Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IQOS TOGETHER

Α. Όροι IQOS TOGETHER

1.Σύντομη Περιγραφή Προγράμματος:

α) Αν λάβατε sms στο κινητό σας είναι επειδή δηλώσατε σε έναν ενήλικο φίλο σας καταναλωτή προϊόντων IQOS ότι επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα νέα καπνικά Προϊόντα της Παπαστράτος (μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού όπως νέα προϊόντα καπνού με την εμπορική ονομασία IQOS κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1. των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Εταιρείας – «τα Προϊόντα»). Εφόσον έχετε λάβει sms στο κινητό σας καλείστε, εφόσον το επιθυμείτε, να επιβεβαιώσετε την συγκατάθεσή σας να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώσατε στον φίλο σας, για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τα Προϊόντα.

β) Αν σας έδωσε ένας ενήλικος φίλος σας απευθείας ο ίδιος έναν κωδικό «IQOS CODE» ή σας ενημέρωσε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό του ως «MOBILE CODE» είναι γιατί του δηλώσατε ότι ενδιαφέρεστε να προσέλθετε ο ίδιος να ενημερωθείτε εντός σημείου λιανικής πώλησης (φυσικού ή ηλεκτρονικού καταστήματος) ή να καλέσετε ο ίδιος το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας στο 800 111 4767 (χωρίς χρέωση από σταθερό) ή 210 4193 888 (από κινητό) – εφεξής «το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών»).

2. Προθεσμία ενεργοποίησης συγκατάθεσης εφόσον λάβατε sms:

Εφόσον έχετε λάβει sms στο κινητό σας, έχετε 30 ημέρες από τότε που λάβατε το sms για να επιβεβαιώσετε την συγκατάθεσή σας για επικοινωνία από συνεργάτη μας (πατώντας στο λινκ ή με τον 4ψήφιο αριθμό), άλλως τα δεδομένα σας θα διαγράφονται τελείως (και δεν θα λαμβάνετε και καμία επικοινωνία).

3. Προθεσμία χρήσης κωδικών:

α) εφόσον επιβεβαιώσετε την συγκατάθεσή σας κατά τα ανωτέρω, λαμβάνετε και έναν κωδικό προς χρήση σε αγορά Προϊόντος, εφόσον το επιθυμείτε. Ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του χρόνου που υπολείπεται για την λήξη της ως άνω προθεσμίας, από τότε που επιβεβαιώσατε την συγκατάθεσή σας,

β) εφόσον σας έχει δώσει ο ίδιος ο φίλος σας απευθείας έναν κωδικό IQOS CODE ή το κινητό του ως MOBILE CODE, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν κατά την προσέλευσή σας στο σημείο λιανικής πώλησης ή την κλήση σας προς το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών

(στο εξής συνολικά οι α) και β) ανωτέρω - οι «Κωδικοί»)

4. Τι είναι οι Κωδικοί αυτοί και ποιοι περιορισμοί ισχύουν:

4.1. α) Ο κωδικός που λαμβάνετε στο κινητό σας είναι μοναδικός για εσάς ενώ β) το IQOS/MOBILE CODE που σας δίδει ο φίλος σας, είναι ατομικός για τον ίδιο.

Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω Κωδικοί συνδέουν εσάς με τον φίλο σας για να είναι i) δυνατός ο έλεγχος της επιβεβαίωσης συγκατάθεσης (λογοδοσία) και ii) να μπορούμε, εφόσον τους χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση αγοράς, να αποδώσουμε σε αυτόν (τον φίλο σας) πόντους στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος προς εξαργύρωση μέσω του IQOS CLUB σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του.

4.2. Ο κάθε Κωδικός προορίζεται για χρήση μόνον από εσάς που λάβατε αυτόν βάσει των όρων και των περιορισμών του παρόντος και δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί περαιτέρω από εσάς προς τρίτους (ενηλίκους ή ανηλίκους) ή να χρησιμοποιηθεί από άλλους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αιτηθούμε να μας επιδείξετε οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποίησης σας τυχόν κριθεί απαραίτητο για την επιβεβαίωση προσωπικής χρήσης αυτού. Επίσης απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή τους κωδικούς καθώς και εν γένει χρήση αυτών από μη ενήλικα πρόσωπα!

4.3. Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη και δεν θέλετε να επιβεβαιώσετε την συγκατάθεσή σας ή που δεν σας ενδιαφέρει πια το πρόγραμμα, σας καλούμε να διαγράψετε το sms που λάβατε τελείως από το κινητό σας ή/και να μην κάνετε χρήση του IQOS/MOBILE CODE που σας έδωσε ο φίλος σας.

