Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα και περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

1. Ποια είναι η εταιρεία μας.

Οι παρόντες όροι (στο εξής γενικά οι «Όροι και Προϋποθέσεις») διέπουν την σχέση σας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303, (εφεξής «Παπαστράτος» ή η «Εταιρεία» ή «Εμείς») για τις αναφερόμενες στο παρόν υπηρεσίες και διαδικασίες. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με τους Γενικούς Όρους Προστασίας του Απορρήτου του Ομίλου της PMI αποτελούν το σύνολο των όρων που εφαρμόζονται και ισχύουν στη μεταξύ μας σχέση για όσα ρυθμίζονται στο παρόν (στο εξής συνολικά οι «Όροι Χρήσης»). Επίσης οι Όροι Χρήσης συμπληρώνονται ανά περίπτωση με τους ειδικότερους όρους των ιστοσελίδων και των προγραμμάτων της Εταιρείας μας στα οποία επιλέγετε να συμμετάσχετε.

2. Σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες και τα προγράμματά μας - γενικά

Όλες εν γένει οι δυνατότητες, οι υπηρεσίες, τα προγράμματα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν και παρέχονται από την Παπαστράτος απευθύνονται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • i)είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των 18 ετών (ηλικία που πρέπει να έχει ήδη κατά την οποιαδήποτε επαφή σας με την εταιρεία μας και τα προϊόντα της)
 • ii) είναι καπνιστές ή/και χρήστες άλλων καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων ή εν γένει προϊόντων νικοτίνης ή συναφών προϊόντων,
 • iii) κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα και
 • iv) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «εσείς» ή ο «Χρήστης» ή «ο Καταναλωτής»).

3. Τι αφορούν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις

Η εγγραφή σας ως ενήλικου καταναλωτή στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Εταιρείας μας (εφεξής «η Βάση» μας ή η «Βάση Ενήλικων Καταναλωτών») ως αναλύεται ακολούθως διέπονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. H Παπαστράτος σας καλεί να τους διαβάσετε με προσοχή και ευλόγως θεωρεί ότι έχετε λάβει γνώση αυτών όταν τους αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας στη Βάση μας.

3.1. Γενική Περιγραφή εγγραφής στην Βάση

3.1.1. Η Παπαστράτος παράγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει στην ελληνική αγορά μεταξύ άλλων και νέα προϊόντα καπνού που καταναλώνονται χωρίς διαδικασία καύσης (μη καπνιζόμενα), ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα προϊόντα νικοτίνης (ηλεκτρονικές συσκευές και αναλώσιμα) και άλλα συναφή προϊόντα καθώς και πρόσθετα και αξεσουάρ, ανά περίπτωση (εφεξής το «Προϊόν» ή τα «Προϊόντα»).

3.1.2. Όταν επιδείξετε ενδιαφέρον για να ενημερωθείτε για τα Προϊόντα μας ή όταν αγοράζετε ένα Προϊόν σε φυσικό κατάστημα IQOS ή σε ηλεκτρονικό κατάστημα που διαχειρίζεται η Παπαστράτος (όπως το ηλεκτρονικό κατάστημα IQOS ή ZYN) – στο εξής οι «Ιστοσελίδες» ή σε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα τρίτων συνεργαζόμενων με την Παπαστράτος εταιρειών ή περιπτέρων που διαθέτουν τα Προϊόντα ή όταν συμμετέχετε σε άλλα προγράμματα της Εταιρείας που σχετίζονται με την αγορά Προϊόντων (όπως ενδεικτικά το Πρόγραμμα Δωρεάν Δοκιμής ) μπορείτε να εγγραφείτε στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Παπαστράτος και να αποκτήσετε καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή (εφεξής η «Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή» ή «η Καρτέλα») για να έχετε την δυνατότητα να λαμβάνετε την εξυπηρέτηση, την επικοινωνία και τα προνόμια που παρέχει η Εταιρεία καθώς και να προβαίνετε σε εξ αποστάσεως αγορές Προϊόντων (π.χ. μέσω των Ιστοσελίδων ή τηλεφωνικά) ή/και να συμμετέχετε σε ειδικότερα προγράμματα της Εταιρείας μας εφόσον το επιθυμείτε (όλα τα ανωτέρω, εφόσον πληροίτε τα κριτήρια του άρθρου 2 καθώς και τυχόν λοιπά κριτήρια που τίθενται κάθε φορά και ανά περίπτωση).

3.1.2. Μπορείτε να εγγραφείτε στη Βάση της Παπαστράτος με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • i) Εγγραφή σας δια μέσου συνεργάτη (αναλόγως του σημείου που επισκέπτεστε ή/και του Προϊόντος που αγοράζετε) :
  1. - σε κατάστημα IQOS ή λοιπών λιανοπωλητών των Προϊόντων μας
  2. - Εγγραφή μέσω τρίτου συνεργάτη της Παπαστράτος (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) εφόσον διατίθεται ανάλογη διαδικασία
  3. - Εγγραφή μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή κατόπιν σύστασης συνεργάτη λιανοπωλητή καπνικών προϊόντων, εφόσον διατίθεται ανάλογη διαδικασία
  4. - σε άλλα σημεία που τυχόν μελλοντικά καθοριστούν από την εταιρεία μας
 • ii) Εγγραφή από τον ίδιο τον Χρήστη κατά την πλοήγησή σας ή κατά την αγορά σας από τις Ιστοσελίδες μας (ηλεκτρονικά καταστήματα (eshop) iqos.gr ή/και zyn.com)

