουν διάρκεια και εξαργυρώνονται αναλόγως με τις βαθμίδες και τους όρους του IQOS CLUB.

4.5.7 Η Παπαστράτος δύναται να διαμορφώνει ελεύθερα και κατά την κρίση της την ως άνω Πολιτική απόδοσης πόντων, την διάρκεια αυτών καθώς και τους λοιπούς όρους τους, να τροποποιεί ή να αλλάζει αυτή, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τα ανωτέρω καθώς και το Πρόγραμμα εξολοκλήρου ή μερικώς μεταξύ άλλων (αλλά όχι αποκλειστικά) και για λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβανομένης τυχόν νομική ή άλλης απαγόρευσης. Η ενημέρωσή σας θα δύναται να γίνει με κάθε εύλογο μέσο ή/και δημόσια με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Παπαστράτος ή/και στα σημεία λιανικής πώλησης ή/και στην Εφαρμογή ή στην Πλατφόρμα του IQOS CLUB ή/και ατομικά στα στοιχεία επικοινωνίας σας. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων, η συνέχιση από εσάς της συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα λογίζεται ως αποδοχή και των τυχόν τροποποιημένων όρων του Προγράμματος.

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. Οφείλετε να έχετε επιβεβαιώσει την ενηλικότητα του καπνιστή φίλου σας πριν εισάγετε τα στοιχεία του στο Πρόγραμμα καθώς και πριν τον ενημερώσετε για την δυνατότητα χρήσης του MOBILE CODE

5.2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ρητά και αυστηρά οι δημόσιες ανακοινώσεις αναφορικά με το Πρόγραμμα, η ανάρτηση σε δημόσια μέσα (π.χ. κοινωνικής δικτύωσης,blogs, Πλατφόρμες) ή/και οποιαδήποτε άλλη δημόσια γνωστοποίηση ή δήλωση ή αποστολή μαζικών ενημερώσεων (μόνον ατομικά σε ενήλικο φίλο σας που πληροί τους όρους του παρόντος). Επίσης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ και η ενημέρωση από εσάς για το Πρόγραμμα ή γνωστοποίηση προς χρήση για τους σκοπούς του παρόντος του κωδικού ΙQOS/MOBILE CODE ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΙΛΟΥ ΣΑΣ.

5.3. Οφείλετε να ΜΗΝ προβαίνετε σε οποιεσδήποτε δηλώσεις ή/και ενημερώσεις για τα Προϊόντα πλην των αναφερομένων στους παρόντες όρους. Αναγνωρίζεστε και αποδέχεστε ότι τα Προϊόντα αποτελούν νέα καπνικά προϊόντα τα οποία δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για την διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοήθημα διακοπής, δεν είναι ακίνδυνα, περιέχουν νικοτίνη η οποία είναι εθιστική και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες καπνιστές. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.iqos.gr. Προσήκουσα ενημέρωση των ενήλικων καπνιστών καταναλωτών για τα Προϊόντα δύναται να πραγματοποιηθεί μόνον από την η εταιρεία μας μέσω των συνεργατών της ή στα σημεία λιανικής πώλησης αυτών (φυσικά ή ηλεκτρονικά).

5.4. Ο κωδικός ή/και το IQOS CODE που λαμβάνει ο φίλος σας συνδέει αυτόν με εσάς προκειμένου να είναι α) δυνατός ο έλεγχος της εκπλήρωσης των Κριτηρίων Συμμετοχής, β) της επιβεβαίωσης συγκατάθεσης (λογοδοσία) και γ) να μπορείτε να λάβετε τους Πόντους που σας αναλογούν βάσει της Πολιτικής της Παπαστράτος κατά τα ανωτέρω. Ο κωδικός που αποστέλλεται με sms είναι μοναδικός για τον κάθε φίλο ενώ ο κωδικός IQOS/MOBILE CODE είναι μοναδικός/ατομικός για εσάς. Όλοι οι Κωδικοί προορίζονται για χρήση μόνον από τον ενήλικο καπνιστή φίλο σας που τον έχει λάβει βάσει των όρων και των περιορισμών του παρόντος και δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί περαιτέρω από τον φίλο σας ή να χρησιμοποιηθεί από άλλους.