4.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να θέτουμε περιορισμούς ως προς το δικαίωμα χρήσης των Κωδικών, τόσο αναφορικά με την προθεσμία χρήσης αυτών όσο και ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν (όριο που θα ανακοινώνεται κάθε φορά προς τους ενήλικους φίλους σας). Βάσει αυτών των ορίων και των περιορισμών αποδίδονται και στον ενήλικο φίλο σας οι τυχόν αντίστοιχοι πόντοι.

5. Δικαίωμα άρσης συγκατάθεσής για επικοινωνία από συνεργάτη μας - Καμία υποχρέωση για αγορά δεν υπάρχει:

5.1. Μετά την ανωτέρω επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε είτε στον ίδιο τον συνεργάτη κατά την επικοινωνία σας ή να καλέσετε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή μέσω email στο contact.gr@iqos.com. Με τον τρόπο αυτό, θα σταματήσει (ή δεν θα αρχίσει ποτέ) η επικοινωνία μαζί σας για το μέλλον. Κανένα δικαίωμα για αγορά προϊόντος δεν χάνετε από την ανάκληση της συγκατάθεσης για επικοινωνία (μπορείτε πάντοτε να χρησιμοποιήσετε τον Κωδικό εντός της προθεσμίας του άρθρου 2 ανωτέρω, εφόσον το επιθυμείτε).

5.2. Σημειώνεται ότι ούτε με την λήψη των Κωδικών ούτε με την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας ιδρύεται καμία υποχρέωσή σας για αγορά προϊόντων ή για χρήση των Κωδικών. Είναι στην διακριτική σας ευχέρεια το αν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι τον Κωδικό που λαμβάνετε, ακόμη και εφόσον τελικά προβείτε σε αγορά, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος. Εφόσον χρησιμοποιήσετε αυτούς κατά την αγορά, συμφωνείτε στην ποντοδότηση του ενήλικου καπνιστή φίλου σας που σας τον έδωσε στο πλαίσιο του IQOS CLUB https://gr.iqos.com/el/club/oroi-proupotheseis/.

6. Σε ποιους απευθύνεται το παρόν:

6.1. Το παρόν απευθύνεται μόνον σε ενήλικους καπνιστές που δεν έχουν αγοράσει κάποιο Προϊόν στο παρελθόν και έχουν δηλώσει ενδιαφέρον σε ενήλικο καπνιστή φίλο τους, να ενημερωθούν για τα Προϊόντα ως νέο καπνικό προϊόν, αρμοδίως από την Εταιρεία μας, είτε με επικοινωνία από συνεργάτη μας είτε προσερχόμενοι οι ίδιοι σε σημείο λιανικής πώλησης (φυσικό ή ηλεκτρονικό) ή καλώντας οι ίδιοι το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ SMS Ή ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ IQOS CODE ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

6.2. Προϊόντα αποτελούν νέα καπνικά προϊόντα τα οποία δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για την διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοήθημα διακοπής, δεν είναι ακίνδυνα, περιέχουν νικοτίνη η οποία είναι εθιστική και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες καπνιστές. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.iqos.gr. Προσήκουσα ενημέρωση των ενήλικων καπνιστών καταναλωτών για τα Προϊόντα δύναται να πραγματοποιηθεί μόνον από την η εταιρεία μας μέσω των συνεργατών της ή στα σημεία λιανικής πώλησης αυτών (φυσικά ή ηλεκτρονικά) Σε κάθε περίπτωση η συγκατάθεσή σας προς ενημέρωσή σας γίνεται με βάση την ως άνω αναγνώριση και αποδοχή.

6.3. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ή υπάρχουν ενδείξεις οποτεδήποτε ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια και οι όροι του παρόντος μπορούμε να αρνηθούμε ή να διακόψουμε την οποιαδήποτε επικοινωνία ή την χρήση των Κωδικών.

6.4. Για την επιβεβαίωση της συγκατάθεσή σας και την λήψη της επικοινωνίας, οφείλετε να δηλώνετε στον φίλο σας ορθά και αληθή στοιχεία σας. Επίσης θα πρέπει να απέχετε από υπαίτια αλλοίωση ή τροποποίησή τους ή παροχή μη επικαιροποιημένων ή αναληθών στοιχείων.