3.1.3. Για να εγγραφείτε στην Βάση και να αποκτήσετε και διατηρήσετε Καρτέλα θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.1. ανωτέρω. Ρητώς επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μας ελέγχει δια ζώσης την ενηλικότητά σας α) είτε σε φυσικό κατάστημα κατά την εγγραφή σας είτε β) στις εξ αποστάσεως συναλλαγές, κατά την παράδοση των Προϊόντων σε εσάς. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση β) στηρίζεται επί της αρχής στην ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σας για την ενηλικότητά σας και την πλήρωση των λοιπών κριτηρίων του άρθρου 2.1. για την εγγραφή σας στη Βάση μας και την προσωποποιημένη ατομική επικοινωνία μαζί σας (εφόσον δώσετε συγκατάθεση για αυτή). Σημειώνουμε, πάντως, ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται με το άνοιγμα της Καρτέλας καθώς και η ενεργοποίηση της συμμετοχής σας σε επί μέρους προγράμματα της Εταιρείας, υπό τους επί μέρους όρους αυτών (όπως όλως ενδεικτικά, IQOS TOGETHER, MGM, Club κλπ), ακόμη και αν έχετε εγγραφεί σε αυτά, προϋποθέτει (και τελεί με την επιφύλαξη) της επιβεβαίωσης της ενηλικότητάς σας από την Παπαστράτος ή/και δια μέσου των συνεργατών της με τις διαδικασίες που εκάστοτε ισχύουν.

3.2.1 Γιατί να εγγραφώ στη Βάση Ενήλικων Καταναλωτών της Παπαστράτος (ανά περίπτωση και εφόσον πληροίτε τις εκάστοτε προϋποθέσεις);

 1. Για να μπορείτε να προβείτε σε on-line και εν γένει εξ αποστάσεως αγορές Προϊόντων από τα εξ αποστάσεως κανάλια διανομής που διαχειρίζεται η Παπαστράτος
 2. Για να μπορείτε να δηλώσετε την συγκατάθεσή σας για την λήψη προσωποποιημένης ατομικής επικοινωνίας, εφόσον το επιθυμείτε
 3. Για να σας αναγνωρίζουν ως ενήλικα Καταναλωτή που πληροί τα κριτήρια του 2.1. ανωτέρω (από το σημείο της επιβεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης ενηλικότητάς σας και εφεξής ) τα κανάλια πώλησης-διανομής μας, οι συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες μετά την πώληση, καθώς και τα προγράμματα της Εταιρείας στα οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε και προϋποθέτουν την προηγούμενη επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.
 4. Για να λαμβάνετε την εμπορική εγγύηση που αντιστοιχεί στο Προϊόν που έχετε αγοράσει εντός του χρόνου διάρκειά της – χωρίς ανάγκη προσκόμισης της απόδειξης αγοράς (εφόσον παρέχεται εμπορική εγγύηση για το Προϊόν που αγοράσατε και εγγράψετε και την αντίστοιχη συσκευή, βάσει των όρων που εκάστοτε ισχύουν)
 5. Για να σας παρέχεται το πρόγραμμα Προσωπικού Συμβούλου Εξυπηρέτησης Πελατών “On Boarding”, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.2. κατωτέρω
 6. Για να σας παρέχεται η εν γένει εξυπηρέτηση μετά την πώληση (after sales customer care services), βάσει των πληροφοριών της Καρτέλας σας όταν έρχεστε εσείς σε επαφή μαζί μας (π.χ. στο κατάστημα, στο τηλεφωνικό κέντρο, μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω των social media accounts της Εταιρείας μας ή με άλλο μέσο με δική σας πρωτοβουλία από εσάς προς εμάς). Οι πληροφορίες της καρτέλας σας περιλαμβάνουν ενδεικτικά το κανάλι από όπου εγγραφήκατε στην Βάση, ιστορικό παραγγελιών, κατάσταση εγγεγραμμένων συσκευών, στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικά στοιχεία.
 7. Για να μπορείτε να εγγραφείτε σε επιμέρους προγράμματα της Παπαστράτος, εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτά και πληροίτε τις επί μέρους προϋποθέσεις τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αναφερόμενα στα σημεία 4-6 ανωτέρω, μπορείτε να δείτε στην παράγραφο 6 των παρόντων Όρων. Περισσότερες πληροφορίες για τα επί μέρους προγράμματα της Παπαστράτος θα βρείτε στους οικείους όρους του εκάστοτε προγράμματος.

3.2.2. Ρητώς σημειώνεται ότι για να προβούμε σε εμπορική επικοινωνία με προσωποποιημένη ατομική επαφή μαζί σας ζητείτε από εσάς η σχετική ξεχωριστή ελεύθερη συγκατάθεσή σας για λήψη εμπορικής επικοινωνίας (την οποία μπορείτε να δώσετε ή να άρετε οποτεδήποτε ξεχωριστά).

Οποιαδήποτε τυχόν άλλη επικοινωνία διενεργήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο του παρόντος, καλύπτει αποκλειστικά και μόνον σκοπούς τυχόν έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρα βιας (όλως ενδεικτικά λόγους ασφαλείας, ελέγχου ταυτοπροσωπίας, αλλαγή προσώπου για την εγγραφή συσκευών, αλλαγή στου παρόντες όρους ή σε λοιπούς όρους των προγραμμάτων που έχετε εγγραφεί κλπ), λειτουργικούς/διαδικαστικούς ή εκτέλεσης σύμβασης ή όρων των προγραμμάτων της εταιρείας ή/ και λόγους εξυπηρέτησης μετά την πώληση κατόπιν αιτήματός σας (π.χ. στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εγγύησης κλπ) και δεν αποτελεί (ούτε προτίθεται να αποτελέσει) οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία.