6. Διάρκεια και Διαγραφή/Διακοπή Προγράμματος

6.1. Το παρόν Πρόγραμμα είναι μια σύμβαση μεταξύ της Παπαστράτος και των Μελών του Προγράμματος που διέπεται από τους παρόντες όρους και είναι αορίστου χρόνου.

6.2. Το παρόν Πρόγραμμα δύναται να λήξει ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με απλή ανακοίνωση από την Παπαστράτος με κάθε εύλογο μέσο κατά την κρίση της (ήτοι τόσο προσωπικά στα στοιχεία επικοινωνίας σας εφόσον τα έχει όσο και με δημόσιες αναρτήσεις στο site της ή αλλού κατά την κρίση της) όπου θα σας ενημερώνει και για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των τυχόν εκκρεμών προσκλήσεων ή ενημερώσεων των ενήλικων καπνιστών φίλων σας ή εξαργύρωσης των πόντων σας. Σε περίπτωση λήξης για λόγους ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής απαγορεύσεων νομίμων ή άλλων) δύναται να μην τηρηθεί προθεσμία εξαργύρωσης και η λήξη του Προγράμματος να είναι άμεση, άνευ υποχρέωση αποζημίωσης των Μελών αυτού.

6.3. Επίσης, η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα καθώς και η διαγραφή σας από αυτό είναι ελεύθερη και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από εσάς. Μπορείτε να διακόψετε την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα αυτό με διακοπή της χρήσης των δυνατοτήτων αυτού (στην περίπτωση αυτή θα σας αποδοθούν όμως οι πόντοι για κωδικούς που τυχόν έχουν ήδη αποσταλεί σε φίλους σας). Για συνολική διαγραφή όλων των στοιχείων σας σε σχέση με το παρόν πρόγραμμα μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας στο Τηλέφωνα Επικοινωνίας. Η δήλωσή σας αυτή θα ισοδυναμεί με διαγραφή από το Πρόγραμμα, παραίτησή σας από τους πόντους που τυχόν έχετε ήδη αποκτήσει καθώς και την εξαργύρωσή αυτών ή αυτών που θα δικαιούστε μελλοντικά βάσει της εκάστοτε Πολιτικής της Παπαστράτος και ουδέν θα οφείλεται πια σε εσάς από την Παπαστράτος στο πλαίσιο του Προγράμματος ακόμη και αν εκπληρωθούν οι όροι αυτού μελλοντικά (δηλαδή π.χ. αγορά συσκευής IQOS κατόπιν της διαγραφής σας από ενήλικο φίλο σας που είχατε ήδη ενημερώσει πριν την διαγραφή σας). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι τυχόν ενήλικοι καπνιστές φίλοι σας που έχουν ήδη λάβει μήνυμα προς επιβεβαίωση της συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο του Εφαρμογή ή μέσω Συνεργάτη ή μέσω Ιστοσελίδας θα δύνανται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα μέχρι την προθεσμία που έχει τεθεί. Όσοι όμως έχουν λάβει τον IQOS/MOBILE CODE δεν θα μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν καθότι ο κωδικός αυτός διαγράφεται από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα μαζί με την διαγραφή σας από το Πρόγραμμα.

