Δηλώστε υπεύθυνα τον μήνα και το έτος γεννήσεώς σας προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Μας συγχωρείς!
Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες προϊόντων νικοτίνης ή καπνού άνω των 18 ετών.

We Care

Ο παρών ιστότοπος αφορά σημείο πώλησης νέων καπνικών προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά. H είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα άνω των 18 χρόνων που χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης ή καπνού. Χρειαζόμαστε την ηλικία σας για να βεβαιωθούμε ότι είστε ενήλικας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα νικοτίνης και καπνού μας, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχουν σχεδιαστεί ως βοηθήματα διακοπής. Δεν είναι ακίνδυνα. Περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες. Επισκεφθείτε τη σελίδα Σημαντικές πληροφορίες αυτού του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο.

Heat not Βurn - Θέρμανση έναντι Καύσης - FAQs

Όχι. Το IQOS δεν είναι χωρίς κίνδυνο και παρέχει νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Η καλύτερη επιλογή είναι να σταματήσεις εντελώς τη χρήση καπνού και νικοτίνης. Ωστόσο, η πλήρης μετάβαση στο IQOS αποτελεί καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος.
Το σύνολο των στοιχείων περιλαμβάνει κλινικά δεδομένα της PMI (διεξήγαμε 10 κλινικές μελέτες με χιλιάδες συμμετέχοντες στην Αμερική, την Αγγλία, την Ιαπωνία και την Πολωνία), χημική ανάλυση του αερολύματος και δεδομένα από 18 μη-κλινικές μελέτες. To σύνολο των διαθέσιμων μέχρι σήμερα επιστημονικών στοιχείων αποδεικνύει ότι το IQOS είναι μια καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος.
Χρησιμοποιούμε εργαλεία, εκτιμήσεις και έρευνες αγοράς της PMI. Ο αριθμός του συνόλου των χρηστών που αναφέρουμε αφορά τους χρήστες IQOS, για τους οποίους τα HeatSticks της PMI αποτελούν τουλάχιστον το 5% της καθημερινής κατανάλωσης τους σε καπνό για τις τελευταίες 7 μέρες, ενώ ο αριθμός των ατόμων που υπολογίζουμε ότι έχει εγκαταλείψει τελείως το κάπνισμα τσιγάρων αφορά χρήστες IQOS, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει ολοκληρωτικά το κάπνισμα τσιγάρων και για τους οποίους τα HeatSticks της PMI αποτελούν τουλάχιστον το 70% της καθημερινής κατανάλωσης τους σε καπνό για τις τελευταίες 7 ημέρες.
Αυτά τα προϊόντα δεν είναι ακίνδυνα και περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική. Αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.