Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

Πρόγραμμα Trade In
Όροι και Προϋποθέσεις

1. Εφαρμογή των παρόντων Όρων – Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1 Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») εφαρμόζονται για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Trade-in («Trade-in») για την αναβάθμιση της συσκευής σας θέρμανσης καπνού [IQOS 2.4 ή IQOS 2.4+ ή IQOS 3 ή IQOS 3 MULTI ή IQOS 3 DUO ή lil SOLID] («Συσκευή» ή «δικαιούμενη Συσκευή») σε συσκευή IQOS ILUMA («IQOS ILUMA»). Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες Όρους καθότι επηρεάζουν τα δικαιώματά σας και διέπουν την σχέση σας για το παρόν πρόγραμμα με την «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», («ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ») που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (Η «Παπαστράτος», «Εμείς»).

1.2 Έχετε την δυνατότητα να συμμετάσχετε στο παρόν πρόγραμμα Trade-in υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι είστε χρήστης Συσκευής άνω των 18 ετών, ii) εσείς είστε εγγεγραμμένοι στην Βάση Ενηλίκων Καταναλωτών της Παπαστράτος, iii) η δικαιούμενη Συσκευή που προτίθεστε να ανταλλάξετε είναι εγγεγραμμένη στον λογαριασμό σας iv) η κύρια διαμονή σας είναι στην Ελλάδα, v) αν η Συσκευή σας περιλαμβάνει την βάση της και τον φορτιστή της τσέπης ως ενιαίο τμήμα, με εξαίρεση το IQOS 3 MULTI και το lil SOLID (τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν ενιαίο σώμα). Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα να θέτει κατά καιρούς και άλλες πρόσθετες ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σχετικά με το ποιος έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει στο παρόν πρόγραμμα ή/και ποιες είναι οι δικαιούμενες Συσκευές, οι οποίες θα ανακοινώνονται δημόσια, όπως επί παραδείγματι στο iqos.gr, ή/και στην Πλατφόρμα IQOS CLUB ή/και με άλλα φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα, κατά την διακριτική ευχέρεια της Παπαστράτος (στο εξής η «Δημόσια Ανακοίνωση»).

1.3 Δεν υποχρεούστε να έχετε στην κατοχή σας και να επιστρέψετε στο πλαίσιο του Trade-in το καλώδιο φόρτισης, το κουτί της σκευασίας ή άλλα αξεσουάρ συμπληρωματικά της Συσκευής.

1.4 Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος, μπορείτε να εγγραφείτε ο ίδιος και η Συσκευή σας στην Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Παπαστράτος στο iqos.gr ή καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ή κατόπιν συνάντησης με εκπρόσωπο IQOS ή σε κάποιο κατάστημα IQOS τα οποία μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο με την ειδική σήμανση https://gr.iqos.com/store/el/search

1.5 Με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Trade-in με την αγορά IQOS ILUMA συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους που είναι αναρτημένοι στο iqos.gr. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε ή δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο παρόν πρόγραμμα. Καμία αλλαγή των όρων δεν είναι δυνατή εκτός αν η Παπαστράτος συμφωνήσει εγγράφως και ρητά.

1.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης με Δημόσια Ανακοίνωση.


2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

2.1 Το πρόγραμμα Trade-in ΔΕΝ είναι διαθέσιμο σε όλα τα κανάλια πωλήσεων ή/και καταστήματα. Για περαιτέρω πληροφορίες για το που είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο ή να επισκεφτείτε το iqos.gr.