7. Ευθύνες μερών από την συμμετοχή στο Πρόγραμμα

7.1. Η δήλωση από εσάς στοιχείων τρίτου στο Εφαρμογή, δια μέσου Συνεργάτη και στην Ιστοσελίδα προς αποστολή πρόσκλησης για επιβεβαίωση της συγκατάθεσης του φίλου σας ή/και η γνωστοποίηση του IQOS CODE ή/και της δυνατότητας χρήσης του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου ως Κωδικού αποτελούν την επιβεβαίωσή και την ανεπιφύλακτη εγγύησή σας προς την Παπαστράτος ότι έχουν τηρηθεί όλες οι αναφερόμενες ανωτέρω διαδικασίες, στις οποίες και βασιζόμαστε για την εκτέλεση του παρόντος Προγράμματος. Η Παπαστράτος δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο οποτεδήποτε των ανωτέρω στοιχείων και να αρνηθεί την εκπλήρωση του Προγράμματος εφόσον διαπιστωθεί ή υπάρχουν εύλογες ενδείξεις οποτεδήποτε ότι δεν πληρούνται τα ανωτέρω. Φέρετε το βάρος απόδειξης ότι έχετε εκπληρώσει όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα τα οποία και αναλαμβάνεται με την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

7.2. Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει κάποιον από το Πρόγραμμα για παράβαση των παρόντων όρων ή για οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη ή παράλειψη υποπέσει στην αντίληψή της, δικαιούται να διαγράψει τον Λογαριασμό του στο IQOS CLUB και να μην καταβάλλει/αποδώσει, άλλως να διακόψει τους πόντους που δικαιούται δυνάμει της εκάστοτε Πολιτικής της επιφυλασσόμενη ταυτόχρονα με το παρόν και για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της. Στην περίπτωση αυτή η Παπαστράτος διατηρεί όσα στοιχεία της επιτρέπουν να διασταυρώσει αν έχει ήδη υπάρξει μέλος του Προγράμματος και έχει αποβληθεί (ώστε να μην μπορεί να ξαναγραφτεί).

7.3. Η Παπαστράτος επίσης δικαιούται να αρνηθεί να εκπληρώσει τους όρους του Προγράμματος συνολικά ή εν μέρει, οποτεδήποτε, προς οποιονδήποτε τρίτο εφόσον διαπιστωθεί ή υποπέσει στην αντίληψή της ή έχει ενδείξεις ότι εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους. Και στην περίπτωση αυτή δύνανται να εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στο άρθρο.. ανωτέρω.

7.4. Η Παπαστράτος βασίζεται στις εγγυοδοτικές δηλώσεις που μας παρέχετε αναφορικά με την ορθότητα των στοιχείων και την ενηλικότητα του καπνιστή φίλου σας καθώς και την προηγουμένη λήψη της συγκατάθεσή του προς εσάς και δεν ευθύνεται απέναντί σας ή απέναντι τυχόν τρίτων για τυχόν παραβίαση των όρων του Προγράμματος ή της νομοθεσίας εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψή σας ή σε τυχόν σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της Παπαστράτος για οποιοδήποτε πρόβλημα ή υπόνοια παρανομίας από εσάς ή από τον τρίτο που λαμβάνει της ενημέρωση ή/και τον κωδικό και διατηρούμε το δικαίωμα να στραφούμε εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε τρίτου προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στην εταιρεία μας εξαιτίας ή εξ αφορμής των ανωτέρω καθώς και εξαιτίας της τυχόν μη συνδρομή σας ή αδυναμία παροχής στοιχείων για το βάρος απόδειξης που φέρετε για την εκπλήρωση της ορθής ενημέρωσης και της ορθής αποστολής του εκπτωτικού κωδικού προς τους τρίτους. Επίσης, η Παπαστράτος δεν ευθύνεται για μη ορθή ή πλημμελή λειτουργία της Εφαρμογής εφόσον αυτή οφείλεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, τυχόν τεχνικών ή άλλων προβλημάτων στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο). Επίσης φέρετε την αποκλειστική ευθύνη διασφάλισης των κωδικών σας αλλά και του κινητού σας τηλεφώνου από απώλεια, κλοπή, πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων καθώς και τυχόν ανηλίκων στην Εφαρμογή (η οποία και απαγορεύεται αυστηρά). Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας, όπου επιτρέπεται εκ του νόμου περιορισμός της ευθύνης, περιορίζεται στην κάλυψη τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας σας που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τυχόν υπαίτια πράξη ή παράλειψη μας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος, η δε υποχρέωση αποζημίωσης περιορίζεται (όπου νομίμως προβλέπεται δυνατότητα συμβατικού περιορισμού της ζημίας) μέχρι του 6πλάσιου των πόντων που έχετε συλλέξει κατά το χρονικό σημείο επέλευσης του ζημιογόνου αποτελέσματος.