3.3. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω για την ορθή εγγραφή μου;

Κατά την εγγραφή σας στη Βάση της Παπαστράτος με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει:

3.3.1. Να δηλώνετε ακριβή και ορθά στοιχεία, να τα διατηρείτε αυτά ακριβή και επικαιροποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας, και να απέχετε από υπαίτια αλλοίωση ή τροποποίησή τους ή παροχή μη επικαιροποιημένων ή αναληθών στοιχείων καθώς και να δηλώνετε αληθώς και υπεύθυνα την ενηλικότητά σας και να ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής ενεργοποιώντας το OTP μήνυμα που θα λάβετε στο κινητό που δηλώνετε (το οποίο αποτελεί και αυθεντικοποίηση του κινητού σας για την πρόσβασή σας και στον Λογαριασμό σας). Επίσης εναλλακτικά (αν εγγράφεστε μέσω των Ιστοσελίδωνς iqos.gr ή/και zyn.com και μόνον) πατώντας double opt-in στο e-mail που θα λάβετε για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας . Σημειώνεται ότι αν η εγγραφή σας στην Βάση γίνει δια μέσου συνεργάτη , η επιβεβαίωση και του email είναι προαιρετική (αρκεί για την ενεργοποίηση η επιβεβαίωση του κινητού μέσω του OTP που έχει προηγηθεί, με την επιφύλαξη της διαδικασίας του άρθρου 4.2.1. κατωτέρω).

Χωρίς την ενεργοποίηση αυτή δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής σας. Ιδίως σε περίπτωση που δηλώνετε τα στοιχεία σας για την εγγραφή σας δια μέσου συνεργάτη μας θα πρέπει να ελέγχετε μαζί με αυτόν και την ορθή εισαγωγή τους.

3.3.2. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία ή σε περίπτωση απώλειας της συσκευής που έχετε εγγράψει ή παραχώρησής της σε τρίτο ενήλικο καπνιστή, θα πρέπει να ενημερώνετε αποδεδειγμένα την Παπαστράτος στο contact@iqos.gr ή στο contact.gr@zyn.com ή μέσω των Ιστοσελίδων στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (για το IQOS) ή 210 4198777 (για το ZYN) (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) άμεσα και να ακολουθείτε τις διαδικασίες αλλαγής που θα σας υποδεικνύονται.

3.3.3. α) Τα ζητούμενα ως υποχρεωτικά δεδομένα για την εγγραφή σας είναι τα αναγκαία, συναφή και πρόσφορα προκειμένου η Παπαστράτος να είναι σε θέση και για να σας ταυτοποιήσει όποτε απαιτείται βάσει των διαδικασιών της στο πλαίσιο τήρησης των νομικών της υποχρεώσεων ότι είστε άνω των 18 ετών. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας θα βρείτε στους Γενικούς Όρους Προστασίας του Απορρήτου του Ομίλου της PMI.

β) Τα δηλωθέντα από εσάς στοιχεία σας, σας ταυτοποιούν μοναδικά έναντι της Εταιρείας και έναντι των μέσων και των καναλιών διανομής των Προϊόντων της και των προγραμμάτων της. Η Παπαστράτος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιοδήποτε σφάλμα ή πρόβλημα δημιουργηθεί εξαιτίας υποβολής μη ορθών, ανακριβών ή αναληθών στοιχείων ή σε περίπτωση μη ορθής ή μη έγκαιρης ενημέρωσής της για τα ανωτέρω.

3.3.4. Μπορείτε να έχετε μόνο μια Καρτέλα στην Βάση μας. Οποιαδήποτε απόπειρα αντιγραφής λογαριασμού, διπλο-εγγραφής, ή εγγραφή ατόμου με τροποποιημένα / εικονικά δεδομένα / με άλλους λογαριασμούς (ίδιο όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης / χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου), μπορεί να οδηγήσει στη διαγραφή προηγούμενων λογαριασμών που έχουν ανοίξει μετά τον αρχικό λογαριασμό, και σε περίπτωση της επανάληψης της ενέργειας, θα είναι δυνατή η απενεργοποίηση της αρχικής εγγραφής του καταναλωτή από την Παπαστράτος. Επιπλέον, τυχόν απόπειρα απάτης που εντοπίζεται εντός και σε σχέση με ενεργές προωθητικές ενέργειες στις Ιστοσελίδες iqos.gr και zyn.com, θα οδηγήσει στον αποκλεισμό του χρήστη που διέπραξε την αντίστοιχη απάτη ή απόπειρα απάτης από οποιαδήποτε έκπτωση / επάθλου.

3.3.5. Πριν την εγγραφή σας θα πρέπει να ενημερώνεστε και να αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και την Πολιτική Απορρήτου μας. Σε κάθε περίπτωση οι Όροι Χρήσης θα είναι πάντοτε διαθέσιμοι σε εσάς και ανά πάσα στιγμή στην Ιστοσελίδα iqos.gr and zyn.com Μπορείτε επίσης να ζητήσετε και ενημέρωσή σας στο πεδίο «Υποστήριξη» είτε στις Ιστοσελίδες μας, είτε στη σελίδα εξυπηρέτησης πελατών στο Facebook ή/και στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

4. Δημιουργία Λογαριασμού στις Ιστοσελίδες μας

4.1. Πως δημιουργείται ο Λογαριασμός μου στο iqos.gr ή/και στο zyn.com

4.1.1. Με την εγγραφή σας στην Βάση μας για το άνοιγμα Καρτέλας Ενήλικου Καταναλωτή, αποκτάτε και ατομικό Λογαριασμό στις Ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η Παπαστράτος iqos.gr και zyn.com και περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία που έχετε δηλώσει για την εγγραφή σας στην Βάση μας. Με τον τρόπο αυτό σας αναγνωρίζουμε ως εγγεγραμμένο Ενήλικο Καταναλωτή στην Βάση μας και μπορείτε να προβαίνετε σε αγορές Προϊόντος εξ αποστάσεως, ανάλογα με τους όρους που ισχύουν στην κάθε Ιστοσελίδας μας.

