ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Προβαίνουμε σε εμπορική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς εσάς όταν μας δίνετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την διενέργεια απευθείας εμπορικής επικοινωνίας και έχουμε επιβεβαιώσει ότι είστε ενήλικος.

Συγκεκριμένα, με τη λήψη της συγκατάθεσής σας η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, η ίδια ή η μητρική της εταιρεία PMI International, προς τον σκοπό της εμπορικής προώθησης διενεργώντας εμπορική επικοινωνία (τηλεφωνικά, με μήνυμα στο κινητό, με email ή μέσω ταχυδρομείου) στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δώσει. Σημειώνεται ότι η εμπορική επικοινωνία περιλαμβάνει γενική ενημέρωση για:

i) ειδήσεις, πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και των σημείων πώλησής τους καθώς και σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών της

ii) προσφορές, προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις

iii) την δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής σε διαγωνισμούς και έρευνες

Επισημαίνουμε ότι στο πλαίσιο της νόμιμης υποχρέωσής μας για επιβεβαίωση της ενηλικότητάς σας προβαίνουμε σε εμπορική επικοινωνία μόνον εφόσον επιβεβαιώνεται η ηλικία που μας έχετε δηλώσει. Όταν δίνετε την συγκατάθεσή σας ηλεκτρονικά, η επικοινωνία μας μαζί σας ξεκινάει μόνον όταν επιβεβαιωθεί η ενηλικότητά σας (είτε πριν την παράδοση σε εσάς αυτοπροσώπως προϊόντος που έχετε αγοράσει, από τον τρίτο συνεργάτη μας, είτε σε οποιαδήποτε άλλη επαφή σας με την εταιρεία μας που επιτρέπει την επιτόπια επιβεβαίωση). Όταν δίνετε την συγκατάθεσή σας ενώπιον συνεργάτη μας τότε η επιβεβαίωση της ενηλικότητάς σας γίνεται επί τόπου.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τον σκοπό εμπορικής επικοινωνίας είναι το ονοματεπώνυμό σας, η ημερομηνία γέννησής σας και το φύλο σας, ως δεδομένα ταυτοποίησής σας προς επιβεβαίωση ότι είστε ενήλικος, τα στοιχεία επικοινωνίας (email, κινητό) καθώς και γενικά δημογραφικά στοιχεία σας (η περιοχή/νομός και ο ΤΚ σας) που μας δηλώνετε εσείς οι ίδιοι.

Μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας (opt-out) οποτεδήποτε είτε με σχετικό αίτημά σας στο contact.gr@iqos.com ή στις τηλεφωνικές γραμμές 800 111 4767 (χρέωση δωρεάν από σταθερό) / 210 4193888 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο επικοινωνίας), καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο λινκ στο email επικοινωνίας ή στο μήνυμα στο κινητό σας. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον.

2. Εφόσον μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο πλαίσιο συναλλαγής μαζί μας, ενδέχεται να διενεργήσουμε εμπορική επικοινωνία μαζί σας για την ενημέρωσή σας για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας για την βελτιστοποίηση και την υποστήριξη της συναλλακτικής σχέσης. Και στην περίπτωση αυτή, θα μπορείτε να εναντιωθείτε (opt-out) οποτεδήποτε με τους ανωτέρω τρόπους.

Επίσης, για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ., η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο, οδός Ήμερος Τόπος, θέση Κορορέμη, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303.

This tobacco product damages your health and is addictive.
  • English

Please enter your date of birth to confirm you are an adult user of nicotine or tobacco products.

CONFIRM

Sorry!
This website is intended only for users of nicotine or tobacco products who are over 18.

We Care

This website is about selling new tobacco products and contains information about them. Entrance is only permitted to persons over 18 years of age who are also users of nicotine products. We need your age to make sure that you are an adult in Greece. Our nicotine and tobacco products are not an alternative to quitting and are not designed as cessation aids. They are not risk free. They contain nicotine, which is addictive. Only for use by adults. Please visit the Important Information page of this website for further risk information.