7.5. Η Παπαστράτος ή οι συνεργαζόμενοι τρίτοι ουδεμία υποχρέωση φέρουν προς εσάς στο πλαίσιο του Προγράμματος, πλην την απόδοση των πόντων και την εξαργύρωση αυτών βάσει της εκάστοτε Πολιτικής της Παπαστράτος και τους όρους του IQOS CLUB, υπό τους περιορισμούς και τις επιφυλάξεις που τέθηκαν σε αυτά τα κείμενα. Ρητώς συμφωνείτε ότι το αντίγραφο των στοιχείων που τηρεί η Παπαστράτος σε ειδική μηχανογραφική (ηλεκτρονική) εφαρμογή για τις αγορές που έγιναν τους ενήλικες καπνιστές φίλους σας με χρήση των κωδικών που σας αντιστοιχούν, καθώς και για την εκπλήρωση των τυχόν δικαιωμάτων που δικαιούστε, αποτελούν πλήρη απόδειξη των ανωτέρω, το οποίο εφόσον επικυρωθεί από αρμόδια αρχή ή ως προβλέπεται από τον νόμο έχει την ισχύ ιδιωτικού εγγράφου.

7.6. Η Παπαστράτος δικαιούται να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους συνολικά ή μερικά στο Πρόγραμμα. Δικαιούται επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) να παρατείνει ή να συντμήσει τις εκάστοτε προθεσμίες, να θέσει νέες προθεσμίες και νέους όρους, να αλλάξει τις διαδικασίες, να προσθέσει ή να αφαιρέσει διαδικασίες και γενικότερα να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή κρίνει στους όρους και στους περιορισμούς του Προγράμματος. Στην περίπτωση αλλαγής των όρων, θα ενημερώνεστε με κάθε εύλογο τρόπο όπως μέσω της Εφαρμογής, ή άλλης προσωπικής επικοινωνίας εφόσον είναι εφικτό ή/και με δημόσιες αναρτήσεις στο site ή στο eshop της Εταιρείας ή αλλού κατά την κρίση της. Η Παπαστράτος επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, να διακόψει το Πρόγραμμα μερικώς ή συνολικά, προσωρινά ή οριστικά και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένης τυχόν νομικής ή άλλης υποχρέωσής της) και στην περίπτωση αυτή να μην εκπληρώσει τα τυχόν δικαιώματά σας ή/και να μην εκπληρώσει τους όρους του Προγράμματος γενικά προς εσάς ή τους ενήλικους καπνιστές φίλους σας. Το παρόν αποτελεί δικαιοπρακτικό θεμέλιο της παρούσας.

Η ενημέρωσή σας για τα ανωτέρω θα δύναται να γίνει με κάθε εύλογο μέσο ή/και δημόσια με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Παπαστράτος ή/και στα σημεία λιανικής πώλησης ή/και στην Εφαρμογή. Η συνέχιση από εσάς της συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα λογίζεται ως αποδοχή και των τυχόν τροποποιημένων όρων του Προγράμματος.

8. Γενικοί όροι

8.1. Οι όροι του παρόντος Προγράμματος είναι πάντοτε αναρτημένοι στο site www.iqos.com στο λινκ bit.ly/fptnc (για τα Μέλη) και στο linkbit.ly/fptnc (για τους ενήλικες καπνιστές τρίτους/φίλους σας).