4.1.2. Για να ενεργοποιηθεί η πρόσβασή σας σε έκαστο Λογαριασμό σας θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία του 3.3.1 ανωτέρω για να ολοκληρωθεί και η εγγραφή σας στην Βάση μας.

4.1.3. Ο ατομικός σας Λογαριασμός χρησιμεύει για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • - Πρόσβασή και διαχείριση ορισμένων εκ των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον Λογαριασμό σας
 • - Διενέργεια αγορών από το eshop - των ιστοσέλιδων μας και δυνατότητα παρακολούθησης της συμμετοχής σε εμπορικά προγράμματα της εταιρείας.
 • - Εγγραφή των συσκευών σας και παρακολούθηση αυτών στην περίπτωση αγορών μέσω του iqos.gr, ενδεικτικά για θέματα κάλυψης εμπορικής εγγύησης
 • - Διαχείριση των συγκαταθέσεων που έχετε δώσει στην Εταιρεία μας ανά περίπτωση

4.1.4. Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια αγορών από eshop ή τηλεφωνικά, προϋποθέτει απαραίτητα και την ενεργοποίηση της εγγραφής σας στην Βάση μας κατά το άρθρο 3.3.1 για να είναι εφικτός και ο έλεγχος της ενηλικότητάς σας κατά τον χρόνο παράδοσης των Προϊόντων. Το ίδιο και η συμμετοχή σας σε λοιπά Προγράμματα της Εταιρείας.

4.1.5. α) Σημειώνεται ότι έκαστος Λογαριασμός σας αποτελεί το front end της Καρτέλας σας στην Βάση μας και περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να μπορείτε να προβείτε στους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Στο σύνολο της Καρτέλα σας (back end) έχουν δυνατότητα πρόσβασης μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από την Εταιρεία μας, η δε συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της PMI (link) της οποίας λαμβάνεται γνώση και αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας. Απαγορεύεται να δημιουργήσετε περισσότερους από έναν Λογαριασμούς, ισχύουν δε και τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.3.5 ανωτέρω.

β) Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στον ατομικό σας Λογαριασμό. Μέρος των στοιχείων αυτών που σας ταυτοποιούν έναντι της Παπαστράτος μπορείτε να τα αλλάξετε μόνον με την διαδικασία του άρθρου 3.3.2. ανωτέρω.

γ) Κάθε φορά που αλλάζετε ή προστίθενται δεδομένα στην Καρτέλα σας αυτά αυτομάτως θα ανανεώνονται και στους Λογαριασμούς σας στις Ιστοσελίδες μας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αλλαγή ή προσθήκη που κάνετε σε έναν Λογαριασμό σας σε Ιστοσελίδα μας, αυτομάτως ανανεώνονται και οι πληροφορίες του άλλου (και της Καρτέλας σας συνολικά).

4.2. Ποιοι είναι οι όροι ορθής τήρησης έκαστου Λογαριασμού μου στις Iστοσελίδες της Παπαστράτος

Κάθε Λογαριασμός σας είναι προσβάσιμος από εσάς δυνάμει των ακόλουθων όρων ορθής τήρησης αυτού.

Ειδικότερα ως προς την ορθή τήρηση του Λογαριασμού σας:

4.2.1. Κάθε φορά που θέλετε να συνδεθείτε με Λογαριασμό σας σε κάποια από τις Ιστοσελίδες μας θα πρέπει είτε α) να ακολουθείτε την διαδικασία OTP μέσω του κινητού πού έχετε δηλώσει είτε β) να εισέρχεστε μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει. Για την είσοδό σας μέσω του e-mail σας θα πρέπει, πάντως, να έχει προηγηθεί η διαδικασία double opt-in καθώς και να έχετε δημιουργήσετε έναν μυστικό κωδικό πρόσβασης (password) με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας της Παπαστράτος για τη δημιουργία κωδικών που θα τεθούν εκείνη τη στιγμή υπόψη σας (ο ίδιος κωδικός ισχύει για αμφότερους τους Λογαριασμού σας στις Ιστοσελίδες μας). Με την ανωτέρω διαδικασία α) ή β) θα αποκτάτε κάθε φορά πρόσβαση στον ατομικό σας Λογαριασμό και θα σας ταυτοποιεί μοναδικά για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη διενεργήσετε μέσω του Λογαριασμού σας σε όποια Ιστοσελίδα μας επισκέπτεστε ανά περίπτωση.

4.2.2. Θα πρέπει να διατηρείτε το OTP που έχετε λάβει (μέχρι την ολοκλήρωση της χρήσης του) ή τον κωδικό πρόσβασης πάντοτε μυστικό και ασφαλή. Ειδικότερα για τον κωδικό πρόσβασης, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του κωδικού σας και την τήρησή του μυστικού. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να αλλάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον μυστικό κωδικό σας (αλλαγή του κωδικού σας μέσω του ενός Λογαριασμού θα αλλάζει αυτομάτως και στον άλλο). Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση του ατομικού σας Λογαριασμού και των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω αυτού (και ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, προς τυχόν ανήλικους). Οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα την Παπαστράτος αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι (α) ο μυστικός κωδικός πρόσβασής σας θα μπορούσε ή ενδέχεται να έχει γίνει γνωστός σε τρίτο ή (β) υπάρχει κίνδυνος ο κωδικός πρόσβασής σας να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά σας.