2.2 Το πρόγραμμα Trade-in, σας δίνει την δυνατότητα να λάβετε έκπτωση στην αγορά της συσκευής IQOS ILUMA από ένα σημείο πώλησης, ανταλλάσσοντας την υφιστάμενη IQOS / lil Συσκευή σας και επιστρέφοντας αυτή στον Πωλητή του IQOS ILUMA, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 2.9. κατωτέρω. Ως Πωλητής ορίζεται ένας πωλητής σε φυσικό σημείο αγοράς προϊόντων IQOS που συμμετέχει στο πρόγραμμα Trade-in ή ένας εξ αποστάσεως πωλητής που ενεργεί είτε ως έμμεσος αντιπρόσωπος - παραγγελιοδόχος της Παπαστράτος για την πώληση των προϊόντων μέσω του iqos.gr, υπό τους όρους πώλησης του iqos.gr, ή ως μεταπωλητής δια μέσου της δικιάς του ιστοσελίδας υπό τους δικούς του (του μεταπωλητή) όρους πώλησης.

2.3 α) Το ύψος της έκπτωσης που θα λάβετε εξαρτάται από το αν η παλιά Συσκευή σας είναι εντός ή εκτός της εγγύησης ή/και σε άλλα κριτήρια που θα γνωστοποιούνται μέσω Δημόσιας Ανακοίνωσης από καιρό εις καιρό από την Παπαστράτος. Εφόσον είστε και Μέλος του IQOS Club, ενδέχεται να δικαιούστε κατά καιρούς και πρόσθετη έκπτωση ή/και πόντους (ο αριθμός των οποίων θα εξαρτάται από την βαθμίδα σας στο IQOS Club). Επί του παρόντος, σημειώνεται ότι το ύψος της έκπτωση εξαρτάται από το αν η Συσκευή σας είναι εντός ή εκτός εγγύησης. Η έκπτωση εφαρμόζεται στην τιμή της συσκευής IQOS ILUMA κατά τον χρόνο διενέργειας της αγοράς από το σημείο πώλησης.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, επί του παρόντος, ισχύουν τα ακόλουθα:


Περιγραφή Συσκευή εντός εγγύησης Συσκευή εκτός εγγύησης

IQOS HNB Συσκευή ( σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας)

30%*

15%*

β) Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ανωτέρω από καιρό εις καιρό ελεύθερα και κατά την κρίση της, σε συνέχεια Δημοσίων Ανακοινώσεων. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε για την ισχύουσα τιμή και την έκπτωση που εφαρμόζεται στο σημείο πώλησης, το αργότερο πριν την ολοκλήρως της αγοράς του IQOS ILUMA, στο πλαίσιο του προγράμματος.

2.4 Οι Συσκευές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ανταλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος Trade-in:

    i) Συσκευές που ο σειριακός τους αριθμός έχει τροποποιηθεί, παραμορφωθεί ή διαγραφεί ή δεν είναι αναγνώσιμος για οποιονδήποτε λόγο.

    ii) Συσκευές που έχουν ανοιχτεί, δεχτεί σέρβις, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο που δεν έχει την εξουσιοδότηση της Παπαστράτος

    iii) Συσκευές που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1.1. ανωτέρω.

2.5 Η έκπτωση που διαμορφώνεται με τον τρόπο που αναφέρθηκε στο άρθρο 2.3. α) ανωτέρω, θα ισχύει κατά τον χρόνο επίσκεψης σας σε σημείο πώλησης, κατά την κλήση σας στο τηλεφωνικό κέντρο (για διενέργεια αγοράς), την ηλεκτρονική διάδρασή σας με το iqos.gr ή με ιστοσελίδα τρίτου που πουλάει προϊόντα IQOS ή κατά την διάδρασή σας εν γένει με οποιοδήποτε κανάλι πωλήσεων συμμετέχει στο παρόν πρόγραμμα, για την αγορά ενός IQOS ILLUMA. Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε αγορά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ή/και δεν συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Trade-in τότε, και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο, η έκπτωσή σας θα καθορίζεται αναλόγως του τι ισχύει κατά το χρόνο της επόμενης επίσκεψής σας στο σημείο πώλησης ή σε οποιοδήποτε κανάλι με την επιφύλαξη του άρθρου 2.3. β) ανωτέρω.

2.6 Σημειώνεται ότι μόνον μια έκπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 2.3. μπορεί να εφαρμοστεί για την αγορά του IQOS ILUMA.