6.5. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟ SMS ΛΟΓΩ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ IQOS/MOBILE CODE ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. Σε περίπτωση που ο ενήλικος καταναλωτής Προϊόντων που δήλωσε τα στοιχεία σας δεν ανήκει στο φιλικό σας περιβάλλον ή/και παρέλειψε να σας ενημερώσει προσηκόντως και αναλυτικά κατά τα αναφερόμενα στο παρόν ή παραβίασε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του όπως αυτά περιγράφονται και σας γνωστοποιούνται στους παρόντες Όρους, σας καλούμε να μην προχωρήσετε σε καμία ενέργεια ή χρήση Κωδικών και να ενημερώσετε σχετικά την Εταιρεία μας στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 800 111 4767 (χωρίς χρέωση από σταθερό) ή 210 4193 888 (από κινητό). Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να ενημερώσετε σχετικά και στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας μας οποτεδήποτε.

7. Ευθύνη Παπαστράτος:

Η Παπαστράτος βασίζεται καλόπιστα και εύλογα στις δηλώσεις που παρέχετε στον ενήλικο καταναλωτή Προϊόντων μας κατά την συλλογή των δεδομένων σας για εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα προς αποστολής της πρόσκλησης στο κινητό σας προς επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας (όπου η διαδικασία αυτή προβλέπεται ανωτέρω). Επίσης βασίζεται καλόπιστα και εύλογα στην επιβεβαίωση και στις εγγυήσεις που παρέχονται από τον ενήλικο καταναλωτή Προϊόντων μας κατά την δήλωση των στοιχείων σας καθώς και στις δηλώσεις που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα και τις συγκαταθέσεις που δίδετε ότι είστε ενήλικος καπνιστής και ότι τα στοιχεία σας είναι αληθή και ορθά. Δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας για τυχόν παραβίαση των ανωτέρω εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του φίλου σας ή δική σας ή ψευδή εγγυοδοσία του φίλου σας για τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.1. της ενότητας Β. του παρόντος και διατηρούμε το δικαίωμα να στραφούμε εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε τρίτου προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στην εταιρεία μας εξαιτίας ή εξ αφορμής των ανωτέρω. Σε περίπτωση που παρά τις διαδικασίες και την πρόνοια που λαμβάνουμε για την σύννομή και ορθή συλλογή των στοιχείων σας λάβατε την πρόσκληση για επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας εκ παραδρομής ή από λάθος, σας παρακαλούμε να την αγνοήσετε και να την διαγράψετε αμέσως. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας, όπου επιτρέπεται εκ του νόμου περιορισμός της ευθύνης, περιορίζεται στην κάλυψη τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας σας που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τυχόν υπαίτια πράξη ή παράλειψη μας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος, με την επιφύλαξη των ανωτέρω.

8. Διάφορα:

8.1. Σε περίπτωση που όρος κριθεί καταχρηστικός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων που εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος της Παπαστράτος ή η επίδειξη τυχόν ανοχής δεν συνεπάγονται την παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό το οποίο δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε και σε μεταγενέστερο χρόνο.

8.2. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε του παρόντες όρους, να αλλάξει τις διαδικασίες εκτέλεσης του Προγράμματος, να διακόψει ή να αλλάξει την χρήση οποιουδήποτε Κωδικού και να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή με απλή ανακοίνωση αυτής μέσω της ιστοσελίδας της iqos.gr ή/και με οποιονδήποτε άλλο μέσο κρίνει απαραίτητο.

9. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language

η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του σε εμάς στο email contact.gr@iqos.com προς εξεύρεση λύσης ή στα τηλέφωνα 800 111 4767 (χωρίς χρέωση από σταθερό) ή 210 4193 888 (από κινητό). Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

Β. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Οι παρόντες όροι είναι ειδικότεροι και συμπληρωματικοί της Γενικής Πολιτικής Απορρήτου της PMI https://gr.iqos.com/el/oroi-kai-proypotheseis#pmi_consumer_privacy_notice η οποία διέπει στο σύνολό τους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμπληρώνουν συνολικά την προσήκουσας ενημέρωσή σας και ρυθμίζουν συνολικά την επεξεργασία επεξεργασίας των δεδομένων σας, τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, τους αποδέκτες των δεδομένων, περαιτέρω σκοπούς επεξεργασίας, τον χρόνο τήρησης αυτών καθώς και όλα τα θέματα ενημέρωσης και διαφάνειας που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα. Όπου το παρόν αντικρούει τα ανωτέρω, υπερισχύουν οι παρόντες όροι ως ειδικότεροι.

1. Δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς του Προγράμματος και η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.», (στο εξής «Παπαστράτος», η «Εταιρεία», «Εμείς») που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

2.1. Στοιχεία επικοινωνίας σας για επιβεβαίωση συγκατάθεσής σας για λήψη επικοινωνίας (όπου εφαρμόζεται στην ως άνω διαδικασία)

Εφόσον συναινέσατε προς ενήλικο φίλο σας καταναλωτή Προϊόντων μας να δηλώσει τα στοιχεία σας καθότι επιθυμείτε να ενημερωθείτε για Προϊόντα ως νέο καπνικό προϊόν, αρμοδίως από την Εταιρεία μας , θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας αποσταλεί sms προς επιβεβαίωση της ως άνω συγκατάθεσής σας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας προς επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας για να λάβετε ενημέρωση από συνεργάτη μας, το οποίο υπερτερεί των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας καθότι είναι και προς το συμφέρον σας για την προσήκουσα επιβεβαίωση της συναίνεσής σας και συνάδει προς καθήκον λογοδοσίας μας. Κατά την υποβολή των στοιχείων σας, ο ενήλικος καταναλωτής Προϊόντων μας που τα δήλωσε, μας εγγυάται τόσο την ενηλικότητά σας όσο και την προηγούμενη συναίνεσή σας κατά τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσετε την συγκατάθεσή σας εντός 30 ημερών από την λήψη του sms, τα στοιχεία σας διαγράφονται τελείως και δεν λαμβάνεται καμία επικοινωνία από εμάς.

2.2 Στοιχεία επικοινωνίας σας για ενημέρωσή σας από συνεργάτη μας (όπου εφαρμόζεται στην ως άνω διαδικασία)

Εφόσον επιβεβαιώσετε την συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε τα στοιχεία σας προκειμένου να σας καλέσει ο συνεργάτης μας για να σας ενημερώσει για Προϊόντα ως νέο καπνικό προϊόν, αρμοδίως από την Εταιρεία μας . Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στην ρητή συγκατάθεσή σας που επιβεβαιώνεται με τον τρόπο που αναφέρεται στους παρόντες όρους. Αν επιθυμείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας, μπορείτε είτε να το δηλώσετε στον ίδιο τον συνεργάτη κατά την επικοινωνία σας ή να καλέσετε οποτεδήποτε στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας ή μέσω email στο contact.gr@iqos.com. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει (ή δεν θα αρχίσει ποτέ) η επικοινωνία μαζί σας για το μέλλον.

2.3. Στοιχεία ταυτοποίησής σας κατά την χρήση των Κωδικών

Σε περίπτωση που προβείτε σε αγορά με την χρήση ενός εκ των Κωδικών που έχετε λάβει, τα στοιχεία ταυτοποίησης σας θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεσή σας με τον φίλο σας αναφορικά με τον έλεγχο της λογοδοσίας καθώς και την απόδοση των πόντων σε αυτόν. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται δυνάμει της ρητής συγκατάθεσής σας προς τούτο κατά την χρήση των εν λόγω Κωδικών προς τον σκοπό αυτό. Εφόσον δεν επιθυμείτε να τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε τους Κωδικούς αυτούς κατά την αγορά σας.

** Ρητώς επισημαίνονται και τα εξής:

    - Εφόσον επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τι IQOS/MOBILE CODE από τον φίλο σας, δεν λαμβάνουμε γνώση των δεδομένων σας πριν την απόφασή σας για χρήση του κωδικού αυτού σε περίπτωση αγοράς Προϊόντος κατά τα αναφερόμενα στο 2.3 ανωτέρω.
    - Εφόσον αποφασίσετε να εγγραφείτε στην Καρτέλα Ενήλικων Καταναλωτών στην Βάση της Παπαστράτος ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμά μας, η επεξεργασία των δεδομένων σας διέπεται από τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου.

3. Αποδέκτες των δεδομένων:

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους, και οι οποίες ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για την παροχή υπηρεσιών όπως για την συλλογή των στοιχείων σας κατά την εγγραφή σας και κατά δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας από τους ενήλικους καπνιστές φίλους σας, όπου συνεργαζόμαστε με φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα και συνεργάτες φυσικά πρόσωπα, για την εκτέλεση της επικοινωνίας μαζί σας, όπου συνεργαζόμαστε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τηλεφωνικά κέντρα, εταιρείες συμβουλευτικές ή διαφημιστικές, καθώς και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για την διαχείριση και την φιλοξενία της Εφαρμογής και της βάσης δεδομένων του Προγράμματος.

4. Τα δικαιώματά σας:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμός επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων) ή/και για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα και αν δεν επιλυθεί μπορείτε να απευθύνεται καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, 2106475600, φαξ. 210 6475628. Περισσότερα για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησης αυτών μπορείτε να δείτε στην Πολιτική Απορρήτου της ΡΜΙ.

Ημερομηνία ισχύος: 9/5/2022