4.2.3. Φέρετε, επίσης, την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω οποιουδήποτε Λογαριασμού σας. Η Παπαστράτος αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Λογαριασμού σας (ακόμη και απέναντι σε οιονδήποτε τρίτο), λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας, εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει την Παπαστράτος έγκαιρα και προσηκόντως στο contact@iqos.gr ή/και στο contact.gr@zyn.com ή μέσω των Ιστοσελίδων στο πεδίο «Υποστήριξη» ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (IQOS) ή 210 4193777 (ZYN) (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας). Επισημαίνεται ότι κάθε ενέργεια που πραγματοποιαίται μέσω του λογαριασμού σας προ της ενημέρωσης της Παπαστράτος, κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ως δική σας ενέργεια.

4.2.4. Έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδεθείτε από τον Λογαριασμό σας στις Ιστοσελίδες ανά πάσα στιγμή. Κατόπιν για να συνδεθείτε και πάλι στον Λογαριασμό σας ακολουθείτε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Σημειώνεται ότι αποσύνδεσή σας από τον Λογαριασμό σας, δεν συνεπάγεται και διαγραφή σας από την Βάση.

5. Διαγραφή

5.1. Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας από την Βάση της Παπαστράτος συνολικά υποβάλλοντας αίτημα για διαγραφή ανά πάσα στιγμή κατά βούληση, στέλνοντας email στο contact@iqos.gr και /ή contact.gr@zyn.com ή καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 ή 210 4193777 - χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό διαγράφονται όλοι οι Λογαριασμοί σας στις Ιστοσελίδες μας καθώς και η συμμετοχή σας σε όλα τα προγράμματα της Εταιρείας και στη Βάση της Εταιρείας συνολικά ως αναφέρεται στο άρθρο 5.4. κατωτέρω.

5.2. Επισημαίνεται ότι διαγραφή από επιμέρους προγράμματα της Εταιρείας που τυχόν έχετε εγγραφεί, δεν συνεπάγεται και διαγραφή του Λογαριασμού σας από τις Ιστοσελίδες ή/ από την Βάση της Παπαστράτος συνολικά.

5.3. Σε κάθε περίπτωση, διαγράφεστε και αυτομάτως από την Βάση μας, βάσει την διαδικασιών που ακολουθεί η PMI ως εξής: α) εφόσον δεν έχετε αγοράσει ποτέ Προϊόν μας και δεν υπάρξει αγορά από μέρους σας ή/και διάδραση μαζί μας (από οποιοδήποτε κανάλι ή μέσο) μέσα σε περίοδο 12 μηνών από την εγγραφή σας στην Βάση μας ή β) εφόσον έχετε αγοράσει Προϊόν, και δεν υπάρξει διάδραση μαζί μας (από οποιοδήποτε κανάλι ή μέσο) για διάστημα άνω των 36 μηνών από την αγορά του Προϊόντος. Με κάθε διάδραση ή αγορά τα ως άνω χρονικά περιθώρια ανανεώνονται ανά περίπτωση.

5.4. Όταν διαγραφείτε από την Βάση συνολικά τα δεδομένα σας διαγράφονται (με ανωνυμοποίηση ή/και άλλο τεχνικά ισοδύναμο μέτρο), με την επιφύλαξη τυχόν δεδομένων σας που τηρούνται για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας.

5.5. Η Παπαστράτος δικαιούται να αρνηθεί την εγγραφή σας στην Βάση μας και την δημιουργία Λογαριασμού ή/και να διαγράψει και τον Λογαριασμό σας ή/και συνολικά την Καρτέλα σας από την Βάση μας οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε εύλογο λόγο ή αιτία. Ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικά) δικαιούται να πράξει τα ανωτέρω όταν συντρέχει οποιοσδήποτε σπουδαίος λόγος όπως, όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αν υπάρχουν ενδείξεις για κακόπιστη, παράνομη ή αντισυμβατική χρήση του Λογαριασμού, για αναληθή ή ψευδή στοιχεία ή/και δήλωση ενηλικότητας καθώς και για οποιαδήποτε μη τήρηση των παρόντων όρων. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία του Χρήστη διατηρούνται ως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 5.4, για το σκοπό της επιβεβαίωσης ότι ο ίδιος Χρήστης δεν θα δημιουργήσει ξανά Λογαριασμό.

6. Ειδικότερα για τα προνόμια της Εγγραφής στη Βάση μας και της Εγγραφής Συσκευής (ανά περίπτωση και εφόσον πληροίτε τις εκάστοτε προϋποθέσεις)

6.1. Εγγραφή Συσκευής - Εμπορική Εγγύηση κατά τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειάς της (χωρίς να απαιτείται προσκόμιση απόδειξης)

6.1.1. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στην Βάση μας και έχετε προβεί σε αγορά Προϊόντος που έχει συσκευή και για την οποία παρέχεται από την Παπαστράτος εμπορική εγγύηση, μπορείτε να εγγράψετε την συσκευή σας (ανάλογα με το Προϊόν που έχετε αγοράσει) προκειμένου να αποκτήσετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε την διάρκεια ισχύος της εγγύησής της καθώς και της πλήρωσης των όρων αυτής χωρίς να πρέπει να προσκομίζετε και το αποδεικτικό της αγοράς της συσκευής σας για να εξυπηρετηθείτε (προς απόδειξη του χρόνου αγοράς και επιβεβαίωση ότι είστε εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης).