2.7 Μπορείτε να συμμετάσχετε στο Trade-in έως 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος (1/1 – 31/12) για την αγορά τριών διαφορετικών IQOS ILUMA.

2.8 Επισημαίνεται επίσης, ότι η επιστροφή μιας δικαιούμενης Συσκευής, σύμφωνα με το άρθρο 2.2., συγκεκριμένου χρώματος (ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, χρωμάτων που είναι ‘limited edition’) δεν υποχρεώνει και η Παπαστράτος δεν σας εγγυάται να σας εξασφαλίσει έκπτωση για την αγορά συσκευής IQOS ILUMA του ιδίου χρώματος.

2.9 Όταν η επιστροφή της Συσκευής μέσω του Trade-in έχει ολοκληρωθεί, η Συσκευή σας θα σταλεί για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου η Παπαστράτος ή/και ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να σας επιστρέψουν την Συσκευή που ανταλλάξατε. Επιπροσθέτως και σε κάθε περίπτωση, η αγορά ενός IQOS ILUMA αποτελεί μια νέα αγορά της συγκεκριμένης συσκευής και επομένως σε περίπτωση που την αγοράσετε μέσω κάποιου καναλιού εξ αποστάσεως και επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα λάβετε πίσω τα χρήματα που πληρώσατε με την εκπτωτική τιμή, χωρίς να λάβετε πίσω και την παλιά Συσκευή σας που την ανταλλάξατε. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα ‘Money Back’ για αγορές που διενεργούνται από οποιοδήποτε κανάλι εφαρμόζει το εν λόγω πρόγραμμα (θα λάβετε πίσω τα χρήματα που πληρώσατε με την εκπτωτική τιμή χωρίς να λάβετε και την αρχική Συσκευή). Ο παρόν όρος αποτελεί δικαιοπρακτικό θεμέλιο για την συμμετοχή σας στο Trade-in πρόγραμμα.

2.10 Η συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα τελεί υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας του IQOS ILUMA.

2.11 Σε περίπτωση που συμμετάσχετε στο Trade-in μέσω αγοράς από κάποιο εξ αποστάσεως κανάλι/σημείο πώλησης όπου εφαρμόζεται το εν λόγω πρόγραμμα, είστε υποχρεωμένος να επιστρέψετε την παλιά σας Συσκευή στον Πωλητή είτε κατά την στιγμή που σας παραδίδεται το IQOS ILUMA από τον ταχυμεταφορέα ή το αργότερο εντός 15 ημερών από την επικοινωνία μας μαζί σας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.14. κατωτέρω.

2.12 Δικαιούμαστε να αρνηθούμε την αίτησή σας να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ή να διακόψουμε τη συμμετοχή σας για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανόμενης και της τυχόν παραβίασης των παρόντων όρων ή τυχόν παράνομης συμπεριφοράς σας (όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά σε περίπτωση που δεν επιστρέψετε την παλιά Συσκευή ή που επιστρέψετε μη δικαιούμενη Συσκευή).

2.13 Επισημαίνεται ότι όταν επιστρέφετε την παλιά Συσκευή μέσω του ταχυμεταφορέα, θα πρέπει να την παραδίδετε άνευ συσκευασίας, με την επιφύλαξη ελέγχου της από τον Πωλητή ή/και την Παπαστράτος.