8.2. Σε περίπτωση που όρος κριθεί καταχρηστικός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων που εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος της Παπαστράτος ή η επίδειξη τυχόν ανοχής δεν συνεπάγονται την παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό το οποίο δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε και σε μεταγενέστερο χρόνο.

8.3. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι παρόντες όροι είναι ειδικότεροι και συμπληρωματικοί τόσο της Γενικής Πολιτικής Απορρήτου της PMI ( https://gr.iqos.com/el/oroi-kai-proypotheseis#pmi_consumer_privacy_notice ) όσο και της Πολιτικής Απορρήτου του IQOS CLUB https://gr.iqos.com/el/club/politiki-aporritou/ οι οποίες διέπουν στο σύνολό τους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμπληρώνουν συνολικά την προσήκουσας ενημέρωσή σας και ρυθμίζουν συνολικά την επεξεργασία επεξεργασίας των δεδομένων σας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, τους αποδέκτες των δεδομένων, περαιτέρω σκοπούς επεξεργασίας, τον χρόνο τήρησης αυτών καθώς και όλα τα θέματα ενημέρωσης και διαφάνειας που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα. Όπου το παρόν αντικρούει τα ανωτέρω, υπερισχύουν οι παρόντες όροι ως ειδικότεροι.

1. Δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς του Προγράμματος και η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.», (στο εξής «Παπαστράτος», η «Εταιρεία», «Εμείς») που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

α) στοιχεία ταυτοποίησης σας (ονοματεπώνυμο) και κινητό σας τηλέφωνο

Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα σας για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα (όπου απαιτείται), για την διασταύρωση των στοιχείων σας και της εκπλήρωσης των Κριτηρίων Συμμετοχή σας καθώς και κατά την επιβεβαίωση της συγκατάθεσης του ενήλικου καπνιστή φίλου σας, και για την απόδοση σε εσάς των προνομίων που σας αναλογούν βάσει της Πολιτικής μας προς εκτέλεση των όρων του Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχετε και μας δίδετε τα δεδομένα σας οικειοθελώς και ελεύθερα. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης, ήτοι η εκτέλεση των παρόντων όρων του Προγράμματος, στους οποίες είστε συμβαλλόμενο μέρος οικειοθελώς. Την συμμετοχή σας μπορείτε να την καταγγείλετε οποτεδήποτε και ελεύθερα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 ανωτέρω.

β) δημογραφικά (έλεγχος ενηλικότητας)

Επεξεργαζόμαστε τα δημογραφικά σας δεδομένα προς εκπλήρωση της νομικής μας υποχρέωσής μας λόγω της φύσης των προϊόντων μας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας.

γ) επικοινωνίας (e-mail, κινητό)

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας:

i) για επιβεβαίωση της αποδοχής σας για συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα (όπου προβλέπεται) ως μέσο απόδειξης της αποδοχής σας που βασίζεται στην ανάγκη ενίσχυσης της νομικής μας ασφάλειας ότι συμφωνείτε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα αυτό βάσει των όρων της παρούσας στην οποία συμμετέχετε ως συμβαλλόμενο μέρος. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας για νομική διασφάλιση της σύναψης της μεταξύ μας σύμβασης ή/και της επιβεβαίωσης της συγκατάθεσής σας για επικοινωνία με συγκεκριμένο φίλο σας (ανά περίπτωση), που υπερέχουν των συμφερόντων και των ελευθεριών σας (δεδομένου μάλιστα ότι διασφαλίζει και τα δικά σας συμφέροντα αλλά και επιβάλλεται και από την υποχρέωση λογοδοσίας που έχουμε για τα προσωπικά δεδομένα).