6.1.2. Η εξυπηρέτησή σας γίνεται πάντοτε βάσει των όρων της εμπορικής εγγύησης που ευρίσκονται εντός της συσκευασίας του Προϊόντος (συσκευής για νέα προϊόντα καπνού ή για ηλεκτρονικά τσιγάρα) που έχετε αγοράσει

6.1.3. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της εγγύησης το περιστατικό καταγράφεται στη Βάση μας και στον Λογαριασμό σας ώστε να υπάρχει διαθέσιμο το ιστορικό της εξυπηρέτησής σας και να καθορίζεται με ευκολία το τι δικαιούστε κάθε φορά.

6.1.4. Αν δεν εγγράψετε την συσκευή σας δεν χάνετε ασφαλώς τα δικαιώματά σας από τους όρους της εμπορικής εγγύησης που περιλαμβάνεται στην συσκευή σας. Θα πρέπει, ωστόσο, να προσκομίζετε και την απόδειξη αγοράς κάθε φορά για την επιβεβαίωση της διάρκειάς της (άλλως δεν θα μπορείτε να λάβετε τα δικαιώματα καθώς δεν θα μπορεί να διαπιστωθεί η ημερομηνία αγοράς και έναρξης και λήξης ισχύος της σχετικής εγγύησης).

6.1.5. Σημειώνεται ότι για να λαμβάνετε τα ανωτέρω θα πρέπει τα προσωπικά σας στοιχεία με τα οποία εγγράφετε τη συσκευή σας να ταυτίζονται με τα προσωπικά στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στην Βάση μας. Σε περίπτωση που κάνετε δώρο τη συσκευή σας σε τρίτο ενήλικο καπνιστή, τότε η συσκευή θα πρέπει να εγγραφεί στα στοιχεία του τρίτου αυτού προσώπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν το ανωτέρω καθώς και να προβούμε σε ενέργειες σε συνεργασία μαζί σας για να περάσει η συσκευή στο τρίτο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του την συσκευή.

6.1.6. Τίποτα από τα ανωτέρω δεν περιορίζουν ή αναιρούν τα δικαιώματά σας από την νόμιμη εγγύηση του ΑΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.

6.1.7. Η απεγγραφή της συσκευής σας από τον Λογαριασμό σας, εφόσον το επιθυμείτε, γίνεται με την συνδρομή της εταιρείας μας ή συνεργάτη μας αφού καλέσετε το στη τηλεφωνικά μας κέντρο 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) – σημειώνεται ότι με την απεγγραφή της συσκευής χάνετε τα προνόμια που αναφέρονται στην παρούσα (με την επιφύλαξη του άρθρου 6.1.4. που ασφαλώς εξακολουθεί να ισχύει).

6.2. Πρόγραμμα Προσωπικού Συμβούλου Πελατών (Onboarding)

6.2.1. Μετά την εγγραφή σας στην Βάση μας κι εφόσον πληροίτε τα ακόλουθα: α) έχει επιβεβαιωθεί η ενηλικότητά σας, β) έχετε αγοράσει για πρώτη φορά συγκεκριμένο Προϊόν και γ) (εφόσον το Προϊόν έχει συσκευή) έχετε εγγράψει και την συσκευή καθώς και δ) έχετε δώσει την συναίνεσής σας για εμπορική επικοινωνία από την Παπαστράτος δικαιούστε να συμμετάσχετε στο εκάστοτε ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών μετά την αγορά ή το χρησιδανεισμό νέας συσκευής από κάποιο Προϊόν της Εταιρείας μας. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων μηχανισμών εξυπηρέτησης πελατών, μετά την πώληση που διαθέτει η Εταιρεία μας ενόψει του ότι τα Προϊόντα μας είναι είτε νέας τεχνολογίας αιχμής με αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας και ορθής χρήσης καθώς και ανάγκες εξυπηρέτησης ή υποστήριξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στη χρήση των εν λόγω Προϊόντων είτε ειδικών προδιαγραφών χρήσης που ενδέχεται να χρήζουν περαιτέρω καθοδήγησης ή παροχή διευκρινίσεων από τους συμβούλους μας που θα επικοινωνούν μαζί σας στο πλαίσιο των ανωτέρω. Η συνέχιση ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας του ή η διακοπή του προγράμματος αυτού ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

6.2.2. Σε περίπτωση που το Προϊόν που αγοράσατε έχει συσκευή, το παρόν Πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί εφόσον διαπιστωθεί κατά την εγγραφή της συσκευής σας ότι είναι η πρώτη σας συσκευή σε κάποιο από τα Προϊόντα μας και την έχετε αγοράσει ή την έχετε χρησιδανειστεί μέσω κάποιου Προγράμματος της Παπαστράτος και σε επόμενη εγγραφή συσκευής σας αν διαπιστωθεί ότι η εν λόγω συσκευή είναι άλλη έκδοση (version) του Προϊόντος που έχει ουσιώδεις διαφορές από τις προηγούμενες συσκευές σας.

6.2.3. Εφόσον δεν επιθυμείτε να συνεχιστεί η παροχή του ανωτέρω προγράμματος μπορείτε να το δηλώσετε στον συνεργάτη μας ή να καλέσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 1 των παρόντων Όρων. Η διακοπή των επικοινωνιών για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, δεν συνεπάγεται και διαγραφή σας συνολικά από την Βάση ή άλλα προγράμματά μας στα οποία συμμετέχετε (εκτός αν αιτηθείτε την διαγραφή σας και από αυτά ρητά). Η διακοπή των επικοινωνιών του εν λόγω Προγράμματος συνεπάγεται ωστόσο και διακοπή όλων των επικοινωνιών από την Παπαστράτος.