2.14 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επιστρέψατε την δικαιούμενη παλιά Συσκευή που είχατε δηλώσει, κατά τα προαναφερόμενα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-email ή τηλεφωνικά ή μέσω SMS ή μέσω viber για να οργανώσουμε μια δεύτερη συνάντηση για την παραλαβή της ορθής παλιάς Συσκευής σας και να σας επιστρέψουμε την λάθος Συσκευή, μέσω ταχυμεταφορέα. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με την ανωτέρω διαδικασία και που αποτύχετε να μας επιστρέψετε ορθά μια δικαιούμενη παλιά Συσκευή που είχατε δηλώσει, επιπροσθέτως τυχόν άλλων δικαιωμάτων της Παπαστράτος, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε ξανά στο Trade-in πρόγραμμα μελλοντικά. Ομοίως, για να συμμετάσχετε ξανά στο πρόγραμμα Trade-in θα πρέπει όλα τα προηγούμενα Trade-in που έχετε πραγματοποιήσει στο παρελθόν να είναι ολοκληρωμένα, δηλαδή δεν μπορείτε να ξεκινήσετε δύο Trade-in ταυτόχρονα ή ενόσω κάποιο άλλο Trade-in είναι σε διαδικασία επεξεργασίας ή αποστολής. Σε κάθε περίπτωση το άρθρο 2.9. εφαρμόζεται αναφορικά με την καταστροφή των συσκευών/προϊόντων που λαμβάνονται πίσω από εσάς.

2.15 Το παρόν πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνον σε αγορά συσκευής IQOS ILUMA και όχι και στο IQΟS ILUMA Ready to Go kit.


3. Τελικές διατάξεις

3.1 Η Παπαστράτος ή/και οι Πωλητές δεν φέρουν ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης νόμιμων υποχρεώσεων) είτε συμβατική, είτε από πλάνη, είτε από οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση για άμεση ή έμμεση ζημία, απώλεια κερδών, πωλήσεων, εσόδων ή αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρήσεων, απομείωση της υπεραξίας ή/και παρόμοιες απώλειες ή απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή πληροφοριών, ή καθαρή οικονομική ζημία, ή για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια, κόστος, ζημία, επιβάρυνση ή δαπάνη που προκύπτει ή προκύπτει με άλλο τρόπο από τη συμμετοχή σας στο Trade-in.

3.2 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Όταν συμμετέχετε στο πρόγραμμα Trade In, η εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Ε. μέλος του ομίλου της Philip Morris θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας τις οποίες τηρούμε από άνευ αδείας κοινολόγηση, χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Όπου κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζουμε μεθόδους κρυπτογράφησης και άλλες τεχνολογίες που υποστηρίζουν στην διασφάλιση των πληροφοριών που μας παρέχετε. Επιπρόσθετα, Η Εταιρεία μέσω αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων με τους συνεργάτες της, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται σε αυστηρό πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αγοράς Προϊόντος μέσω του iqos.gr ή από το call center της Παπαστράτος, εφαρμόζεται επιπρόσθετα η Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τις αγορές από απόσταση, την οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πώλησης Προϊόντων (είτε από φυσικά καταστήματα είτε από ιστοσελίδες τρίτων), οι Πωλητές θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των παρόντων όρων του προγράμματος, σύμφωνα με τη δική τους πολιτική απορρήτου και υπό την δική τους ευθύνη.

3.3 Οι παρόντες όροι δεν τροποποιούν με κανέναν τρόπο τους ισχύοντες όρους αγοράς από οποιαδήποτε κανάλια πώλησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων και προϋποθέσεων πωλήσεων εξ αποστάσεως του iqos.gr, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σωρευτικά με τους παρόντες όρους για την αγορά του IQOS ILUMA στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, όταν η αγορά πραγματοποιείται μέσω του eshop του iqos.gr. Επίσης το παρόν πρόγραμμα δεν υποκαθιστά τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές ή εμπορικές εγγυήσεις των Συσκευών IQOS ILUMA που παρέχει κατά καιρούς η Παπαστράτος και οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν όπως προβλέπονται στους σχετικούς όρους.

3.4 Οι παρόντες Όροι υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδας. Οποιαδήποτε νομική διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Για ερωτήσεις, απορίες και στοιχεία επικοινωνίας, παρακαλείστε να ακολουθήσετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 1) με την αποστολή e-mail στη διεύθυνση contact.gr@iqos.com (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 2) τηλεφωνικά στο 8001114767 (χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο) ή 3) από κινητό τηλέφωνο στο 2104193888.

Έναρξη ισχύος παρόντων όρων: 10/04/2023