ii) για ενημέρωσή σας για τους πόντους που σας αναλογούν βάσει της εκάστοτε Πολιτικής της Παπαστράτος ή/και για τυχόν λοιπά θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα και την ιδιότητά σας ως Μέλους σε αυτό καθώς και για τυχόν διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ή σε θέματα ασφαλείας (π.χ. αλλαγές στους όρους, διακοπή Προγράμματος, όρια, προθεσμίες κλπ). Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον να σας ενημερώνουμε εγκαίρως και ορθά για την εκτέλεση του Προγράμματος στο πλαίσιο των όρων αυτού, που υπερέχει των συμφερόντων και των ελευθεριών σας (δεδομένου μάλιστα ότι διασφαλίζει την δική σας ορθή και έγκαιρη ενημέρωση και απόδοση των πόντων σας)

δ) στοιχεία συμμετοχής στο Πρόγραμμα (αριθμός ενήλικων καπνιστών φίλων, δικαιώματα που δικαιούστε ή και λαμβάνεται στο πλαίσιο της εκάστοτε Πολιτικής της Παπαστράτος κλπ)

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία συμμετοχής σας, υποχρεωτικά προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε ορθά και εγκαίρως τους όρους του Προγράμματος (άλλως δεν θα ήταν εφικτή η παρακολούθηση και εκτέλεση των όρων αυτού). Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης, ήτοι των παρόντων όρων του Προγράμματος, στους οποίες είστε συμβαλλόμενο μέρος οικειοθελώς. Την σύμβαση μπορείτε να την καταγγείλετε οποτεδήποτε και ελεύθερα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 ανωτέρω.

2) Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενήλικων καπνιστών φίλων σας

Εφόσον έχετε λάβει την συγκατάθεση των ενήλικων καπνιστών φίλων σας, θα εισάγετε τον αριθμό του κινητού τους στην Εφαρμογή ή δια μέσου Συνεργάτη ή στην Ιστοσελίδα προκειμένου να λάβουν πρόσκληση προς επιβεβαίωση της συγκατάθεσής τους. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή τους προς εσάς την οποία δύνανται στην συνέχεια είτε να επιβεβαιώσουν είτε να μην αποδεχτούν (άνευ καμίας περαιτέρω ενέργειας). Εφόσον δεν επιβεβαιώσουν την συγκατάθεσή τους εντός της προθεσμίας που τίθεται τότε τα στοιχεία τους θα διαγράφονται.

Σε περίπτωση που επιβεβαιώσουν την συγκατάθεσή τους για επικοινωνία, μπορούν να άρουν την συγκατάθεσή τους αυτή οποτεδήποτε καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο ή δηλώνοντάς το στον συνεργάτη που θα τους καλέσει. Τα στοιχεία τους και πάλι θα διαγραφούν.

Σε περίπτωση που προβούν σε αγορά με την χρήση του κωδικού που αντιστοιχεί στο Μέλος τα στοιχεία ταυτοποίησης τους θα χρησιμοποιηθούν για την απόδοση των Πόντων σε εσάς βάσει της εκάστοτε Πολιτικής απόδοσης πόντων της Παπαστράτος κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ανωτέρω. Βλέπε περαιτέρω και στους όρους χρήσης των ενήλικων καπνιστών φίλων.

Αποδέκτες των δεδομένων:

Αποδέκτες των δεδομένων: Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους, και οι οποίες ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για την παροχή υπηρεσιών όπως για την συλλογή των στοιχείων σας κατά την εγγραφή σας και κατά δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας των ενήλικων καπνιστών φίλων σας, όπου συνεργαζόμαστε με φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και συνεργάτες φυσικά πρόσωπα, για την εκτέλεση της επικοινωνίας μαζί σας, όπου συνεργαζόμαστε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τηλεφωνικά κέντρα, εταιρείες συμβουλευτικές ή διαφημιστικές, καθώς και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για την διαχείριση και την φιλοξενία της Εφαρμογής και της βάσης δεδομένων του Προγράμματος.

Τα δικαιώματά σας:

Τα δικαιώματά σας: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμός επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, μη αυτοματοποιημένς λήψης αποφάσεων) ή/και για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα και αν δεν επιλυθεί μπορείτε να απευθύνεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, 2106475600, φαξ. 210 6475628

Ημερομηνία ισχύος: 9/5/2022