6.3 Εν γένει εξυπηρέτηση μετά την πώληση (Customer Care) βάσει της Καρτέλας σας

Εφόσον έχετε εγγραφεί στην Βάση μας, και έχετε αγοράσει κάποιο Προϊόν, θα σας παρέχουμε εν γένει εξυπηρέτηση μετά την πώληση βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν στην Καρτέλα σας, όταν έρχεστε εσείς σε επαφή μαζί μας (π.χ. στο κατάστημα, στο τηλεφωνικό κέντρο, μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω των social media accounts της Εταιρείας μας ή με άλλο μέσο, με δική σας πρωτοβουλία από εσάς προς εμάς) για να ζητήσετε την συνδρομή μας ή έχετε απορίες ή άλλα θέματα σε σχέση με τα Προϊόντα που έχετε αγοράσει . Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία μας θα σας προτείνει λύσεις για τα προβλήματά σας, θα σας καθοδηγεί στην ορθή και ασφαλή χρήση των προϊόντων βάσει των ερωτημάτων σας και θα σας παρέχει εν γένει ό, τι εξυπηρέτηση απαιτείται βάσει των αναγκών σας.

6.4. Πρόγραμμα IQOS TOGETHER

Εφόσον εγγράψετε μια συσκευή IQOS ή IQOS VeeV, ή Lil Solid και έχει επιβεβαιωθεί η ενηλικότητά σας, έχετε την δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα όπως το IQOS CLUB ή σε συνδυασμό και με τους όρους του IQOS CLUB για την συλλογή και εξαργύρωση πόντων (όπως ενδεικτικά το Πρόγραμμα IQOS TOGETHER και τυχόν λοιπά προγράμματα που κατά καιρούς παρέχει η Εταιρεία).

Ειδικότερα για το IQOS TOGETHER διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα Iqos.gr επισημαίνονται τα εξής:

 • i) Το Πρόγραμμα IQOS TOGETHER δίνει την δυνατότητα σε εσάς που είστε ενήλικος καπνιστής και διαθέτετε Καρτέλα Ενήλικου Καταναλωτή στην Βάση μας, έχετε εγγράψει και διατηρείτε μια τουλάχιστον Συσκευή IQOS ή/και IQOS VeeV ή/και Lil solid, ως καταναλωτής προϊόντων IQOS, έχετε αποδεχτεί τους όρους του IQOS CLUB ή έχετε γίνει ενεργό Μέλος του IQOS CLUB – όποιο από τα δύο προηγηθεί (προκειμένου να ενημερωθείτε προσηκόντως για τον τρόπο λήψης πόντων και εξαργύρωσης) να ενημερώσετε έναν ενήλικο καπνιστή φίλο σας ότι μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ενημερωθεί για Προϊόντα της Παπαστράτος (στο εξής η «Ενημέρωση») είτε α) μέσω ενός συνεργάτη μας με τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του στο τηλέφωνο που θα σας δώσει ο φίλος σας είτε β) με προσέλευσή εντός ενός σημείου λιανικής πώλησης IQOS (φυσικού ή ηλεκτρονικού) (συνολικά το «Πρόγραμμα») με τις διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικότερα στους όρους του Προγράμματος. Ο φίλος σας θα πρέπει να είναι ενήλικος καπνιστής, και να μην έχει εγγραφεί/διαθέτει Καρτέλα στην Βάση της Εταιρείας μας και να έχει δώσει συγκατάθεση προς εσάς για να ενημερωθεί κατά τα ανωτέρω, τα οποία σωρευτικά και μας εγγυάστε κατά την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο (δείτε σχετικά και όρους που αποδέχεται ο φίλος σας).
 • ii) Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης ενός φίλου σας με τηλεφωνική επικοινωνία από Συνεργάτη μας ή μέσω καταστήματος μπορεί να γίνει χρήση των βημάτων που προβλέπονται κατά την χρήση α) της ειδικής Εφαρμογής εφόσον είστε Μέλος του IQOS CLUB, β) δια μέσου Συνεργάτη μας, γ) δια μέσου της Ιστοσελίδας iqos.gr ή δ) με την χρήση του κινητού σας ως MOBILE CODE ως περιγράφονται αναλυτικότερα στους όρους του Προγράμματος. Θα πρέπει επίσης, να τηρηθούν οι σχετικές προθεσμίες που τίθενται καθώς και να τηρείται το αριθμητικό όριο που τίθεται κάθε φορά για κάθε χρονική περίοδο.
 • iii) Εφόσον ο ενήλικος καπνιστής φίλος σας προβεί σε αγορά Προϊόντος με την χρήση του κωδικού sms ή του IQOS/MOBILE CODE εντός της προθεσμίας που κάθε φορά τίθεται, τότε θα σας αποδίδονται Πόντοι (ο αριθμός τους θα ορίζεται κάθε φορά αναλόγως την εκάστοτε πολιτική της Παπαστράτος και θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα, στην Πλατφόρμα IQOS CLUB ή σε άλλες πλατφόρμες και μέσα της εταιρείας ή και με ατομική ενημέρωσή σας στα στοιχεία επικοινωνίας σας, ανά περίπτωση – στο εξής η «Πολιτική απόδοσης πόντων»). Η συλλογή και εξαργύρωση πόντων θα είναι δυνατή μόνον δυνάμει των ειδικότερων όρων που τίθενται στους όρους του Προγράμματος καθώς και στους Όρους Χρήσης του IQOS CLUB ανά περίπτωση.
 • iv) Με την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα με την χρήση των δυνατοτήτων α-γ) του σημείου ii) ανωτέρω, ενημερώνεστε για τους όρους του προγράμματος από το παρόν καθώς και επιβεβαιώνετε την αποδοχή σας και ειδικότερα κατά την χρήση των εν λόγω δυνατοτήτων. Η συμμετοχή σας με την χρήση του IQOS/Mobile Code, προϋποθέτει ότι έχετε λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση και με λινκ στο παρόν άρθρο καθώς και στις δημόσιες αναρτήσεις του Προγράμματος, τις οποίες ευλόγως αναμένεται να έχετε λάβει υπόψη σας πριν την λήψη της συγκατάθεση του φίλου σας για τη χρήση του IQOS/MOBILE CODE και σε κάθε περίπτωση και κατά τον χρόνο ενημέρωσής σας για την χρήση του IQOS/MOBILE CODE από τον φίλο σας.

