Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα και περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.

Discover TEREA.

Next level pleasure.

Packs of TEREA.. Discover TEREA

Discover TEREA, made exclusively for IQOS ILUMA. Its ingenious SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ brings you improved draw, taste consistency from stick to stick, generous vapour and less lingering smell than ever before, according to most consumers.

Made for each other.

IQOS ILUMA's pioneering bladeless SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ works in harmony with TEREA sticks. Together they redefine the principles of tobacco heating for a more pleasurable experience.

Next level experience.

The heart of the new bladeless SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ is the metal heating element placed at the core of the tobacco stick.

Discover the technology

Made for each other.

IQOS ILUMA's pioneering bladeless SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ works in harmony with TEREA sticks. Together they redefine the principles of tobacco heating for a more pleasurable experience.

Next level experience.

The heart of the new bladeless SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ is the metal heating element placed at the core of the tobacco stick.

Discover the technology

A person holding a pack of TEREA sticks while holding an IQOS ILUMA device.
An illustration showing the SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM inside IQOS ILUMA devices.

IQOS ILUMA™ is used exclusively with TEREA ™ tobacco sticks. Previous IQOS device versions with blade and HEETS are not compatible with IQOS ILUMA™ and TEREA™. Improper use may damage the device. TEREA™ sticks contain metal parts. Keep out of reach of children to prevent disassembly or ingestion. Visit Important information.

Women looking at an IQOS device

“With IQOS, I don’t stick to one taste. I enjoy several flavours. The same applies to coffee.”

myIQOS

switched to IQOS in 2017

Real adult consumer who was rewarded for their participation in the campaign.

TEREA
Unwrapped.

IQOS TEREA’s front seal.
 1. 1

  Front Seal

  Keeps your IQOS ILUMA holder clean after use with no tobacco residue left and ensures easy insertion and extraction of the tobacco stick.

 2. 2

  The Heating Element

  An innovative metal heating element, coated with stainless steel and placed inside the tobacco stick for seamless heating of tobacco.

 3. 3

  Air-flow Chamber

  Ensures that just the right amount of aerosol passes throughout the stick for a satisfying and easy draw.

 4. 4

  Tobacco

  A carefully selected, finely ground, and specially prepared tobacco blend.

 5. 5

  Protective Wrap

  Our new protective wrap contributes to a cleaner experience after use.

 6. 6

  Cooling Plug

  Cools down the aerosol temperature. It is made of cellulose acetate, which delivers the best cooling efficiency yet.

Front Seal of TEREA tobacco stick
Air-flow Chamber of TEREA tobacco stick
 1. Front Seal

  Keeps your IQOS ILUMA holder clean after use with no tobacco residue left and ensures easy insertion and extraction of the tobacco stick.

 2. The Heating Element

  An innovative metal heating element, coated with stainless steel and placed inside the tobacco stick for seamless heating of tobacco.

 3. Air-flow Chamber

  Ensures that just the right amount of aerosol passes throughout the stick for a satisfying and easy draw.

 4. Tobacco

  A carefully selected, finely ground, and specially prepared tobacco blend.

 5. Protective Wrap

  Our new protective wrap contributes to a cleaner experience after use.

 6. Cooling Plug

  Cools down the aerosol temperature. It is made of cellulose acetate, which delivers the best cooling efficiency yet.


Made for IQOS ILUMA.

Because TEREA tobacco sticks feature a fully sealed tobacco part they are not compatible with IQOS 3 DUO or any earlier blade generation devices. Using a TEREA stick in a device with blade heating technology may damage the blade.


See how it works
An IQOS ILUMA device with a TEREA stick being fitted compared to an IQOS 3 device which should not be used with TEREA.

Do not ingest or disassemble TEREA™ sticks. This product contains a sharp metal part that can cause serious injury if swallowed. Keep out of reach of children. See important information.

Packs of TEREA heat sticks.

Find your perfect flavor match.

Help me choose

Simple ways
to switch.

man opening iqos iluma package
Available soon

Try before you buy

You have the chance to try IQOS ILUMA for free* from the comfort of your own home soon. Discover it and then decide.
woman opening iqos package

Make it yours

Start enjoying the benefits of IQOS ILUMA advanced technology here and now. Order online!