**Ρητή Επισήμανση: H αναφορά σε προνόμια και προγράμματα στο ανωτέρω άρθρο 6 δεν είναι εξαντλητική, αλλά ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε εκ των Προγραμμάτων της Παπαστράτος θα καλείστε να λάβετε γνώση και για τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε προγράμματος, οι οποίοι θα διέπουν και θα καθορίζουν κάθε φορά ειδικότερα την σχέση σας με την Εταιρεία μας για το καθένα από αυτά τα Προγράμματα.

7. Ειδικός όρος

7.1 Ρητώς επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μας δεν παρέχει καμία είδους συμβουλή ή καθοδήγηση για θέματα υγείας για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ιατρός σας στο οποίο και σας καλούμε να απευθυνθείτε πάραυτα και να ακολουθήσετε τις συμβουλές του. Εφόσον κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, θέσετε υπόψη μας οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία οποιοδήποτε θέμα υγείας, η Εταιρεία μας οφείλει μόνον να καταγράψει το συμβάν (εντελώς ανώνυμα) και να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία.

7.2. Τα Προϊόντα μας προορίζονται σε ενήλικους Καταναλωτές που δηλώνουν καπνιστές και που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν ή να χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης και δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος ούτε έχουν σχεδιαστεί ως βοήθημα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα, περιέχουν νικοτίνη η οποία είναι εθιστική. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο υπάρχουν διαθέσιμες στις ιστοσελίδες iqos.gr και zyn.com. Σε κάθε περίπτωση η εγγραφή σας στην Βάση μας (και η συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Εταιρεία μας) γίνεται βάσει αναγνώρισης και αποδοχής από εσάς των ανωτέρω, κατόπιν προσωπικής σας και ενημερωμένης επιλογής σας, ως ενήλικου καταναλωτή.

8. Περιορισμός ευθύνης της Παπαστράτος

8.1. Εγγράφεστε στην Βάση Ενήλικων Καταναλωτών μας με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη εν πλήρει γνώση σας ότι επισκέπτεστε σημείο πώλησης καπνικών προϊόντων και κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής σας ότι είστε άνω των 18 ετών και καπνιστής.

8.2. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Παπαστράτος, τις εταιρείες του Ομίλου Philipp Morris International και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια, παράνομη ή αντισυμβατική χρήση των Λογαριασμών σας από εσάς ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους σας οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να ενημερώσετε αμελλητί την Παπαστράτος στο contact@iqos.gr ή/και contact.gr@zyn.comή μέσω της Ιστοσελίδας στο πεδίο «Υποστήριξη», ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 για IQOS ή/και 210 4193777 για ZYN (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας) εφόσον υποπέσει στην αντίληψή σας ή έχετε εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας σας) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση των Λογαριασμών σας, προκειμένου η Παπαστράτος να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

8.3. Επιπλέον, φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Παπαστράτος εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς. Υπογραμμίζεται ότι κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται (στο πλαίσιο των εννόμων υποχρεώσεων της Παπαστράτος ή σε περίπτωση ειδικής επικοινωνίας που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε γνωστοποιήσει κατά τη δημιουργία Λογαριασμού, θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν έχετε ενημερώσει εγκαίρως την Παπαστράτος σχετικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω).

9. Λοιποί Όροι

Η Παπαστράτος διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

9.1. να μεταβάλλει οποτεδήποτε μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης και να επιλέξει τον τρόπο προσήκουσας ενημέρωσης των Χρηστών (είτε ατομικά στα στοιχεία επικοινωνίας είτε με δημόσιες αναρτήσεις στις Ιστοσελίδες είτε και συνδυαστικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την κρίση της)

9.2. να ανανεώσει ή αναβαθμίσει ή διακόψει (προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των προγραμμάτων της ή/και των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν ,

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Ο Χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι τυχόν διαφορά κατά της Παπαστράτος που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τωνΙστοσελίδων ή για την επίλυση θεμάτων από την εκτέλεση ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

11. Τελικές διατάξεις

11.1. Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Παπαστράτος και τους Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον Χρήστη και την Παπαστράτος, είναι δε αορίστου χρόνου και δύνανται να λήξουν οποτεδήποτε από οποιοδήποτε μέρος (Παπαστράτος ή Χρήστη). Ειδικότερα, η Παπαστράτος δύναται να καταγγείλει τους Παρόντες Όρους αποστέλλοντας σχετικό email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τα ανωτέρω και τάσσοντας εύλογη προθεσμία μετά τη λήξη της οποίας θα διαγράφεται η Καρτέλλα σας στην Βάση μας και θα απενεργοποιείται το σύνολο των Λογαριασμών σας καθώς και οι συμμετοχές σας στα προγράμματά μας. Εσείς μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες όρους ακολουθώντας την διαδικασία Διαγραφής σας βάσει του άρθρου 5 ανωτέρω.

11.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

11.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου.

11.4. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.